Уроків за темою «Будова слова»Скачати 361.57 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір361.57 Kb.
Українська мова

3 клас

Цикл уроків за темою

«Будова слова»

з використанням

інтерактивних технологій


Урок – не самоціль.

Це інструмент виховання

та розвитку особистості.

В. Сухомлинський
Перехід до особистісно орієнтованої моделі навчання та виховання спрямовує мою роботу на впровадження інноваційних технологій навчання, що забезпечують розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів.

Одним із способів соціалізації учнів початкових класів є використання інтерактивних технологій на уроках української мови. Саме інтерактивні методи («мікрофон», «робота в групах та парах», «мозковий штурм», «навчаючись учусь», «асоціативний кущ», «ігровий метод» та інші) дають змогу під час вивчення теми «Будова слова» у 3 класі створити таке навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це дає змогу формувати характер, розвивати світогляд, зв’язне мовлення, формувати соціальну компетентність.

Під час засвоєння теми «Будова слова» учні мають опанувати такі практичні вміння: визначати частини слова у словах; добирати спільнокореневі слова різних частин мови; вчитися розрізняти такі поняття, як слова близькі зазначенням, споріднені слова, форми одного і того самого слова; ознайомитися з чергуванням голосних у коренях спільнокореневих слів та приголосних звуків; вчитися перевіряти наголосом написання слів з ненаголошеними е і и; користуватися орфографічним словником; розрізняти префікси та прийменники, правильно іх писати; формувати навички творення слів за допомогою префіксів та суфіксів.

Навчально-виховний процес організовую так щоб учні шукали зв’язок між повними і вже отриманими знаннями; приймали альтернативні рішення, мали змогу зробити «відкриття», формували власні ідеї та думки, навчалися співробітництва.

Використання інноваційних підходів на уроках української мови сприяє реалізації мети програмової теми «Будова слова» у 3 класі, передбачає практичну діяльність учнів, дослідницькі дії, колективні справи, що спрямовані на пошук і засвоєння життєво важливих для дитини знань.

Урок № 1.
Тема уроку. Закінчення слова. Зміна форми слова за допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні.

Мета уроку. Навчальна: формувати в учнів уявлення про закінчення слова як його змінну частину, вчити визначати закінчення в словах шляхом словозміни.

Розвивальна: розвивати мовлення і мислення, творчу уяву, пам’ять учнів.

Вихована: виховувати охайність, уважність на уроці, почуття відповідальності, інтерес до мови, повагу до праці, бережне ставлення до хліба.

Обладнання уроку. Творчі завдання для груп, схема-опора, ілюстрації про збір урожаю на полі, малюнки берізки, малюнки з квітками, підручник «Рідна мова. 3 клас. Перша частина».

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Компетентності учнів на уроці.

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Будова слова.

Закінчення слова.Визначати закінчення в словах шляхом словозміни.

Вміти схематично позначати закінчення в словах, користуватися позначкою □.


Хід уроку.

Етапи уроку, хронометраж

Зміст уроку, дії вчителя

Дії учнів, формування компетентності

І. Організаційний етап (1 хв.). Мотивація навчальної діяльності (2 хв.).

Дзвоник всім надав наказ –

До роботи швидше в клас.

Біля парт ми станем чемно –

Хай час мине не даремно.

Будемо уважні і старанні всі

Сядемо рівнесенько на місця свої.

- Ми вже знаємо як будується текст і речення. Слова також мають свою будову. Досі ми ділили слова лише по складам. Але в них можна визначити й інші частини, які мають певне значення. Тож ми починаємо роботу над темою «Будова слова».

Сфокусувати учнів і викликати інтерес до запропонованої теми.ІІ. Створення проблемної ситуації і формування мети уроку (3 хв.). Робота над новим матеріалом (5 хв.).

 1. Вузлик ще один сьогодні

Будемо в’язати,

На уроці нову тему

Будемо вивчати.

Тема, хоч і не проста,

Та для всіх цікава,

Будуть в ній свої слова,

Буде і забава.


 1. Створення проблемної ситуації.

- Зі слів складіть речення (хмари, небо, по, важкі, пливли).

- Що треба змінити, щоб отримати речення?

- Сьогодні ми починаємо знайомство із змінною частиною слова, яка називається закінченням. Ви будете виконувати багато цікавих вправ, які допоможуть вам краще вивчити рідну мову.

- Про що йде мова в цих рядках? Відгадайте.

Нас слова міняють часто

І, звичайно, це – на щастя

Бо якби ми не мінялись,

То слова б не помінялись. (Про закінчення) 1. Робота над новим матеріалом. (Текст проектується на екрані).

На узліссі росла береза. Біля (береза) ріс кущ калини. Кожного ранку сонечко дарувало (береза) яскраву усмішку. (Береза) милувалися всі навкруги.

Розкрити дужки. • Що сталося зі словами, які стоять у дужках?

Висновок.

Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення треба змінити слово. Закінчення, як і прийменники служать для зв’язку слів у реченні. Закінчення позначають □. 1. Опрацювати правила з підручника, с. 69.

 2. Гра «Упіймай закінчення» у слові хліб.

 • Хліб потрібно берегти і шанувати!

 • Без хліба в хаті, як без води в криниці.

 • Хлібом і сіллю раді вітати гостей у хаті.

 • Уклонись хлібові, як мамі рідній.

 • Пам’ятайте, що у хлібі – наш добробут, здоров’я і сила.


Фізхвилинка.

Встало вранці ясне сонце,

Зазирнуло у віконце.

Ми до нього потяглися,

За промінчики взялися.

Будемо дружно присідати,

Сонечко розвеселяти.

Встали – сіли, встали – сіли.

Бачте, як розвеселили?

Нумо разом, нумо, всі,

Потанцюймо по росі.


Формування соціальної компетентності.

Учні знайомляться з правилом у підручнику.

Учні виконують рухи згідно вірша.

Формування здоров’язберігаючої компетенції.


ІІІ. Інтерактивна вправа (20 хв.).

Робота в групах.

Нагадаємо правила роботи в групах.

 1. Перед початком роботи оберіть лідера.

 2. Уважно слухайте та читайте завдання.

 3. Говоріть почергово, не перебиваючи один одного.

 4. Дотримуйтесь правила піднятої руки.

 5. Працюйте так, щоб не заважати іншим.

Завдання. Зі слів кожного рядка, змінюючи, де треба, закінчення слів, складіть речення і запишіть. Дайте заголовок текстові.
І група.

 1. восени, ходили, в, діти, діброва;

 2. стояли, дуби, в, осінньому, красивому, вбрання;

 3. гладенькі, збирали, діти, жолуді;

 4. навесні, жолуді, кожний, посадив, кілька;

 5. них, з, виростуть, дубки.

ІІ група. 1. восени, ліс, цікаво, в;

 2. прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на;

 3. принесла, дзьоб, в, вона, жолудь;

 4. його, під, ховати, почала, коріння;

ІІІ група. 1. поповзли, небо, хмари, темно-сині;

 2. дрібний, накрапав, дощ;

 3. листя, вітер, обривав, на, дерева;

 4. так, по, осінь, земля, ступала.

IV група. 1. важкі, і, хмари, чорні, по, небо, пливли;

 2. віти, дерева, гойдав, вітер, сердитий;

 3. од, вітер, жовте, тріпотіло, сумно, листя;

 4. холодна, осінь, настала, дощова.

Звіт лідерів кожної групи.

Оцінювання роботи кожної групи.


Учні об’єднуються в групи та розподіляють ролі (лідер, секретар).
Формування соціальної компетентності.

Виконання пропонованих вправ сприяє формуванню у молодших школярів поняття про закінчення слова, про зв’язок слів у реченні.

Формування комунікативної компетентності.

Лідери груп зачитують свої завдання, роблять висновки.IV. Підбиття підсумків (рефлексія) уроку (8 хв.).

 1. – Ось і закінчується наш урок. Я пропоную вам відредагувати текст:


Привіт другу!

Я сьогодні ходив у кіно. Там йшло кіно «Дюймовочка». В кіні мені дуже сподобалось. Після кіна ми пішли в кафе. Раджу тобі подивитися це кіно.


 1. Вправа «Мікрофон»

 • Що називається закінченням?

 • Як визначити закінчення слова?

 • Для чого потрібні закінчення?

 • Чи всі слова мають закінчення?

Діти читають відредагований текст.

Формування пізнавальної компетентності.


Технологія «Мікрофон» надає можливість кожному висловитися швидко, по черзі, відповідаючи на запитання.V. Домашнє завдання (2 хв.).

1. Виконати вправу 157.

2. Скласти і записати розповідь про те, як приходить на стіл хліб.Урок № 2.
Тема уроку. Поняття про основу.

Мета уроку. Навчальна: формувати в учнів поняття про основу слова, вчити знаходити в словах основу, виділяючи закінчення.

Розвивальна: розвивати зв’язне мовлення учнів, збагачувати лексику, активність, мислення, уяву.

Виховна: виховувати інтерес до мови, кращі людські риси характеру, охайність.

Обладнання уроку. Схема-опора «Будова слова», картки, підручник «Рідна мова. 3 клас. Перша частина».

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Компетентності учнів на уроці.

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Будова слова.

Основа слова.Визначати основу слова у словах, виділяти закінчення.

Вміти схематично позначати основу в словах, користуватися позначкою.


Хід уроку.

Етапи уроку, хронометраж

Дії вчителя

Дії учнів, формування компетентності

І. Мотивація. Актуалізація опорних знань (5 хв.).

Каліграфічна вправа.

Дд р ру ж б дружба.

Назвіть закінчення у словах: дружба, дружній, дружбою.

Назвіть слова з нульовим закінченням та закінченням –а–.Бесіда.

Що таке закінчення? Для чого потрібне закінчення? Як його виділити? Наведіть приклади.

Алгоритми виділення закінчення:


 1. Прочитайте слово.

 2. Змініть його за питанням.

 3. Виділіть закінчення.

Учні у зошиті записують каліграфічну вправу, а потім називають закінчення у словах.

ІІ. Створення проблемної ситуації і повідомлення мети уроку (3 хв.).

 1. Проблемна ситуація.

 • Що залишається, коли виділяємо закінчення? (Частина слова, вона не змінюється).

 • Яка частина слова є основою в слові? Чому?

 1. Навчившись знаходити змінну частину слова – закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його частину, яка залишається незмінною. Що це за частина слова, ми дізнаємось сьогодні на уроці.

Формування пізнавальної компетентності.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (10 хв.).

 1. Спостереження за мовним явищем (чи змінюється основа).

Основа – це частина слова без закінчення.

Якщо змінюєш ти слово,

то незмінна там основа.

С. Сторожів
 1. Дослідження. Робота за правилом (с. 71).

Самостійне опрацювання правила дітьми.

 • Скласти алгоритм визначення основи.

 1. Прочитати слово.

 2. Визначити закінчення, змінивши слово за питанням.

 3. Позначити основу.
 1. Робота в парах (впр. 160, ст. 71).

 • Визначити тему тексту, доберіть заголовок. Виписати слова, що виділені в тексті, визначити основу і закінчення. Відшукайте в тексті синоніми.

Перевірка.

Гра «Мікрофон» • Що є для вас рідним краєм?

 1. Фізхвилинка.

Працювати перестали

І тепер всі дружно встали.

Будем ми відпочивати,

Нумо вправу починати:

Руки – вгору, руки вниз

І легесенько прогнись.

Покружились, повертілись,

На хвилинку зупинились.

Пострибали, пострибали,

Раз – присіли, другий – встали,

Всі за парти посідали,

Вчитись далі ми почали.


Учні виконують вправи. Формування здоров’язберігаючої компетентності.IV. Інтерактивна вправа (20 хв.).

Робота в групах.

Об’єднати дітей в групи за кольорами.

Повторити правила роботи у групі.


 1. Прислухайтесь й поважайте думки кожного члена групи.

 2. Допомагайте один одному в групі.

 3. Не розмовляйте всі разом.

 4. Працюйте так, щоб не заважати іншим групам.

 5. Не смійтесь над чужими помилками.

 6. Давайте можливість усім членам групи висловлюватися.

 7. Повне взаєморозуміння – важлива умова успішної роботи.

 8. Виявляйте чесність, інтерес до роботи – це ключ для створення дружної команди.

І група.


 1. Визначите в словах основу та закінчення: книжка, медаль, подруга, цікавий, тихий, ліс, дуб, гордість.

 2. Продовжити прислів’я:

Дружба – мов дзеркало…

 1. Написати міркування про справжню дружбу.

ІІ група. 1. Визначите в словах основу та закінчення: правда, річ, хата, рідний, медовий, радість, сад, вишня.

 2. Продовжити прислів’я:

Нема друга – шукай, а…

 1. Написати міркування про те, чим повинна дорожити кожна людина.

ІІІ група. 1. Визначите в словах основу та закінчення: похмурий, сніг, квіти, борщ, досвід, дерево, мова, швидкий.

 2. Продовжити прислів’я:

Вірний друг…

 1. Написати міркування про значення дружби у житті людей.

Звіт лідерів кожної групи.

Оцінювання роботи кожної групи.

Формування мовознавчої та інтелектуальної компетентності.

Лідери груп зачитують свої завдання, роблять висновки.


V. Підсумки уроку, рефлексія (5 хв.).

- Які ваші враження від уроку? Завдяки чому вдалося виконати всі завдання?

- Що, на вашу думку, вдалося найкраще? Чому?

- Що нового дізналися? Для чого вам потрібні ці знання?


Формування самоосвітньої компетентності.

Учні продовжують фразу «Сьогодні на уроці я …»VI. Домашнє завдання.

Вчитель задає диференційоване домашнє завдання, надає необхідний інструктаж.

І група – впр. 162, продовжити діалог

ІІ і ІІІ групи – впр. 162, написати розповідь про те, що ви читаєте у вільний час.


Урок № 3.
Тема уроку. Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слова за будовою.

Мета уроку. Навчальна: формувати в учнів поняття про будову слова; вчити знаходити в словах закінчення; сприяти усвідомленню учнями поняття про спільну частину споріднених слів – корінь; досліджувати словотворчу роль суфікса; дати поняття про префікс.

Розвивальна: розвивати уявлення й інтерес до мови, творче мислення, уяву учнів, робити висновки.

Виховна: виховувати охайність при виконанні завдань, товариські почуття, бажання працювати разом, допомагати один одному.

Обладнання уроку. Таблиця-опора «Будова слова», картки, тлумачний словник, підручник «Рідна мова. 3 клас. Перша частина».

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.
Компетентності учнів на уроці.

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Будова слова.

Основа слова.

Частини основи: префікс, корінь, суфікс.


Визначати частини основи у словах (корінь, суфікс, префікс).

Вміти позначати частини основи у словах, користуючись схемами.
Хід уроку.

Етапи уроку, хронометраж

Дії вчителя

Дії учнів, формування компетентності

І. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.).

- Сьогодні наш урок – зустріч із частинами основи слова. Чи потрібні нам знання про частини слова – корінь, суфікс, префікс?

Спробуємо з’ясувати.Сфокусувати увагу учнів і викликати інтерес до запропонованої теми.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів (5 хв.).

Початок зустрічі.

 1. Вправа «Очікування»

Цей урок навчить мене…

 1. знаходити в словах основу і закінчення;

 2. з яких частин може складатися основа;

 3. позначати будову слів;

 4. досліджувати словотворчу роль суфікса і префікса.
 1. Вправа «Мікрофон»

 • Що називається закінченням? Основою?

 • Для чого служить закінчення?

 • Назвіть алгоритм визначення основи.

Учні разом з вчителем визначають чого вони мають досягти.

Формування соціальної компетентності.

Діти висловлюються швидко, по черзі, відповідаючи на запитання.


ІІІ. Надання необхідної інформації (10 хв.).

 1. Основа буває різною, вона може складатися з різних частин.


Робота зі схемою.

Обов’язковою частиною слова є корінь.
 1. Попрацюймо разом! Виконати впр. 163

 2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом у підручнику, с. 72

 3. Послухайте казку «Будова слова»:


БУДОВА СЛОВА

Жили в одному казковому слові друзі. Звали іх Префікс, Корінь, Суфікс, Закінчення. У кожного з них було своє місце.

Якось влітку вирішили вони сходити разом на екскурсію, помилуватися красою природи. Пташки співали, сонечко посміхалося до них і зігрівало своїми промінчиками. Друзі трималися разом, щоб не заблукати. Та ось на галявині перед ними з’явилась жива картина: коники-стрибунці, джмелики, різнокольорові метелики. Не помітили вони, як розбіглися в різні боки.

Швидко промайнув час. Друзям вже час повертатися до слова, але вони забули свої місця. Аж ось з’явилася добра Фея.

- Я вам допоможу стати на свої місця, - каже вона. – Ти, Корінь, ставай в середину, бо це серце слова. Друзі твої стануть так: Префікс – ліворуч, Суфікс – праворуч, а Закінчення – після Суфікса, в самий кінець.

Зраділи частини слова і щасливі повернулися додому. Відтоді вони ніколи не губили свої місця.


 1. Фізхвилинка.

Руки в сторони та вгору

Всі навшпиньки підніміться.

Підніміть голівку вгору

Й на долоньки подивіться.

Руки в сторони розводимо,

Опускаємо плавно вниз,

Присідати ми почнемо,

Добре ноги розімнемо.

Раз – присіли. Руки прямо.

Стали. Знову все так само

Вправу дружно почали,

Нахил вліво – раз, два, три!

Повертаємося вправо,

Все виконуємо гарно.

Вліво, вправи повернулись.

Ось розминці вже кінець,

Хто старався – молодець!


Формування самоосвітньої компетентності.

Учні виконують вправи.

Формування здоров’язберігаючої компетентності.


IV. Інтерактивна вправа (15 хв.).

Технологія «Робота в групах».

Кожна група отримує завдання. Для того, щоб плідно працювати необхідно повторити «Правила продуктивної роботи в групах».


І група.

 1. Позначати будову слів: зимонька, вітерець, подруга, заморський, перепис, тінь.

 2. Дібрати слова до схеми:

ІІ група. 1. Позначити будову слів: медівник, море, трудовий, вигадка, розсада, запах.

 2. Дібрати слова до схеми:

ІІІ група. 1. Позначити будову слів: сніг, зимовий, загадка, підберезник, хата, бережок.

 2. Дібрати слова до схеми:

Оцінювання роботи кожної групи.Учні повторюють правила роботи в групах.

Формування соціальної компетентності.


Члени груп зачитують своє завдання.V. Підсумки уроку, рефлексія (7 хв.).

1. Вправа «Очікування»

- Чи виправдалися ваші очікування від уроку?2. Подарунок вам від країни Морфології – таблиця «Будова слова»3. Мозкова атака:

- Що таке основа слова?

- Які частини слова сьогодні з нами подорожували?

- Як розібрати слово за будовою?


4. Гра «Шаради»

- Корінь такий, як у слові «садити», суфікс і закінчення, як у слові «казка», префікс, як у слові «перехід». (Пересадка)Учні висловлюють свої враження від уроку, на скільки виправдалися їх очікування.

Формування соціальної компетентності.VI. Домашнє завдання.

Вправа 167.

 1. Списати. У виділеному реченні підкреслити граматичну основу.

 2. Встановити зв’язок між членами речення.

 3. Знайти слова з коренем дощ-.

Урок № 4.
Тема уроку. Спільнокореневі слова. Корінь слова.

Мета уроку. Навчальна: навчити дітей визначати корінь у спільнокореневих словах, сприяти усвідомленню учнями поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів, про спільну частину споріднених слів – корінь.

Розвивальна: розвивати у дітей мовне чуття, асоціативну пам’ять, логічне мислення, уміння порівнювати, аналізувати і узагальнювати.

Виховна: виховувати любов до рідної мови, бережливе ставлення до природи.

Обладнання уроку. Тематичний словник школяра, картки для роботи в групах, картки з морфемами, підручник «Рідна мова. 3 клас. Перша частина», таблиця «Будова слова – чарівне дерево», таблиця «Розрізняйте».

Тип уроку. Засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Компетентності учнів на уроці.

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Корінь слова.

Спільнокореневі слова.Вчити добирати спільнокореневі слова – різні частини мови.

Вміти визначати корінь у спільнокореневих словах. Вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати.


Хід уроку.

Етапи уроку, хронометраж

Дії вчителя

Дії учнів, формування компетентності

І. Організаційний момент (2 хв.).

Ось дзвінок нам дав сигнал –

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Урок мови починаймо.


ІІ. Створення проблемної ситуації і формування мети уроки (15 хв.).

 • Ви знаєте, що мова – це велика могутня держава, в якій живуть і працюють слова. Але кожна велика держава складається з маленького об’єднання, родини. І сьогодні на уроці ми з вами і поговоримо про родини слів.

Послухайте загадку.

Я у кожній деревинці,

Квітці, кущику, травинці.

В класі на уроці мови

Ти побачиш мене в слові (Корінь)

Тема нашого уроку – корінь слова. • Як ви гадаєте, що ми будемо робити на уроці? Для чого це нам?

 1. Розвиток знань:

А) утворення слів за допомогою префіксів і суфіксів:

-дуб-, -риб-, -літ-, -ніс-.

Який корінь має група слів?
Б) виписати слова у 3 колонки так, щоб у кожній колонці були слова із спільною частиною. Визначити корінь.

Шелест, зерно, легкий, легенько, шелестить, зернистий, легше, шелестіння, зернятко, зернина, зашелестіли, легесенький.Висновок. Слова, які мають однакову зазначенням частину, називаються спорідненими.
В) на дошці – таблиця «Будова слова – Чарівне дерево».

Завдання: «посадити» у корені дерево, корінь слова «сад». Спостерігайте, що з нього виросте. Але виростуть на ньому нові слова тільки з вашою допомогою. Які частини слова ви використаєте для цього (префікс, суфікс).

- А чому не закінчення? (Бо закінчення змінює лише форму слова, а не утворює нові.)

Г) робота з таблицею «Розрізняйте»
Спільнокореневі слова

Форми слова

Синоніми

Сніг

Сніг

Сніговий

Сніжок

Снігу

Хурделиця

Сніговий

Снігом

Віхола

Сніжинка

Снігів

Завія

Засніжений

Снігам

Метелиця 1. Фізхвилинка.

Руки вище підійміть

І спокійно опустіть.

Руки вгору, руки вбоки

І зробіть чотири кроки.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Руки вище підійміть

І спокійно опустіть.

Розведіть іх у сторони,

Плесніть, діти, кілька раз,

За роботу, все гаразд!


Формування соціальної компетентності.

Формування пізнавальної компетентності.

Учні розрізняють спільнокореневі слова, форми слова, синоніми.
Діти виконують вправи відповідно рядків вірша.

Формування здоров’яоздоровчої компетентності.ІІІ. Інтерактивна вправа (15 хв.).

Робота в групах.

 • Я пропоную вам об’єднатися в групи за допомогою листочків з дерев, що є у кожного. Зі своїми маленькими листочками знайдіть стіл, де знаходиться великий листок. Таким чином у нас утворилося 4 групи. На виконання завдання ви маєте 15 хвилин. Але перш ніж ми будемо працювати, давайте згадаємо наші правила, які ми з вами колективно склали.

Концентрація уваги. Повторення правил роботи в групах.
І група (дубовий листочок).

 1. Дібрати 2 слова до схеми: 1. Скласти речення з цими словами.

 2. Серед слів знайти споріднені: квіточка, дуб, квітник, дубок, дубовий, квітка, квітковий, дубина, дубочок.

Розібрати слова за будовою. Довести, що вони споріднені.

ІІ група (кленовий листочок). 1. «Виростити» на «чарівному дереві» слова з коренем –дощ–.
 1. Записати у 2 стовпчика спільнокореневі слова та форми слова. Обґрунтуйте відповідь.

Малина, малинонька, малиною, малинова, малину, малині.

 1. __________ __________

 2. __________ __________

 3. __________ __________

 1. Дібрати слова до моделей:


ІІІ група (березовий листочок)

 1. «Виростити» на «чарівному дереві» слова з коренем –вод–.

 1. Виписати з «Тематичного словника школяра» пояснення значення слова «береза». Виділіть корінь. Дібрати споріднені слова.

 2. Написати якнайбільше слів, що мають лише корінь. З одним із них скласти речення. Визначити граматичну основу.

IV група (каштановий листочок). 1. Дібрати спільнокореневі слова до слів.

Казка, …, …, …, … .

Мова, …, …, …, … . 1. Вилучити зайве слово.

Запоріжжя, запорошений, запорожець, запорізький.

Малювання, малюк, малювати, малюнок.

Весна, весняний, весело, веснянка.


 1. Дібрати спільнокореневі слова: -гриб-, -квіт-.

Презентація робіт у великій групі (класі)

«Група вирішила, що презентувати роботу буду я…»


Формування соціальної компетентності.

Діти повторюють правила роботи в групах.

Учень чітко оголошує питання, дає відповідь.

Формування соціальної компетентності.IV. Підсумки уроки, рефлексія (5 хв.).

Технологія «Мозковий штурм»

 • Що таке корінь?

 • Які слова називаються спільнокореневі?

 • Як утворюються форми слова?

 • Що таке синоніми?

 • Які ваші враження від уроку?

 • Що на вашу думку вдалося найкраще?

 • Що нового ви дізналися?

 • Для чого нам потрібні ці знання?

Учні висловлюють свої враження від уроку.

V. Домашнє завдання.

с. 77, впр. 177 (інструктаж)

Урок № 5.
Тема уроку. Префікси і прийменники. Розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників.

Мета уроку. Навчальна: закріпити знання учнів про істотні ознаки префікса, формування вміння утворювати слова за допомогою префіксів; вчити розрізняти значення і написання однозвучних префіксів і прийменників на конкретних прикладах.

Розвивальна: розвивати навички спостереження, аналіз, зіставлення і на цій основі вироблення вміння робити нескладні висновки, узагальнення.

Виховна: виховувати любов до рідної мови, самостійність, вміння працювати швидко, творчо.

Обладнання уроку. Таблиця, додаткові посібники, картки для роботи в групах, орфографічні словники, підручник «Рідна мова. 3 клас. Перша частина», кросворд.

Тип уроку. Засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Компетентності учнів на уроці.

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Префікси.

Прийменники.Знання про істотні ознаки префікса, написання префіксів і прийменників.

Вміти розрізняти значення і написання однозвучних префіксів і прийменників, робити висновки, узагальнення.


Хід уроку.

Етапи уроку, хронометраж

Дії вчителя

Дії учнів, формування компетентності

І. Організаційний етап (1 хв.). Актуалізація опорних знань (5 хв.).

Пролунав дзвінок,

Починаємо урок.

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім третім класі

Діти – просто молодці.
 1. Технологія «Мозкова атака».

 • Що таке префікс?

 • Для чого служить?

 • Як визначити префікс?

 • Які префікси ви запам’ятали?

 • Як пишуть префікси? (Чому?)

 1. Вибірковий диктант.

Випишіть із прочитаних речень слова з префіксами.

Діти збирали у лісі гриби. Учень прийшов до школи. Тато поспішав на роботу. Малята зліпили снігову бабу.Виділить префікси у словах.
ІІ. Вивчення нового матеріалу (15 хв.).

 1. Проблемне запитання.

 • Як написати словосполучення (до)їхати (до)лісу? Разом чи окремо?

 1. Оголошення теми й мети уроку.

 • В український мові є маленькі слова, дуже схожі на префікси. Це прийменники.

 • Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розпізнавати префікси й прийменники і вчитися їх писати.

 1. Пояснення нового матеріалу.

Послухайте казку «Префікс і прийменник»
Префікс і прийменник

Жили собі в Країні Слів два хлопчики. Звали Префікс і Прийменник. Вони були великими друзям разом читали книжки, разом вчили уроки, разом відпочивали, все ділили порівну. Але вдача у них була різна.

Префікс був незвичайний чарівник. Щойно побачить якесь слово,подає йому руку і вмить стає частиною того слова. А Прийменник був зовсім не такий. Він ходить Країною Слів з багатьма словами, та ніколи з ними не з'єднувався.. Прийменник йшов іншими словами на такій відстані, що між ним і словом може стати ще одне слово.

Помітила це Граматика і видала наказ: «Нехай Префікс завжди буде частиною слова, А Прийменник нехай пишеться з іншими словами окремо».
Висновок.

Префікс

Прийменник

1. Частина слова.

1. Окреме слово.

2. Пишемо разом.

2. Пишемо окремо.

3. Служить для утворення нових слів.

3. Служить для зв’язку слів у реченні.

4. Не можна вставити слово між префіксом і коренем.

4. Можна вставити слово між прийменником і словом.
 1. Відгадування кросворда і запис утворених словосполучень.


прямоугольник 34прямоугольник 35прямоугольник 36Гостинець зайця

прямоугольник 25прямоугольник 28прямоугольник 29прямоугольник 32прямоугольник 33прямоугольник 38прямоугольник 39прямоугольник 40прямоугольник 41прямоугольник 42прямоугольник 43Перелізти тин

прямоугольник 44прямоугольник 45прямоугольник 46Дивитися вікно

прямоугольник 48прямоугольник 49Чай цукру

Росте хатою


Довідка: від, через, крізь, без, за.

 • Яке слово у вас вийшло по вертикалі?

 • Яка орфограма в цьому слові?

 • Що ви знаєте про цю рослину?

 1. Хвилинка відпочинку.

Учні розмірковують.


Учні визначають, чого вони можуть навчитися на уроці.

Формування самоосвітньої компетентності.

Формування пізнавальної компетентності.ІІІ. Інтерактивна вправа (15 хв.).

Робота в групах.

 • Прошу учнів об’єднатися в групи за бажанням. Повторюємо правила роботи.

І група.


 1. Пригадайте і запишіть прислів’я про вербу.

 2. Спишіть речення без дужок. Позначте префікси.

Дощ (з)шиває землю (з)небом сріблястою ниткою. Спокійно Івась (у)війшов (у)клас, сів (за)парту, (від)крив книжку. У Наталки (від)радості (по)бігли сльози.
ІІ група.

 1. Напишіть розповідь про вербу.

 2. Яких слів не вистачає у реченні.

… клумбі розцвіли ромашки. Ластівка прилетіла … гнізда. … села протікає річка.
ІІІ група.

 1. Утворіть нові слова за допомогою префіксів за-, пере-, на- від слова «писати».

 2. Спишіть речення без дужок. Позначте префікси.

(До)школи (по)чинай (з)биратися (з)вечора. (По)дивися (роз)клад, (при)гадай, які уроки чекають (на)тебе завтра, й (по)чинай готуватися (до)зустрічі з ними.
Виступ учнів кожної групи.

Оцінювання роботи кожної групи.Учні об’єднуються в групи і розподіляють ролі.

Формування соціальної компетентності.IV. Підсумок уроку (5 хв.).

 • Над чим працювали сьогодні на уроці?

 • Як розрізняти префікси і прийменники?

 • Чому потрібно це знати?

Саморефлексія

Учні висловлюють враження від уроку.

Формування самоосвітньої компетентності.V. Домашнє завдання

с. 103, впр. 250, інструктаж щодо виконання роботи.

Урок № 6.
Тема уроку. Перевірка знань з теми «Будова слова».

Мета уроку. Перевірити засвоєння учнями матеріалу з теми «Будова слова», їх вміння застосовувати теоретичні знання, практично аналізувати мовні явища.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь, навичок.


 1. Доповни речення.

Змінна частина слова називається …

а) основою б) коренем в) закінченням

Щоб визначити закінчення, треба …

а) дібрати спільнокореневі слова;

б) змінити слово.


 1. Доповни речення.

Префікс служить для …

а) для зв’язку слів у реченні;

б) утворення нових слів.


 1. Доповни речення і підкресли споріднені слова.

Той, хто працює на тракторі, називається …

а) комбайнер б) тракторист в) хлібороб

Той, хто лікує людей, називається …

а) вчитель б) лікар в) перукар 1. Закінчи речення.

Щоб знати, яку букву слід писати в ненаголошеному складі кореня, треба…

а) дібрати спільнокореневі слова;б) змінити слово, так щоб ненаголошений е, и став наголошеним.

 1. Розбери слова за будовою.

Море, трудовий, вигадка, сніг, медок.

 1. Перепиши слова, встав пропущені букви:

Оз…ро, гр…би, м…чі, ст…пи, кр..ло, в…сна.

 1. До поданих слів додай потрібні префікси з-, с-, роз-, без-:

…казати, …різати, …писати, …страшний, …крилий.

 1. Записати текст. Встав пропущені букви. Виділи префікси.

Надворі січень. Усе довкола побіліло. А яке гарне деревце горобини! Спокійні ч…червоногруді снігурі обсипали його і ласують ягі…ками. Ці птахи – наші гості. Разом із ним при…літають погостювати чечітки, омелюхи, юрки. Діти, …робіть годівнички, підгодовуйте пташок.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка