Уроку: Система частин мови. Спільне таСкачати 97.51 Kb.
Дата конвертації18.02.2016
Розмір97.51 Kb.
Тема уроку: Система частин мови. Спільне та відмінне в них. Основні способи їх розпізнавання

Мета уроку: повторити відомості про частини мови, їх класифікацію;

вдосконалювати вміння застосовувати частин мови, розрізняти самостійні та службові, усвідомити різницю між ними; формувати вміння розпізнавати самостійні та службові частини мови в реченні та тексті;

розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять учнів, уміння аналізувати й узагальнювати, сприяти творчій активності учнів;

виховувати інтерес учнів до уроків української мовиТип уроку: повторення набутих знань

Обладнання: мультимедійна дошка, слайди, ілюстративний матеріал, «Ромашка правильних відповідей», підручники (Українська мова: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. - К.: Генеза, 2010), роздатковий матеріал, мультфільм «Два веселих гуся», малюнок про частини мови

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Сьогодні ми разом з вами продовжуємо вивчати українську мову.ІІ. Мотивація та активізація пізнавальної діяльності учнів.

Ми з вами не лише лагідні і працьовиті, а й вміємо гарно говорити та правильно писати. Згадаймо правила, за якими ми працюємо. (слайд №1)

Правила роботи на уроці:


 • Кожна думка важлива. Не бійся висловитися.

 • Ми не сміємося з чужих помилок.

 • Ми маємо право на помилку, бо вчимося.

 • Ми завжди допомагаємо один одному.

 • Ми слухаємо, що нам хочуть сказати інші, якщо треба — запитуємо.

 • Ми намагаємось виконати роботу якнайкраще.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. (слайд №2)

Тема нашого уроку – «Система частин мови. Спільне та відмінне в них. Основні способи їх розпізнавання».

Сьогодні на уроці ми будемо: (слайд №3)


 • згадувати, які частини мови існують;

 • з’ясовувати, яке значення має окрема частина мови;

 • пригадувати, на які питання кожна частина мови відповідає;

 • розрізняти самостійні та службові частини мови;

 • формувати вміння розпізнавати самостійні та службові частини мови в реченні та тексті;

 • розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.

VI. Створення ситуації успіху.

Давайте колективно визначимо цілі уроку. (слайд №4)


Очікування від уроку

Досягнення 1. На уроці я хочу:

- відновити в пам'яті вивчене про частини мови;

- засвоїти нові поняття;

- бути впевненим у своїх знаннях.


 1. Я налаштований(на) на... Творчу роботу, індивідуальну, в групах; на самостійну роботу; на співпрацю з учителем.

 1. Під час уроку я : 

 • знаю...

 • навчився(лась)...

 • дізнався(лась)...

 • повторив(ла)...

 • зробив(ла) успіхи... 

 • мене захопило... 
V. Відтворення і корекція опорних знань учнів.

 1. Слово викладача

Для того, щоб поглибити свої знання про систему частин мови, ми пригадаємо вивчене раніше. Ви будете давати відповіді, а за кожну правильну будемо прикріплювати пелюстку до квітки-ромашки.

 1. Коробка дружніх запитань

 • Як називається розділ науки про мову, що вивчає частини мови? (морфологія)

 • На які групи поділяються частини мови?(самостійні та службові)

 • Які частини мови відносяться до самостійних? (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник)

 • Які частини мови називаються службовими? (прийменник, сполучник та частка)

 • Яку частину мови виділяють як окрему групу? (вигук)

 • Чим відрізняються самостійні частини мови від службових? (самостійні мають лексичне значення, а службові – ні, до самостійних можна поставити питання, до службових – ні, самостійні виконують роль у реченні, службові – ні, самостійні частини мови змінюються, крім прислівника, службові – незмінювані)

 1. Слово викладача

Ви правильно відповіли на всі поставлені питання, тому в нас вийшла така гарна квіточка.

Тож давайте підсумуємо.

На сьогоднішній день налічують 10 частин мови. Вони в свою чергу поділяються на самостійні ( або повнозначні) та службові ( або не повнозначні), окремою частиною виділяють вигук.

Самостійних частин мови шість: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. Кожна з них мають і граматичне і лексичне значення.

Службові частини мови, відповідно, не мають лексичного значення, а служать для придання словам і реченням нових відтінків, форм тощо, або просто для зв’язку в реченнях. До службових частин мови відносяться прийменник, сполучник та частка.

Серед цих частин мови є змінювані (іменник, прикметник, числівник, займенник і дієслово) та незмінювані.Давайте розглянемо таблички, які дадуть повну характеристику частин мови.

Таблиця 1

Частина мови

Значення

Питання

Іменник

Предмет

Хто? Що?

Прикметник

Ознака

Яке? Який? Яка? Які?

Займенник

Вказує на предмет

Хто? Що?

Числівник

Порядок, кількість

Скільки? Котрий? Котра? Котре? Котрі?

Дієслово

Дія

Що робити? Що зробити?

Прислівник

Ознака дії

Куди? Звідки? Як? Коли? Де?

Таблиця 2Частина мови

Роль у реченні

Змінюваність

1

Іменник

самостійна

змінювана

2

Прикметник

самостійна

змінювана

3

Числівник

самостійна

змінювана

4

Займенник

самостійна

змінювана

5

Дієслово

самостійна

змінювана

6

Прислівник

самостійна

незмінювана

7

Прийменник

службова

незмінювана

8

Сполучник

службова

незмінювана

9

Частки

службова

незмінювана

10

Вигук

особлива

незмінювана

Ви запам'ятали? Давайте в зошитах запишемо назви частин мови і, дивлячись мультфільм, випишемо приклади почутих частин мови

 1. Метод «матриця»

Робота біля дошки (працюють чотири учні, один записує іменники, другий і третій – прикметники, четвертий – дієслова; потім зачитують текст, що вийшов)

Складіть твір про вашу майбутню професію, використовуючи спочатку іменники, потім прикметники і дієслова. 1. Самостійна робота учнів (хвилинка творчості)

Подумайте і складіть невеличку розповідь, використовуючи малюнок.

c:\documents and settings\hom1\мои документы\мои рисунки\частини мови.jpg

 1. Робота з підручником (виконання вправ)

(сторінка116 – 119), вправа 200 (І, ІІ)

 1. Метод «вірно-невірно» (слайд №5)

Зверніть увагу на вірш, написаний на слайді. Чи правильно побудовані речення? Чого не вистачає у поданих реченнях? (відповідь – не правильно, у вірші пропущено прийменники і сполучник)

Садок вишневий … хати,

Хрущі … вишнями гудуть,

Плугатарі … плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

… матері вечерять ждуть.(коло, над, з, а)

(учні вставляють пропущені слова, визначають що це за частини мови, називають автора твору). 1. Робота в парах. (слайд №6)

Чи можете ви передати враження за допомогою слів-звуків, що записані на метеликах?

Кожна пара отримує картинку. Складіть, будь ласка, усно такі речення з поданими вигуками, які б стосувалися зображення на вашій картці.ІV. Підсумки уроку. Рефлексивно-оцінювальний етап. Усна саморефлексія: метод “Мікрофон”

Я задам декілька питань, а кожен з вас скаже по одному слову у відповідь.

- Дайте характеристику сьогоднішньому уроку, використовуючи іменник (знання, гра, правила)

- Використовуючи прикметник (цікавий, новий, пізнавальний)

- А дієслово (дізнався, зрозумів, слухав).

Запишіть на картках свої досягнення.VІ. Повідомлення домашнього завдання

Скласти невеличку розповідь про свою сім’ю, використовуючи всі частини мови і над кожним словом написати якою частиною мови воно є.Таблиця 1

Частина мови

Значення

Питання

Іменник

Предмет

Хто? Що?

Прикметник

Ознака

Яке? Який? Яка? Які?

Займенник

Вказує на пердмет

Хто? Що?

Числівник

Порядок, кількість

Скільки? Котрий? Котра? Котре? Котрі?

Дієслово

Дія

Що робити? Що зробити?

Прислівник

Ознака дії

Куди? Звідки? Як? Коли? Де?


Таблиця 2Частина мови

Роль у реченні

Змінюваність

1

Іменник

самостійна

змінювана

2

Прикметник

самостійна

змінювана

3

Числівник

самостійна

змінювана

4

Займенник

самостійна

змінювана

5

Дієслово

самостійна

змінювана

6

Прислівник

самостійна

незмінювана

7

Прийменник

службова

незмінювана

8

Сполучник

службова

незмінювана

9

Частки

службова

незмінювана

10

Вигук

особлива

незмінювана

c:\documents and settings\hom1\мои документы\мои рисунки\частини мови.jpg


Очікування від уроку

Досягнення 1. На уроці я хочу:

- відновити в пам'яті вивчене про частини мови;

- засвоїти нові поняття;

- бути впевненим у своїх знаннях.


 1. Я налаштований(на) на... Творчу роботу, індивідуальну, в групах; на самостійну роботу; на співпрацю з учителем.

 1. Під час уроку я : 

 • знаю...

 • навчився(лась)...

 • дізнався(лась)...

 • повторив(ла)...

 • зробив(ла) успіхи... 

 • мене захопило... 
- Як називається розділ науки про мову, що вивчає частини мови? (морфологія)

- На які групи поділяються частини мови?(самостійні та службові)

- Які частини мови відносяться до самостійних? (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник)

- Які частини мови називаються службовими? (прийменник, сполучник та частка)- Яку частину мови виділяють як окрему групу? (вигук)

- Чим відрізняються самостійні частини мови від службових? (самостійні мають лексичне значення, а службові – ні, до самостійних можна поставити питання, до службових – ні, самостійні виконують роль у реченні, службові – ні, самостійні частини мови змінюються, крім прислівника, службові – незмінювані)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка