Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )Сторінка19/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.87 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Тема. Контроль навчальних досягнень (тести) за темою "Дієслово".

Мета. Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми "Дієслово".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Виконання тестів.

1 варіант.

1. Що таке дієслово?

а) Частина слова;

б) частина мови, що означає дію предмета;

в) слово, що вказує на ознаку предмета;


2. Дієслова теперішнього часу відповідають на питання...

а) що робить? що роблять?

б) що робив? що зробив?

в) що буде робити? що зробить?


3. Дієслова теперішнього часу змінюються за...

а) родами;

б) числами;

в) особами і числами.
4. Неозначена форма дієслова є...

а) його початковою формою;

б) формою теперішнього часу;

в) формою минулого часу.
5. Скільки дієвідмін має дієслово?

а) Три;

б) дві;

в) жодної.
6. Не з дієсловами пишеться...

а) разом;

б) окремо.

2 варіант.

1. Дієслово — це ... .

а) частина слова;

б) частина мови, що означає назву предмета;

в) частина мови, що означає дію предмета.
2. У реченні дієслово є...

а) другорядним членом;

б) підметом;

в) присудком.
3. Дієслова минулого часу змінюються за...

а) особами;

б) родами і числами;

в) числами і особами.
4. На які питання відповідають дієслова минулого часу?

а) що робить? що роблять?

б) що робив? що зробив?

в) що будуть робити? що зроблять?
5. Неозначена форма дієслова відповідає на питання...

а) що робити? що зробити?

б) що зробити?

в) що робить?
6. Дієслово "співати" належить до...

а) першої дієвідміни;

б) другої дієвідміни.
ІІІ. Збір зошитів.

уроку_______ Дата__________Тема. Ознайомлення з прислівником як частиною мови. (Вправи 156-161.)

Мета. Ознайомити з основними ознаками прислівника як частини мови. Вчити впізнавати прислівники в усному і писемному мовленні, влучно добирати відповідно до мовленнєвої ситуації.

Обладнання. Таблиця словникових слів "Словничок", таблиця "Почуття", орфографічні словники, аркуші паперу з альбома.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності.

1. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення?

— З чого складаються речення?

— На скільки частин мови поділено всі слова української мови?

— Назвіть вивчені частини мови. Наведіть приклади. Доведіть правильність свого прикладу.

2. Проблемна ситуація (з використанням таблиці словникових слів).

— Діти, до яких частин мови належать слова із таблиці "Словничок", яку ми ведемо вже від 1-го вересня? (Іменники, прикметники, дієслова, інші слова.)

— Що це за інші слова? Прочитайте їх, поставте до них запитання. (Щодня, щоденно, щогодини, восени, попереду, щотижня, всередині, посередині, влітку, улітку, взимку, узимку, спочатку.)

— Чи схожі ці запитання до запитання іменника, прикметника чи дієслова?


  • Спробуйте одне із цих слів змінити.

Висновок. Слова, які не змінюються ні за відмінками, ні за особами, ні за числами — це окрема незмінна частина мови.

— Якщо хочете дізнатися назву цієї частини мови, розгадайте шараду.

3. Шарада.

Назва цієї частини мови має той самий корінь, що й іменник слово, префікс — в слова прийменник, а суфікс — що в словах іменник, прийменник, займенник.прислівник

Дуже то цікаве слово — супроводить дієслово. Це прислівник.

Так і зветься — про кожну дію обізветься. Достеменно все він знає і оцінку власну має: той працює гарно, добре, швидко, вправно, своєчасно, а той — погано і недобре, і повільно, і невчасно. Задаєш йому питання: де ? коли ? наскільки ? як ? чому? навіщо і для чого? — Відповість тобі він так: пізно, вранці, тут, ніяк, вгору, вниз і спросоння, туди, сюди, попідвіконню... На все відповідь він має, про всі дії добре знає, своїх думок не міняє.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота в групах. (За вправою 156.)

— Розгадайте кросворд.

— На яке питання відповідають наведені прислівники? (Як?)

2. Списування із завданням. (За вправою 157.)

а) Читання вірша Лариси Лужецької, словникова робота.

б) Виписування словосполучень за зразком.

Висновок. Прислівники називають ознаку дії, час, в реченні зв'язані найчастіше з дієсловом, відповідають на питання як? коли? куди? звідки? та ін. Роль прислівників в реченні — другорядна.

3. Вивчення правила (с. 83).

4. Колективне виконання вправи 158.

а) Розгадування загадки. (Завдання 1.)

Назвіть по порядку п'ять днів тижня, не вживаючи при цьому ні назв днів, ні назв чисел.

Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра.

— Поставте запитання до цих слів. Яка це частина мови? Доведіть.

б) РЗМ. Складіть усну розповідь про те, що ви робили останні п'ять днів, використовуючи слова-відгадки.

Фізкультхвилинка.

5. Письмо з пам'яті. (За вправою 159.)

а) Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

б) Заучування напам'ять першої строфи вірша.

в) Письмо з пам'яті.

г) Усний добір прислівників, які виражають ознаку дії, пояснюють час, місце, напрям дії, складання з ними словосполучень дієслово + прислівник.

— Поставте запитання до кожного з дібраних прислівників.

6. Каліграфічна хвилинка.ШШШШшшшш

Шп шп шп шу шу шу шпак шпак

Плаче шпак уранці після зливи,

де шумлять на греблі явори,

що шпаківню вітер чорногривий

перекинув денцем догори.

— Назвіть прислівники. Знайдіть слова, з якими прислівники пов'язані в реченні. Поставте запитання від слова до прислівника.

7. Робота над текстом. (За вправою 160.)

а) Читання тексту, словникова робота.

б) Висловлення почуттів від прочитаного тексту.

в) Добір влучного заголовка до тексту.

г) Колективне списування тексту з визначенням і підкресленням прислівників.

8. Робота з орфографічними словниками.

— Знайдіть в орфографічному словнику прислівники: ліворуч, праворуч, удень, вдень.

— Запишіть ці слова в зошити, а потім у таблицю словникових слів, колонку "Інші слова".

— Як тепер називатиметься колонка "Інші слова"? (Прислівники.) Доведіть.IV. Підсумок уроку.

1. Підсумкова бесіда.

— Яку частину мови почали вивчати? (Прислівник.)

— У чому особливість прислівників у порівнянні з іменниками, прикметниками, дієсловами? (Прислівник — незмінна частина мови.)

— З якою частиною мови прислівники найчастіше зв'язані в реченні? (З дієсловом.)2. Гра-естафета "Доберіть прислівники".

Учасників гри ділять на три рівні групи. Кожна група одержує аркуш паперу з записаним на ньому дієсловом, до якого треба дібрати зв'язані з ним прислівники. Аркуш іде по колу, кожен учень дописує одне слово. Виграє група, яка протягом обумовленого часу добере найбільше прислівників.Зразки ігрового матеріалу:

говорити (як?) — зворушливо, коротко, щиро, натхненно, суворо, сердито, голосно, тихенько, переконливо, правильно, швидко, дзвінко, весело;

дивитися (як?) — пильно, суворо, весело, гостро, зло, спідлоба, розгублено, захоплено, байдуже, проникливо, допитливо;

іти (як? куди? коли?) — швидко, повільно, пішки, навмання, навпростець, вниз, назустріч, навпомацки, вгору, вночі, вранці, вдень і т. д.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 83 — правило, вправа 161.

уроку_______ Дата__________

Тема. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників. (Вправи 162-166.)

Мета. Закріплювати вміння розпізнавати прислівники в тексті. Розширити уявлення про прислівник на основі порівняння його з прикметником. Ознайомити зі способом творення прислівників від прикметників, формувати вміння розрізняти прислівники та прикметники. Виховувати почуття прекрасного засобами описів природи.

Обладнання. Малюнки перелітних птахів.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

— З якою частиною мови найчастіше зв'язаний прислівник.

— Яка основна ознака прислівника?2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 161.)

— Зачитайте виписані прислів'я, поясніть їх зміст.

— Назвіть прислівники. Доведіть свою думку, користуючись алгоритмом міркування з попередньої вправи (на с. 84).

3. Тренувальний диктант.

— Залишіть один рядок для заголовка.

Біжить лісовий струмочок усе вперед і вперед. Жебонить веселу пісеньку. Не замовкає він ні на хвилиночку. Не відпочиває ні вдень, ні вночі. Радісно співає срібноголосий, поспішає на допомогу всьому живому. Мелодійно розливається навкруги його дзюрчання. Примітка. Підкреслені слова записати на дошці.

— Підберіть і запишіть заголовок.

— Підкресліть у тексті прислівники. Доведіть свою думку.

— Про яку пору року розповідається в тексті?

— Який це текст? (Опис.)III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ознаку дії називає,

а також місце, час, причину

цієї дії визначає,

і кожен цю частину знає.

Бо це прислівник — всім відомий.

Незмінна ця частина мови

і на запитання як? коли?

готова всім відповісти.

Сміється сонце як? — ласкаво,

мандрує небом величаво,

а небо голубіє дивно,

пливуть хмарини тихо, мирно.

Дзвенить кохана мова чисто,

а кожне слово — урочисто.

Земля стрічає вас святково,

сміються зорі загадково.

Сади цвітуть коли? — весною,улітку — трав моря шовкові,

а восени врожай збирають,узимку снігу всі чекають.

Прислівників багато в мові,

усі яскраві, всі чудові!

Щоб здобути знань основи,

вивчім цю частину мови!

(Л. Лужецька)

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Бесіда про перелітних птахів з використанням ілюстрацій. Розпізнавання ластівки серед інших птахів.

2. Розподільне виписування. (За вправою 162.)

а) Читання вірша, словникова робота.

б) РЗМ. Складання усної розповіді про ластівку.

в) Виписування прислівників за запитаннями.Коли? Як? Де?

зранку весело вгорі

привітно

3. Вправа 163 (виконується усно).

а) Творча бесіда за завданнями і запитаннями вправи 163 з підведенням до єдиного висновку: прислівники не змінюються.

б) Проблемна ситуація.

— Яке закінчення у прислівнику мелодійно?

— Пригадайте правило про закінчення слова і відразу знайдете відповідь на попереднє запитання. (Прислівники не мають закінчень, бо це незмінна частина мови.)

в) Ознайомлення з додатковим теоретичним матеріалом, с. 85.4. Каліграфічна хвилинка.

Н Н й й ene ene впе вперед На на аз аз назад назад назад Не йдеш вперед — ідеш назад.

— Прочитайте прислів'я. Назвіть прислівники.

— Поставте питання до цих прислівників.

— Поміркуйте вголос, чому мовиться "Коли не йдеш вперед — ідеш назад".Фізкультхвилинка.

5. Порівняльний аналіз прислівників і прикметників (за вправою 164). Колективне виконання послідовно всіх завдань вправи 164. Звернути увагу на правопис прислівника де-не-де.

6. Робота в групах. (За вправою 165.)

а) Складання порівняльної характеристики прислівників і прикметників.

б) Усне творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е.

7. Творча вправа.

— Від поданих дієслів утворіть прислівники, сміється — смішно веселиться — весело радіє — радісно сумує — сумно хитрує — хитро мудрує — мудро

V. Підсумок уроку.

— Яка основна ознака прислівника як частини мови? (Незмінна частина мови.)

— За допомогою яких суфіксів утворюються прислівники від прикметників? (-о, -е)

Вибірковий диктант.

Оратором є лиш той, хто в змозі говорити з кожного питання гарно, вишукано, переконливо, відповідно до важливості предметів, на користь часові і для задоволення слухачів.

— Випишіть в колонку прислівники. Напишіть через рисочку відповідний прикметник, від якого утворений цей прислівник.

Гарно — гарний, вишукано — … переконливо — … відповідно —…

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 85, 87 — правила, вправа 166.

уроку_______ Дата__________

Тема. Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників (без уживання термінів). (Вправи 167—171.)

Мета. Ознайомити учнів зі способами творення різних форм прислівників. Ознайомити зі способом розрізнення однакових за звучанням і написанням форм прислівників і прикметників. Формувати вміння утворювати різні форми прислівників і вживати у реченнях, текстах.

Обладнання. Словник синонімів української мови.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яку частину мови називаємо прислівником?

— Від яких частин мови можна утворити прислівники? (Від прикметників, дієслів.)

— Як утворюються прислівники від прикметників? (За допомогою суфіксів —о, -е.)

— Чи мають прислівники закінчення? Чому?

— З якою частиною мови зв'язуються в реченні прислівники, прикметники?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 166.)

— Прочитайте записані речення.

— Від яких слів утворилися вжиті в реченнях прислівники?

3. Вибірковий творчий диктант.Текст 1.

Вітерець легенько розносить довкола неповторну свіжість. Небо загадково висвічує лазурною блакиттю. Щедро всміхається сонечко. Дотик його промінців лагідно пробуджує від дрімоти землю.Текст 2.

Легенький вітерець розносить довкола неповторну свіжість. Загадкове небо висвічує лазурною блакиттю. Всміхається шедре сонечко. Лагідний дотик його промінців пробуджує від дрімоти землю.

— З першого тексту випишіть в колонку прислівники, а з другого — через рисочку прикметники, від яких утворились ці прислівники.

легенько — легенький, загадково — загадкове, щедро — щедре, лагідно — лагіднийIII. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Творча вправа (за зразком).

— Від даних прислівників утворіть ще два слова за зразком.

високо — вище — найвище

низько —


далеко —

гарно —


ніжно —

щиро —


— Поставте запитання до кожного утвореного слова. Яка це частина мови? Доведіть.

Висновок. Утворені слова — це форми одного і того самого прислівника утворені за допомогою суфіксів.

2. Списування (з порівняльним аналізом прислівників різних форм). (За вправою 167.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Яке значення для людини має вивчення рідної мови?

б) Коментоване списування вислову.

— Відшукайте у тексті прислівники. Підкресліть їх.

— Визначте роль прислівників у реченні. (Прислівники в реченні виступають другорядними членами речення.)

в) Порівняльний аналіз форм прислівників. (За завданням 3.)

Фізкультхвилинка.

Каліграфічна хвилинка.

Я Я Я яя яє яс ся ясне

Як засяє ясне сонце, ясно стане у віконці.

Як прокинуся я рано, то й мені світленько стане.

Назвіть прислівники. Поставте до них питання.

Утворіть нові форми від цих прислівників.

Назвіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.4. Робота зі словником синонімів.

До слова "засяє" доберіть синоніми.(Синоніми шукати за словником синонімів української мови.)

Засяє — засвітить, осяє, заіскриться, заясніє, запроменіє, запалахкотить.

5. Тренувальна вправа на утворення форм прислівників. (За вправою 168.)

Висновок. Різні форми прислівників утворюються за допомогою суфіксів -іше, -ше; префіксів -най, -як, -що, слів значно, багато, набагато, куди, ще, трохи.

6. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 169.)

а) Читання початку розповіді, складання її продовження.

б) Запис тексту з вживанням різних форм прислівників.

— Назвіть прислівники у складеному вами тексті. Поясніть роль прислівників у реченні.

7. Колективне виконання вправи 170.

а) Проблемна ситуація (завдання 1).

б) Складання і запис речень з поданими словами так, щоб у першому реченні слово виступало прислівником, а в другому прикметником. (За зразком на с. 89.)Висновок. Однакові за звучанням і написанням форми прислівників і прикметників можна розрізняти за зв'язком з іншими словами в реченні і запитанням. Якщо слово зв'язане з дієсловом — то це прислівник, а якщо з іменником — то прикметник.

8. Гра "Прикметник чи прислівник?"

Ведучий (вчитель) зачитує речення або словосполучення з прислівниками вищого й найвищого ступенів або з прикметниками середнього роду, однозвучними з прислівниками. Учні уважно слухають. Якщо звучить прислівник, вони плещуть один раз у долоні.

Матеріал для гри.

Що у світі наймиліше?

Ми вибрали найвище дерево.

Байкал — найглибше озеро земної кулі.

У цьому році річка розлилась ширше.

Сонце почало ходити вище, світити яскравіше.

Золото важче, ніж срібло.

Гостре слово сильніше меча.

3 настанням весни частіше зникав журавель з дому.

IV. Підсумок уроку.

— За допомогою яких префіксів і суфіксів можна утворити різні форми прислівників?

— Додавання яких слів допоможе утворити різні форми прислівників?

— Як можна розрізнити однакові за звучанням і написанням форми прислівників і прикметників?V. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 171.

уроку_______ Дата__________Тема. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів. (Вправи 172-176.)

Мета. Ознайомити з прислівниками, близькими за значенням (синонімами), спостерігати за роллю прислівників-синонімів у текстах, ознайомити з правилом написання частки не з прислівниками. Формувати вміння визначати прислівники, близькі за значенням.

Обладнання. Словник синонімів української мови, таблиця почуттів, фразеологічний словник.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 171.)

— Зачитайте народні прикмети. Назвіть прислівники.

— Чи спостерігали і зіставляли коли-небудь з дійсністю ці прикмети?

III. Повторення вивченого матеріалу.

Гра "Відповідай миттю".

Ведучий (вчитель), звертаючись по черзі до учасників гри, називає прислівники. Учень, до якого звернувся ведучий (вчитель), повинен миттю утворити прислівник іншої форми (вищого або найвищого ступеня).

Учень, який помилився або затримався з відповіддю, вибуває з гри. Виграє той, хто залишиться до кінця гри.

Можна використати такі слова: гостро, тяжко, ласкаво, тихенько, мило, високо, глибоко, весело, сумно, ясно, швидко, гарно.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 172.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів, які виникли від прослуханої легенди.

в) Добір заголовка.

г) Конкурс "Майбутніх дикторів радіо".

— Перекажіть легенду, вживаючи прислівники. Послідовно викладайте порядок подій. Стежте за інтонацією розповіді.

ґ) Попарне списування прислівників-синонімів. (Завдання 3.)

2. Вивчення правила про прислівники-синоніми (с.90).

3. Каліграфічна хвилинка.

Б Б Бб бр уб бе бі

Біля будинку берізки стояли, вранці ясне сонечко зустрічали. Ви ростіть, берізки, виростайте, рідну землю нашу прикрашайте.

— Знайдіть слово, вжите в переносному значенні.

— Пригадайте, що ви знаєте про звертання. Знайдіть у вірші речення із звертанням.

— Яким за метою висловлювання та інтонацією є речення із звертанням?

— Назвіть у вірші прислівник. Підберіть якнайбільше синонімів до прислівника вранці (за словником).

Фізкультхвилинка.

4. Робота зі словником синонімів.Вранці — зранку, зрання, зарання, спозарана, пораненьку, ранком, рано.

5. Колективне виконання вправи 173. Вправа виконується послідовно за всіма завданнями вправи.6. Творча вправа 174 (з використанням, при потребі, словника синонімів).

а) Утворення і запис синонімів до поданих прислівників. Чудово — прекрасно, чудесно, незрівнянно, блискуче; уміло — вправно, майстерно; радісно — втішно, відрадно, зраділо; довго — чимало, подовгу, довгенько; ясно — світло, яскраво, сонячно, погідно; ніжно — лагідно, люб'язно, ласкаво; любо — мило, любенько; швидко — скоро, стрімко, хутко, мерщій, бистро, прудко, щодуху; казково — напрочуд, дивовижно, навдивовижу, фантастично, неповторно.

— Які з поданих і дібраних прислівників можна використати у розповіді про веселку?

б) Складання і записування колективної ("ланцюжкової") розповіді про веселку, влучно вживаючи прислівники.

7. Робота в парах.

а) Розв'язування кросворда.

1. Інколи — часом.

2. Як-небудь — абияк.

3. Неодмінно — конче.

4. Вниз — додолу.

5. Голосно — гучно.

6. Повік — довіку.

7. Ввічливо — чемно.

б) Розбір прислівників за будовою.8. Вивчити правила про правопис Не з прислівниками.

9. Творче списування (фрази записані на дошці і слова для довідок).

— Замініть подані сполучення слів одним словом — прислівником. З одним із прислівників (на вибір) складіть речення.

Перший раз брати участь у конкурсі — ...

Переганяти один одного під час бігу — ...

Повертатися додому, як обіцяв — ...

Якщо не знаєш дороги — ...

Повідомити про щось раніше зазначеного часу — ...

Слова для довідок: наввипередки, своєчасно, вчасно, наздогад, заздалегідь, вперше.

V. Підсумок уроку.

— Як називаються прислівники, близькі за значенням?

— Які слова є прислівниками-синонімами?

— Яка їх роль у тексті? (Уточнююча.)

— Як найчастіше пишеться не з прислівниками?

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 176, с. 91 — правило.УРОК 109

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка