Урок засвоєння нових знань Урок формування вмінь і навичок Урок застосування знань, умінь і навичокСкачати 120.29 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір120.29 Kb.
Урок як основна форма організації навчання
Типи уроків (за класифікацією В. Онищука)


 1. Урок засвоєння нових знань

 2. Урок формування вмінь і навичок

 3. Урок застосування знань, умінь і навичок

 4. Урок узагальнення та систематизації знань

 5. Урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок

 6. Комбінований урок


Структура уроків різних типів
Урок засвоєння нових знань:


 • перевірка домашнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань;

 • повідомлення учням теми, мети і завдань уроку;

 • мотивація навчання школярів;

 • сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного;

 • узагальнення й систематизація знань;підсумки уроку;

 • повідомлення домашнього завдання.


Урок формування вмінь і навичок:


 • перевірка домашнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань, умінь та навичок;

 • повідомлення учням теми, мети і завдань уроку й мотивація навчання школярів;

 • вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи);

 • первинне застосування нових знань (проблемні вправи);

 • самостійне застосування учнями знань у нестандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданнями);

 • творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи);

 • підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.


Урок застосування знань, умінь і навичок:


 • перевірка домашнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань, умінь та навичок;

 • повідомлення учням теми, мети і завдань уроку й мотивація навчання школярів;

 • осмислення змісту послідовності застосування способів виконання дій;

 • самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя;

 • звіт учнів про роботу й теоретичне обговорення отриманих результатів;

 • підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.


Урок узагальнення та систематизації знань:


 • повідомлення учням теми, мети і завдань уроку й мотивація навчання школярів;

 • відтворення й узагальнення понять, засвоєння відповідної їм системи знань;

 • узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки;

 • підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.


Урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок:


 • повідомлення теми, мети і завдання уроку, мотивація навчання школярів;

 • перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять;

 • перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення;

 • застосування учнями знань у стандартних і змінених умовах;

 • збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз та оцінка;

 • підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.


Комбінований урок:


 • перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру;

 • перевірка раніше засвоєних знань;

 • повідомлення теми, мети й завдань уроку, мотивація навчання школярів;

 • сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу;

 • осмислення, узагальнення та систематизація знань;

 • підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.


Рекомендації щодо підготовки вчителя до уроку


 1. Вчитайся в розділ програми, який потрібно вивчити на певному уроці, а в деяких випадках

і в пояснювальну записку до програми.

 1. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

 2. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягнути в результаті

його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну).

 1. Уяви колектив певного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів,

використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на

шляху до досягнення мети. 1. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для цього матеріалу та для

цих учнів.

 1. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на цьому уроці.

 2. Продумай структуру уроку й зафіксуй усе знайдене в плані-конспекті.

 3. Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь підготувати й перевірити справність ТЗН,

комп’ютерної техніки.

 1. Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини,

знайди і зафіксуй запасні варіанти.

 1. Спитай себе: "Ти готовий до уроку?"


Алгоритм підготовки до сучасного уроку


 1. Перше, з чого треба почати підготовку до уроку:
 • Чітко визначити та сформулювати для себе його тему;

 • Визначити місце теми в навчальному курсі;

 • Визначити провідні поняття, на які спирається цей урок;

 • Позначити для себе ту частину навчального матеріалу, яка буде використана.
 1. Визначити й чітко сформулювати для себе мету й окремо для учнів цільову установку уроку – навіщо він узагалі потрібен? У зв’язку із цим потрібно визначити навчальні, розвивальні, виховні функції уроку.
 1. Спланувати та продумати навчальний матеріал. Підібрати літературу з теми. При цьому, якщо йдеться про новий теоретичний матеріал, слід намагатися, щоб до списку ввійшли енциклопедичні видання, монографія (першоджерело), науково-популярне видання. Треба відібрати з доступного матеріал тільки той, який слугує рішенню поставлених задач найпростішим способом.


Підібрати завдання, метою яких є:

 • пізнання нового матеріалу;

 • відтворення;

 • застосування знань у новій ситуації;

 • застосування знань у незнайомій ситуації;

 • творчий підхід до знань;

 • порядкувати навчальні завдання відповідно до принципу "від простого до складного".

Скласти три набори завдань:

 • завдання, що підводять учня до відтворення матеріалу;

 • завдання, які сприяють осмисленню матеріалу учнем;

 • завдання, які сприяють закріпленню матеріалу учнем.
 1. Продумати "родзинку" уроку. Кожний урок має містити щось, що викличе здивування, подив,захоплення учнів, одним словом, те, "що вони пам'ятатимуть, коли все забудуть". Це може бути цікавий факт, несподіване відкриття, красивий досвід, нестандартний підхід до вже відомого.
 1. Згрупувати відібраний навчальний матеріал. Для цього подумати, у якій послідовності буде організована робота з матеріалом, як буде здійснена зміна видів діяльності учнів. Головне – це вміння знайти таку форму організації уроку, яка викличе підвищену активність учнів, а не пасивне сприйняття нового.
 1. Спланувати контроль за діяльністю учнів на уроці, для чого подумати:

 • що контролювати;

 • як контролювати;

 • як використовувати результати контролю.

При цьому не забувати, що чим частіше контролюють роботу всіх, тим легше побачити типові помилки й утруднення, а так само показати справжній інтерес вчителя до їх роботи.


 1. Підготувати устаткування для уроку. Скласти список необхідних навчальних і наочних приладів тощо. Продумати, як буде виглядати класна дошка протягом уроку, аби весь новий матеріал залишився на ній у вигляді опорного конспекту.
 1. Продумати домашнє завдання: його змістовну частину, а так само рекомендації щодо його виконання.


Яким має бути конспект уроку
Вимоги до поурочних планів:


 • чітко визначені тема, мета;

 • поурочний план – логічна схема побудови уроку (необов’язково план уроку писати як конспект викладання нового матеріалу);

 • план має демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, спрямовані на досягнення мети;

 • чітко вказати форми та методи індивідуальної роботи із сильними та невстигаючими учнями;

 • особливу увагу приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку знань (наше завдання не наповнювати учнів знаннями, а викликати інтерес до знань, навчити здобувати ці знання, творчо мислити);

 • мають бути сформульовані питання, які пропонують учням на різних етапах роботи на уроці;

 • поурочні плани мають передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок формування вмінь і навичок; урок засвоєння вмінь і навичок; урок узагальнення та систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і вмінь; комбінований урок);

 • поурочні плани мають бути охайно оформленні;

 • зошити слід обов’язково підписувати (предмет, клас, учитель). Бажано, щоби були поля, а після поурочного плану – вільне місце, де можна робити примітки, зауваження по ходу уроку.


Початок конспекту оформлюють за загальною схемою:

 • тема уроку;

 • мета уроку;

 • тип уроку;

 • методи та прийоми проведення;

 • засоби наочності й технічні засоби навчання;

 • використана в процесі підготовки до заняття література.

Дидактичну мету визначають, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачають досягнути.

Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування вмінь і навичок: виконувати конкретну операцію, дію; відрізняти правильне виконання дії, якою необхідно оволодіти, від неправильного; визначати, пояснювати, обґрунтовувати характерні ознаки, принципи правильного виконання дії. У конспекті слід вказати розвивальну й виховну функції навчання.


У конспекті орієнтовно виділяють такі головні етапи уроку:


 • актуалізація опорних знань і життєвого досвіду школярів;

 • розкриття значущості теми та мотивація пізнавальної діяльності учнів;

 • формування системи знань, умінь, навичок учнів;

 • закріплення, застосування знань, умінь, навичок у різноманітних ситуаціях;

 • домашнє завдання на наступний урок чи інше заняття;

 • підведення підсумків обговорення досягнутих результатів, вражень, думок.

Послідовність етапів заняття може бути різною (залежно від його типу).
У конспекті також зазначають форми (колективні, групові, індивідуальні) і способи застосування знань у стандартних і змінених умовах (мозкова атака, діалог, дискусії, виконання різноманітних завдань, вправ, лабораторних, практичних робіт); способи мотивації діяльності школярів, організації зворотного зв’язку на певному етапі.

У процесі планування уроку залежно від мети взаємодії вчителя й учнів на певному етапі заняття виділяють також способи, прийоми реалізації виховних можливостей навчання (зміст активних методів навчання, форми організації навчальної діяльності, взаємин учителя й учнів та інших стимулів).

Доцільно в конспекті після кожного заняття передбачити висновок, забезпечити їхній взаємозв’язок.

Завершують підготовку до навчального заняття визначенням домашнього завдання на наступний раз.Орієнтовна структура конспекту уроку
Тема: _________________________________________________________

Мета: _________________________________________________________

а) навчальна: ___________________________________________________;

б) розвивальна : ________________________________________________;

в) виховна: _____________________________________________________.Тип уроку:

 • урок вивчення нового матеріалу;

 • урок закріплення знань, умінь, навичок;

 • урок перевірки первинного розуміння й уміння застосовувати на практиці теоретичних знань;

 • комбінований;

 • урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів;

 • урок контролю знань учнів.

Форми проведення уроку:

 • урок-лекція;

 • урок-практикум;

 • урок-залік;

 • урок-змагання;

 • урок-екскурсія;

 • контрольна робота.

Наочність та обладнання:

 • об’єкти навколишнього середовища, макети;

 • таблиці;

 • картки;

 • ілюстрації;

 • ТЗН;

 • книги, підручники, збірники;записи на дошці;

 • комп’ютер.


Етапи уроку:

 • організаційний;

 • перевірки домашнього завдання;

 • формування мети й завдань уроку;

 • мотивація навчальної діяльності;

 • актуалізація опорних знань, умінь, навичок;

 • вивчення нового матеріалу: теорія, практика;

 • первинне закріплення, перевірка й корекція;

 • підсумки уроку;

 • домашнє завдання;

 • рефлексія.Структура уроків різних типів у початкових класах
Урок засвоєння нових знань


 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Актуалізація та корекція опорних знань учнів.

 3. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 4. Мотивація учіння школярів.

 5. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу.

 6. Осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.

 7. Узагальнення й систематизація знань.

 8. Підсумки уроку.

 9. Повідомлення домашнього завдання.


Урок формування вмінь і навичок


 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.

 3. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 4. Мотивація учіння школярів.

 5. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні й пізнавальні вправи).

 6. Самостійне застосування учнями знань у нестандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням).

 7. Творчий перенос знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

 8. Підсумок уроку.

 9. Повідомлення домашнього завдання.


Урок засвоєння знань, умінь і навичок
1. Перевірка домашнього завдання.

2. Актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.

3. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

4. Мотивація учіння школярів.

5. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій.

6. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

7. Звіт учнів про роботу та теоретичне обґрунтування одержаних результатів.

8. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу.

9. Підсумок уроку.

10. Повідомлення домашнього завдання.


Урок засвоєння й систематизації знань


 1. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 2. Мотивація учіння школярів.

 3. Відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

 4. Узагальнення й систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.

 5. Підсумок уроку.

 6. Повідомлення домашнього завдання.


Урок перевірки й корекції знань, умінь і навичок
1. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

2. Мотивація учіння школярів.

3. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять.

4. Перевірка осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.

5. Застосування учнями знань у стандартних і змінених умовах.

6. Збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз і оцінювання.

7. Підсумок уроку.

8. Повідомлення домашнього завдання.


Комбінований урок


 1. Перевірка домашнього завдання практичного характеру, перевірка раніше засвоєних знань.

 2. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 3. Мотивація учіння школярів.

 4. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

 5. Осмислення, узагальнення, систематизація знань.

 6. Підсумок уроку.

 7. Повідомлення домашнього завдання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка