Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )Сторінка14/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.87 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Тема. Займенник як частина мови. (Вправи 28-33.)

Мета. Ознайомити учнів з новою частиною мови — займенником, з особливостями займенників, їх роллю у мовленні.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Цікава інформація для вчителя.

Наша мова була б нудною і довгою, коли б у ній не було займенників. Адже займенники з успіхом заміняють іменники, прикметники, числівники (це видно із самої назви "займенник " — замість імені, тобто замість іменних частин мови), а іноді й цілі частини речень чи інші довгі найменування. Російський лінгвіст Олександр Реформаторський про займенники писав так: вони, "як запасні гравці на футбольному полі чи "дублери" в театрі, виходять на поле, коли вимушено "звільняють гру" повнозначні слова".

За частотою вживання займенники посідають третє місце (після іменника і дієслова). До займенників належить не так уже й багато слів, але з-поміж інших найчастіше у повсякденному мовленні використовуються я, ти, ми, ви, він, вона, вони, що, це, цей, весь, все, свій, який.

За часів Київської Русі "пошанного" звертання на "Ви" ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на "ти", як і володар до підлеглого. Згодом займенник Ти став нормативним у звертанні до Бога. А займенник Ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, що виробилися протягом віків.2. Повторення вивченого про частини мови.

— Скільки частин мови є в українській мові?

— Назвіть частини мови, які ви вже вивчили. (Іменник, прикметник, дієслово, прийменник, сполучник, числівник.)

— Наведіть приклади вивчених частин мови. Доведіть свій вибір. (Смерека, відповідає на питання що?, називає предмет — це іменник і т.д.)3. Гра "Відгадай і доведи" (з елементом проблемної ситуації). Вчитель називає слова: Галинка, лісник, сумує, солодкий, одинадцять, солом'яний, стрибає, регоче, він, ми, те. Учні повинні назвати, яка це частина мови і довести. Останні три слова (він, ми, те) є для учнів проблемними і тут допомагає вчитель.

4. Розв'язання проблемної ситуації - з попередньої гри.

— Діти, на які питання відповідають слова: він (хто?), ми (хто?), те (яке?), стільки (скільки?).  • Які частини мови відповідають на такі питання?

— То може слова він, ми — це іменники, те — прикметник, стільки — числівник?

— Діти, слова він, ми, те, стільки та ін. можуть вживатися замість іменників, прикметників і числівників — це займенники. Сьогодні ми починаємо вивчати ще одну частину мови — займенник.III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 28 (усно).

2. Вивчення правила (с. 19).

3. Вибіркове списування (за вправою 22)

а) Читання тексту і з'ясування значення невідомих слів.

б) Бесіда за змістом прочитаного.

— Скільки займенників в нашій мові?

— Яке місце вони посідають за частотою використання?

— Які займенники згадані у тексті, вживаються у родовому відмінку?

в) Самостійне виписування займенників із тексту вправи 29 з наступною фронтальною перевіркою.4. Каліграфічна хвилинка-загадка.

во вод ди ться ться водиться ро род ди ться ться родиться

У воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, хвіст відпадає. ( Пуголовок.)

5. Вправи-загадки (за матеріалами вправи 30 (крім другого речення).

а) Читання і відгадування загадок. (Відгадки у підручнику, с. 124.)

б) Списування загадок, підкреслення займенників.

в) Звуко-буквений аналіз займенника я.Фізкультхвилинка.

6. Вчимося редагувати (за вправою 31).

а) Словникова робота.

б) Редагування тексту з наступним списуванням.

О, тихо, мов малесенький прозорий білий метелик, сіла на руку перша сніжинка. А ось і друга, третя. Химерні вони на вигляд, ці снігові зірочки. Здається, їх вирізьбив геніальний майстер. Ось затанцювало сніжинок у повітрі більше, посипалися густіше.

7. Самостійна робота (за вправою 32).IV. Підсумок уроку.

— З якою новою частиною мови ви ознайомились?

Назвіть займенники, які ви запам'ятали протягом уроку.

— А тепер впізнайте і запам'ятайте якомога більше займенників із вірша.

А займенник — що таке?

За іменником іде.

Він ніщо не називає,

бо імен цілком не знає,

лише вказує на все:

і на те або на це,

і на тебе, і на нього,

і на цього, і на того.

Він показує на всіх!

Щось присвоює собі,

комусь може і віддати,

коли гарно попрохати,

заперечить, коли треба,

скаже щось і сам про себе,

зацікавиться, спитає,

хто є він і хто що знає.

Ще багато запитань

він в запасі має,

і частенько без вагань

сам собі й відповідає:

— Хто такий? — Я той самий.


V. Домашнє завдання з інструктажем. С.19, правило, вправа 33.

уроку_______ Дата__________Тема. Особові займенники. (Вправи 34-40.)

Мета. Вчити учнів розпізнавати займенник як в усному, так і в писемному мовленні. Вчити влучно використовувати особові займенники.Обладнання. Таблиця "Особові займенники",

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Зачитування домашньої вправи.

— Якими займенниками ви замінили іменники? (У них, вони.)

— З якої казки цей уривок? ("Кривенька качечка".)

— Якими займенниками можна замінити іменники качечка, дід, баба, гриби? (Вони, він, вона, вони.)2. Повторення правила про займенник.

— Яка частина мови називається займенником?

— Які частини мови можна замінити займенниками? (Іменники, прикметники, числівники.) Наведіть свої приклади.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Вибірковий диктант.

— Випишіть займенники з вірша.

Я вишень тобі приніс,

Ти — задер угору ніс.

Він —дивився із вікна:

де ж поділася Вона?

Посміхалося Воно,

як летіли Ми на дно.

Принесли Ви кавуни,

а поїли їх Вони.

— З будь-яким із записаних займенників складіть речення казкового змісту, а всі інші спробують здогадатись, про кого або про що казка.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вступна бесіда.

— Діти, прочитайте займенники, записані у вибірковому диктанті. Про ці займенники є правило на с. 22. Прочитайте уважно правило.

То як називаються займенники, записані вами?

2. Робота за таблицею "Особові займенники."

— Які бувають особові займенники? (1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини.)

— Назвіть займенники 1-ї особи однини і множини, відтак 2-ї і 3-ї особи однини і множини.

— Яку особливість мають займенники 3-ї особи однини? (Третя особа однини має аж три займенники: він, вона, воно. Це залежить від роду (ч.р., с.р., ж.р.) особи, про яку говорять.)3. Колективне виконання вправи 34.

а) Читання вірша "Білочка", з'ясування значення невідомих слів.

б) Списування із завданням (вставити пропущені займенники).

в) Перевірка виконання вправи: визначення особи і числа дібраних займенників.

4. Творча вправа з граматичним завданням (за вправою 36).

а) Складання речень за малюнками підручника, с. 23.

б) Записування двох речень на вибір за зразком у підручнику.

в) Визначення найцікавішого речення із усіх зачитаних учнями.

5. Каліграфічна хвилинка. ал ло ое алое алое

кал алан хо хое каланхое


  • Що означають слова алое, каланхое?

Алое — рід багаторічних трав'янистих, іноді деревовидних, рослин родини лілійних. Є 250 видів алое. Алое застосовують у медицині для лікування опіків, ран.

  • Слова алое, каланхое ви зустрінете у наступній вправі 37.

Фізкультхвилинка.

6. Вибіркове списування із граматичним завданням. (За вправою 37.)

а) Читання учнями тексту з попереднім завданням.

— Чи можна назвати наведений текст діалогом?

— Чекайте запитань на увагу за змістом вправи 37.Питання на увагу.

— Скільки вчителів брало участь у розмові?

— Про які фруктові дерева розповідається у тексті?

— Чи траплялись у тексті власні іменники?

— Скільки друзів добавилось у класі? (4: алое, каланхое, кактус, фіалка.)

б) Виписування з тексту особових займенників із вказуванням їх особи і числа (за зразком).

в) Розвиток зв'язного мовлення.

— Розгляньте малюнок на с. 24 підручника. Складіть 2-3 речення, вживаючи назви квітів.

7. Цікавинки для дитинки (за вправою 38).

— Розшифруйте ребуси, с. 25.

8. Гра "Мовчанка" (за вправою 39).

— Мовчки прочитайте завдання вправи 39, номер своєї відповіді запишіть на чистому аркуші паперу і підніміть руку, щоб відповідь показати вчителю.

Відповіді можна порівняти і зробити висновок, наскільки діти уважні і наскільки вони засвоїли новий матеріал.

Умови гри: хто порушить мовчанку, виходить з гри.

V. Підсумок уроку.

— Як називаються іменники, що вказують на особу?

— Жарти-загадки зможе розгадати той, хто знає особові займенники.

• Які два займенники вкупі руйнують дороги, ще й заважають їздити? (Я-ми.)

• До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля? (Я—р; ви—р.)

• Які займенники примушують тримати руки в чистоті? (Ми—ти.)

• Я — спереду, я — вкінці, а посередині назва породи коня (маленького). Разом буде назва країни. (Я—поні—я.)

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 22, правило, вправа 40. (Варто підійти до завдань диференційовано.)

уроку_______ Дата__________

Тема. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 41-44.)

Мета. Закріпити знання про займенники. Вчити розпізнавати особові займенники. Розвивати вміння висловлювати власні судження.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Чим прославився Агапіт?

— Як ви продовжите розповідь?

— Назвіть використані займенники, усно визначте їх особу і число.III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Вибірковий диктант.

— Випишіть з вірша займенники.Займенник

Є добрий друг в іменника,

в числівника й прикметника,

А звуть його — займенником.

Як втомляться іменники

у реченнях стояти,

до себе звуть займенників

від втоми рятувати.

Вивчим цю частину мови,

вивчимо обов'язково,

бо вона потрібна дуже

і мені, й тобі, мій друже.

Я до тебе усміхнусь

і з тобою подружусь.

Усміхнешся ти в отвіт —

ми з тобою цілий світ.

Всі всміхнуться навкруги —він, вона, воно, вони.

Бо усмішка всіх єдна,

жити в дружбі помага.

(Л. Лужецька)

— Чому займенник є другом для іменника, прикметника і числівника? Доведіть.

— Назвіть серед записаних займенників: займенники 1-ї особи однини і множини; займенники 2-ї особи однини і множини; займенники 3-ї особи однини і множини.

2. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 41).

а) Мовчазне читання учнями оповідання, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від прочитаного тексту.

в) Бесіда за змістом оповідання "Суниці для Наталі".

— Що можна сказати про Андрійка та його маму?

— Чи можна Андрійка назвати добрим хлопчиком?

— Як сприйняла Андрійків гостинець Наталя?

— Як би ви відповіли на останнє запитання хлопчика?

— Замість яких слів вжито виділені займенники?

г) Прочитайте текст, замінюючи виділені займенники відповідними іменниками.

— Що можете сказати про "нібито" відредагований вами текст? Висновок. Займенники змінюються за відмінками, так як іменники, ґ) Вибіркове переказування.

— Перекажіть розмову Андрійка з мамою.

— Перекажіть, як хлопчик вручив Наталочці пакуночок з суницями.

д) Розігрування в особах оповідання "Суниці для Наталі" за Василем Сухомлинським.

3. Каліграфічна хвилинка. ви ив ми им ти ит

— Складіть і запишіть слова, які б починалися такими складами (на вибір учнів).4. Загадка-жарт (за вправою 42). Відгадка: ви-ми-ти,

5. Робота в парах (за вправою 43). (Розгадування кросворда.)IV. Підсумок уроку.

— Назвіть особовий займенник, що складається з однієї букви.

— Назвіть займенники, що починаються однаковою буквою.

— Чим особливі займенники 3-ї особи однини?

— Провідміняйте займенник ти.

V. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 44.

уроку_______ Дата__________Тема. Займенники 1-ї особи однини і множини. Роздільне написання займенників з прийменниками. (Вправи 45-51.)

Мета. Закріплювати знання про вживання особових займенників. Виробляти вміння змінювати займенники 1-ї особи, визначати їх роль у реченні. Формувати навички роздільного написання займенників з іменниками.

Обладнання. Текст на дошці, кросворди.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Мовна розминка-цікавинка.

— Який займенник складається з двох звуків, але з однієї букви? (Я.)

— Назвати слово, у якому сім займенників. (Сім'я.)

— Додавши до займенника першої особи одну букву, перетворити його на антонім до слова "війна". (Ми-р.)2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 44.)

— Прочитайте речення, у яких є особові займенники.

— Яку із згаданих українських пісень ви чули або можете заспівати?


  • Назвіть слова із домашньої вправи, у яких звуків більше, ніж букв.

  • Назвіть слова, в яких букв більше, ніж звуків.

— Прочитайте спільнокореневі слова, дібрані до слів ночувати, щасливі.

ІІІ. Робота над вивченням нового матеріалу.1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається займенником?

— Назвіть займенники 1-ї особи однини і множини. (Я, ми.) Складіть з ними речення.

— На сьогоднішньому уроці ми навчимося змінювати займенники першої особи за відмінками.2. Колективне виконання вправи 45.

а) Розгляд таблиці відмінювання займенників 1-ї особи однини і множини (с. 28.)

б) Уточнення особливості відмінюваних займенників 1-ї особи однини і множини (с. 28, правило).

Висновок. Мені, мене, мною і ін. — це не різні займенники, а відмінкові форми особового займенника я.

Так само нас, нам, нами,(на) нас — це не різні займенники, а відмінкові форми особового займенника ми.

3. Списування з дошки із завданням. (Текст заздалегідь записаний на дошці.)

— Замість крапок поставити в потрібних відмінках особові займенники, названі на початку ряду.

Я До ... прийшов товариш.

Тато купив ... книжку.

Старший брат пишається ... .

Сьогодні ... похвалили.

МИ У ... дружний клас.

З ... весело працювати,

Усім ... подобаються рухливі ігри.

4. Закріплення вивченого про відмінювання займенників першої особи однини і множини. (На матеріалі вправи 46.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Відшукування в тексті займенників 1-ї особи однини і множини, визначення їх числа і відмінка.

в) Хвилинка фантазії.

— Усно продовжіть розповідь краплини про її подальші мандри.

г) Дослідження в тексті особливості написання займенників з прийменниками.5. Вивчення правила про правопис займенників з прийменниками (с. 29.)

6. Каліграфічна хвилинка.

зі мною, на мені, з нами, у нас, серед нас, на нас. Хто на нас зазіхав, той собі голову зламав.

Фізкультхвилинка.

7. Списування з граматичним завданням. (За вправою 47.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від прочитаного.

в) Проблемна ситуація.

— Чого не вистачає в тексті? Усуньте цей недолік. (Заголовка і кінцівки.)

г) Коментоване списування тексту з наступним відшукуванням у тексті особових займенників 1 -ї особи, підкреслення їх відповідно до того, яким членом речення виступають. (Підметом чи другорядним членом.)

г) Самостійне визначення числа і відмінка виділених займенників, а також роду, числа і відмінка виділених іменників.

Горобця — ч.р., однина, P.e.

Дріт — ч.р., однина, З.в.

Очі — множина, З.в.

8. Вправа-загадка (за вправою 48).

а) Відгадування загадок.1. Коноплі.

2. Горіх.

б) — Спишіть одне речення (на вибір), підкресліть займенники, визначте їх особу і число.

в) Проблемне завдання.

— Знайдіть у вправі числівники і визначте їх відмінок. (Половину — З.в.)9. Списування за зразком (за вправою 49).

10."Перевір себе" (за вправою 50). Відповідь: 3-й рядок.

IV. Підсумок уроку.

— Як пишуться прийменники з іменниками? Проблемне запитання.

— Скільки різних займенників записано на дошці? Доведіть. Мене, мною, я, на мені.

Кросворди "Зійдіть східцями".

І. II.


І. До особових займенників я, ми додайте букви, яких не вистачає, і прочитайте слова.

1. Провалля. (Яр.)

2. Заглибина в землі. (Яма.)

3. Орган у порожнині рота. (Язик.)

4. Хижа тварина. (Ягуар.)

5. Плід. (Яблуко.)

6. Житель Японії. (Японець.)

II. І. Частина суші, що гострим кутом врізається в море. (Мис.) 2.Предмет туалету і гігієни. (Мило.)

3. Посуд. (Миска.)

4. Художник. (Митець.)

5. Людина, що варить мило. (Миловар.)

6. Синонім до слова думання. (Мислення.)V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 28,29, правила, вправа 51.

уроку_______ Дата__________

Тема. Займенники 2-ї особи однини і множини. (Вправи 52-57.)

Мета. Продовжити формувати навички роздільного написання займенників з прийменниками. Вчити змінювати займенники 2-ї особи однини і множини за відмінками, спостерігати за зміною цих займенників. Розвивати мовне чуття.

Обладнання. Плакати для гри (або запис на дошці), індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Робота з індивідуальними картками (3—4 учні).2. Усмішка.

— Послухайте усмішку, впізнайте займенник, назвіть його особу.Найголовніше

Учитель. Скажи мені, Ковальчук, чого ще не було на світі сто років тому?

Учень. Літаків, ракет, автомашин, супутників, телефонів, електрики ....

Учитель. А ще чого?

Учень. Мене

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 51).

— Що можете сказати про такі слова: нас, нам, нами, у нас? (Це відмінкові форми особового займенника ми.)

— Як пишуться займенники з прийменниками?

— Який займенник "вішав'' із вірша? (Я)

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вибірковий диктант-пісня.

— Виписати займенники.

Виростеш та, сину, вирушиш в дорогу.

Виростуть з тобою приспані тривоги.(В. Симоненко)

— Визначте особу виписаних займенників. (2-а особа однини.)

— Отже, сьогодні ми вивчаємо займенники 2-ї особи однини і множини.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Спостереження за відмінюванням займенників 2-ї особи однини і множини. (За вправою 52.)

Цікаво знати.

За часів Київської Русі пошанного звертання на "Ви" ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на "ти", як і володар до підлеглого. Згодом займенник Ти став нормативним у звертанні до Бога. А займенник Ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, шо вироблялися протягом віків.

V В Україні до неодруженого чоловіка могли весь вік звертатися на "ти". Лише одруження, тобто започаткування родини, робило можливим вживання форми "ви". А куми, охрестивши дитину, відразу звертались один до одного на "ти".

V В англійській мові займенник thou (ти) вживається тільки в поетичній мові й у звертанні до Бога, а в усіх інших випадках вживається займенник you (ви).

2. Творча робота (за вправою 53).

а) Читання і з'ясування значень незрозумілих висловлювань.

б) Складіть два речення з висловлюваннями.1 ряд — першої групи,

2 ряд — другої групи,

3 ряд — третьої групи.

3. Словничок.Гардероб.

1. Шафа для зберігання одягу.

2. Приміщення в установі, театрі тощо, де зберігається верхній одяг відвідувачів.

3. Увесь одяг однієї людини.

— Складіть речення зі словом гардероб у всіх трьох значеннях і займенником ти (в різних відмінках).

4. Каліграфічна хвилинка.

ти тебе тобі тобою Прислів'я.

Не чіпай і пальцем нікого, тебе кулаком не зачеплять.

Журавель у небі, а ти йому вже ціну встановлюєш.

Як ш до людей, так люди до тебе.

— Визначте особу, число і відмінок використаних у прислів'ях займенників.

— Як пишуться займенники з прийменниками?Фізкультхвилинка.

5. Розв'язок зв'язного мовлення. (За вправою 54.)

а) Читання тексту і з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від прочитаного оповідання.

в) Бесіда за змістом оповідання.

— Чому, звертаючись до матері, Михайлик уживає займенник Ви?

— Який висновок випливає з оповідання? Чи зробить такий висновок Михайлик? (Треба бути слухняним, щоб не хвилювати батьків і не наближати тим самим їхньої старості.)

г) Розпізнавання у тексті всіх форм займенників 2-ї особи, ґ) Робота над словом.

— Доберіть усно синоніми до виділених слів. Відповіла — відказала, відмовила, повіла (рідко);

глянула — поглянула, подивилась, зиркнула, зирнула, глипнула (діалект).

д) Відшукування у тексті числівників. (Три, чотири, одна.)6. Письмовий переказ за даним початком. (За вправою 55.)

7. "Пошукай добре слово у своєму серці". (За вправою 56.) Найголовніше у цій вправі — дати всім бажаючим дітям можливість висловитись і похвалити їх за правильні відповіді і добре серце.V. Підсумок уроку.

Гра-конкурс "Скажіть без затримки". На дошці записуються сполучення займенників з прийменниками Учням дається кілька хвилин на роздумування. Потім ведучий (вчитель) вказує учневі на одне із словосполучень і пропонує швидко скласти речення. За кожне правильно складене речення зараховується один бал.

Словосполучення для гри.

З неї, через них, через їх, для нього, для його, біля її, навколо нього, від нього, на їх, проти її, за неї, до їх, в його, за тебе, проти її, за неї, до їх, в його, за тебе, проти вас, після неї, після вас, перед тобою, серед вас, повз тебе, завдяки йому, завдяки вам, під його, за тобою, навколо тебе, навколо вас.VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 57 — можна оголосити конкурс на кращий твір в номінації "Мрії мого народу".

уроку_______ Дата__________

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка