Урок Зміст програмового матеріалу Дата ПриміткиСкачати 226.65 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір226.65 Kb.
Математика

( за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)

136 ГОДИН

( 4 години на тиждень)
Урок

Зміст програмового матеріалу

Дата

Примітки

Узагальнення і систематизація навчального

матеріалу за 1 клас

1.

Нумерація чисел 1 – 20. додавання і віднімання в межах 20. розв’язування простих задач.
2.

Нумерація чисел 1 – 100. випадки додавання і віднімання в межах 100, пов’язані з нумерацією чисел. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет.
3.

Розрядний склад двоцифрових чисел. Порівняння виразів.
4.

Доба і тиждень. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання часу.
5.

Додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на різницеве порівняння.
6.

Промінь. Відрізок. Пряма. Перетин прямих. Творча робота над задачею.
7.

Одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними. Вимірювання довжин відрізків сантиметрах і дециметрах. Розв’язування задач.
8.

Назви компонентів дії додавання. Рівняння. Знаходження невідомого доданка.24

Продовження таблиці

9.

Переставний закон додавання.
10.

Назви компонентів дії додавання. Рівняння. Знаходження невідомого зменшуваного.
11.

Кілограм. Знаходження невідомого від’ємника.
12.

Грошові одиниці – гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Розв’язування задач.
13.

Одиниця вимірювання місткості – літр. Порівняння місткості посудин. Самостійна робота.
14.

Повторення вивченого. Розв’язування рівнянь.
15.

Контрольна робота № 1.
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20

з переходом через розряд

16.

Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Розв’язування прямих і обернених задач.
17.

Таблиці додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Довжина ламаної.
18.

Таблиці додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної лінії. Розв’язування і порівняння простих задач.
19.

Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Кут. Види кутів.

25

Продовження таблиці

20.

Таблиці додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі зміною. Прості і складені задачі.
21.

Многокутник та його елементи: вершина, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Периметр многокутника.
22.

Таблиці додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник. Побудова прямокутника.
23.

Таблиці додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання й розв’язування задач за схематичним записом їх умови.
24.

Складання й розв’язування задач за коротким записом їх умови. Квадрат.
25.

Таблиці додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.
26.

Перевірка дій додавання і віднімання. Знаходження периметрів трикутника і чотирикутника.
27.

Таблиці додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр многокутника.
28.

Таблиця додавання і віднімання чисел. Периметр многокутника.
29.

Розв’язування задач двома способами (ознайомлення).


26

Продовження таблиці

30.

Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії.
31.

Додавання числа до суми. Віднімання числа від суми.
32.

Додавання до числа суми. Віднімання суми від числа. Самостійна робота.
33.

Розв’язування задач за допомогою виразу. Порівняння виразів. Знаходження периметра прямокутника.
34.

Контрольна робота № 2.
Усне додавання і віднімання чисел у межах 100

з переходом через розряд

35.

Аналіз контрольної роботи. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 37+6.
36.

Прийом округлення. Розв’язування задач за коротким записом.
37.

Усне додавання виду 45 + 7 і 53 + 9. додавання способом округлення.
38.

Додавання виду 7 + 15. розв’язування задач двома способами.
39.

Усне віднімання виду 40 – 8. розв’язування задач.
40.

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 35 – 7. розв’язування задач.
41.

Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач за коротким записом.27

Продовження таблиці

42.

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового способом округлення виду: 45 – 7, 53 – 9. розв’язування задач.
43.

Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква.
44.

Усне додавання виду 27 + 16. складання задач за виразом.
45.

Два способи додавання двоцифрових чисел виду 45 + 27. Складені задачі, що включають прості задачі на збільшення (зменшення) числа у непрямій формі.
46.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь.
47.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованих чисел.
48.

Два способи віднімання двоцифрових чисел виду 45 – 27. розв’язування задач. Самостійна робота.
49.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Обчислення виразів зручним способом.

50.

Контрольна робота № 3.
51.

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання маси – центнер. Розв’язування задач.
52.

Три способи віднімання виду

40 – 27. розв’язування задач.28

Продовження таблиці

53.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів.
54.

Вирази з дужками. Розв’язування задач за планом.
55.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перетворення одиниць вимірювання.
56.

Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки додавання і віднімання.
57.

Закріплення вивченого про коло і круг. Порівняння кіл і кругів.
58.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження числових значень буквених виразів.
59.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач.
60.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел.
61.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач. Самостійна робота.
62.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач.
63.

Контрольна робота № 4.
Арифметичні дії множення та ділення


29

Продовження таблиці

64.

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. Розв’язування задач.
65.

Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Розв’язування задач на множення.
66.

Переставний закон множення.
67.

Таблиця множення числа 2. розв’язування задач на множення. Периметр квадрата.
68.

Збільшення числа на кілька одиниць і у кілька разів.
69.

Ознайомлення учнів із дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини. Розв’язування задачі.
70.

Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування задач.
71.

Таблиця ділення на 2. розв’язування задач на ділення.
72.

Порядок виконання дій у виразах без дужок. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задачі .
73.

Назви чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і у кілька разів.
74.

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. розв’язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота.75.

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. знаходження значень виразів на дії різних ступенів.30

Продовження таблиці

76.

Контрольна робота № 5.
77.

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 1. ділення різних чисел.
78.

Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач.
79.

Порядок дій у виразах на дії різних ступенів без дужок і з дужками. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа.
80.

Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3. повторення взаємозв’язку дій множення і ділення.
81.

Таблиця ділення на 3. обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.
82.

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач.
83.

Розв’язування задач з буквеними даними. Знаходження значень виразів зі зміною.
84.

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. знаходження периметра прямокутника.
85.

Таблиця множення числа 4. розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення

числа 4.


31

Продовження таблиці

86.

Таблиця ділення на 4. застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв’язування задач.
87.

Знаходження невідомого множника. Розв’язування рівнянь.
88.

Знаходження невідомого дільника і діленого. Розв’язування рівнянь.
89.

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. порівняння задач та їх розв’язання.
90.

Таблиця множення числа 5. розв’язування задач.
91.

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв’язування задач.
92.

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Знаходження значень буквених виразів. Самостійна робота.
93.

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. розв’язування рівнянь.
94.

Контрольна робота № 6.
95.

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу.
96.

Одиниці вимірювання часу. Рік, місяць. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу.

32

Продовження таблиці

97.

Визначення часу за годинником. Табель-календар. Розв’язування задач.
98.

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. творча робота над задачею.
99.

Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6.
100.

Кратне порівняння чисел. Розв’язування простих задач на порівняння.
101.

Таблиця множення числа 7. розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа.
102.

Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7.
103.

Таблиця ділення на 7. Розв’язування задач.
104.

Вправи задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. розв’язування задач.

105.

Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при стальному іншому. Самостійна робота.
106.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7.
107.

Контрольна робота № 7.
108.

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8.

33
Продовження таблиці

109.

Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 8.
110.

Таблиця ділення на 8. вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач.
111.

Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач з буквеними даними.
112.

Таблиця множення числа 9. розв’язування задач.
113.

Засвоєння таблиці множення

числа 9. розв’язування задач.


114.

Таблиця ділення на 9. засвоєння таблиці ділення на 9.
115.

Множення і ділення нуля. Множення на 0. Неможливість ділення на 0. Розв’язування задач.
116.

Множення і ділення на 10. розв’язування задач.
117.

Засвоєння таблиць множення і ділення.
118.

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування нестандартних задач.
119.

Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота.
120.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування нестандартних задач.
121.

Контрольна робота № 8.


34

Продовження таблиці

122.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.
Повторення вивченого у 2 класі

123.

Числові множини. Додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач.
124.

Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач.
125.

Випадки додавання і віднімання виду 26 + 8, 26 – 8. знаходження значень виразів зі зміною. Розв’язування задач.
126.

Повторення й закріплення вивченого. Розв’язування задач.
127.

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду

35 + 27. Розв’язування задач.


128.

Додавання чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач.
129.

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду

34 + 18. Розв’язування задач.


130.

Повторення таблиць множення і ділення. Розв’язування задач.
131.

Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота.
132.

Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів.
133.

Контрольна робота за рік.(Розв’язування прикладів).35

Продовження таблиці

134.

Контрольна робота за рік. (Розв’язування задач).
135.

Аналіз контрольної роботи. Систематизація та узагальнення знань учнів.
136.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік.

36


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка