Уроках біології та хімії за допомогою інтерактивних методів навчання Науково-методична тема Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3Дата конвертації08.03.2016
Розмір156 Kb.
Науково-методична тема методичного об’єднання вчителів природничого циклу Макарівського району

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та хімії за допомогою інтерактивних методів навчання»


Науково-методична тема Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

«Проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи».

Методична тема, над якою працює методичне об’єднання вчителів природничого циклу

«Формування освітніх компетенцій учнів при викладанні предметів природничого циклу».
ВСТУП

Діяльність методичного об’єднання вчителів природничого циклу у 2011-2012 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти І науки України щодо вивчення предметів природничого циклу в 2011-2012 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничого циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

На основі діагностування педагогічної майстерності, в ході анкетування та проведення експертної оцінки діяльності учасників навчально – виховного процесу здійснюється диференційний підхід до організації методичної роботи з вчителями: за рівнем фахової майстерності, з урахуванням професійної компетентності вчителів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. На основі співбесід, відвіданих уроків, позакласних заходів, результатів навчально – виховного процесу планується система заходів, спрямованих на зростання професійного рівня педагога.

Методична робота в ШМО – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

Робота ШМО вчителів природничо-математичного циклу проводиться відповідно із темою школи: «Проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи».

Метою якої є формування високоосвіченої, ініціативної компетентнісної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства».

Тема ШМО «Формування освітніх компетенцій учнів при викладанні предметів природничого циклу». Працюючи за даною темою, ШМО ставить перед собою слідуючи завдання:


 • використання інноваційних форм, методів, прийомів навчання в педагогічній діяльності;

 • вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;

 • розвиток пізнавальних здібностей учнів;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • формування в учнів навичок самоосвіти, творчості і пошуку;

 • здійснення індивідуального підходу і диференціацію навчання.Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничого циклу

Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

за 2011– 2012 навчальний рік
На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів.

Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

На засіданнях ШМО були заслухані всі теми вчителів по самоосвіті.

Протягом 2011-2012 навчального року атестацію пройшли педагогічні працівники: вчитель хімії Ігольнікова Т.І., вчитель географії Кока І.В., вчитель інформатики та фізики Біла С.І. За результатами атестації Ігольніковій Т.І., Коці І.В. було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель». Білій С.І. за результатами атестації було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший вчитель».

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.

Усі вчителі школи приймають активну участь у тижні «Проектні технології - в дії», де представляють свої творчі наробки.

На базі Макарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 пройшов семінар вчителів району з інформатики ( вчитель Біла С.І.).

Вчителями школи були підготовлені доповіді на районні семінари:


 • учителів фізики та інформатики – Біла С.І.(учитель інформатики та фізики);

 • вчителів фізики - Суходольський В.К. (учитель фізики);

 • вчителів географії – Кока І.В. (учитель географії);

 • вчителів хімії - Ігольнікова Т.І. ( учитель хімії);

Прийняли участь в районних педагогічних читаннях:

 • березень «Методична грамотність як умова успішності педагогічної діяльності». Доповідь підготувала вчитель географії Кока І.В (історико-географічна секція).

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах. Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничо циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. САМЕ тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного характеру. Деякі роботи є інтегрованими з іншими навчальними дисциплінами.

За звітній період збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня.Переможців та призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів підготували:

переможців ІІ етапу:

Пархоменко Ю.О. - з біології учня 8 класу Пархоменко Владислава;

Пархоменко Ю.О. - з екології учня 10 класу Вєтрова Віталія;

Суходольський В.К - з астрономії учня 10 класу Довгаленка Владислава;

Біла С.І - з інформатики ученицю 10 класу Сташенко Надію;

ученицю 11 класу Сопурко Тетяну;

Біла С.І - з інформаційних технологій учня 11 класу Мосуренка Максима;

ученицю 10 класу Лящук Марину;призерів ІІ етапу

Кока І.В. - з географії • ученицю 8 класу Глінську Поліну;

 • учня 8 класу Пархоменка Владислава;

 • ученицю 10 класу Сташенко Надію;

Суходольський В.К. - з фізики ученицю 7 класу Сирку Марію;

 • учня 7 класу Грабченка Владислава;

 • Охріменко Г.Г. – з математики ученицю 8 класу Омельчук Вікторію;

Ігольнікова Т.І. – з хімії учня 10 класу Вєтрова Віталія
призерів ІІІ етапу

Пархоменко Ю.О. - з біології учня 8 класу Пархоменко Владислава (ІІІ місце);

Пархоменко Ю.О. - з екології учня 10 класу Вєтрова Віталія (ІІ місце);

Біла С.І - з інформаційних технологій учня 11 класу Мосуренка Максима (ІІІ місце)

Прийняли участь в ІІ (обласному) етапі МАН з інформатики «Підходи до створення автоматизованої системи екологічного моніторингу території містечка Макарів-І» (учениця 10 класу Лящук Марина, учитель Біла С.І.).

Учні школи прийняли активну участь у природничих конкурсах: • 85 учнів у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» (координатор – учитель біології Пархоменко Ю.О.), з них -11 мають «Золотий колосок»;

 • 51 учень у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Смішний колосок» (координатор – учитель біології Пархоменко Ю.О.),

 • 15 учнів у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»

( координатор – учитель фізики Суходольський В.К.), з них -6 мають відмінний результат.

Під керівництвом вчителів природничого циклу команда школярів взяла участь у Всеукраїнській Інтернет - олімпіаді Малої Академії наук «Відкрита природнича демонстрація».Основні завдання МО на 2012-2013 навчальний рік.

 1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.

 2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.

 3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.

 4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика), використовуючи курси за вибором, факультативи.

 5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.


Відомості про членів методичного об’єднання

вчителів природничого циклу

Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3


п/п


ПІП вчителя

Рік народ-

ження


Освіта,

ВНЗ


Фах

Стаж

Курсова

перепідг.Атестація

Кваліф. категорія,

звання


Тема

самоосвіти1.

Біла

Світлана Іванівна1945

вища,

Харківський університетрадіофізик

22р.

2011

2012

вища,

старший вчительУміння вчитися – ключова компетентність учнів.

2.

Ігольнікова Тетяна Іванівна

1961

вища,

Сумський

ДПІ ім.

А. Макаренковчитель

біології та хімії27р.03м

2009

2012

вища,

старший вчительАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії як засіб формування компетентнісної особистості.

3.

Кока Інна Володимирівна

1968

вища,

НПУ ім. Драгоманова
вчитель

географії23р.10м

2010

2012

вища,

старший вчительМетоди проектів та проблемне навчання учнів у процесі викладанні географії

4.


Пархоменко Юлія Олександрівна

1975

вища,

Житомирський

ДПІ ім.І.Франка


вчитель

біології та хімії15р.

2009

2010

вища,

старший вчительВід формування окремих життєвих навичок та функціональної грамотності до формування життєтворчої компетентності.

5.

Суходольський Віктор Костянтинович

1955

вища,

Київський

ДПІ ім. М.Горького


вчитель фізики

31р.01м

2009

2010

вища


Застосування методу проектів як виду самостійної роботи учнів .


ПЛАН

роботи методичного об’єднання вчителів природничого циклу

на 2012-2013 навчальний рік

Керівник ШМО – учитель географії Кока Інна Володимирівна
пп

Зміст роботи

Форми роботи

Відповідальний

Література

Виконання

Примітка

1.

І засідання

Організаційне (серпень)

Мета: проаналізувати виконання навчальних планів; визначити завдання на поточний навчальний рік; ознайомитися з програмно-методичним забезпеченням; огляд методичної літератури.

1. Аналіз роботи за 2011-2012 н.р.,

завдання на 2012-2013 н.р.

2.Програмно-методичне забезпечення:

- опрацювання навчальних програм;

- ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році.

3. Моніторинг результатів ДПА учнів 9, 11 класів за минулий навчальний рік.

4.Експрес-інформація. Бібліографічний огляд літератури.

5. Обговорення та затвердження плану роботи на 2011-2012 н.р.Доповідь

Доповідь


Кока І.В.
Ігольнікова Т.І.

Ігольнікова Т.І

Сташенко Т.В.
Кока І.В.


1.Навчальні програми.

2.Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів

Методична література
ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Розробити методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку.

2. Розробити завдання для проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів.

3. Підготовка учнів до участі У Всеукраїнському конкурсі «Колосок».2.

ІІ засідання

(Жовтень)

Тема «Раціональне застосування сучасних методів навчання на уроках природничого циклу»

Мета: виявити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії педагога та учня, які сприяють компетентнісному розвитку учня.

1. Основні аспекти педагогічної діяльності, які сприяють компетентнісному розвитку учня.

2. Відвідування і обговорення відкритих уроків.

3. Форми і методи реалізації інноваційного уроку.

4. Експрес-інформація з мети засідання.

5.Затвердження завдань олімпіад,

конкурсів.

6. Активізація пізнавальної діяльності методом проектів.

7. Методичні рекомендації щодо роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.


Доповідь


Аналіз уроків
Ділова гра
Доповідь

Кока І.В.

Кока І.В.
Ігольнікова Т.І.
Сташенко Т.В.
Кока І.В.
Біла С.І.
Вчителі -предметники

Методична література

З досвіду роботи вчителів

ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Зібрати інформації:

- по розвитку компетентностей учнів;

- схеми аналізу інноваційного уроку.3.

ІІІ засідання

(січень)

Тема «Хто сам не рухається вперед, тому важко підштовхувати інших»

Мета: створення організаційно-методичних умов успішної діяльності вчителя.

1. Моніторинг якості участі вчителя в навчально-виховному процесі.

2. Підвищення ефективності навчання учнів за допомогою сучасних технологій

3. Експрес-інформація.

4. Підведення підсумків ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів.

5. Аналіз роботи ШМО над науково-методичною темою «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи».

6. Підготовка до педагогічних читаньДоповідь


Ігольнікова Т.І.

Суходольський В.К.


Сташенко Т.В.

Кока І.В.


Ігольнікова Т.І.

Кока І.В.
Кока І.В.


Методична література


Методичні наробки вчителів


ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Підготовити зразки директорських контрольних робіт.4.

4 засідання

«Роль інноваційних технологій у розвитку освітніх компетенцій учнів»

(квітень)

1.Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ДПА, ЗНО

2. Підведення підсумків ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів.

3. Аналіз майстер-класів вчителів природничого циклу із застосуванням інноваційних технологій.

4. Діагностування вчителів.

5.Затвердження матеріалів практичної частини для проведення ДПА.

6.Орієнтовний розподіл навантаження вчителів ШМО на наступний навчальний рік.

Анкетування


Ігольнікова Т.І.

Ігольнікова Т.І.

Ігольнікова Т.І.

Пархоменко Ю.О.

Ігольнікова Т.І.

Кока І.В.

Ігольнікова Т.І.

Кока І.В.


Нормативно-правова база щодо проведення ДПА, ЗНОБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка