Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник Зміст урокуСторінка1/2
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ВСТУПНИХ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Увага!


Кількість поданих до кожного уроку дидактичних матеріалів

свідомо збільшено: усе помістити в один урок неможливо.


5 клас

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.

Мета: забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки й пізнання; усвідомлення значення державної мови для зміцнення української державності; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник1.


Зміст уроку
І. Організаційно-психологічний момент.
* Знайомство з новим підручником.

 • Читання передмови.

 • Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами).


ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Усне виконання вправ 1, 2.
* Опрацювання таблиці.


МОВА НЕОБХІДНА, ЩОБ

СПІЛКУВАТИСЯ

Люди обмінюються думками й почуттями

ФОРМУВАТИ ДУМКИ

Думки формуємо й виражаємо тільки за допомогою мови

ПІЗНАВАТИ СВІТ

Людина пізнає світ, здобуває знання про нього

ОБ’ЄДНУВАТИ ЛЮДЕЙ

Люди об’єднаються в одну спільноту

* Прочитати. Пояснити зміст кожного з речень. Про яке призначення (функцію) мови йдеться в кожному з них?


Чим допоміг би нам розум, коли б ми не могли висловити нашої думки? (Ф.Прокопович.) Усяке судження є мова. (Г.Кониський.) Мова - унікальне знаряддя людини. Воно найцінніше. Спробуйте бути серед людей і ні з ким не говорити бодай тиждень. (В.Радчук.) Через мову щиро і правдиво одкривається нам білий світ. (Д.Білоус.)
ІV. Закріплення вивченого.
* Робота з підручником. Усне виконання вправ 3, 4, 5.
* Робота біля дошки. Записати речення. Пояснити зміст кожного з висловлювань.
Наша слава – Українська держава. (Нар.творч.) Державною мовою в Україні є українська мова. (Конституція України.) Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла. (С.Шелухін.) Як буде в дитини мова, то буде в народу пісня. Як буде в народу школа, то буде народ і держава. (Д.Чередниченко.)
* Робота з підручником. Письмове виконання вправи 8.
* Диктант із коментуванням.
Українська мова є символом держави (З газети). Змалку вчила мене мати рідне слово шанувати. (О.Довгоп’ят.) Рідна мова в рідній школі! Що бринить нам чарівніш? (Олександр Олесь.) Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе.(О.Гончар). Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ (І.Огієнко.)
* Прослухати (прочитати) слова відомого мовознавця С.Караванського. Чому державну мову науковець прирівнює до державного герба та гімна?
Державна мова окремої державної нації є її національне багатство, яке належить шанувати і боронити громадянам окремої держави так само, як державний прапор, державний герб  та державний гімн. (С.Караванський.)

V. Підбиття підсумків уроку.
* Бесіда.

 • Яка роль мови в житті суспільства?

 • Які засоби, крім мови, люди використовують для спілкування?

 • У чому переваги звукової мови перед іншими засобами?

 • Яке значення для громадян держави має державна мова? Чому?

 • Як людина повинна ставитися до рідної мови? Чому?

 • Чому державною мовою має бути рідна мова народу, що живе в державі?

 • Чому державну мову кожен повинен знати бездоганно?

 • Які мови вивчають у вашій школі? Яка роль кожної з них у житті українця?


* Виразно прочитати вірш, визначити його головну думку.
ВСЯ МОЯ РОДИНА

Мати, мова, Батьківщина -


От і вся моя родина.

Батьківщина, мати, мова -


Три цілющих, вічних слова.

Батьківщина, мова, мати -


Нас повік не роз'єднати.
Микола Сингаївський
VІ. Домашнє завдання. Вправа 8.
6 клас

Тема: Краса і багатство української мови.

Мета: поглибити знання про багатство та красу української мови, звернути увагу на багатство її лексичного складу та граматичну досконалість, милозвучність та мелодійність; формувати спостережливість, розвивати логічне мислення, пам’ять, емоційну сферу, вдосконалювати культуру усного й писемного мовлення; виховувати повагу та любов до рідної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник2.

Зміст уроку
І. Організаційно-психологічний момент.
* Знайомство з новим підручником.

 • Читання передмови.

 • Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами).


ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Прочитати. Пояснити, чому найчастіше українську мову називають соловїною та калиновою.
Соловей і калина — найпоширеніші символи України. Це сама її природа: калина цвіте, а соловей співає, створюючи гармонію зорового і слухового сприйняття.

У народній і поетичній мові епітет калиновий досить поширений: калинові уста, калинова зоря. Вони передають особливий насичений відтінок червоного кольору — кольору стиглих кетягів. З калиною порівнюють гарну дівчину. Цвіт калини уособлює материнську любов.

Соловей — символ співучості, емоційності і ширше — всієї пісенної нації. У солов'їному співі можна вбачати національний звуковий ідеал українців; саме солов'їний спів суголосний їхньому душевному настрою. «Мова твоя, Україно, з мови твоїх солов'їв», - сказано в поезії Д. Кременя.

З журналу.ІV. Вивчення нового матеріалу.
*Робота біля дошки.

Записати речення. Пояснити написання виділених слів та вживання розділових знаків. Чим забезпечується милозвучність українськї мови? Як ви розумієте вираз «багатство мови»? У чому таке багатство полягає?


Мила, ніжна, чудова українська розмова. (Л. Балюк) Моя рідна українська мово, я люблю твоє співуче слово. (О.Довгоп’ят) Про красу і багатство української мови можна розповідати дуже багато. Вона мелодійна і м’яка, дивна і чарівна, милозвучна і лагідна. (Н.Красоткіна).

*Робота з підручником. Усне виконання вправ 1, 2, 3.


V. Виконання вправ на закріплення вивченого.
*Робота з підручником. Виконання вправи 4 (письмово), 5 (усно)
* Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру. Свій вибір обґрунтуйте. Що робить мову милозвучною, наспівною, приємною на слух?
Напились сонця ліс (і,й) степ. (Б.Чепурко.) А я цей ліс за друга маю, за подарунок (у,в) житті. (М.Луків.) Тут яблуками пахне осінь (і,й) клепле бузьок (у,в) гнізді. (Н.Черкес.) Занадив(сь,ся) журавель до бабиних конопель. Якби пес робив, то (у,в) чоботях (б,би) ходив (Нар.творч.)
* Бесіда.

 • Які засоби милозвучності української мови ви знаєте?

 • Від чого залежить уживання сполучників і-й та прийменників у-в у словосполученнях і реченнях?

 • Чи впливає на милозвучність мови варіативне вживання слів уже – вже; раз – ураз? Пояснити.

 • Чи є засобом милозвучності української мови таке фонетичне явище, як спрощення в групах приголосних? Навести приклади слів зі спрощенням.

 • Чи належить до засобів милозвучності уподібнення приголосних? Пояснити.

* Попереджувальний диктант. Визначити слова, у явих відбулося спрощення та уподібнення приголосних звуків. Позначити відповідні орфограми. Пояснити, чи сприяють названі фонетичні явища милозвучності мови.


У садах вітерець не шелесне. (С.Голованівський.) Рівна стежка край дороги так і стелиться під ноги. Що це, яблунько, з тобою? Чом ти хилишся з журбою? (Н.Забіла.) Чорногуз з гідністю задибав по вогкій прибережній смужці. (М.Стельмах.) Жне безжаліс..ний вечір, що ранок посіє. (О.Кононенко.)
*Прочитати. Визначити вжиті в тексті синоніми. Яка їхня роль у мовленні? Чи можна сказати, що велика кількість синонімів робить мовлення більш точним, виразним і різноманітним? Чи робить уживання синонімів мову багатою?
Чи можна сказати «березова діброва» або «березовий бір»?

У нашій мові до слова «ліс» є чимало синонімів, але більшість з них має нюанси. Діброва – це, як правило, дубняк, або ж ліс, у якому панує дуб. Гай – теж листяний: березовий, вільховий, грабовий. Бір – сосновий ліс, або ж ліс, де більше хвойної породи. Пуща – ліс непрохідний, незайманий; праліс - одвічний, незайманий ліс…(За П.Федотюком.)


* До поданих іншомовних слів усно дібрати з довідки українські відповідники. Чому потрібно віддати перевагу в мовленні – іншомовному слову чи українському?


 • Колектив, азартний, блокнот, клумба, контур, реальний, авантюрист, констатувати, модернізувати

 • Пейзаж, фантазер, пріоритетний, монстр, прейскурант, паніка, інструмент, реагувати, публікувати


Довідка.

 • Гурт, затятий, записник, квітник, обрис, дійсний, пройдисвіт, стверджувати,.оновлювати.

 • Краєвид, мрійник, першорядний, потвора, цінник, переполох, знаряддя, відгукуватися, оприлюднювати.

* Усний переказ із завданням.

Прослухавши текст тричі, усно переказати його, проілюструвавши самостійно дібраними (або взятими з попередньої вправи) прикладами.
Занадто часте вживання іншомовних слів дехто вважає за ознаку освіченості. Досвід же свідчить, що любов до «вчених» слів часто приховує незнання рідної мови. Звісно, сучасна людина не може не вживати іншомовну лексику. Проте надмірне вживання іншомовних слів, а тим паче козиряння цим уживанням не прикрашає мову. Іншомовні слова треба вживати там, де без них нема як обійтися. Там же, де є можливість уживати свою лексику, треба вживати свою. (За С.Караванським.)
* Робота з підручником. Письмове виконання вправи 6.
* Попереджувальний диктант.
І. Рідна мова... Вона прекрасна, мелодійна, милозвучна. Недаремно її називають солов’їною. Мов пісня, вона ллється живлющим струмочком, надихає, збагачує, облагороджує. (М.Красуцький.) Рідна мова моя поетична й пісенна, пелюсткова і ніжна, як спів солов’я. (Н.Красоткіна.) Барвистість одвічна народної мови — це щось невимовне, прекрасне, казкове (П.Усенко.)

ІІ. Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів…Такими епітетами супроводиться визнання української мови. (О.Гончар.) У мові – чари барвінкові, печаль і радість в ріднім слові. (Д.Білоус.) І мелодійна, ніжна мова, і веселковий цвіт душі, і Україна калинова дзвенить у пісні і вірші. (Н.Красоткіна).


VІ. Підбиття підсумків уроку.
*Прочитати речення, заздалегідь записані на дошці (спроектовані на мультимедійну дошку). У яких із них йдеться милозвучність української мови? Які речення увиразнюють багатство української мови? У чому полягає таке багатство?
Солов’їну, барвінкову українську рідну мову в дар дали мені батьки. (В.Лучук.) Наша мова калинова і ласкава, і медова, і багата, і не бідна. От що мова наша рідна! (Д. Чередниченко.) До мови рідної уважний, слова споріднені відзнач: житняк – хліб житній, ячник – ячний, пшеничний – булка і калач. Коли у полі колоситься – зернина в колосі, зерня; виймають з печі – паляниця, хлібець, хлібина, хлібеня. (Д.Білоус.) Як зерно до зернини – урожай України, так і слово до слова – солов”їная мова.(Л.Балюк). Мова – золото-пшениця, слів – як зерен на току. Не вмістити цю скарбницю в товстелезнім словнику. (С.Коваль.) Лиш слово й пісня є у мене, і я прошу, благаю я: «Прийми їх, Україно-нене!» (В.Дворецька.)
VІІ. Домашнє завдання. Вправа 7.
7 клас

Тема: Вступ. Мова – скарбниця духовності народу.

Мета: пояснити духотворчу роль мови, її значення у формуванні й удосконаленні духовної сутності кожного мовця; виховувати патріотичні почуття, почуття національної гідності, повагу до рідної мови; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник3.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка