Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )Сторінка18/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.79 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Тема. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього І майбутнього часу. (Вправи 134-136.)

Мета. Вчити застосовувати вивчені правила на практиці. Виробляти навички правопису ненаголошених особових закінчень. Продов­жувати вчити правильно вживати дієслова у своєму мовленні.

Обладнання. Малюнки весняних квітів, таблиця словникових слів, орфографічні словники.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 133.)

1. Оголошення конкурсу президентських програм щодо розвитку школи, освіти і життя.

2. Зачитування учнями творів. Оцінювання класом заслуханих творів, вибір найкращої програми. Аргументування свого вибору.ІІІ. Каліграфічна хвилинка.

вс вс станеш неш встанеш

з з зр об ши ши зробиш

Раніше встанеш — більше зробиш.

— Поясніть зміст прислів'я.

— Відшукайте у прислів'ї дієслова, поставте в них наголоси. Підкресліть У цих дієсловах ненаголошені [е], [и]. До якої дієвідміни належать ці дієслова?

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація. (За матеріалами вправи 134.)

а) Читання слів.

— Які букви пропущено в словах? (е, и)

— У яких дієсловах легко вставити пропущені букви? (У словах, де пропущені букви позначають наголошений звук.)

— В інших словах пропущена буква позначає ненаголошений звук, тому це викликає труднощі під час написання.

б) Розв'язання проблемної ситуації через ознайомлення з правилом і таблицею.

в) Визначення дієвідміни кожного дієслова, у якому ще не вставлені пропущені букви.

Висновок. У ненаголошених особових закінченнях дієслів І дієвідміни пишемо е, є; у дієсловах другої дієвідміни пишемо и, ї.

2. Тренувальна вправа 135.

Вправа виконується з аргументованим коментарем кожної орфограми.

а) Записування слів, вставляючи пропущені букви.

б) Записування речень з трьома дієсловами (на вибір).

Фізкультхвилинка.

3. Робота з орфографічним словником.

— Відшукування в орфографічному словнику слова напам'ять.

— На яке питання відповідає це слово? (Як?)4. Каліграфічна хвилинка.

на на пам пам'я м'я напам’ять напам'ять напам'ять напам'ять

Цей вірш ми вивчимо напам'ять.

— Діти, щоб це речення не було неправдою, приступаймо до вивчення вірша, який буде потрібний під час вивчення наступної теми.

5. РЗМ. Вивчення напам'ять вірша Платона Воронька "Облітав журавель".

Облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив.

Ми спитали журавля:


  • Де найкращая земля? —

Журавель відповідає:

— Краще рідної — немає!

6. Самостійна робота (з наступною взаємоперевіркою).

— Спишіть прислів'я, вставляючи пропущені букви в дієсловах. Скорочено позначте дієвідміну цих дієслів.

Якщо зранку попрацю...ш — потім не пожалку...ш.

Не побіга...ш — не пообіда...ш.

Через вікно весь світ не побач...ш.

Одним пальцем голки не вдерж...ш.

7. Огляд виставки "Квіткова експозиція".

— Розгляньте "Квіткову експозицію".

— Назвіть квіти, які ви знаєте. (Тюльпан, нарцис, бузок, конвалія, підсніжник, первоцвіт, медунка.)

— Уважно розгляньте конвалію, тому що ця квітка допоможе вам виконувати домашнє завдання.V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 71 — правило. Вправа 136.

— Оголошується конкурс на краще продовження казки. Конкурс відбудеться на наступному уроці української мови.

уроку_______ Дата__________Тема. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та родами (в однині). (Вправи 137-140.)

Мета. Закріпити знання правопису ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. Ознайомити учнів зі змінюванням дієслів минулого часу за родами і числами.

Обладнання. Прислів'я і приказки. Таблиця "Почуття".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 136.)

Згідно з оголошеним на попередньому уроці конкурсом на краще продовження казки, учні зачитують свої роботи.III. Повторення вивченого матеріалу.

1. Повторення правила написання ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу.

2. Робота з прислів'ями.

3 ким повед...шся, від того й набер...шся.

3 добрим пожива...ш— добро перейма...ш, а з лихим зійд...шся — того й набер...шся.

Слово до слова — злож...ться мова.

Рана заго...їться, а лихе слово — ні.

Що вимов...ш язиком, того не витяги...ш і волом.

— Прочитайте прислів'я і поясніть їх зміст.

— Спишіть два прислів'я (на вибір), вставляючи пропущені букви. Доведіть правильність свого вибору.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вибірковий диктант.

— Діти, на попередньому уроці ви вивчали вірш Платона Воронька Облітав журавель". Я декламую ще раз цей вірш, а ви виписуєте тільки дієслова. (Облітаві обходив, натрудив, спитали.)

— Визначте час виписаних дієслів.

— Отже, сьогодні ми ознайомимось, як змінюються дієслова минулого часу.

2. Колективне опрацювання таблиці змінювання дієслів минулого часу. (За вправою 137.)

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині ще й за родами. Дієслова минулого часу можуть виражати завершену і незавершену дію.

Фізкультхвилинка.

3. Тренувальна вправа 138.

Поставити подані дієслова в усіх формах минулого часу. Світити — світив, засвітив світила, засвітила світило, засвітило світили, засвітили тощо.

— З трьома різними дієсловами (на вибір) складіть і запишіть речення, але так, щоб одне речення було з дієсловом чоловічого роду однини, друге — з дієсловом жіночого роду однини, а третє речення — з дієсловом середнього роду однини.4. Каліграфічна хвилинка.

— Підкресліть дієслова минулого часу. Визначте їх число і рід.

— Чому не визначили рід дієслова блищали?

(Дієслова минулого часу змінюються за родами тільки в однині.)

5. Робота над текстом (за вправою 139).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів, які викликав зміст цього оповідання.

в) Підбір заголовка до тексту.

г) Виписування дієслів минулого часу, визначення їх числа.

д) РЗМ.

— Прочитайте абзац, який найточніше описує малюнок на с. 73. (Третій абзац.)— Відшукайте і прочитайте питальне речення. Перебудуйте його у спонукальне речення.

— Зачитайте виразно і чітко розповідне речення, яке викликає у вас радісні почуття.

6. Тренувальний диктант.

Я довго блукав у лісі. Наді мною шуміли столітні дерева. Пожовкле од крижаного подиху осені листя падало додолу і вкри­вало землю золотистим килимом... Воно шелестіло під ногами і щось журливо співало. А до цієї мелодії приєднувалась ще друга. До мене донісся хвилею якийсь звук. Тихо прокотився понад похмурими вітами і замовк у темній долині.(М. Рильський)

Примітка. Слова наді мною записати на дошці.

— Підкресліть дієслова минулого часу. Визначте їх число і рід.

— Серед дієслів минулого часу назвіть ті, що виражають завершену дію. (Донісся, прокотився, замовк.)V. Підсумок уроку.

Творча вправа (виконується усно).

— Від дієслів минулого часу, що означають незавершену дію, утворіть дієслова минулого часу, що означають завершену дію.

Грів — Світило — Летіла — Росли — Співала — Гойдало — Сміялись —VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 140

уроку_______ Дата__________Тема. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу. (Вправи 141-144.)

Мета. Виробляти вміння визначати рід дієслів минулого часу. Розвивати навички грамотного письма, виховувати інтерес до вивчення історії своєї держави.

Обладнання. Словник синонімів української мови.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 140.)

Один учень читає початок діалогу з підручника, а інший продовжує складену розповідь.III. Повторення вивченого матеріалу і підготовка до вивчення нового матеріалу.

— Спишіть текст з дошки, ставлячи дієслова, що в дужках, в минулому часі.

Я (понести) мале пташеня додому і (посадити) його всередину подвій­ного вікна. Воно не (літати), а тільки (бігати) вздовж шибок. Я (покласти) йому хліба, (поставити) води і (піти) геть. Коли ввечері я (повернутися) додому й (зазирнути) по пташеняти, то (побачити), що воно не (зачіпати) поживи, тільки (сидіти) в кутку і (дивитися) крізь вікно надвір.

(За І. Франком)

— Визначте число дієслів минулого часу.

— За допомогою питань і особових займенників визначте рід цих дієслів.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вибіркове списування. (За вправою 141.)

а) Читання тексту, з'ясування значень незрозумілих слів.

б) Добір заголовка до тексту.

в) Висловлювання учнями почуттів від прочитаного тексту.

г) Вибіркове списування.

— Випишіть виділені речення. Підкресліть дієслова-присудки. (Зав­дання 2.)

— За допомогою питань і особового займенника визначте рід дієслів-присудків.2. Вивчення правила-висновку про визначення роду дієслів минулого часу (с. 75).

Фізкультхвилинка.

3. Колективне виконання вправи 142.

— Прочитайте. Відшукайте речення з однорідними членами.

— Знайдіть дієслова-присудки, зв'язані з виділеними підметами. Випи­шіть їх.(Дівча прийшло, брало, заспівало. Мати повила, співала, переливала.)

— Визначте ознаки цих дієслів, час, число, рід.

— Назвіть із записаних дієслова, що виражають завершену дію. (При­йшло, заспівало, повила.)

4. Каліграфічна хвилинка.

X X X х х х хе іх хи

Усміхнувся усміхнувся усміхнувся

Вийшов травень з гаю,

нивам усміхнувся,

потім на стежині,

як хлопчик, роззувся.

(М. Сицгаївський)

— Які слова, вирази вжито у переносному значенні?

— Визначте граматичну основу речення.

— Пригадайте, яка частина слова називається префіксом. Знайдіть слова з префіксом, поясніть правопис.

— Пригадайте правила переносу слів. Поділіть для переносу слово "вийшов". (Вийшов.)

— Запишіть синонімічний ряд: йшов, ступав, прямував, мандрував, топав, крокував, чимчикував. (Варто зачитувати цей синонімічний ряд зі словника синонімів української мови.)

5. Словничок. (Тепер.)

— На яке питання відповідає слово тепер? (Коли?)

— Чому це слово введено у словничок? (Тому що тут орфограма — ненаголошений звук [е].)

6. Творче списування (за вправою 143).

а) Колективне списування тексту із заміною слів в дужках дієсловами минулого часу.

б) Підбір спільнокореневих дієслів в неозначеній формі. (Завдання 2, вправа 143.)

шум — шуміти брязкіт — брязкати тупіт — тупотіти удари — ударяти

в) Бесіда за змістом вправи (за запитаннями учнів.)V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 144.

уроку_______ Дата__________Тема. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). (Вправи 145-148.)

Мета. Формувати в учнів уявлення про особливості дієслів із -ся (-сь). Розвивати навички вимови і правопису дієслів із -ся (-сь). Розвивати зв'язне мовлення учнів.

Обладнання. Таблиця "Почуття".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 144.)

— Про що розповідається у домашній вправі?

— Прочитайте заголовок, який ви підібрали до тексту.

— Зачитайте окремо зачин, основну частину і кінцівку.

— Зачитайте виписані дієслова. Назвіть рід і число цих дієслів.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування.

— Яку частину мови називаємо дієсловом?

— На які питання відповідають дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу?

— Що цікавого ви знаєте про рід дієслів?

2. Вибірковий диктант-загадка з подвійним завданням, а) Читання вчителем загадок.

— Перше завдання: виписати із загадок дієслова минулого часу.

— Друге завдання (секретне): не прохопитись словом, коли відгадаєте загадку, а тільки запам'ятати цю відгадку.

Текло, текло й лягло під скло. (Річка)

Лежало, поки лежалося, а як припекло, то й сліду не зосталося. (Сніг)

Балерина закружляла на підлозі край стола, притомилася, упала і в коробку спать лягла. (Дзиґа)

— Скорочено позначте рід над виписаними дієсловами.

— В яких дієсловах минулого часу неможливо визначити рід?

— Які відгадки називають явища природи? (Сніг, дощ.)

— Які ще явища природи ви знаєте?IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація.

Що означають дієслова на -ся (-сь)?

Про це ми дізнаємось з наступної вправи.

2. Колективне виконання вправи 145.

а) Читання учнями віршів, порівняння їх за змістом, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлювання почуттів, викликаних віршами.

в) Спостереження і порівняння дієслів із -ся (-сь) і без -ся (-сь).

Якого змісту набуде речення "А бабуся одягає, дідусь в чоботи взуває", якщо до дієслів одягає, взуває додати -ться?Висновок. Дієслова із -ся (-сь) називають дію, спрямовану на самого виконавця (на себе), без -ся (-сь) називають дію, спрямовану на іншу особу.

Фізкультхвилинка.

Виконуйте вправи і впізнавайте у віршику слова на -сь, -ться.Раз-два! Потягнулись, і прогнулись, розігнулись.

Ваші м'язи враз прокинуться, ваші губи посміхнуться.

3. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 146).

а) Розглядання малюнка на с. 77.

б) Виконання завдання-фантазії. (Завдання 2.)

в) Виконання письмового завдання: твір-мініатюра "У басейні".

У творі вживайте дієслова на -ся.г) Зачитування учнями творів.

4. Каліграфічна хвилинка.

О О О о о о ро оз ро ой то ом

Самі на себе дивляться ліси,

розгублені від власної краси.

Немов пройшов незримий Левітан,

то там торкнув їх пензликом, то там. (Л. Костенко)

Хто такий Левітан? Які картини цього художника ви знаєте?

Які слова вжиті у переносному значенні? (Дивляться ліси.)

Знайдіть слова з префіксом. Поясніть їх правопис.

Пригадайте правила переносу слів, поясніть перенос слова "пройшов".

5. Тренувальний диктант (за вправою 147).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів. Предковічний (ліс) — який існує з давніх-давен.

б) Підкреслення дієслів на -ся. Скорочене позначення над цими дієсловами часу і числа.V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 148.

уроку_______ Дата__________

Тема. Вимова і написання дієслів на -ся (-сь). (Вправи 149-151.)

Мета. Розвивати вміння правильно вимовляти, писати і вживати у мовленні дієслова із -ся (-сь). Виховувати почуття любові до рідної мови, розвивати інтерес до вивчення української мови.

Обладнання. Орфографічні словники (для роботи на індивідуальних картках).

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 148.)

1. Прочитайте речення. Назвіть, які букви були пропущені у словах.

— Які перевірні слова допомогли вставити пропущені букви?

— Прочитайте підкреслені дієслова минулого часу, назвіть рід і число підкреслених дієслів.

2. Індивідуальні картки.

Недавно ще гула метел...ця,

іще л...жав в н...зинах сніг,

а вже барвінку листя стел...ться

з...леним кил...мом до ні (г,х).

Воно під снігом і під кригою

всю зиму зел...нь берегло

і перше стрінуло з відлигою

в…сняне сонце і т…пло


1. Встав пропущені букви.

2. Простим олівцем підкресли словникові слова.

3. Над дієсловами минулого часу скорочено познач рід.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація.

— Як треба вимовляти і писати дієслова на -ся.

Закон письма і вимови вивчай:

написано -ться, а ти [ц': а] вимовляй.

Хто рано прокидається,

зарядкою займається,

роботи не боїться,

той з двійками не знається,

від трійок відцурається і

завжди добре вчиться.

Закон письма і вимови вивчай:

написано -шся, а ти [с' : а] вимовляй.

Раненько прокидаєшся,

зарядкою займаєшся,

водою обмиваєшся,

швиденько одягаєшся,

в дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

не спізнишся до школи.

2. Вивчення правила правопису і вимови -шся, -ться (с. 78).

3. Каліграфічна хвилинка-загадка.

Вд ві роз бивається розбивається

Вдень вікно розбивається, а вночі само вставляється.

(Ополонка)

— Відгадайте загадку.

— Якою частиною мови є слово-відгадка? ,

— Відшукайте в загадці слова на орфограму, яку ми сьогодні вивчаємо.

— Яка це частина мови?

— Визначте час, особу і число дієслів загадки.

4. Колективне виконання вправи 149.

а) Запис новоутворених слів за зразком.

б) Складання речень з двома дієсловами за схемами у підручнику.

Наприклад.

Схема 1. Ти привітаєш Івася з Днем народження.

Схема 2. Ти привітаєшся з Івасем у школі.

Фізкультхвилинка.

5. Робота з прислів'ями. (За вправою 150.)

а) Читання прислів'їв і пояснення їх змісту.

б) Списування прислів'їв, розкриваючи дужки.

— Поясніть написання не з дієсловами.

в) Вправляння у у правильній вимові дієслів на -шся, -ться.

— Виберіть два прислів'я і прочитайте їх так, ніби виступаєте на сцені театру.

г) Визначення часу і особи дієслів на -ся.

6. Конкурс редакторів. (Текст для редагування записаний на дошці.)

— Діти, оголошено конкурс на кращого редактора шкільної газети. Перший етап конкурсу передбачає участь всіх учнів. Для цього потрібно самостійно й правильно виконати завдання.

— Спишіть текст, замінюючи дієслово засвітиться, де потрібно, близькими за значенням дієсловами в минулому часі.

На море та землю спустився тихий вечір. Засвітилися вікна будинків приморського міста. На маленькому острівку засвітився ліхтар маяка. Високо в небі засвітилися зорі, а між ними засвітилися зелені й червоні вогники літака. На всіх пароплавах, що стояли в порту, засвітилося електричне світло.

Слова для заміни: заблищати, засяяти, спалахнути, загорітися, заблимати, заіскритися.

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 151, правило на с. 78- 79.

уроку_______ Дата__________

Тема. Узагальнення знань і вмінь з теми "Дієслово". (Вправи 152-155.)

Мета. Узагальнити знання про ознаки дієслова, закріпити навички правопису не з дієсловами та особових закінчень. Удосконалювати вміння розпізнавати часові форми дієслова та вміння правильно вимовляти дієслова з -ться, -шся. Розвивати інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання. Таблиця "Почуття".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

— Яку частину мови ви вивчаєте?

— Як називається початкова форма дієслова?

— На які питання відповідає неозначена форма дієслова?

— Які часові форми дієслова ви знаєте?

— Як змінюються дієслова минулого часу? теперішнього? майбут­нього?

— Коли можна визначити рід дієслова?


  • Як визначити дієвідміну дієслова?

— Яким членом речення найчастіше є дієслово?

III. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Повторення ролі дієслів у реченні. (За вправою 152.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від прочитаного тексту.

в) Виписування граматичних основ з речень.1-ше речення. Лукаш майстрував.

2-ге речення. Він вистругував, склеював, натягував.

3-тє речення. Скрипонька вийшла.

4-те речення. Лукаш пофарбував.

г) Креслення схеми першого речення.Учора вранці Лукаш майстрував собі скрипку.2. Повторення про дієслово як частину мови. (За вправою 153.)

а) Читання вірша, визначення його головної думки.

б) Виписування з вірша дієслів. Визначення дієвідміни.

в) Розбір одного з дієслів вірша (на вибір) як частини мови за поданим планом.

1. Аналізоване дієслово.

2. Початкова форма.

3. На яке питання відповідає?

4. Час.


5. Число.

6. Особа дієслів теперішнього і майбутнього часу).

7. Рід дієслів минулого часу однини).

8. Дієвідміна.

9. Яким є членом речення?

Наприклад.

Сяє — сяяти, що робить? Теперішній час, однина, 3-я особа, І дієвід­міна, присудок.

Фізкультхвилинка.

3. Робота над реченнями. (За вправою 154.)

а) Читання речень, з'ясування значень невідомих слів.

б) Опрацювання першого, третього і п'ятого речень за алгоритмом. (Додаток 7.)

в) Креслення схем речень.

Перше речення. Назустріч сонцю золотому усмішка радісна летить.П'яте речення. Два хлопчики на ставочку ловлять рибку в холодочку.4. Повторення правопису дієслів на -ся. Вибірковий диктант.

Якщо ти випадково знайдеш гніздо пташки, зразу ж тихенько відійди від нього. Річ у тім, що коли з'являється біля гнізда людина, пташка вилітає з нього і не повертається, поки людина не відійде. Якщо ти довго знаходитимешся біля гнізда, то пташенята у яйцях можуть загинути.

Особливо небезпечно брати яйця в руки, бо після цього птахи, можливо, зовсім не повернуться до гнізда.

— Випишіть дієслова на -ся. Поясніть правопис цих дієслів.IV. Підсумок уроку. (За запитаннями на с. 81.)

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 155.

уроку_______ Дата__________

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка