Уроку «People and Relationships»Скачати 149.93 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір149.93 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»Методична розробка уроку «People and Relationships»

Підготувала

викладач англійської мови

Джавадян Марина Олегівна

2015 рікМетодична розробка уроку «People and Relationships» містить оптимальний об’єм нового матеріалу з учбової програми для учнів. На даному уроці використовувались різноманітні методичні прийоми, методи та засоби: робота в групах, бесіда, фронтальна робота, індивідуальна робота. Методичні прийоми відповідали віковим особливостям учнів, цілям, поставленим на початку уроку.

В ході даного уроку використовувалися комп'ютери, роздатковий матеріал та підручник .

Зміст уроку добре підходить для формування активної учбової діяльності і підвищення інтересу до предмету. Зміст і організація уроку сприяють загальному розвитку особи учня та дитячого колективу.

Тема уроку: People and Relationships

Мета уроку:

навчальна: удосконалювати вимову учнів, практикувати учнів в усному мовленні, тренувати учнів у вживанні нового лексичного матеріалу у мовленні на рівні слова, фрази та понад фразової єдності; практикувати учнів у читанні, складанні діалогів, вмінні використовувати конструкцію used to та суфіксів, що утворюють прикметники (-y, -ful, - ive, ous, -ish);
розвиваюча: розвивати фонематичний слух учнів, довготривалу, оперативну пам'ять, слуховий контроль, культуру читання, здатність самостійно планувати мовний вчинок, вміння логічно, послідовно висловлювати думки іноземною мовою.;
виховна: виховувати інтерес до навчання, до вивчення іноземної мови, культуру спілкування, повагу до батьків;
Обладнання: роздатковий матеріал, комп’ютер, підручник
Тип уроку: формування нових знань та навичок
Форма проведення: урок - практикум
Методи і прийоми:

словесний: бесіда, пояснення;

наочний: використання опорних конспектів, текстів;

практичний: виконання практичних завдань.Очікуваний результат
Учні повинні знати:

 • основні граматичні часи Present Simple, Future Simple;

 • лексичний матеріал за темою “People and Relationships”;

 • основні види комунікативної діяльності.

Учні повинні вміти: • вміти застосовувати нову лексику;

 • робити самостійні висновки;

 • вміти сприймати навчальний матеріал на слух і застосовувати його на практиці;

 • висловлювати свою думку.

Ключові поняття: Present Simple, Past Simple, construction used to

Міжпредметні зв’язки: психологія

Структура уроку:


 1. Організаційний момент 1 хв.

 2. Мотивація 3 хв.

 3. Оголошення теми і мети 2хв.

 4. Актуалізація опорних знань та навичок,

перевірка домашнього завдання 5 хв.

 1. Формування нових знань, умінь і навичок 22 хв.

 2. Закріплення нових знань, умінь і навичок 8 хв.

 3. Підсумки уроку. Оцінювання. 2 хв.

 4. Домашнє завдання. Інструктаж 2 хв.


ХІД УРОКУ


Етап уроку, час

Зміст етапу

Методи та прийоми

Методичне обґрунтування

І.Організаційний етап.

(1 хв.)


Привітання, налаштування учнів на роботу на уроці.
ІІ Актуалізація знань та навичок

Слово викладача: Last lesson we worked heard. We learnt many adjectives we can use to describe appearance and character. Firstly I would like you to do a task to check your knowledge.

Виконання учнями практичного завдання.

Завдання: Поєднати відповідності. (Додаток 1)

Правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали

Завдання перевіряється взаємоперевіркою. Учні обмінюються роботами, перевіряють їх та виставляють бали. Викладач диктує правильні відповіді.
Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

d

c

g

h

a

b

e

f

Практичне завдання

Practicing Vocabulary”Завдання репродуктив -

ного характеру, дає змогу викладачеві швидко і ефективно перевірити знання учнів з вивченого матеріалу; спрямоване на актуалізацію вже набутих знань учнів; розвиває вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слово викладача: People all over the world are different. Each of us like different food has different tastes. But our rooms can say a lot of interesting things about us. It can show our habits, character. So I propose you to try a test “What does your bedroom say about you?”
А Виконання учнями тестування «What does your bedroom say about you?»

(Додаток 2)

Б Перевірка тестування. Учні дізнаються який характер їм притаманний.
Mostly As: You are creative and thoughtful. You like to express yourself through art, music, writing or sport.

Mostly Bs: You are sensible as well as ambitious. You know what and you want and always plan ahead.

Mostly Cs: You are easy-going and joyful and take each day as it comes. You are honest and caring but value your privacy.


Тест

«What does your bedroom say about you?»

Завдання ігрового характеру, дає змогу учня увійти в атмосферу іншомовного спілкування.

ІV.

Оголошення теми і мети уроку

Оголошення теми уроку, визначення мети і завдань уроку.


V. Формування нових знань умінь і навичок.

A Пояснення учням нової граматичної теми «Словотвір, суфікси –ful, -y,

-ish,-ious, - ive».(Додаток 3)

Б Виконання учнями практичного завдання.

Завдання: Використовуючи суфікси Y, -Ful, - Ive, - Ous, утворити прикметники та заповнити речення.

Правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали


Орієнтовні відповіді:

John is very ____. He never remembers where his things are. (FORGET)

John is very forgetful. He never remembers where his things are.

В Пояснення учням нової граматичної теми конструкції used to.

(Додаток 4)

Завдання: Відкрийте дужки та використовуючи конструкцію Used + to, поставте дієслова у необхідну форму.

Правильно виконане завдання оцінюється у 3 балиОрієнтовні відповіді:

Mrs Bell: When I was a girl, we lived at Apple Tree Farm. (1)……………………………………………… (we / like) it there.

Mrs Bell: When I was a girl, we lived at Apple Tree Farm. We used to like it there.Практичне завдання

Suffixes”
Практичне завдання

Construction used to”
Завдання мають практичний характер; сприяють розвитку образного, асоціативного та логічного мислення, формуванню вмінь зіставляти та аналізувати отриману інформацію, робити висновки та узагальнення.VI. Закріплення знань, умінь і навичок


A Практикування учнів у читанні.

Завдання: Прочитати текст “Agatha Christie”

та визначити правильне (Т) чи неправильне (F) твердження. (Додаток 5)

Правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали
Орієнтовні відповіді:

Agatha Christie wrote a total of 4,680,000 words in 79 novels and several plays.

The statement is TRUE
Б Підготовка учнів до мовленєвої діяльності. (Додаток 6)

Завдання: Прочитати твердження та виявити, хто міг їх висловити: підліток (Т) чи один з батьків (Р).

Орієнтовні відповіді:

Where have you been? – PARENT’s question


В Групова форма роботи. Практикування учнів у говорінні. (Додаток 7)

Група учнів розподіляється на 2 групи. Кожна група отримує завдання ситуативного характеру.Завдання: Створити діалог та обіграти його.


Текст

Agatha Christie”
Завдання проблемного та частково пошукового характеру; спрямовані на закріплення та узагальнення знань та вмінь учнів, розвивають уміння учнів аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судження.

VІI. Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів


А Заповнення діагностичної анкети. (Додаток 8)
Б Оцінювання згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

Вправа інтерактивного характеру; розвиває комунікативні навички, формує вміння висловлювати власні судження та аргументувати їх.

VIII.

Домашнє завдання. Інструктаж до д/з

Обовязкове: Підручник Карпюк Ю. с.14 вправа 5

Творче завдання: Напишіть кротку інформацію про друга якого ви давно не бачили. (Додаток 9)
Lost friend

Full name ________________________________

Age now _______________________________

School _________________________________

Year last seen ________________________

Place last seen _____________________________

What do you miss about him/her?_________________________________

______________________________________________________________

What will you talk about if you meet again? ____________________________

__________________________________________________________________

Додаток 1

Завдання. Поєднайте прикметники з їх визначенням. Правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали1. creative

a) not get easily annoyed

2. thoughtful

b) be very happy

3. sensible

c) not do childish, silly things

4. ambitious

d) develop original ideas, imaginative

5. easy-going

e) not tell lies

6. joyful

f) be helpful

7. honest

g) not upset others easily

8. caring

h) want to be successful1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 2


1. What is the first thing someone notices when they walk into your bedroom?

A the posters

B the furniture

C the mess


2. What do you keep in your drawers?

A souvenirs and nick-knacks

B neatly organized essential items

C magazines and sweet wrappers


3. Where is your favorite item of clothing right now?

A in the wash

B clean and hanging in the wardrobe

C I’m wearing it


4. What do you usually head straight for when you go into your room?

A my CD player

B my desk

C my bed


5. What do you do if your mum tells you your room is messy?

A tell her to stay out of your room

B tidy up

C hide everything under your bed


6. What is the last thing you do before you go to bed?

A write your diary

B put out what you need for the next day

C listen to your favorite CD


Check yourself and learn what sort of person you are.Mostly As: You are creative and thoughtful. You like to express yourself through art, music, writing or sport.

Mostly Bs: You are sensible as well as ambitious. You know what and you want and always plan ahead.

Mostly Cs: You are easy-going and joyful and take each day as it comes. You are honest and caring but value your privacy.


Додаток 3


Cуфікси в англійській мові, які утворюють прикметники:


-Able: washable – миється

-Y: dirty – брудний

-Ly: manly – сміливий

-Ful: wonderful – прекрасний

-Less: priceless – безцінний

-Ing: promising – перспективний

-Ic: democratic – демократичний

- Ish – stylish - стильний

- Ous – glamorous – шикарний

- Ive – aggressive - агресивний
Завдання: Використовуючи суфікси Y, -Ful, - Ive, - Ous утворіть прикметники та заповніть речення. Правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали.


 1. John is very ____. He never remembers where his things are. (FORGET)

 2. Luke is _____. I think he’ll become a painter. (CREATE)

 3. He’s very _____. He wants to become rich and famous. (AMBITION)

 4. Ann’s _____. She always loses her things. (CARE)

 5. Don’t be _____. Think of others first. (SELF)

 6. He’s very _____. He tells the best jokes. (FUN)

Додаток 4

Used + to-infinitive means that something happened regularly or went on for a time in the past. I used to travel means that in the past I regularly travelled, but I no longer do so.

Here are some more examples.We used to play that game when we were younger.

Nick used to smoke, but he gave it up. I used to like fish, but I never eat it now.

There used to be a dancehall here, but they knocked it down.
We cannot use this structure in the present tense.

Claire travels a lot. NOT Claire uses- to travel-a-lot.

We normally use didn't use to in negatives and did ... use to in questions.We didn't use to have computers, OR We never used to have computers.

Where did people use to buy their food before the supermarket was built?

Did you use to live in London?

Завдання: Відкрийте дужки та використовуючи конструкцію Used + to поставте дієслова у необхідну форму. Правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали.

Mrs Bell is a hundred years old. She's the oldest person in the village.

A radio reporter is interviewing her.

Mrs Bell: I've always lived in the village, but not always in this house.

Reporter: Where (►) did you use to live (you / live)?

Mrs Bell: When I was a girl, we lived at Apple Tree Farm. (1)……………………………………………… (we / like) it there.

Reporter: But life was hard, wasn't it?

Mrs Bell: Oh, yes. Things (2) …………………………………….(be) different from the way they are now. In those days (3) ……………………………………….(we / not / have) electricity.

Reporter: And (4) …………………………………………… (you / help) with the farm work?

Mrs Bell: Yes, (5) ………………………………………………(I / look) after the hens.

Додаток 5

Завдання: Прочитайте текст та визначте правильне (Т) чи не правильне (F) твердження. Правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали.


Agatha Christie

Agatha Mary Clarissa Christie is possibly the world’s most famous detective story writer. She wrote 79 novels and several plays. Her sales outnumber those of William Shakespeare. However, behind her 4,680,000 words was a painfully shy woman whose life was often lonely and unhappy. She was born in 1890 in Devon, the third child of Clarissa and Frederick Miller, and grew into a beautiful and sensitive girl with waist-length golden hair. She didn’t go to school but was educated at home by her mother. Her father died when she was 11 and both she and her mother were grief-stricken. During World War 1, while she was working in a hospital dispensary, she learned about chemicals and poisons, which proved to be very useful to her in her later career. She wrote her first detective novel, The Mysterious Affair at Styles, in 1920. In it she introduced Hercule Poirot, the Belgian detective who appeared in many subsequent novels. Her other main detective was an elderly spinster called Miss Marple.

1 Agatha Christie wrote a total of 4,680,000 words in 79 novels and several plays.

2 Agatha Christie’s writing sells better than William Shakespeare’s.

3 Agatha Christie was unhappy because she was often in pain.

4 Agatha Christie didn’t have any brothers or sisters.

5 Agatha Christie had long, blonde hair.

6 Agatha Christie was taught by her mother at home.

7 Agatha Christie’s father died in 1911.

8 Agatha Christie learnt about poisons and chemicals when she was ill in hospital.

9 Agatha Christie wrote her first detective novel when she 30.

10 Agatha Christie used the character of Hercule Poirot as the main detective more often than Miss Marple.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Додаток 6

Завдання. Прочитайте твердження та виявіть хто міг їх висловити: підліток (T) чи один з батьків (P). 1. Where have you been?

 2. Can I have a … ? Why not?

 3. Oh, please. I just want a small one on my shoulder.

 4. Why are you late?

 5. Why didn’t you phone home?

 6. It’s not fair. All my friends have got them.

 7. You never listen to me.

 8. Everyone stays out late.

 9. I’ll pay for it with my own money.

 10. You are too young to have a …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 7
Завдання. Обіграйте ситуації подані нижче.
Role play 1.

It ‘s eleven o’clock on a Saturday night. You are a parent. Your fifteen-year-old /daughter is out with friends. You think he/she went to a youth club but you are not sure. He/she got a mobile phone. He/she usually comes about ten o’clock. You are worried. Then he/she comes through the door.

You start, e.g Where have you been?

Role play 2.

You are fifteen years old. You want to get a tattoo.(What part of your body?) Your parents won’t let you.

It is breakfast time and you are at the table with your mother or father. You raise the subject again.

You start with, e.g. Er, can I ask you something?
Додаток 8


Was the lesson interesting for you?

a) Yes, of course

b) I believe so

c) I don’t know

d) No, it wasn’t

Can you speak on this topic now?

a) Yes, I can

b)It is difficult

c) I am not sure

d) I’m afraid not

Will you be able to discuss this topic?

a)I am sure, I can

b)I hope, I can

c) I don’t think so

d) No, I won’t

What did you found the most difficult at the lesson?

a) to read and translate

b) to ask and answer questions

c) to do exercises

d) to listen and understand


Додаток 9Обовязкове: Підручник Карпюк Ю. с.14 вправа 5


Творче завдання: Напишіть кротку інформацію про друга якого ви давно не бачили.
Lost friend

Full name ______________________________________

Age now _______________________________________

School _________________________________________

Year last seen __________________________________

Place last seen __________________________________

What do you miss about him/her?_______________________________________

________________________________________________

What will you talk about if you meet again? ___________________________________________________

___________________________________________________База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка