Урок «Захист Вітчизни»Скачати 131.91 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір131.91 Kb.

Підготовка, технологія проведення та аналіз уроку з предмета «Захист Вітчизни»

(на допомогу адміністрації навчального закладу)


Урок «Захист Вітчизни» спрямовується не на "середнього" учня, а на засвоєння програмного матеріалу кожним учнем з урахуванням його підготовки і розвитку.

Згідно з чинними нормативними документами адміністрація навчального закладу контролює проведення занять викладачем предмета, якість засвоєння знань учнів, які вчаться, та пройденого матеріалу.

Єдиних обов'язкових вимог до аналізу уроку не встановлюється, але орієнтовно вони можуть бути такими:Аналіз уроку і його розбір зазвичай проводиться з викладачем предмета «Захист Вітчизни» індивідуально, до нього як правило включається:

1. Самооцінка (самоаналіз) уроку викладачем.

2. Оцінка частин уроку – вступної, основної, заключної.

3. Висновок про результативність заняття (відповідність цілей уроку кінцевим результатам)

4. Пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і вдосконалення викладання предмета «Захист Вітчизни».

5. Рекомендації щодо підвищення методичної майстерності викладача предмета «Захист Вітчизни».

Елементи самостійності викладача в побудові уроку не можуть вважатися недоліком, якщо він добився хорошої успішності з нової теми, високої дисципліни і організованості учнів. Викладачеві предмета «Захист Вітчизни» доцільно проводити перевірку засвоєння знань не попереднього уроку, а раніше пройденого матеріалу з розділу, що вивчається.

Мета заняття, викладена в Програмі, стосується викладача, він повинен вчитися складати навчальні завдання (загальні для всієї теми і приватні для конкретного заняття).

Викладач задає не "домашнє завдання", а завдання для самостійної роботи з розрахунку витрати часу на його виконання не більше 15-20 хвилин.

Показником ефективності уроку виступають активність учнів, кількість їх самостійних навчальних дій, прояв пізнавальних інтересів, діловий настрій уроку, уміння викладача володіти класом.Дидактична структура уроку предмета «Захист Вітчизни»

Вступна частина – шикування взводу, доповідь командира взводу, огляд зовнішнього вигляду учнів, стройове (тематичне) тренування. Час – 5-7 хвилин.

Актуалізація опорних знань учнів: перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу, підготування учнів до засвоєння нових знаний – 8-10 хвилин.Основна частина – мотивація навчальної діяльності учнів: оголошення теми заняття, вказівка його місця в ряді інших питань, що вивчаються, і їх зв'язок з раніше вивченим матеріалом, постановка учням конкретних навчальних завдань: вивчити, навчитися, набути навичок, показ (розкриття) теоретичної і практичної значущості матеріалу, що вивчається.

Організація активної пізнавальної діяльності учнів з вивчення нового матеріалу, залучення і сприйняття всіх можливих засобів, робота по осмисленню і запам'ятовуванню, самостійна робота, вправи і практичні дії, застосування умінь і знань з практики, їх закріплення. Час – 30-35 хвилин.Заключна частина:

 • підбиття підсумків проведеного уроку, оцінка навчальної діяльності учнів;

 • завдання на самостійну підготовку;

 • оголошення теми чергового заняття, постановка завдання на підготовку до нього – 2-3 хвилини.

Перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу (опитування) може поєднуватися з викладанням нового матеріалу, що сприяє ефективнішій розумовій діяльності учнів над новим матеріалом, посилюється навчальна функція уроку. Об'єм навчального матеріалу на кожен урок, завдання навчання по розділах, указаних у Програмі, є обов'язковими для викладача. Але викладач має право на заміну до 20% програмного матеріалу, виходячи зі стану навчально-матеріальної бази та кількості учнів у класі.

При вивченні предмета «Захист Вітчизни», як і з інших предметів навчання, прийнята така типізація: • урок повідомлення нових знань;

 • урок формування умінь (навиків);

 • урок застосування придбаних знань і умінь;

 • урок узагальнення і систематизації знань і умінь;

 • комбінований (змішаний) урок.

Знаходять застосування при проведенні уроків з предмета «Захист Вітчини» шкільні лекції, семінари, співбесіди, консультації, рольові (ділові) ігри....

Значна частина уроку «Захист Вітчизни» (тактична, вогнева підготовка) для посилення ефективності навчального процесу припускає завчасну підготовку робочих місць з застосуванням інтерактивних методів навчання. Організація уроку з використанням робочих місць, у свою чергу, припускає хорошу попередню підготовку помічників викладача з числа учнів. Для кожного робочого місця для учнів повинна бути підготовлена інструктивна записка. Якщо впевненості у високій якості підготовки і проведення такого уроку немає, викладач проводить звичайний урок.Деякі критерії для аналізу уроку з предмета «Захист Вітчизни»

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Загальна побудова уроку.

 • Готовність вчителя до уроку, володіння матеріалом.

 • Науковість і методика викладання матеріалу.

 • Зв'язок із сучасністю.

 • Патріотичне виховання в ході уроку.

 • Використання додаткового навчального матеріалу та комп’ютерних технологій.

 • Розвиток логічного мислення.

 • Логічні зв'язки матеріалу уроку з пройденим раніше матеріалом, з майбутнім уроком.

 • Упровадження статутних вимог, дисципліна учнів.

 • Насиченість уроку.

 • Знання, уміння, навички учнів.

 • Міжпредметні зв'язки.

 • Формування громадських і військових навиків.

 • Ефективність роботи помічників з числа учнів.

 • Інновації на уроці.

 • Матеріальне забезпечення уроку.

 • Дотримання заходів безпеки.

 • Інші сторони уроку: особистий приклад, форма одягу, діловий настрій уроку, доброзичливість, тактовність без зниження вимогливості, елементи демократизму, створення проблемних ситуацій, облік індивідуальних якостей, постійний зворотний зв'язок, жива розгорнена бесіда, повідомлення учнів і та ін.

Адміністрації необхідно знати, що на уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між учнями й викладачами предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів ЗСУ в обсязі тем, які вивчаються.
Вимоги до сучасного уроку з предмета «Захист Вітчизни»: засвоєння знань, умінь, навичків безпосередньо на уроці

(досягнення триєдиної мети уроку)Створення на уроці співдружності учнів і викладача

Урок повинен бути активним

Урок повинен бути повчальним

Урок повинен бути напруженим

Сумісна праця учнів і вчителя:

 • особистий приклад

 • діловий настрій уроку

 • доброзичливість, тактовність, без зниження статутної вимогливості

 • елементи демократизму

Працюють всі учні:

 • фронтальне опитування

 • рецензування відповідей

 • жива розгорнена бесіда

 • проведення інтерактивних методів навчання

 • повідомлення учнів

 • питання до вчителя

Викладач не читає план, а вчить та виховує:

 • облік індивідуальних якостей

 • постійний зворотний зв'язок

 • створення проблемних ситуацій

 • закріплення матеріалу

Жодної хвилини без діла:

 • одиночно-групова форма навчання

 • підготовка і використання помічників

 • взаємонавчання

 • навчально-матеріальна база


Інструктивна записка

для допомоги керівнику занять на робочому місці

 • Тема занять...

 • Заняття...

 • Завдання навчання...

 • Час, що відводиться...

 • Найменування робочого місця…

 • Відпрацьовані питання…

 • Дії викладача...

 • Дії учнів…

 • Нормативи...

 • Заходи безпеки...

 • Матеріальне забезпечення…

 • Допомога, керівництво...

 • Інше…

Примітка: інструктивна записка відпрацьовується викладачем предметаДПЮ для кожного робочого місця.
Послідовність підготовки викладача предмета «Захист Вітчизни» до уроку

(основні моменти)
1. З'ясування вимог Програми предмета «Захист Вітчизни» до цілей, змісту і об'єму уроку.

2. Формулювання теми і навчальних питань уроку, їх послідовності. Визначення завдання на самостійну роботу учнів.

3. Визначення необхідного матеріального забезпечення уроку.

4. Визначення форм і методів проведення уроку.

5. Формулювання питань для повторення і закріплення навчального матеріалу.

6. Підготовка питань для тренування та самостійної роботи.


Рекомендації щодо підготовки викладача предмета «Захист Вітчизни» до уроку
Тема, зміст певного заняття, його цілі, викладені в Програмі предмета «Захист Вітчизни»(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021), стосуються викладача. Викладач повинен визначати тему уроку і його навчальні завдання з урахуванням фізіологічних особливостей та стану здоров’я учнів.

Навчальні питання теми даного уроку відповідно до Програми викладач формулює так, щоб вони якомога більше розкривали зміст теми уроку, полегшували її логічне і повне сприйняття юнаками, служили тезами для самостійної роботи учнів, значно спрощуючи її і скорочуючи час, необхідний для її виконання.

Нижче дається декілька прикладів трансформації змісту Програми предмета «Захист Вітчизни» що відноситься до викладача, у зміст теми уроку і його навчальних завдань для учнів.
Вогнева підготовка

Програма предмета «Захист Вітчизни»

Конспект викладача

Тема: Основи стрільби.

Заняття: Явище пострілу і його періоди. Початкова швидкість кулі та її вплив на стрільбу. Віддача зброї. Кут вильоту кулі.

Тема: Постріл і його періоди.

Учбові питання: 1. Що таке постріл.

 2. Сутність явища пострілу. Періоди пострілу.

 3. Що називається початковою швидкістю кулі, чому вона дорівнює.

 4. Від чого залежить початкова швидкість кулі, на що вона впливає.

 5. Що називається віддачею зброї, в чому полягає віддача зброї.

 6. Утворення кута вильоту кулі у момент віддачі зброї.

 7. 3а рахунок чого можна зменшити кут вильоту.

 8. Практичні висновки з явища віддачі зброї.

Мета: Ознайомити з питаннями теми

Учбові цілі:

 • ознайомити учнів з 1-7 питаннями;

 • вивчити практичні висновки з явища віддачі з метою використання в процесі навчання стрільби з малокаліберної гвинтівки і АКМ;

 • виховувати необхідність усвідомленого використання бойових властивостей зброї, відчуття впевненості у її надійності.

Учбове завдання уроку (для учнів):

Розібратися, в чому полягає явище пострілу і віддачі зброї, і на цій основі збільшити свої можливості навчитися влучно стріляти.
Основи цивільного захисту

Програма предмета «Захист Вітчизни»

Конспект викладача

Тема: Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

Заняття: Вимірювач потужності дози. Призначення, принцип дії, пристрою, технічна характеристика. Догляд за приладом. Робота з приладом.

Тема: Вимірювач потужності дози ДП-5А

Учбові питання: 1. Призначення ДП-5А.

 2. Принцип дії ДП-5А – іонізаційний метод.

 3. Загальний устрій ДП-5А.

 4. Технічні можливості приладу.

 5. Підготовка приладу до роботи.

 6. Перевірка справності приладу.

 7. Вимірювання рівнів радіації.

 8. Вимірювання ступеня зараженості різних поверхонь.

 9. Допустимі норми зараженості.

 10. Правила догляду за приладом.

Цілі: Навчити учнів користуватися приладом.

Учбові цілі (для викладача):

 • ознайомити учнів з необхідністю створення дозиметричних приладів, принципом їх роботи;

 • ознайомити із загальним устроєм приладу, правилами його використовування;

 • ознайомити з нормами допустимої зараженості місцевості і техніки;

 • вивчити технічні можливості приладу;

 • навчитися готувати прилад до роботи, перевіряти його справність і працювати з приладом;

 • виховувати впевненість у надійності дозиметричних приладів, готовність до виконання обов'язків по ЦО;

 • повторити одиниці вимірювання радіоактивності.

Учбове завдання уроку (для учнів):

Ознайомитися з призначенням, устроєм приладу і навчитися працювати з ним.
Тактична підготовка

Програма предмета «Захист Вітчизни»

Конспект викладача

Тема: Дії солдата в бою.

Заняття: Бойова характеристика і тактика дій бойових літаків і вертольотів іноземних армій.

Тема: Способи боротьби з літаками, вертольотами і повітряним десантом противника.

Учбові питання: 1. Чим пояснюється необхідність вивчення цієї теми.

 2. Коротка характеристика основних типів літаків і вертольотів іноземних армій.

 3. Як діють у бою літаки і вертольоти.

 4. Як відрізнити літак (вертоліт) супротивника від свого.

 5. Пізнавальні знаки і силуети літаків і вертольотів.

 6. Можливості ураження повітряних цілей зі стрілецької зброї.

 7. Види вогню по повітряних цілях.

 8. Способи ведення вогню зі стрілецької зброї по повітряних цілях.

 9. Команди і порядок ведення вогню по повітряних цілях.

Цілі: Програмою чітко не визначені.


Учбові цілі (для викладача):

 • ознайомити з вірогідними повітряними цілями і методами ведення вогню по них;

 • вивчити способи ведення вогню зі стрілецької зброї по повітряних цілях;

 • вивчити команди і правила ведення вогню;

 • переконати учнів у ефективності ведення вогню по повітряних цілях зі стрілецької зброї при її вмілій організації;

 • виховувати стійкість та мужність у бою.

Учбове завдання уроку (для учнів):

Вивчити методи і засоби стрільби по повітряних цілях, надалі закріпити ці знання практично.
Підготовка викладача до уроку

(варіант роботи викладача з підготовки до уроку)


Питання проведення вступної частини уроку, побудови стройового тренування тут не розглядаються.

Послідовність роботи викладача предмета «Захист Вітчизни» з підготовки до проведення уроку розглядається на прикладі підготовки до уроку з вогневої підготовки за темою "Основи стрільби", заняття "Постріл і його періоди"... Нижче наводяться основні моменти в підготовці викладача до уроку.1. З'ясування вимог програми до уроку

Програма предмета «Захист Вітчизни» ніяких вимог до цілей даного уроку не пред'являє. Зміст і об'єм уроку визначається змістом заняття теми (викладені в попередньому розділі).2. Визначення ланцюга уроку і його навчального завдання викладач робить, виходячи із зв'язку висловлюваних теоретичних питань з практичними завданнями вогневої підготовки (викладено в попередньому розділі).

3. Формулювання теми і навчальних питань уроку в тій послідовності, як викладач висловлюватиметься на уроці.

Тема: Постріл і його періоди.

Навчальні питання:


 1. Що таке постріл.

 2. Суть явища пострілу, його періоди.

 3. Що називається початковою швидкістю кулі, чому вона дорівнює.

 4. Від чого залежить початкова швидкість кулі, на що впливає.

 5. Що називається віддачею зброї, в чому полягає явище віддачі.

 6. 3а рахунок чого можна зменшити кут вильоту.

 7. Практичні висновки з явища віддачі.

Потім викладач з цих питань виділяє найважливіші, на які слід звернути особливу увагу при самостійній роботі учнів. Це питання 2,5,7.

4. Визначення завдання на самопідготовку

 • Читати в підручнику «Захист Вітчизни» параграф 6 розділ 3.

 • Законспектувати питання 2,5:.*.

 • Уміти пояснити, в чому полягає явище віддачі зброї, до чого воно призводить.

 • До наступної тренувальної стрільби з пневматичної гвинтівки знати, що повинен робити стрілець, щоб поліпшити влучність стрільби.

5. Визначення матеріального забезпечення уроку

Викладач визначає, які плакати, відеофільми, навчальні посібники допоможуть найбільш дохідливо донести до учнів зміст уроку, які допоможуть навантажити увагу учнів зоровими образами, а значить, полегшити сприйняття і запам'ятовування матеріалу.6. Формулювання питань для повторення

Воно повинно бути організовано у вигляді живої бесіди і пов'язане з вивченням майбутнього матеріалу. Орієнтовні питання для повторення: • Призначення АК-74, його бойові властивості.

 • Основні частини АК-74, порядок неповного розбирання.

Для підготовки до відповіді на ці питання до дошки викликаються два учні, а в цей час із класом обговорюються питання:

 • Що означає прицільна дальність стрільби.

 • Що означає найбільш дієвий вогонь, від чого залежить його відстань.

Обговорення в класі останнього питання дасть змогу забезпечити перехід до вивчення нового матеріалу.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка