Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )Сторінка16/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.87 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Тема. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 92-94.)

Мета. Ознайомити учнів з новою граматичною ознакою дієслова — часом. Виробляти вміння розрізняти часові форми дієслова, правильно їх писати.

Обладнання. Таблиця часів дієслова, вірші, приказки і прислів'я.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка виконання домашнього завдання.

1. Вправа 91.

— Наведіть приклади неозначеної форми дієслова.

— Продовжіть речення: "Неозначена форма дієслова є ... ." (... початковою формою дієслова.)

— Прочитайте дібрані спільнокореневі дієслова. Назвіть корінь.2. Учнівський диктант.

— Продиктуйте кожен за порядком підготовлені вами прислів'я і приказки. Назвіть у них дієслова в неозначеній формі.

Життя прожити — не поле перейти.

Ліпше без вечері лягати, та без боргів уставати.

Хочеш знати — не соромся питати.

Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Гарно того вчити, хто хоче все знати.

Якщо хочеш старість спокійну мати, мусиш замолоду працювати.

Щоб довго жити, треба працю любити.

Хто хоче робити, роботу знайде.

— Підкресліть дієслова в неозначеній формі.

— Чи можна визначити за цими дієсловами, коли відбулася дія і хто її виконує? Чому? (Не можна, бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу.)

— Діти, а сьогодні ми ознайомимось з дієсловами, які вказують і на час дії, і на особу, яка виконує дію.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Складання речень за малюнками. (За вправою 92.)

— Розгляньте малюнки. Дайте відповідь на запитання до малюнків.

— Запишіть дієслова, які ви вжили для складання речень. (Написав, вкладає (кладе), кине.)

— Коли відбувається дія у кожному з трьох випадків? У першому — дія відбулася раніше (написав).

У другому — дія відбувається тепер (кладе). У третьому — дія ще відбудеться (кине).

2. Робота з таблицею часів дієслова, с. 50

а) Розгляд таблиці з коментуванням учителя і допомогою учнів.

б) • Цікаво знати.

Мова ескімосів Північної Америки і Гренландії має 63 форми теперішнього часу дієслова.

Багато часів мають дієслова і в англійській мові. Тут виділяють аж шістнадцять часових форм.

Ознайомлення з правилом про часи дієслова, с. 50.

4. Творча вправа 93.

а) Доповніть таблицю дієсловами минулого, теперішнього і майбутнього часу. (Усно.)

б) Складіть і запишіть речення з різними часовими формами одного і того самого дієслова. Наприклад:

Тато розповідав цікаву історію. Тато розповідає цікаву історію. Тато розповідатиме цікаву історію,

в) Як можна назвати слова, наведені в таблиці? (Синоніми.)

5. Каліграфічна хвилинка.

жд жда ал ждати ждати

— Змініть і запишіть це слово у трьох часових формах. ждали, ждуть, ждатимуть

— До слова ждати підберіть синонім і теж запишіть у трьох часових формах.

чекали, чекають, чекатимуть

6. Самодиктант (текст заздалегідь записаний на дошці).

а) Читання вірша і з'ясування значення незрозумілих слів.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

і ось вона співа, бринить.

Бринить-співає наша мова,

чарує, тішить і п'янить.(Олександр Олесь)

б) Вивчення вірша по рядочках, запам'ятовування розділових знаків.

в) Запам'ятовування офограм.

г) Запис вірша з пам'яті.

г) Самоперевірка написаного.

д) Підкреслення дієслів, визначення часу дієслів за допомогою поставлених до них питань.IV. Підсумок уроку.

— Як змінюються дієслова? (За часами.)  • Які часові форми має дієслово? (Т. ч., мин. ч., майб. ч.)

Вибірковий диктант.

— Я зачитую три часові форми одного дієслова, а ви записуєте так:

1 ряд — дієслова минулого часу,

2 ряд — дієслова теперішнього часу,

3 ряд — дієслова майбутнього часу.

Орють, оратимуть, орали. Сіяв, сіє, сіятиме. Зійшло, сходить, зійде. Виполю, буду полоти, полола. Виростатиме, виростало, виростає. Буду збирати, збирала, збираю.

V. Домашнє завдання. С. 50 — правило, вправа 94.

уроку_______ Дата__________Тема. Змінювання дієслів за числами. (Вправи 95—98.)

Мета. Виробляти в учнів вміння визначати число дієслова і змінювати дієслова за числами. Вдосконалювати навички роботи з текстом.

Обладнання. Таблиця часів дієслова.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається дієсловом?

— Як називається початкова форма дієслова? Наведіть приклади.

— Як змінюються дієслова?

— Які часи може мати дієслово?

— На які питання відповідають дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часу?  • Дієслово в неозначеній формі змініть за часами. (Усно.) Малювати — малював, малює, малюватиме (буде малювати).

Бігти — Сумувати — Формувати — Радіти —

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 94.)

— З якої казки взято цей уривок? (Л. Українка "Біда навчить".)

— Про що в ній розповідається?

— Яка головна думка цієї казки?

— Зачитайте окремо дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часу.

— Поясніть пропущені розділові знаки у виділених реченнях

3. Творчий диктант з фронтальною перевіркою.

— Дієслова в неозначеній формі змініть і запишіть: в минулому часі — 1-й ряд, в теперішньому часі — 2-й ряд, в майбутньому часі — 3-й ряд.Збирати, ходити, горювати, розливати, радіти, балакати, працювати, складати, літати, смішити, плавати.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація.

— Що означає, або що випливає з такого питання:

"Як змінюються дієслова за числами?" (Це означає, що дієслова таки змінюються за числами).


  • Які є числа як граматична ознака? (Однина і множина).

Висновок. Якщо дієслова змінюються за числами, значить — вони

можуть вживатись в однині і множині.

— Давайте переконаємось у цьому.

2. Вибіркове коментоване списування. (За вправою 95.)

а) Читання тексту, словникова робота.Марево — 1. Оптичне явище а атмосфері, яке полягає в тому,

що невидимі предмети, які знаходяться за горизонтом, відбиваються в переломленій формі в повітрі, міраж.

Переносне зн. 2. Привиди, примари, уявне видіння.

3. Миготливий шар теплого повітря біля поверхні землі (особливо в спеку).

б) Виписування з кожного речення головних членів речення за зразком:

Краєчок (що зробив?) сховався.

в) Визначення числа кожної пари головних членів.

3. Робота над правилом (с. 52) з використанням таблиці часів дієслова.4. Вибіркове списування. (За вправою 96.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Добір заголовка до тексту.

в) Визначення речень з однорідними присудками і записування їх у зошит. (Чайки знімались з одиноких берегових скель, припадали грудьми до хвиль і плакали над морем. Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і непомітно підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на білу піну.)

г) Визначення числа дієслів у записаних реченнях.

— Поміркуйте, який це текст. Розповідь, опис чи міркування?5. Робота з текстом. (За вправою 97.)

— Прочитайте кінцівку казки і назвіть невідомі слова.

— Якщо б це була ваша казка, про що ви написали б в зачині та основній частині?

— Який заголовок був би у казки?

— Знайдіть у наведеному тексті однорідні присудки, виражені дієсловами.

(...Сіло пташеня матері на спину, вчепилося ніжками й дзьобиком за пір 'я. Полетіла мати, принесла своє дитя у гніздо й питає:

Будеш тепер з гнізда виглядати?

Не буду, — сказало радісне пташеня й підняло голівку, щоб виглянути з гнізда).

— Чому у цьому тексті дієслова вжито в однині? (Вони означають дію одного предмета).IV. Підсумок уроку.

— Яку частину мови ви тепер вивчаєте?  • Які граматичні характеристики дієслова вже знаєте?

— Які знаєте часи дієслів?

— В якому числі може вживатись дієслово?

— Як називається початкова форма дієслова і на які питання відповідає?

Усмішки


1. Впізнайте дієслово, вжите у множині.

Який час...

Я миюся, Ти миєшся...

Який це час, Федоте?

Ну, раз ми з вами миємось — виходить, що субота.(В. Слюсар)

— Чи правильно відповів Федот? Доведіть.

2. Впізнайте дієслова, вжиті в однині.

Який це час: я бігаю, ти бігаєш, він бігає, вони бігають?

Велика перерва.

— Чи погоджуєтесь з відповіддю учня? Чому?  1. Вчитель: — Який буде минулий час від дієслова "прокидатися "?

Учень: — Спати!

— Чи правильно відповів учень? Доведіть.V. Домашнє завдання з інструктажем.

С.52, правило, вправа 98.

— Оголошується конкурс на кращий твір-фантазію "Якби птахи і звірі вміли говорити".

уроку_______ Дата__________Тема. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію. (Вправи 99-102.)

Мета. Ознайомити учнів з новою граматичною ознакою дієслова (незавершена і завершена дія). Провести спостереження за виражальними можливостями дієслів, що означають незавершену і завершену дію, їх істотними ознаками. Виховувати навички збереження життя через конкретну ситуацію.

Обладнання. Малюнки, ілюстрації з питань поведінки з газовою плитою, електроприладами (до вправи 101). Картки зі словами для гри.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 96.)

1. Фронтальне опитування.

— Назвіть дієслово в однині і поставте його в множині.

— Складіть речення з цими дієсловами, визначте тип речення за метою висловлювання та інтонацією цього речення.

2. Перевірка виконання домашньої вправи 98.

а) Хто хоче описати малюнок (усне завдання)?

б) Конкурс творів-фантазій "Якби птахи і звірі вміли говорити". Діти зачитують свої твори вголос.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 99.

— Прочитайте уривки з віршів і зверніть увагу на дієслова.

— Поставте питання до виділених дієслів і з'ясуйте:

1) Які дієслова вказують, що дія відбувалася в минулому, але не завершилася?2) Які дієслова означають, що дія відбулася, завершилася?

3) Які дієслова називають дію, яка ще тільки відбувається?

4) Які дієслова вказують, що дія відбудеться, завершиться?

2. Спостереження за дієсловами, що означають незавершену і завершену дію. (За вправою 100.)

а) Утворення з неозначеної форми і записування дієслів минулого, теперішнього і майбутнього часу.

б) Спостереження, яку дію означає кожне дієслово — завершену чи незавершену.

Висновок. Дієслова в неозначеній формі, а також в минулому і майбутньому часі можуть виражати як незавершену, так і завершену дію. Дієслова теперішнього часу виражають тільки незавершену дію.

3. Опрацювання правила, с. 54.Каліграфічна хвилинка.

пере єре епл плив переплив переплив Хто переплив море, той знає про горе.

— Назвіть дієслова, вжиті у прислів'ї. (Переплив, знає.)

— Визначте, яку дію (завершену чи незавершену) означають ці дієслова. Доведіть свою думку. (Що зробив? переплив — завершена дія. Що робить? знає — незавершена дія.)

4. Творчий диктант.

— Від дієслів незавершеної дії утворіть і запишіть дієслова завершеної дії.

Гріла, текли, зеленіє, летять, росли, цвіте, робили, плели.

— Позначте префікси в утворених дієсловах.Фізкультхвилинка.

5. Навчальний диктант.

Вербову гілочку як символ України повіз Тарас Шевченко із собою на заслання і посадив її у казахській пустелі. Виросло велике дерево, яке люди назвали вербою Тараса. А потім ще двісті вербинок виростив поет із її гіллячок. Вербовий гай у засланні нагадував Шевченкові рідну Україну.Завдання.

1. Дібрати і записати заголовок.

2. Підкреслити дієслова, що означають завершену дію.

6. Бесіда про правила поведінки з газо- та електроприладами

7. Робота з текстом. (За вправою 101.)

— Прочитайте текст. Спробуйте уявити описану ситуацію, з'ясуйте невідомі значення слів.

— Чи правильно діяв Миколка?

— За яким номером треба телефонувати в службу газу? (04)

— Знайдіть і назвіть в тексті дієслова, що означають завершену дію. (Повернувся, відчув, кинувся, відчинив, побіг.)

— Який це текст за метою висловлювання? (Розповідь.)IV. Підсумок уроку.

Гра "Знайди свою пару"летіти — злетіти, літати — пролітати, грюкати — грюкнути, зігрівати — зігріти, торохтіти — заторохтіти, малювати — змалювати, стукати — стукнути, перемальовувати — перемалювати, рубати — зрубати, зчищати — зчистити, сіяти — посіяти, прочитувати — прочитати, дзвякати — дзвякнути, зашивати ~ зашити, бігти — прибігти, сідати — сісти, збігати — збігти, зраджувати - зрадити, розбивати - розбити, згортати — згорнути.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 54, правило, вправа 102.

уроку_______ Дата__________

Тема. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи та числа дієслів теперішнього часу. (Вправи 103-109.)

Мета. Закріпити знання учнів у розпізнаванні в усному і писемному мовленні дієслів теперішнього часу. Ознайомити школярів із змінюванням дієслів за особами і числами. Виробляти вміння розрізняти особу і число дієслова.

Обладнання. Таблиця змінювання дієслів теперішнього часу.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яку дію можуть виражати дієслова? Наведіть приклади.

— Прочитайте записані на дошці слова.Писати, малювати, стукати, ходити.

— Яку дію означають ці слова? (Незавершену дію.)2. Вправа-гра "Хто більше?"

— Утворіть із записаних вище слів дієслова, що означають завершену дію. Виграє той, хто за визначений час (5-7хвилин) утворить якнайбільше таких слів.

3. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 102.)

— Прочитайте складену розповідь про зимові розваги.

— Назвіть у тексті дієслова, що означають завершену і незавершену дію.

— Скажіть, яких правил безпечної поведінки треба дотримуватися під час зимових розваг.III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Вибірковий диктант.

— Випишіть дієслова теперішнього часу.

Ось місяць січень кличе мороза,морозить лиця, щипає носа.

А місяць лютий вітрами дує,

на водах з льоду мости будує.

Березень-місяць льоди поломить —

весняну пісню річка задзвонить.

М. Підгірянка

— Поставте питання до дієслів теперішнього часу, виписаних з вірша.

— В якому числі вжито ці дієслова?


  • Якої особи стосується дія?

— То як можна визначити особу і число дієслова?

Висновок. Особу і число дієслова можна визначити за допомогою займенника та запитання.

2. Вивчення правила (с. 57), яке підсилює висновок.IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота з таблицею змінювання дієслів теперішнього часу (або за таблицею вправи 103).

а) Розгляд таблиці змінювання дієслів теперішнього часу в однині та множині.

б) Спостереження за зміною закінчень дієслів теперішнього часу під час змінювання за особами і числами.Висновок. Особу і число можна визначати за допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.

2. Тренувальна вправа 104 (прокоментувати).

— Дієслова поставити в усіх особових формах теперішнього часу. Записати та підкреслити закінчення.Каліграфічна хвилинка.

Дз дзв ве єни ить дзвенить Го оле омо гомонить гомонить

Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. 3. Вибіркове опитування з граматичним завданням. (За вправою 105.)

а) Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

б) Виписування дієслів-синонімів.

в) Визначення особи і числа виписаних дієслів.

г) Відшукування дієслів у переносному значенні.

Дзвенить (струмок), гомонить (ліщина), говорить (Україна), веде розмову (степ), лине (Дніпро).

г) Звуко-буквений аналіз слова дзвенить.4. Самостійна робота (за вправою 106).

5. Робота з прислів'ями (за вправою 107 — усно).

— Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

— Визначте особу та число дієслів, поясніть вибір.

6. Творча вправа 108.

а) Читання вірша, заміна неозначеної форми, що в дужках, дієсловами теперішнього часу.

1. Хвиля очі розкриває,

потягається, зітхає,

млосно дивиться на місяць,

усміхається йому.2. Стогне ясен над водою,

стогнуть лози, гублять сльози,

в'януть квіти, плаче вітер,

хвиля ж знов жартує з кимсь.

б) Виписування дієслів парами за зразком.

Потягатися — потягається.

в) Пояснення вживання розділових знаків у першому вірші. (Коми при однорідних присудках.)7. Тренувальний диктант.

Ластівки над вікном Я прокидаюся під ластів'ячий щебет. Спочатку крізь сон чую чарівний спів. Згодом в очах прояснюється вікно. У вікні мерехтять сонячні зайчики. То ластівки тріпочуть крильцями. Ластів'ята попискують, а їхні батьки носять їм комашок. Я знаю, де вони сидять. У сіренькому гніздечку над вікном.

— Знайдіть і підкресліть дієслова теперішнього часу, визначте їх особу і число.

V. Підсумок уроку.

— Які граматичні характеристики дієслова ви вже знаєте?  • Дієслова якого часу ми вивчали на сьогоднішньому уроці?

— Як змінюються дієслова теперішнього часу?

— Як визначити особу і число дієслів теперішнього часу?VI. Домашнє завдання з інструктажем. С. 57 — правило, вправа 109.

уроку_______ Дата__________Тема. Дієслова майбутнього часу. (Вправи 110-114.)

Мета. Закріпити знання учнів у розпізнаванні дієслів майбутнього часу. Ознайомити з особливостями змінювання дієслів у майбутньому часі.

Обладнання. Таблиця змінювання дієслів майбутнього часу.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 109.)

1. Фронтальне опитування.

— Як змінюються дієслова теперішнього часу? (За особами і числами.)

— За допомогою чого визначаємо особу і число дієслова? (За допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.)

2. Тренувальний диктант.

Ніби в білих чистих сорочках, виглядають хати з густих садів на горі. Тополі гнуться, розмовляючи з вітром. Ніби вся земля, з гаями, садами, запашними луками, живе, радіє і всміхається до сонця — і чомусь радіє і всміхається Тарас.

(За О. Іваненко)

— Підкресліть дієслова. Визначте час.

— У дієсловах теперішнього часу визначте особу та число.

— Назвіть в тексті іменники — назви неістот.

— Чи є у тексті власні іменники? Назвіть орфограму у власних іменниках.

— Відшукайте у тексті слова, в яких звуків більше, ніж букв.

— Знайдіть у тексті слова, що починаються буквою, яка позначає м'який приголосний звук.

3. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 109.)

— Прочитайте свої міркування.

— Назвіть дієслова у своєму тексті. Визначте час дієслів.III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вибіркове списування з граматичним завданням. (За вправою ПО.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Відшукування в тексті дієслів, визначення дієслів майбутнього часу.

— На яку дію вказують дієслова майбутнього часу?

в) Виписування з тексту дієслів майбутнього часу. (Дасть, прийде, заграє, застигне, припадуть, зупиниться, слухатиме.)

г) Проблемна ситуація.

— Спробуйте визначити особу та число записаних дієслів. Висновок. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами.2. Розгляд таблиці змінювання дієслів майбутнього часу.

3. Опрацювання правила про змінювання дієслів майбутнього часу, с. 60.

4. Порівняльний аналіз особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. (За матеріалами вправи 112.)

а) Списування вірша М. Коцюбинського (1) і зміненого тексту цього вірша (2).

б) Підкреслення дієслів у віршах, визначення часу дієслів. (Вірш 1 — дієслова майбутнього часу, вірш 2 — дієслова теперішнього часу.)

в) Позначення закінчень у дієсловах майбутнього і теперішнього часу.Майбутній час Теперішній час

назносим зносим

назносимо зносимо

збудуємо будуємо

зробимо робимо

Висновок. Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання що зробить? що зроблю? що зробили? що зробимо? і ін., мають такі самі особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу.

5. Опрацювання правила (с. 60, 61).

6. Творча вправа 113.

— Поставити дієслова переписувати (1 ряд), вишивати (2 ряд), від від’їжджати (3 ряд) в усіх особових формах майбутнього часу (за табличкою, с 59.) і записати всі утворені форми дієслів у зошит.Каліграфічна хвилинка.

У У У У ууу ру уд ву бу уду

У труді ми всі примножим предків славу,

Розбудуємо дбайливо ми свою державу.

(Ю. Загорський)

— Як ви розумієте зміст кожного речення?

— Пригадайте, яка частина мови називається займенником. Назвіть займенники у вірші.

— Відшукайте у вірші дієслова. Визначте їх час, особу і число.

— Визначте головні члени речення у другому реченні. Якою частиною мови виражений підмет?

— Доберіть синоніми до слова дбайливо.Дбайливо — старанно, пильно, уважно, турботливо.

7. Самостійна робота. (Матеріал для самостійної роботи — заздалегідь записаний на дошці вірш Т. Гриненка "Коли нам весело буває".)

Коли нам весело буває?

Як пташка в гаї заспіває,

коли барвінком чи розмаєм

себе весною заквітчаєм.

Коли ми деревце пригоже посадим,

гарно обкопаєм, коли ми зробим

щось хороше, тоді нам весело буває. (Т. Гриненко)

— Випишіть дієслова майбутнього часу, визначте їх особу та число.IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 60-61 — правила, вправа 114.

уроку_______ Дата__________

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка