Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )Сторінка5/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Тема. Тренувальні вправи на побудову та поширення речень. (Вправи 73-75.)

Мета. Вдосконалювати вміння будувати речення за метою висловлюван­ня та інтонацією. Закріплювати знання учнів про будову речення та виробляти вміння поширювати речення.

Обладнання. Індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка виконання домашнього завдання. (Вправа 72, завд. 3.)

1. Питання для повторення.

— Назвіть, які бувають речення за метою висловлювання та інтона­цією. Наведіть приклади.

— Яким за метою висловлювання та інтонацією є останнє речення домашньої вправи?

- Встановіть зв’язок між словами у цьому реченні.

- Охарактеризуйте це речення за алгоритмом.

2. Робота з індивідуальними картками.

Письмово встановіть зв'я­зок між словами в цьому реченні.

Речення для карток.

Красою ранньої зорі милується лелека.

В'ється, наче змійка, неспокійна річка.

Ось калина над рікою віти стелить по воді.

На траві блищать росинки, мов сріблясті намистинки.

III. Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть каліграфічно запитання Хто? Що роблять? Яку? Що?

— Складіть речення за цими запитаннями, запишіть його, усно вста­новіть зв'язок між словами в реченні.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Складання речень за схемами:

а) .

(Маленька Марічка співає веселі коломийки).

б) (Хто?) (що робить?)


(Яка?) (що?)
(які?)

(Маленька Марічка співає веселі коломийки.)

Показати, що до одного речення можна скласти різні схеми (а, б).2. Колективне виконання вправи 73

Фізкультхвилинка.

3. Вправа "Навпаки" (за матеріалами вправи 74.)

а) Читання тексту і з'ясування значень невідомих слів.

б) Побудова схем до виділених речень:

в) Робота над словом (завд. 4, впр. 74).

— В якому значенні в тексті вжито слово кипить?

Кипить (робота) у переносному значенні. Відбувається, здійснюється дуже швидко, енергійно, бурхливо.

4. Попереджувальний диктант із завданням.

а) Запис диктанту з попередньою словниковою роботою.Кошенята розійшлися. Галява опустіла, а кіт Орлик продовжував стояти на ґанку. Він дивився на злітну стежину і думав про те, як легко здійсни­лася його мрія.

Потім котик згріб із злітної стежини всі гіллячки. Узяв із комірчини дощечку і вивів на ній великими літерами: "Кицькодром ". Кіт Орлик прив'язав табличку міцно до стовбура сосни.

(За Андрієм Курковим "Школа котоповітроплавання ")

Примітка. Підкреслене слово записати на дошці.Кицькодром — майданчик, де коти вчилися літати.

б) Завдання до тексту.

— Підкреслити головні і другорядні члени речення у перших речення кожного абзацу диктанту.

— Побудувати схему до останнього речення.

— До слова легко підберіть перевірне слово.

V. Підсумок уроку.

Гра "Блискавка".

Вчитель називає короткі речення, а учні швидко встановлюють зв'я­зок між словами в реченні (усно).

Речення для гриЗвірята вийшли на галяву.

Кіт Орлик злетів високо-високо.

Вони приземлилися за околицею.

Секрет котоповітроплавання знав тільки кіт Орлик.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 75.

уроку_______ Дата__________

Тема. Однорідні члени речення. (Вправи 76-78.)

Мета. Удосконалювати знання про структуру речення. Формувати понят­тя про однорідні члени речення. Вчити визначати однорідні члени речення і складати речення з однорідними членами.

Обладнання. Таблиця "Однорідні члени речення".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 75.)

1. Презентація творів на тему "100 можливостей зробити добро".

2. Завдання для слухання учнівських творів:

— визначити тип тексту;

— впізнати у тексті розповідне, питальне або спонукальне речення.III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  1. Коментований диктант.

а) Слухання тексту диктанту, з'ясування значень невідомих слів, запис диктанту.

Перший урок котоповітроплавання розпочався несподівано. Навчав цієї науки кіт Орлик. Учитель розбігся по злітній стежинці, злетів, розвернувся над соснами, але промахнувся і врізався в двері. Вони миттю відчинилися, і він залетів до середини.

(За Андрієм Курковим "Школа котоповітроплавання)

б) Виконання завдань на матеріалі диктанту.

— Визначити головні та другорядні члени речення у першому і друго­му реченні.

— Побудувати схему першого речення.

Проблемне завдання: у третьому реченні визначити головні члени речення.

У ході виконання цього завдання з'ясовується, що у реченні може бути кілька присудків. Звідси починає формуватися поняття про однорідні члени речення.IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Опрацювання таблиці "Однорідні члени речення".2. Колективне виконання вправи 76.

Висновок. Однорідними бувають підмети, присудки і другорядні чле­ни речення.3. Робота з правилом (с. 38) як підтвердження висновку попередньо вправи.

4. Каліграфічна хвилинка творчого характеру.

У полі ростуть волошки, ... .

Соловейки співали, ... у нічному лісі.

Фізкультхвилинка.

5. Вибіркове списування (за вправою 77).

а) Бесіда за змістом вправи 77.

б) Інформація учнів про народні традиції українців.

в) Виписування однорідних членів речення разом зі словами, від яких вони залежать.

Берег (який?) укритий, пологий. Хлопців (яких?) веселих, збуджених.

V. Підсумок уроку.1. Запитання для повторення.

— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Які члени речення називають однорідними?

— Які члени речення можуть бути однорідними?2. Практична робота над реченнями, записаними на дошці.

— Визначте основу кожного речення а також однорідні члени цих речень.

Сіреньке кошеня вийшло на злітну стежину, на мить застигло, а потім рвануло з місця.

Воно пробігло всю стежину й урізалося в ялину.  • Складіть міркування "Що було далі?"

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 78, с. 38 — правило.

уроку_______ Дата__________

Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 79-82.)

Мета. Продовжити удосконалювати знання про структуру речення. Фор­мувати поняття про сполучниковий зв'язок між однорідними чле­нами. Виробляти вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами, ставити розділові знаки на письмі. Вихо­вувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка виконання домашнього завдання. (Вправа 78.)

— Прочитайте речення, назвіть у ньому однорідні члени речення. Уточніть, чи це однорідні підмети, однорідні присудки чи однорідні другорядні члени речення.

— Які розділові знаки поставимо в реченнях з однорідними члена­ми? Доведіть правильність свого твердження.

ІІІ. Каліграфічна хвилинка творчого характеру.

1. Пригадайте і запишіть найкоротші слова, які трапляються у мов­ленні (усному, писемному).

І у в а з за але й під на та

2. Складання речень спочатку зі словами, підкресленими однією лінією, потім зі словами, підкресленими двома лініями.

— Знайдіть у реченнях однорідні члени і зверніть увагу, як вони зв'я­зані між собою.IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Дослідницька робота (за матеріалами вправи 79).

а) Читання речень й спостереження, як з'єднані в них однорідні члени речення.

б) Вивчення правил (с. 39) з наведенням власних прикладів.

в) Уточнення знань про частину мови "Сполучник".В нашій українській мові

є слова цілком службові.

Одні гарно зв'язують слова,

щоби мова милозвучною була,

при іменниках живуть,

ПРИЙМЕННИКАМИ їх і звуть.

Інші з'єднують і спонукають —

таку службу вони мають.

Це - СПОЛУЧНИКИ малі:

А, АЛЕ, БО, ЧИ, ТА, І.

Є їх в мові ще чимало,

бо і справ у них немало.

2. Списування із завданням (за матеріалами вправи 80).Фізкультхвилинка.

3. Творча вправа (за матеріалами вправи 81). Утворені речення.

1) У нічному небі яскраво світять зорі та місяць.

2) Я дуже люблю Україну, рідний край і свою родину.

— Друге речення опрацюйте за алгоритмом.4. Робота над інтонуванням речень з однорідними членами.

а) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу з інтонуван­ням речень з однорідними членами (підручник, с. 40).

б) Пояснювальний диктант (речення з однорідними членами). Наступний день був сонячний і сприятливий для польотів. Кошенята уро­чисто поклялися поводитися чемно в небі й не ображати птахів.

Кіт Васько вийшов на стежину, розігнався й несподівано для всіх злетів. Він пролетів над низькими яличками і з тріскотом упав у малинник. Повер­нувся на галяву подряпаний, але дуже задоволений.

(За Андрієм Курковим "Школа котоповітроплавання")

Завдання до тексту:

— відшукайте у тексті сполучники і підкресліть їх, повправляйтесь в інтонуванні цих речень.

— Третє речення розберіть за алгоритмом.V. Підсумок уроку.

— Яка інтонація речень з однорідними членами?

— Якими сполучниками найчастіше з'єднуються однорідні члени в ре­ченні? (і/й, а, але).

— Перед якими сполучниками завжди ставиться кома? (Перед а, але.)

— Чи ставиться кома перед сполучником і, якщо він з'єднує два од­норідні члени?

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 82, с. 39-40 — правила.

уроку_______ Дата__________Тема. Залежні слова при однорідних членах речення. (Вправи 83-86.)

Мета. Виробляти вміння визначати однорідні члени речення із залежни­ми від них словами, поширювати речення однорідними членами.

Обладнання. Ілюстрації для складання речень з однорідними членами.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 82.)

— Охарактеризуйте перше і останнє речення за алгоритмом (додаток 3).

— Поясніть написання слів ПІР'ЇНКУ, КІГТІВ.

— Які члени речення називаються однорідними? Наведіть при­клади.ІІІ. Каліграфічна хвилинка.

а) ззааллеежжнніі слова

б) Складання і написання слів з використанням запропонованих букв.

Залежні, слова, зал, ніжна.

в) Ознайомлення з правилом про залежні слова при однорідних членах речення.Залежні слова не однорідні, бо зв'язані з різними словами.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 83.

а) Встановлення зв'язку між словами в реченнях за допомогою пар слів.Учителька розповідала нам про далекі походи, цікаві зустрічі, захоплю­ючі пригоди.

Учителька (що робила?) розповідала; розповідала (кому?) нам; розповідала (про що?) про походи; походи (які?) далекі; розповідала (про що?) про зустрічі; зустрічі (які?) цікаві; розповідала (про що?) про пригоди; пригоди (які?) захоплюючі.

б) Розгляд зв'язку між словами за допомогою схеми (підручник, с. 41).

в) Головне і залежне слово в словосполученні.Питання в словосполученні ставиться від головного до залежного слова.

2. Коментоване списування із завданнями (за вправою 84).Фізкультхвилинка.

3. Самостійна робота із фронтальною перевіркою (за вправою 85).

4. Творче завдання.

Складіть і запишіть речення за моделлю, записаною на дошці, підкресліть в них граматичну основу речення.

I в.

Хто?, хто?, хто?, хто?, що роблять?, де?

II в.


Хто?, що роблять?, що роблять?, що роблять, де?

— Якщо можливо, підберіть до однорідних членів залежні слова. Про­читайте утворені речення.V. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися про однорідні члени речення?

— Складіть речення з однорідними членами за ілюстраціями, почеп­леними на дошці.

— Поширте це речення залежними словами.

— Чи є однорідними залежні слова, які вживаються при однорідних членах?

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 86, с. 41 — правило.

уроку_______ Дата__________Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Говоримо — чуємо, читаємо — пи­шемо. Складання оповідання за поданою темою.
уроку_______ Дата__________

Тема. Закріплення знань про однорідні члени речення. (Вправи 87-90.)

Мета. Закріпити знання про однорідні члени речення, розділові знаки при однорідних членах, інтонування речень з однорідними членами. Ви­ховувати почуття любові до природи, дбайливе ставлення до птахів.

Обладнання. Ілюстрації морських тварин, зимуючих птахів, таблиця слов­никових слів.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 86.)

1. Повторення правила про залежні слова при однорідних членах ре­чення.

2. Зачитування речень домашньої вправи, виділення залежних слів при однорідних членах речення.

3. Зачитування самостійно складених речень з однорідними члена­ми шо мають залежні слова.III. Каліграфічна хвилинка.

а)оккееаанн

б) Складання і запис слів із використанням букв каліграфічної хвилинки, з'ясування значень невідомих слів.Океан, око, на, канна і т. д.

в) Робота з таблицею словникових слів.

Слово океан,

г) РЗМ.

— Складіть речення зі словом океан, використовуючи однорідні чле­ни речення із залежними словами. Для цього пригадайте казочку "Вовче­нятко, яке запливало далеко в море".IV. Закріплення вивченого матеріалу про однорідні члени речення.

1. Списування із завданням (за вправою 87).

а) Читання тексту вправи, з'ясування значення невідомих слів, підбір заголовка до тексту.

б) Виписування речень з однорідними членами, вправляння в інто­нуванні речень зі сполучниками.

в) Робота над словом.

— Доберіть усно синоніми до виділених слів.

Захоплюючий — захопливий, привабливий, звабливий, принадний, ваб­ливий, приманливий, притягальний, чарівливий, цікавий, інтересний, понадливий, спокусливий.

Безмежний (про простір, який не має видимих меж) — безконечний, безкрайній, безкраїй, нескінченний, безкінечний, безбережний, неокраїй, бездонний, безмірний, незмірний, незміренний, невимірний, неоглядний, неозорий, неосяжний, несходимий, несходжений.

2. Колективне виконання вправи 88 (усно).

а) Підбір заголовка до вірша і відшукування синонімів у тексті. Пісня — ллється, літа, щебече (у значенні — звучить).

б) Звуко-буквений аналіз слова ллється

в) Відшукування однорідних членів речення у другій строфі.

Гори і долини (пов'язані сполучником і).

3. Самостійна робота з фронтальною перевіркою (за вправою 89, завд. 3).

а) Виписування речень з однорідними членами, вправляння в інто­нуванні цих речень.

б) Робота над словом.

облагороджує, олюднює;

• овдовіти, оволодіти, оглухнути, огляд, оголосити, одвірок, озимина, озиратися, одружений, ожиріння, ожити, одужати, озброєння, оздоров­чий, опалення, спадати, оніміти.4. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 90).

а) Розгляд малюнка (підр., с. 44.), підготовлених ілюстрацій і співставлення його з текстом вправи.

б) Визначення теми, мети, підбір заголовка до тексту.

в) Встановлення зв'язку між членами речень (усно, перше і останнє речення).

г) Стислий переказ (усний) тексту.

5. Конструювання речень за моделями і схемами,

а) і .

б) і .

в) не , а .

6. Складання схем до речень.

а) Реве та стогне Дніпр широкий.

б) На могилі Кобзар сидить та на кобзі грає.

V. Підсумок уроку.

— Діти, запишіть під диктовку речення, з яких ми будемо починати наступний урок, підкресліть в них граматичну основу.

Зійшло сонце. Туман розвіявся.

Блиснула блискавка. Загримів грім.

Настав травень. Зацвіли каштани.

— Скільки граматичних основ у кожному реченні?

— Запам'ятайте це.

VI. Домашнє завдання. Вправа 90 (завд. 4).

уроку_______ Дата__________УРОК 26

Тема. Поняття про складне речення. (Вправи 91-95.)

Мета. Ознайомити учнів із складним реченням. Вчити дітей розрізняти просте і складне речення, визначати головні члени в реченнях, що складаються з двох-трьох основ.

Обладнання. Ілюстрації осінніх пейзажів, художні книги, які зараз чита­ють учні.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 90, завд. 4.)

— Прочитайте речення з однорідними підметами, присудками, друго­рядними членами (якщо такі є).

III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. — Підготовку до вивчення нового матеріалу починаємо з останніх речень, які записали в попередній класній роботі. Прочитайте ці ре­чення.

Зійшло сонце. Туман розвіявся.

Блиснула блискавка. Загримів грім.

Настав травень. Зацвіли каштани.

2. У кожному реченні підкресліть граматичну основу.

3. "Словесна подорож до поняття складне речення".

— Діти, скільки граматичних основ в кожному реченні? Запам'ятайте! Речення, в якому тільки одна граматична основа, нази­вається простим.

— А тепер з кожних двох простих речень складіть одне речення, за­пишіть, підкресліть головні члени речення.Зійшло сонце і туман розвіявся.

Блиснула блискавка і загримів грім.

Настав травень і зацвіли каштани.

— Скільки граматичних основ в кожному із записаних речень? Запам'ятайте! Речення, в якому дві чи більше основ, є складним.IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Опрацювання правила про складне речення (підр., с. 45).

2. Тренувальний диктант (за матеріалами вправи 91).

а) Слухання тексту і з'ясування значення невідомих слів.

б) Запис диктанту (текст вправи 91).

в) Завдання до тексту:

— відшукати речення, в якому є дві граматичні основи;

— прочитати речення з однорідними членами;

— усно встановити зв'язок між словами у першому реченні.

3. Самостійна робота (за матеріалами вправи 92).4. Самодиктант (за матеріалами вправи 93).

а) Читання вірша Миколи Луківа і з'ясування значення невідомих слів.

б) Заучування напам'ять другої строфи вірша.

— Яким є речення другої строфи — простим чи складним? Доведіть свою думку.

— Скільки простих речень містить у собі це складне речення?

— Відшукайте у тексті вправи речення з однорідними членами. Виз­начте в них граматичну основу.

в) Самодиктант другої строфи із наступною самоперевіркою.

5. Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть каліграфічно, які ви знаєте сполучники.І а але коли як де бо чи

— Діти, є ще й інші сполучники, і вони часто трапляються в реченнях.(Коли, як, де, бо, чи тощо).

— Розгорніть свою художню книжку і прочитайте речення з одним із цих сполучників.

6. Творча вправа (за матеріалами вправи 94).

V. Підсумок уроку.

— Як називається речення з одною граматичною основою?

— Яке речення називаємо складним?

— Що називається граматичною основою речення?

— За допомогою чого пов'язуються слова в реченні?

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 95.

уроку_______ Дата__________Тема. Контроль навчальних досягнень за темою "Мова і Мовлення. Текст. Речення". (Навчальна мовна тема.)

Мета. Перевірити рівень знань учнів за темою "Мова і мовлення. Текст. Речення".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Виконання завдань навчальної мовної теми.

І варіант

1. Що належить до мови?

а) звуки, слова, речення, текст;

б) спілкування, письмо, читання;в) звуки, букви, письмо.
2. На які види поділяється мовлення?

а) усне мовлення;

б) писемне мовлення;в) усне та писемне мов­лення.
3. З яких частин складається текст?

а) тема, мета, заголовок;

б) абзаци;в) зачин, основна частина, кінцівка.
4. Які бувають тексти?

а) розповідні;

б) історичні;в) текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування.
5. Речення виражає ...

а) погляд на події;

б) закінчену думку;в) розповідь про когось або про щось.
6. Речення бувають ...

а) веселі, сумні;

б) розповідні, питальні, спонукальні;

в) короткі, довгі.
ІІ варіант

1. Що належить до мовлення?

а) звуки, слова, речення, текст;

б) спілкування, письмо, читання;

в) звуки, букви, письмо.


2. Свої думки можна передати за допомогою ...

а) усного мовлення;

б) писемного мовлення;

в) усного і писемно­го мовлення.
3. З яких частин складається текст?

а) абзаци;

б) заголовок, абзаци;

в) зачин, основна частина, кінцівка.
4. Які є види текстів?

а) фантастичні;

б) казки;

в) текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування.
5. Речення виражає ...

а) вислів;

б) закінчену думку;

в) міркування про когось або про щось.
6. За метою висловлювання речення бувають ...

а) розповідні, питальні, спонукальні;

б) тихі, голосні;

в) радісні, байдужі.
III. Збір зошитів.

уроку_______ Дата__________1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка