Уроків математики у 4 класі на І семестр № урокуСкачати 274.87 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір274.87 Kb.
Баран М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.

Орієнтовне календарно – тематичне планування

уроків математики

у 4 класі

на І семестр


уроку

Дата проведення


Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Орієнтовні номери завдань

(за підручником Математика, 4. Богданович М.В. – К.: Освіта, 2004. – 159 с.)

Повторення матеріалу за попередній рік навчання ( 11 год)

1
Нумерація чисел в межах 1000.

Учень:

 • розуміє, що сотня – лічильна одиниця;

 • лічить сотнями у межах 1000;

 • називає числа в межах 1000 від будь-якого числа до вказаного;

 • знає назви одиниць першого, другого і третього розрядів; утворює трицифрові числа із сотень, десятків та одиниць;

 • читає і записує трицифрові числа;

 • розуміє позиційне значення цифр;

 • записує трицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків;

 • визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах;

 • порівнює числа у межах 1000

№№ 1 – 3, 10;

збірник


2
Додавання в межах 1000. Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка дії додавання.

 • виконує обчислення, які ґрунтуються на принципах нумерації чисел;

 • вміє виконувати усне додавання круглих чисел;

 • знає алгоритм письмового додавання чисел;

 • вміє застосовувати переставну та сполучну властивості додавання;

 • перевіряє правильність отриманого результату додавання чисел;

 • усвідомлює залежність результату дії додавання від зміни одного з компонентів;

 • розв’язує задачу виразом;

 • розв’язує задачі на 2 – 3 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує рівняння, що містить одну арифметичну дію на основі взаємозв’язку компонентів та результатів арифметичних дій;

 • вміє знаходити значення буквеного виразу на одну – дві дії за заданими значеннями змінної

№№ 22, 24, 25, 104; збірник

3
Віднімання в межах 1000. зв'язок дій віднімання і додавання. Перевірка дії віднімання.

 • виконує обчислення, які ґрунтуються на принципах нумерації чисел;

 • вміє виконувати усне віднімання круглих чисел;

 • знає алгоритм письмового віднімання чисел;

 • виконує перевірку віднімання;

 • усвідомлює залежність результату дії віднімання від зміни одного з компонентів;

 • розв’язує рівняння, що містить одну арифметичну дію на основі взаємозв’язку компонентів та результатів арифметичних дій;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • розв’язує складену задачу виразом;

 • уміє скласти план розв’язування задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 3 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

Збірник

4
Письмове множення на одноцифрове число.

 • знає напам’ять таблиці множення;

 • знає правила множення на 1 та 0; множення числа на 10, 100; застосовує ці правила під час обчислення;

 • виконує множення розрядного та «круглого» числа на одноцифрове;

 • застосовує правила множення суми на число під час обчислень;

 • виконує множення двоцифрового числа на одноцифрове;

 • знає алгоритм письмового множення на одноцифрове число;

 • усвідомлює залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів;

 • вміє знаходити значення буквеного виразу на одну – дві дії за заданими значеннями змінної;

 • уміє скласти план розв’язування задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 3 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№№ 12, 27, 28, 30, 33, 40, 72 ; збірник


5
Письмове ділення на одноцифрове число. Ділення з остачею.

 • знає напам’ять таблиці ділення;

 • виконує кратне порівняння чисел;

 • знає правила ділення рівних чисел; ділення 0 на число; ділення числа на 10, 100;

 • знає, що на 0 ділити не можна;

 • застосовує ці знання під час обчислень;

 • виконує ділення з остачею;

 • знає, що остача завжди менша від дільника;

 • виконує ділення розрядного та «круглого» числа на одноцифрове;

 • застосовує правила ділення суми на число під час обчислень;

 • знає алгоритм письмового ділення на одноцифрове число;

 • усвідомлює залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів;

 • розв’язує просту задачу рівнянням;

 • розв’язує задачі на 2 – 3 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№№ 41, 42, 43, 44, 46. 47, 48, 52, 58, 66, 71, 87, 90, 99; збірник


6
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Взаємозв’язок дій множення і ділення. Перевірка дій множення і ділення.

 • виконує множення і ділення двоцифрового числа на одноцифрове;

 • виконує ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробовування (добору);

 • виконує перевірку дій множення і ділення;

 • уміє скласти план розв’язування задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 3 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№№ 59, 68, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 101; збірник

7
Частини числа. Знаходження частини числа. Знаходження числа за його частиною.

 • розуміє сутність поняття частина числа;

 • знаходить половину, третину, четверту та інші частини від числа;

 • знаходить число за його частиною

№№ 45, 46, 49, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 82, 102; збірник


8
Одиниці вимірювання величин (час, довжина, маса, вартість). Арифметичні дії з величинами

 • знає одиниці часу – секунда, хвилина, година, століття та ї коротке позначення при числах;

 • знає співвідношення між годиною і хвилиною, хвилиною і секундою;

 • визначає час за годинником;

 • знає одиниці довжини – міліметр, кілометр та їх позначення при числах;

 • знає співвідношення між одиницями довжини;

 • знає одиниці маси – тонна, грам, центнер та їх позначення при числах;

 • знає співвідношення між одиницями маси;

 • знає залежність між ціною, кількістю, вартістю;

 • перетворює одиниці величин;

 • порівнює одиниці величин;

 • виконує арифметичні дії з величинами – довжина, маса, вартість;

 • вживає правильно у мовленні назви одиниць величин;

 • розв’язує задачі, які включають знаходження частини числа та числа за його частиною;

 • розв’язує задачі на 2 – 3 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№№ 38, 84, 85, 139; збірник


9
Геометричні фігури та їх властивості (трикутник, прямокутник, куб, коло)

 • знаходить периметр прямокутника (квадрата);

 • розв’язує задачі, що пов’язані з периметром прямокутника;

 • розпізнає трикутники за кутами (прямокутний, гострокутний, тупокутний), за сторонами (рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній);

 • показує і називає елементи куба (вершини, ребра, грані), знає їх кількість;

 • будує коло заданого радіуса за допомогою циркуля;

 • зображує діаметр кола

№№ 124, 152; збірник


10
Контрольна робота № 1 з теми «Повторення матеріалу за попередній рік навчання»

 • визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах;

 • порівнює числа в межах 2000

 • знає алгоритм письмового додавання і віднімання чисел;

 • виконує перевірку додавання і віднімання;

 • виконує ділення з остачею;

 • виконує множення і ділення двоцифрового числа на одноцифрове;

 • знаходить число за його частиною;

 • знаходить значення буквеного виразу на одну – дві дії за заданими значеннями змінної;

 • розв’язує рівняння, що містить одну арифметичну дію на основі взаємозв’язку компонентів та результатів арифметичних дій;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • порівнює одиниці величин;

 • перетворює одиниці величин;

 • розв’язує складену задачу виразом;

 • складає план розв’язування задачі;

 • розв’язує просту задачу рівнянням;

 • розв’язує задачі, що пов’язані з периметром прямокутника;

 • будує коло заданого радіуса за допомогою циркуля
11
Аналіз контрольної робота

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
Чотирицифрові числа: нумерація та дії над ними ( 25 год)

12
Натуральні числа і число нуль. Натуральний ряд чисел. Римська нумерація (у порядку ознайомлення)

 • розуміє поняття натуральне число;

 • знає властивості натурального ряду чисел;

 • розуміє, що числа можна записати римськими цифрами;

 • знає окремі цифри римської нумерації

№ 251; збірник


13
Утворення, читання і записування чотирицифрових чисел. Порівняння чотирицифрових чисел. Позиційне значення цифр у записі чотирицифрового числа.

 • називає числа в межах 9999 від будь-якого числа до вказаного;

 • читає і записує чотирицифрові числа;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі чотирицифрового числа;

 • порівнює чотирицифрові числа;

 • вміє читати числа, записані в таблицю розрядів і класів

№№ 107; 108; 109; 110; 111; 118; 127; 128; 142; 145;146(1); 155(1); 256; збірник

14
Запис чотирицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч у чотирицифровому числі. Округлення чотирицифрових чисел.

 • записує чотирицифрове число у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень і тисяч у чотирицифровому числі;

 • знає правило округлення чисел№№ 129; 130; 134; 146(2,3); 147; 155(2); збірник

15
Усне додавання чотирицифрових чисел

 • виконує усне додавання розрядних та «круглих» чотирицифрових чисел

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • визначає рівняння, яке є розв’язком задачі;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • складає вирази для розв’язування задач з буквеними даними;

 • скидає план розв’язування складеної задачі;

 • складає задачу за виразом

Збірник

16 – 17
Письмове додавання чотирицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового додавання чотирицифрових чисел;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • записує розв’язання задачі з поясненням і без пояснення;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • визначає вираз, який відповідає задачі;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність

№№ 323, 343, 455; збірник

18
Усне віднімання чотирицифрових чисел

 • виконує усне віднімання розрядних та «круглих» чотирицифрових чисел;

 • визначає рівняння, яке відповідає умові задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає задачу за коротким записом

№ 429, збірник

19 - 20
Письмове віднімання чотирицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового віднімання чотирицифрових чисел;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • виконує перевірку віднімання

№ 334; 336; 386 (2); збірник


21
Система одиниць маси.

 • знає співвідношення між одиницями маси;

 • використовує співвідношення між одиницями маси під час розв’язування задач;

 • порівнює одиниці вимірювання маси

Збірник

22
Розв’язування задач, використовуючи співвідношення між одиницями маси

 • знає співвідношення між одиницями маси;

 • використовує співвідношення між одиницями маси під час розв’язування задач;

 • складає план розв’язування задачі

№ 352, 360, 363 (1 стовпчик), 455; збірник


23
Узагальнюючий урок з теми «Нумерація чотирицифрових чисел. Додавання та віднімання чотирицифрових чисел»

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • читає чотирицифрові числа, записані в таблицю класів;

 • записує чотирицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків

№ 343, 346, 380; збірник


24
Контрольна робота № 2 з теми «Нумерація чотирицифрових чисел. Додавання та віднімання чотирицифрових чисел»

 • знає властивості натурального ряду чисел;

 • знає окремі цифри римської нумерації;

 • називає числа в межах 9999 від будь-якого числа до вказаного;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі чотирицифрового числа;

 • порівнює чотирицифрові числа;

 • вміє читати числа, записані в таблицю розрядів і класів;

 • записує чотирицифрове число у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень і тисяч у чотирицифровому числі;

 • знає алгоритм письмового додавання чотирицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового віднімання чотирицифрових чисел;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дії з дужками і без них;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком рівняння;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по – різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає задачу за виразом;

 • розташовує одиниці маси у порядку зростання (спадання);

 • використовує співвідношення між одиницями маси під час розв’язування задач
25
Аналіз контрольної робота

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
26
Усне множення чотирицифрових чисел на розрядні одиниці

 • виконує усне множення чотирицифрових чисел на розрядні одиниці;

 • знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів без дужок і з дужками;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • складає вирази для розв’язування задач

Збірник

27 – 28
Письмове множення чотирицифрових чисел на одноцифрове число (загальний випадок)

 • знає алгоритм письмового множення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених типів;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • складає задачу за даним рівнянням

№ 437, 443; збірник


29
Множення чотирицифрових чисел у випадку кількох нулів у першому множнику

 • знає алгоритм письмового множення чотирицифрових чисел на одноцифрове, множення у випадку кількох нулів у першому множнику;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної

№ 448, 450, 452, 454 ( 1 – й стовпчик), 549; збірник


30
Множення чотирицифрових чисел, що закінчуються нулями. Закони множення.

 • знає алгоритм письмового множення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • знає переставний, сполучний і розподільний закони множення та застосовує їх під час обчислень;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№ 419, 420, 421, 694, 695, 696, 743; збірник


31
Усне ділення «круглих» чотирицифрових чисел на 10, 100, 1000.

 • виконує усне ділення «круглих» чотирицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії

№ 234, 235, 236; збірник

32
Письмове ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове число (загальний випадок)

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • знаходить значення буквених виразів при числових значеннях змінної;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення

№ 537; збірник


33
Письмове ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове число

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • визначає вираз, який відповідає розв’язку задачі з буквеними даними;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує задачі на знаходження невідомого за двома різницями;
  знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них

№ 537, 541, 561 (1, 2 приклади), 597, 598; збірник

34
Ділення чотирицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000.

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000

№ 631, 632; збірник


35
Властивості частки (ділення числа на добуток, ділення суми на число). Перевірка дій множення і ділення

 • знає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число) та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • виконує перевірку дій множення і ділення;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення

№524,525, 557 (крім 3 прикладу), 747; збірник

36
Узагальнюючий урок з теми «Множення та ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове число»

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення;

 • знає алгоритм множення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000;

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • виконує перевірку дії ділення;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містять одну – дві дії;

 • складає задачу за даним рівнянням

№ 557 (крім 3 прикладу), збірник

37
Контрольна робота № 3 з теми «Множення та ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове число»

 • виконує усне множення чотирицифрових чисел на розрядні одиниці;

 • знає алгоритм письмового множення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • знає алгоритм письмового множення у випадку кількох нулів у першому множнику;

 • виконує усне ділення «круглих» чотирицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел на одноцифрове;

 • знає алгоритм ділення чотирицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000;

 • розпізнає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число);

 • виконує перевірку дії множення;

 • виконує перевірку дії ділення;

 • знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів без дужок і з дужками;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містять одну – дві дії;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • складає вираз для розв’язування задачі з буквеними даними;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення;

 • складає задачі за даним рівнянням
38
Аналіз контрольної роботи

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
39
Куб. Розгортка куба.

 • будує розгортку куба за зразком;

 • знаходить спільні ребра куба, вершини для суміжних граней куба

Збірник

П’ятицифрові числа: нумерація та дії над ними ( 21 год)

40
Утворення, читання і записування п’ятицифрових чисел. Порівняння п’ятицифрових чисел. Позиційне значення цифр у записі п’ятицифрового числа.

 • називає числа в межах 99999 від будь-якого числа до вказаного;

 • читає і записує п’ятицифрові числа;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі п’ятицифрового числа;

 • порівнює п’ятицифрові числа;

 • вміє читати числа, записані в таблицю розрядів і класів;

 • лічить тисячами, десятками тисяч

№ 156, 157, 159, 166 (1), 168, 169, 176, 177, 185; збірник


41
Запис п’ятицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч у п’ятицифровому числі. Округлення п’ятицифрових чисел.

 • записує п’ятицифрове число у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень і тисяч у п’ятицифровому числі;

 • знає правило округлення чисел№ 158, 166 (2), 167 (1), 178, 183, 187, 193; збірник

42
Усне додавання п’ятицифрових чисел

 • виконує усне додавання розрядних і «круглих» п’ятицифрових чисел;

 • знає алгоритм усного додавання п’ятицифрових чисел;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містять одну – дві дії;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

Збірник

43
Письмове додавання п’ятицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового додавання п’ятицифрових чисел;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містять одну – дві дії;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№ 319 (2), 322, 325 ( 1 і 2 приклади), 342; збірник


44
Усне віднімання п’ятицифрових чисел

 • виконує усне віднімання розрядних і «круглих» п’ятицифрових чисел;

 • знає алгоритм усного віднімання п’ятицифрових чисел;

 • визначає рівняння, яке є розв’язком задачі;

 • складає план розв’язування складеної задачі;

 • виконує тотожне перетворення виразів, у тому числі з дужками

№ 328; збірник


45
Письмове віднімання п’ятицифрових чисел

 • знає алгоритм письмового віднімання п’ятицифрових чисел;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містять одну – дві дії;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№ 325 (2 і 3 приклад), 326, 327, 329, 333 (2-й приклад); збірник


46
Додавання та віднімання іменованих чисел

 • використовує співвідношення між одиницями величин (довжина, час, маса) під час розв’язування задач;

 • знає алгоритм письмового віднімання та додавання багатоцифрових чисел

№ 356 – 359; збірник


47
Узагальнюючий урок з теми «Нумерація п’ятицифрових чисел. Додавання та віднімання п’ятицифрових чисел»

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містять одну – дві дії;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них

№ 349, 366, 369, 371; збірник


48
Контрольна робота № 4 з теми «Нумерація п’ятицифрових чисел. Додавання та віднімання п’ятицифрових чисел»

 • називає числа в межах 99999 від будь-якого числа до вказаного;

 • розуміє позиційне значення цифри в записі п’ятицифрового числа;

 • порівнює п’ятицифрові числа;

 • вміє читати числа, записані в таблицю розрядів і класів;

 • записує п’ятицифрове число у вигляді суми розрядних;

 • визначає загальну кількість десятків, сотень і тисяч у п’ятицифровому числі;

 • знає правило округлення чисел;

 • виконує усне додавання розрядних і «круглих» п’ятицифрових чисел;

 • знає алгоритм письмового додавання п’ятицифрових чисел;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком рівняння;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає план розв’язування задачі;

 • використовує співвідношення між одиницями величин (довжина, час, маса) під час розв’язування задач;

 • будує розгортку куба за зразком;

 • розпізнає спільні ребра куба, вершини для суміжних граней куба
49
Аналіз контрольної роботи

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
50
Плоскі та об’ємні геометричні фігури

 • розпізнає плоскі та об’ємні геометричні фігури

Збірник

51
Усне множення п’ятицифрових чисел на розрядні одиниці. Переставний, сполучний та розподільний закони множення.

 • виконує усне множення п’ятицифрових чисел на розрядні одиниці;

 • знає переставний, сполучний і розподільний закони множення та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

Збірник

52
Письмове множення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число (загальний випадок).

 • знає алгоритм письмового множення п’ятицифрових чисел на одноцифрове;

 • складає вирази для розв’язування задач з буквеними даними;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів;

 • складає задачі за даним рівнянням;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії

№ 551; збірник


53
Множення п’ятицифрових чисел у випадку кількох нулів у першому множнику.

 • знає алгоритм письмового множення п’ятицифрових чисел у випадку кількох нулів у першому множнику;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них

№ 440, 441, 446, 449; збірник


54
Усне ділення «круглих» п’ятицифрових чисел на 10, 100, 1000

 • виконує усне ділення «круглих» п’ятицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної

Збірник

55
Письмове ділення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число

 • знає алгоритм письмового ділення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • складає вираз для розв’язування задачі з буквеними даними;

 • розв’язує задачі на 2 – 4 дії, що по-різному скомбіновані із простих задач вивчених видів

№ 536, 546, 563, 580, 594; збірник


56
Ділення п’ятицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000.

 • знає алгоритм ділення п’ятицифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000

№ 632 (останній стовпчик); збірник

57
Властивості частки (ділення числа на добуток, ділення суми на число). Перевірка дій множення і ділення

 • знає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число) та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • виконує перевірку дій множення і ділення;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії
58
Узагальнюючий урок з теми «Множення та ділення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число»

 • знає алгоритм письмового множення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число;

 • знає алгоритм письмового ділення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число;

 • складає вираз для розв’язування задачі з буквеними даними;

 • знаходить значення буквених виразів при заданих числових значеннях змінної;

 • розв’язує задачі на пропорційне ділення;

 • знаходить значення числових виразів, що містять дві і більше дій з дужками і без них;

 • знаходить значення змінної, яке задовольняє нерівність

№ 599; збірник


59
Контрольна робота № 5 з теми «Множення та ділення п’ятицифрових чисел на одноцифрове число»

 • виконує усне множення п’ятицифрових чисел на розрядні одиниці;

 • знає переставний, сполучний і розподільний закони множення та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • знає алгоритм письмового множення п’ятицифрових чисел на одноцифрове

 • знає алгоритм письмового множення п’ятицифрових чисел у випадку кількох нулів у першому множнику;

 • виконує усне ділення «круглих» п’ятицифрових чисел на 10, 100, 1000;

 • знає властивості частки (ділення числа на добуток і ділення суми на число) та застосовує їх під час виконання обчислень;

 • виконує перевірку дій множення і ділення;

 • знає правило про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками;

 • виконує тотожне перетворення виразів, у тому числі з дужками;

 • розв’язує рівняння з одним невідомим, що містить одну – дві дії;

 • перевіряє, чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною;

 • розв’язує задачі на знаходження невідомого за двома різницями;

 • складає вираз для розв’язування задач з буквеними даними;

 • складає задачу за рівнянням;

 • розпізнає плоскі та об’ємні геометричні фігури
60
Аналіз контрольної роботи

 • аналізує результати виконаної роботи;

 • виконує індивідуальні завдання, орієнтовані на корекцію допущених у роботі помилок
61
Мислення в математиці62
Мислення в математиці63
Мислення в математиці .64
Підсумковий урок за І семестр
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка