Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )Сторінка15/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.87 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
Тема. Займенники 3-ї особи однини і множини. (Вправи 58—65.)

Мета. Поглиблювати і поширювати знання про особові займенники. Виробляти вміння розрізняти займенники 3-ї особи однини і множини та їх відмінкові форми серед інших особових займенників. Закріплювати знання про текст.

Обладнання. Текст, записаний на дошці. Таблиця відмінювання займенників 3-ї особи.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 57.)

1. Оголошення відкриття конкурсу на кращий твір в номінації "Мрії мого народу".

а) Запис на участь у конкурсі.

б) Жеребкування черговостей виголошування творів.

в) Зачитування конкурсантами своїх творів.

г) Підсумки журі. (Вчитель може запросити бібліотекаря і одного-двох батьків класу.)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Вчимося редагувати. (Текст заздалегідь записаний на дошці.) — Прочитайте текст, ставлячи в потрібному відмінку особові займенники, що в дужках. Визначте особу цих займенників.

Росли разом троянда і кропива. Кропива раз і каже своїй сусідці: "Дивись, як це бджілка коло (ти) кружляє: (ти) ні на хвилинку нема від неї спокою. Я дивуюся, як вистачає (ти) терпіння. Я не дозволила б цій поганій комасі пити з (я) соки. (Я) ніхто й руками не чіпає, а з (ти) й бджілка робить, що хоче. Хіба (ти) це не обходить?"(3 народної творчості)

— До якої особи належать змінені займенники? (До 1-ї і 2-ї особи.)

— Які займенники належать до 3-ї особи однини і множини? (Він, вона, воно, вони.)

— Яка особливість займенників 3-ї особи однини? (Ці займенники вказують на рід.)

— Отже, сьогодні ми будемо вивчати займенники 3-ї особи однини і множини — їх відмінювання, правопис, вживання в мовленні.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 58 (усно). (Послідовно всі завдання

вправи.)

2. Розгляд таблиці відмінювання займенників 3-ї особи (за вправою 59).

3. Вивчення правила про особливість форм займенників орудного відмінка і тих, що вживаються з прийменниками.

4. Письмова вправа на закріплення вивченого правила. (Записаного заздалегідь на дошці.)

— Спишіть, змінюючи займенники в дужках.

Не знайшов (він). Зайшов до (він).

Не було (вона). Ми були в (вона).

Не бачив (вони). Був коло (вони).

5. Вибіркове списування. (За вправою 60.)

а) Визначення головної думки тексту.

б) Виписування з тексту займенників 3-ї особи, визначення їх відмінка.

6. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 61.)

а) Написання твору-мініатюри "Моя співуча пір'їнка". (Обмеження: не більше семи речень у творі-мініатюрі.)

б) Виділення у творі особових займенників, визначення їх особи, числа і відмінка.

Вчитель збирає зошити, аналізує роботи і зачитує найвдаліші твори.Фізкультхвилинка.

7. Вправа-загадка 62 (усно). Відгадка. Серп — прес.

8. Колективне виконання вправи 63 (усно).

Перший текст виразніший. У другому тексті спостерігається надмірне вживання займенників.

9. Вибіркове списування. (За вправою 64.) а) Відгадування загадок.

Відгадки. 1.Луна.

2. Ввічливість.

3. Піддашшя.

б) Виписування займенників 3-ї особи разом із словами, до яких вони відносяться.1-а загадка: скажеш їй;

2-а загадка: я не змінюся, я не коштую, цінюся нею. 3-я загадка: наведе мені, літера в ньому.

в) Підбір синонімів до виділених слів.Обізветься — відізветься, озветься, відгукнеться, відкликнеться. Кмітливий — тямущий, тямкий, тямовитий, тямковитий, здогадливий, меткий.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 65 (усно).

уроку_______ Дата__________

Тема. Повторення й узагальнення вивченого про займенник. (Вправи 66-76.)

Мета. Повторити й узагальнити знання про займенник як частину мови. Розвивати інтерес до мови.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Розвиток зв'язного мовлення. Перевірка домашнього завдання.

(Вправа 65.)

Розповіді учнів за малюнком у підручнику,с.37.III. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Бліц-конкурс (за вправою 66).

2. Конкурс на кращого редактора. (За матеріалами вправи 67.)

а) Читання тексту, словникова робота.

б) Самостійна робота (за поданим початком).

— Перебудуйте текст, щоб розповідь велася від 3-ї особи. Запишіть перебудований текст.

3. Списування з граматичним завданням (За вправою 68.) а) Пояснення прислів'їв.

б) Списування і підкреслення особових займенників.

Усно визначте особу, число і відмінок займенників. 4."Поле чудес". (За вправою 69.)

Можна запропонувати скласти якнайбільше особових займенників у різних формах із букв слова:насмішкуватий — 1-й ряд,

яйцезаготівельний — 2-й ряд,

повітряноморський — 3-й ряд.

Для виконання завдання дається 4-5 хв.5. Вибіркове списування з граматичним завданням. (Вправа 70.)

а) Читання і відгадування загадок.Відгадки.

1. Тінь. 4. Чорна смородина.

2. Тінь. 5. Риба.

3. Мороз. 6. Риба.

б) — Спишіть дві загадки на вибір. Підкресліть особові займенники. Визначте їх особу, число і відмінок.

6. "Хто кмітливіший". (За вправою 71.)

— Знайдіть рядок, у якому наведено лише форми займенників 1-ї особи. Доведіть це.Відповідь. З рядок.

7. Творча вправа 72.

— Спишіть словосполучення, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній формі.

Фізкультхвилинка.

8. Самостійна робота (за вправою 73).

— Спишіть, вставляючи потрібні займенники.

9. Вчимось редагувати текст (за вправою 74).

а) Перший текст діти редагують усно всі разом під керівництвом учителя.

б) Редагування другого тексту учні виконують самостійно, перевіряючи свої вміння перебудувати текст.

10. Розгадування кросворда (за вправою 75). Відповіді. 1. Мир.

2. Мить.


3. Миска.

4. Митець

5. Митниця.

6. Миргород.

7. Мисливець.

IV. Підсумок уроку.

— Які займенники належать до особових? Чому вони так називаються?

- Визначте, про які займенники йдеться, якщо вони вказують:

а) на 3-тю особу однини жіночого роду;

б) на 1-шу особу множини;

в) на 2-гу особу однини;

г) на 3-тю особу множини.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 76, запитання і завдання для повторення, с. 41.Акровірш — вірш, у якому перші літери рядків утворюють слово або речення.

уроку_______ Дата__________Тема. Контрольна робота. Мовна тема 3. Числівник. Займенник.

Мета. Перевірити вміння розпізнавати числівник і займенник як частину мови, групувати і класифікувати їх, влучно вживати в мовленні.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Виконання завдань мовної теми.

ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК

1 варіант

1. Числівник — це... .

а) частина мови;

б) частина слова;

в) цифра.


2. Числівники поділяються на... .

а) кількісні;

б) порядкові;

в) кількісні й порядкові.


3. Займенник — це ... .

а) частина мови;

б) частина слова;

в) службове слово.


4. Які займенники належать до III особи?

а) я, ми;

б) ти, ви;

в) він, вона, воно, вони.


5. Займенник у реченні може бути... .

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) підметом або другорядним членом речення.


6. Займенники з прийменниками пишуться ... .

а) окремо;

б) разом.

II варіант

1. Числівник — це ... .

а) частина слова;

б) частина мови;

в) цифра.2. На яке питання відповідають кількісні числівники?

а) скільки?

б) який?

в) коли?


3. Займенник — це.....

а) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його;

б) частина мови, яка називає предмет;

в) службове слово.4. Які займенники належать до І особи?

а) я, ми;

б) ти, ви;

в) він, вона, воно, вони.5. Визначити початкову форму займенника ним.

а) він;

б) я;

в) ми.


6. Займенники змінюються за ... .

а) особами, числами і відмінками;

б) родами і особами;

в) за відмінками і числами.


III. Збір зошитів.

уроку_______ Дата__________Тема. Загальне поняття про дієслово як частину мови. (Вправи 77—80.)

Мета. Повторити і поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його граматичні ознаки. Виробляти вміння розрізняти дієслова серед інших частин мови. Розвивати зв'язне мовлення учнів.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— Наведіть приклади.

— З чого складаються речення? (Зі слів.)

— На скільки частин мови поділяються всі слова української мови? (10 частин мови.)

— Пригадайте, які частини мови ви вивчили вже у 4 класі. (Іменник, прикметник, числівник, займенник, прийменник, сполучник.)

— Сьогодні ми розпочинаємо вивчення великої теми "Дієслово".


  • Пригадайте, що ви знаєте про дієслово. Наведіть свої приклади.

Цікаво знати.

За частотою вживання дієслово займає друге місце після іменника і має вдвічі менше, ніж іменник, слів.III. Повторення і закріплення вивченого про дієслово.

1. Колективне виконання вправи 77 (усно).

а) Розпізнавання споріднених слів у поданих словосполученнях.

б) Визначення, якими частинами мови виражені споріднені слова. Виділення серед них дієслів.

2. Каліграфічна хвилинка.Си си иг игн гна ал сигнал сигнал

— Відшукайте у вправі 77 словосполучення зі словом сигнал, складіть речення з цим словосполученням і запам'ятайте правопис слова сигнал.

3. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 78.)

а) Усний опис малюнка, с. 42.Грізне небо, сильний вітер, разюча блискавка, неспокійне море.

б) Зіставлення малюнка зі змістом вірша Тараса Шевченка.

в) Виписування з вірша словосполучень дієслово + іменник за зразком у підручнику.

Криє (що?) небо. Криє (що?) сонце. Стогне (що?) море. Виє (що?) море.Фізкультхвилинка.

4. Письмо з пам'яті. (За вправою 79.)

а) Читання вірша, словникова робота.Серенада — 1. Музичний твір типу сюїти для інструментального ансамблю або оркестру, яку співають просто неба. 2. В поезії середньовіччя — вечірня вітальна пісня трубадурів, що виконувалася під відкритим небом; вечірня пісня на честь коханої.

б) Виконання завдань вправи.

— Скільки речень у вірші? (1 речення.)


  • Скільки основ у реченні?

— Назвати головні члени речення.

— Якою частиною мови виражені присудки?

— Яке дієслово вжито у переносному значенні?

в) Заучування вірша напам'ять.

г) Письмо з пам'яті.

5. Вивчення правила про дієслово і його роль у реченні, с. 43.

6. Вправа-конкурс "Хто більше".

— Хто запише більше дієслів протягом 1-ї хвилини, той — переможець конкурсу.

Конкурсанти, які зголосились зачитати свої приклади, повинні довести, що записали саме дієслова.

7. Творча робота (за вправою 80) — виконується усно.

— Доберіть відповідно до змісту пропущені дієслова. Придумайте заголовок.

8. Вибірковий диктант.

— Випишіть дієслова з вірша Тараса Шевченка. Доведіть свій вибір.

Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що одпочинуть, а я дивлюся .... І серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря.

(Т. Шевченко)

IV. Підсумок уроку.

— Яку частину мови почали вивчати?

— Яка частина мови називається дієсловом?

— Впізнайте і назвіть дієслова у тексті, які я вам зачитаю.

"Ява — це мій найкращий друзяка і напарник. Ява Рень.

Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке — Ява? То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно, пискля мале, хотіло сказати: "Я — Ваня", а вийшло "Ява", чи то "Іван" у нього так прозвучало (бо насправді його Іваном звати), але причепилось оте "Ява" до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер товариш Валігура, що живе у нашому селі, так його зве.

У них взагалі вся сім'я інтересна.

Батько на скрипці грає. Корова — Контрибуція називається".(В. Нестайко "Тореадори з Васюківки ".)

— Назвіть дієслова, які ви впізнали у тексті.

— Якщо сподобався вам цей уривок, то ви ще не раз на уроках української мови зустрінетесь з пригодами двох друзів Яви і Павлуші з мальовничого села Васюківки.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 43, правило. Вправа 80 (2-е завдання).

уроку_______ Дата__________

Тема. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв'язком дієслова в реченні з іншими частинами мови. (Вправи 81—87.)

Мета. Забезпечити засвоєння учнями знань про правопис не з дієсловами. Вчити спостерігати за мовними явищами, аналізувати й узагальнювати.

Обладнання. Уривок з повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади.

— Яким членом речення буває дієслово?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 80.)

— Який заголовок придумали до тексту?

— Текст вправи — це розповідь чи опис?

— Прочитайте свої міркування про необхідність збереження багатств природи.3. Письмо з пам'яті.

Продовження знайомства з "новими літературними друзями" з Васюківки.

— Як я й обіцяла: послухайте нову коротку історію про хлопчика Яву, але постарайтеся запам'ятати і записати якнайбільше дієслів з цього уривка.

"Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона, замість того щоб заплакати, раптом як закричить:

Опозогив! — Вона букву "р" не вимовляє. — Маму-депутата на все село опозогив. Загаза чогтова.

Такого шелесту наробила — Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв-стояв, червоний мов рак, а тоді як дав дриза — тільки п'ятами залопотів".(В. Нестойко "Тореадори з Васюківки".)

— Назвіть дієслова, які запам'ятались.

— Чого вчить цей короткий уривок?

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота з прислів'ями. (За вправою 81.)

а) Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

б) Випишіть з прислів'їв дієслова разом з не.

Висновок. Не з дієсловами треба писати окремо.

2. Закріплення правила про написання не з дієсловами, с. 44.

3. Колективне письмо. (За вправою 82.)

а) Читання речень, з'ясування значення невідомих слів.

б) Списування речень, розкриваючи дужки.

в) Самостійне складання висновку про написання не з дієсловами.4. Самостійна робота (з наступною взаємоперевіркою). (За вправою 83.) Завдання аналогічне до попередньої вправи.

Каліграфічна хвилинка (творчого характеру). Гра "Запереч мені".

— Я зачитую речення, а ви за допомогою не складаєте речення-заперечення і записуєте його каліграфічно скорописом.Наприклад. Читаю: Василько поспішав до школи. Записуєте: Василько не поспішав до школи. Речення для гри.

Я вивчив уроки. Ми поїдемо на екскурсію. Ромчик грає на скрипці. Дівчинка читає казку.

— Прочитайте записані речення.

— Як ви написали не з дієсловами?

— Про яку це дівчинку останнє речення? (Запитання для пробудження уяви.)

5. Складання пам'ятки юним грибникам. (За вправою 84.) Виконувати усно.

6. Словничок.

Дисципліна. 1. Обов'язкове для всіх членів даного колективу

підкорення твердо встановленим порядкам, правилам. 2. Самостійна галузь будь-якої науки.

В латинській мові disciplina вивчення, виховання, розпорядок.

Синоніми. 1. Дисципліна, порядок, поведінка.

2. Дисципліна, предмет, наука.

7. Робота з текстом (за вправою 85).

— Прочитайте текст, назвіть незрозумілі слова.

— Доберіть заголовок.

— Знайдіть у тексті дієслова. Визначте, з якими частинами мови вони зв'язані в реченні.

— Ще раз прочитайте текст і спробуйте переказати, закривши підручник.

8. Правило-висновок про зв'язок дієслів з іншими частинами мови в реченні, с. 46.

Висновок. У реченні дієслово зв'язується з різними частинами мови, але найчастіше — з іменником

9. Тренувальна вправа 86 (на зв'язок дієслів з іменниками).

— Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте зміст кожного з них?

— Випишіть дієслова і зв'язані з ними іменники (за зразком). Зразок.

Не помиляється (хто?) той. Не робить (чого?) нічого.

10. Диктант з обґрунтуванням.

Практичні поради під час грози

1. Не можна ховатися від дощу під високими поодинокими деревами, в скирті сіна чи соломи.

2. Під час грози не купайтеся!

3. Не знімайте взуття. Мокра шкіра босих ніг — добрий провідник струму.

4. Не лягайте на землю у відкритому степу.

5. Намагайтесь звільнитися від металевих предметів.

6. Не користуйтеся під час грози радіоприймачами!

7. Не розмовляйте по телефону. Це дуже небезпечно!IV. Підсумок уроку.

— З якими частинами мови найчастіше зв'язане дієслово? (З іменником.)

— Як пишеться не з дієсловами? (Окремо.)

— Яким членом у реченні виступає дієслово? (Присудком.)V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 44,46 — правила, вправа 87.

уроку_______ Дата__________

Тема. Неозначена форма дієслова. (Вправи 88-91.)

Мета. Закріпити і поглибити знання учнів про неозначену форму дієслова. Виробляти вміння правильно ставити питання до неозначеної форми дієслова. Виховувати патріотичні почуття.

Обладнання. Індивідуальні картки, загадки, чистий аркуш паперу (для кросворда на підсумок уроку).

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 87.)

— Як одним словом назвати розмову між вовком і чоловіком? (Діалог.)

— До якого типу належить цей текст? (Розповідь.)

— Зачитайте записаний текст, зазначаючи вставлені дієслова. Обґрунтуйте свій вибір.III. Повторення вивченого матеріалу.

1. Робота з індивідуальними картками. (4 учні.) (На правопис не з дієсловами.)

Спиши прислів'я та приказки, розкриваючи дужки.

1. З чужої біди (не) смійся.

2. Де сила (не) візьме, там розум допоможе.

3. Ото на себе (не) надійся, чужому лихові (не) смійся.

4. (Не) хитруй, (не) мудруй, а чесно працюй.

5. (Не) вчи рибу плавати.

6. (Не) журись, а за діло берись.

7. (Не) вміє той, хто (не) працює.

8. Краще (не) обіцяти, як слова (не) здержати.

9. Чужим розумом (не) проживеш.

10. Поки (не) упріти, доти (не) уміти.2. Самостійна робота з наступною самоперевіркою.

— Спишіть з дошки загадки, розкриваючи дужки. Доберіть відгадки.

Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися (//^дозволяє. (Сонце.)

Очима бачиш, а руками (не) візьмеш. (Тінь.)

Брат і сестра: її всі бачать, але (не) чують, його всякий чує, але (не) бачить. (Блискавка і грім.)

Є на світі кінь, всьому світові (не) вдержати. (Вітер.)

Іде лісом — (не) шелестить, іде водою — (не) плюскотить. (Тінь.)

Через воду стежечка, а води (не) перейдеш. (Веселка.)

— Яким правилом об'єднані слова, які розкрили з дужок? (Не з дієсловами треба писати окремо.)

— Якими двома словами можна об'єднати відгадки? (Явища природи.)IV. Каліграфічна хвилинка.

Ти ти ти ти

— Запишіть каліграфічно якомога більше дієслів, що закінчуються на -ти.

— Поставте питання до записаних дієслів. (Що робити?)

— Пригадайте з 3-го класу, як називається форма дієслова, що відповідає на питання що робити? що зробити? (Неозначена форма дієслова.)V. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над словом. (За вправою 88.)

— Виразно прочитайте вірш і скажіть, чи є незрозумілі слова.

— Відшукайте у вірші дієслова. Спробуйте визначити час дії.

— Прочитай виділені слова. Чи можна виділити час дії, позначеної цими словами? (Ні.)

2. Висновок-правило, с. 48.

Дієслова боронити, любити, не ходить, працювати вжиті в неозначеній формі.

3. Робота з підручником. Вправа 89 (усно).

4. Робота з прислів'ями. (За вправою 90.)

— Прочитайте прислів'я, з'ясуйте, чи є невідомі слова.

— Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

— Відшукайте і прочитайте дієслова.

— Які форми дієслів використано у прислів'ях? (Неозначену форму дієслова.)

5. Вивчення правила, с. 48.

— Звернути увагу: V неозначена форма є початковою формою

дієслова;

що робити? що зробити? — це питання неозначеної форми дієслова;

кінцеву частину дієслів у неозначеній формі -ти, -ть називають закінченням: співати, співать.

6. Навчальна гра "Відповідай миттю" (підготовка до домашнього завдання).

Ведучий (вчитель), звертаючись по черзі до учасників гри, називає іменник або прикметник. Учні повинні утворити від цього іменника або прикметника дієслово в неозначеній формі. Хто не зможе дати відповідь, вибуває з гри. Виграє той, хто залишиться.Слова для гри.

Друг, ворог, вечеря, господарство, сніданок, хазяйство, спів, старт, плач, фініш, читання, радість, сум, синій, зелений, сухий, червоний.

VI. Підсумок уроку.

1. Продовжіть речення.

Дієсловом називається.....

Початковою формою дієслова є ... .

-ти, -ть вкінці дієслова називають ... .

Найчастіше дієслово в реченні зв'язане з ... .Не з дієсловами треба ....

В реченні дієслово виступає ... .2. Кросворд-гра "Перехрестя".

Кожен учасник гри креслить на аркуші паперу зображену тут фігуру.

Ведучий (вчитель) називає неозначену форму якогось дієслова, що складається з 6 букв, і всі вписують це слово у будь-які 6 клітиночок своєї фігури. Далі учасники гри самостійно заповнюють решту рядів дієсловами в неозначеній формі. Після перевірки кожному зараховується стільки балів, скільки у нього перехресть. Наприклад, троє учнів, взявши за основне слово читати, заповнили свої фігури так:Перший з них одержав 4 бали, другий — 2 бали, третій — 1 бал. Продовжуючи гру, ведучий (вчитель) називає інше слово в неозначеній формі, що також вноситься у фігури, і гра йде, як і раніше. Виграє той, хто першим набере обумовлену кількість балів.VII. Домашнє завдання з інструктажем.

С.48 — правила, вправа 91.

уроку_______ Дата__________

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка