Уроку української літератури «З журбою радість обнялась» «Майстерність у відтворенні настрою і почуття в поезіях О. Олеся «З журбою радість обнялась»Скачати 209.21 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір209.21 Kb.
2013

Укладач: викладач української мови та літератури вищої категорії Бас Т.П.
25.12.2013
Чаплинський ПАЛ


Методична розробка уроку

української літератури «З журбою радість обнялась» («Майстерність у відтворенні настрою і почуття в поезіях О.Олеся «З журбою радість обнялась», «Чари ночі». Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші «О слово рідне! Орле скутий!..»»)


http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=417874187-62-72&n=21

Розглянуто та рекомендовано

до використання

на засіданні методичної комісії

викладачів загальноосвітніх дисциплін –

протокол №3 від 4.12. 2013 року.

Пояснювальна записка
Cкладним і суперечливим був життєвий і творчий шлях талановитого українського поета-лірика Олександра Олеся(справжнє ім'я і прізвище Олександр Іванович Кандиба), який увійшов у літературу напередодні революції 1905-1907. Від природи чутлива до краси душа малого Олеся жадібно вбирала в себе музику рідних полів, шовковий спів широких слобожанських степів, мелодії тужливих народних пісень, сповнених сльозами і гнівом. Враження дитинства, проведеного на лоні чудової природи в середовищі знедоленого сільського люду, стали тим здоровим грунтом, на якому росло в юній душі почуття любові до рідної землі, до рідного слова, до пригнобленої царизмом матері-України.
Важке життя трудового народу, визискуваного чужими і своїми панами, чарівна українська народна пісня, краса природи рідного краю - це ті основні джерела, що живили поетичний світ О. Олеся не тільки в роки дитинства й юності, а й в час розквіту його поетичного таланту.
Пророчою виявилась муза Олександра Олеся: «З журбою радість обнялась...». Назвою першої збірки поезій вона провістила драматичну долю і його творчої спадщини, і його особистого життя. Журба прослалась чорним рушником на довгі роки чужини. І тільки зрідка впліталися в неї червоні нитки радощів і надій. Та драматизм його життя був посилений трагічними подіями 1917 року. А муза залишалася безжальною, вимагаючи повного вжиття в те, що радувало і що печалило серце.
Журба і радість — ці два стани людських почуттів, переживань і настроїв — переплелися не лише в першій збірці поета, а стали основою всієї лірики Олександра Олеся. Сяйво його журби і радості розлилось тоді, коли зеніту сягало слово І. Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка. У літературний процес він увійшов і утвердився як тонкий лірик, співець краси й сили кохання, природи і долі рідного краю, поет надії і віри

Завдання цієї методичної розробки - дослідити поетичну спадщину О. Олеся; визначити провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби; навчати учнів визначати поетичні жанри; розвивати навички аналізу художніх образів, уміння висловлювати власні міркування з приводу особливостей поезії митця; виховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — природне прагнення людини жити краще; спонукати учнів до активної діяльності.
Тема: З журбою радість обнялась («Майстерність у відтворенні настрою і почуття в патріотичних почуттів в поезіях О.Олеся «З журбою радість обнялась», «Чари ночі». Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші «О слово рідне! Орле скутий!..»»)

Мета: дослідити поетичну спадщину О. Олеся; визначити провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби; навчати учнів визначати поетичні жанри; розвивати навички аналізу художніх образів, уміння висловлювати власні міркування з приводу особливостей поезії митця; виховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — природне прагнення людини жити краще; спонукати учнів до активної діяльності.

Тип уроку: комбінований

Вид уроку: урок – дотик до душі поезіями О.Олеся та піснями на його вірші

Методи та прийоми: кросворди, виразне читання поезій, презентація поезій (створення візитних карточок), випереджувальні завдання( підготувати невеличке повідомлення про інтимну, пейзажну та громадянську лірику), створення слайдової презентації, вивчення поезій поета напам′ять), створення колажу, робота з таблицями, словникова робота

Основні терміни та поняття:символізм, громадянська,інтимна, пейзажна лірика, колаж

Обладнання: портрет письменника, виставка творів, палітра кольорів; відео кліпи - записи романсів «Сміються , плачуть солов'ї», «»Ніжну, ніжну…», створених на слова О. Олеся, відеопоезія «Прокляття, розпач і ганьба…», «Три менти…», «Коли я вмер,забув…», відео - реклама «Знамениті українці», уривки відеофільму про О.Олеся «Гіркий трунок поезії», свічка, кросворди, візитні картки, хрестоматії «Духовні криниці», ІІ частина

Технічні засоби навчання: мультимедія

Епіграф: Я марив лицарем явитись перед вами

Гінцем і вісником життя!

О. Олесь


ХІД УРОКУ

І. Оргмомент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Викладач: Сьогодні на уроці ми маємо можливість доторкнутися своїм серцем, часточкою своєї душі до чарівного світу поезії.

«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» Л.Костенко

Поезія – це музика душі. Поезія – це світ кольору і настрою, тому перш ніж почати нашу роботу, я пропоную вам подивитися на оцю палітру кольорів ( викладач показує палітру) і обрати той колір, що відповідає вашому настрою у цей момент( учні обирають кольори,а викладач оголошує відповідність кольору і настрою):


 • голубий – світлий, романтичний;

 • синій – сумний, печальний;

 • Зелений – спокійний, врівноважений;

 • жовтий – песимістичний;

 • червоний – збуджений ;

 • коричневий – гнітючий;

 • фіолетовий – песимістичний.

 • Чорний – сумний

Чи зміниться ваш настрій після знайомства з поезіями того поета, чию творчість ми будемо сьогодні вивчати? Чи відбудеться дотик до наших душ його творами ? Про це ми дізнаємося в кінці уроку.
Викладач:Розпочати наш урок я пропоную з перегляду відео - реклами «Знамениті українці» ( 0.40 хв). Саме так рекламувалася одна із передач циклу

« Знамениті українці», передача про О. Олеся, відомого українського поета – символіста, про життєвий і творчий шлях якого ми почали говорити на попередньому уроці.ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок учнів – слайди №3, 4.
Кросворд

до теми «Життєвий і творчий шлях О. Олеся»


По горизонталі: 1. Де провів дитинство О. Олесь (Верхосулля); 2. Яку книгу, будучи дитиною, вивчив напам’ять (Кобзар); 3. Давня назва міста, де народився О. Олесь (Крига); 4. Захоплення в юнацькі роки (театр); 5. Назва переважної більшості поетичних збірок митця («Поезії»); 6. Останній твір поета («Ніч на полонині»); 7. Де жив останні роки поет (Прага).

По вертикалі: 1. Туга, сум, любов О. Олеся… (Україна)

рис

Про Україну, О. Олеся, його поезію будемо вести мову на уроці.ІV.Повідомлення теми, мети, завдань та епіграфу уроку.

Викладач:Тему , мету уроку, епіграф уроку запишіть у зошити ( слайди №1, 2.)

Проблемне питання: Які ж основні мотиви лірики Олександра Олеся?
Викладач:На протязі уроку нам потрібно створити колаж «О.Олесь – поет – символіст»( викладач пропонує учням подивитися на плакат - незакінчений колаж, на якому є тільки портрет О.Олеся, заголовок, та визначення символізму). До кожної поезії Олеся вам потрібно підібрати малюнок- символ, який визначається у ній, і помістити цей символ на плакаті – колажі.

Символом цього уроку буде свіча, запалена від серцяhttp://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=436819704-05-72&n=21Перегляд відео «Гіркий трунок поезії» - 3.02 хв

Запитання: Чи можна, переглянувши уривки відеофільму, сказати, які два стани людської душі, два настрої перепліталися в житті поета?

V. Сприйняття і засвоєння учнями нового матеріалу

Викладач:Журба й радість ці два стани людських почуттів, переживань і настроїв — переплелися не лише в першій збірці поета, а й стали основою всієї лірики Олександра Олеся. Сяйво його журби й радості розлилось тоді, коли зеніту сягало слово І. Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка. У літературний процес він увійшов і утвердився як тонкий лірик, співець краси й сили кохання, природи й долі рідного краю, поет надії і віри. • Словникова робота:

Термінологічний словничок

Символізм – за підручником «Українська література», 10 кл. Г.Семенюк та ін.. ст.292

Кола́ж (від фр. coller — склеювати) — технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.

У сучасному цифровому варіанті колаж - це твір, що складається з найрізноманітніших зображень, які з'єднуються в одну загальну композицію (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії). • Виразне читання поезій О.Олеся учнями (під музичний супровід) - «Твої очі – тихий вечір», «Зрадила та , що любила», «Хто зберіг любов до краю», « Хай наші вчинки божевільні»

 • Перегляд відео – поезії О.Олеся устами сучасників «Прокляття, розпач і ганьба…», «Три менти…»- 3 хв

 • Завдання для учнів: Визначте, будь ласка, теми поезій, які ви тільки що послухали(учні визначають)

Викладач підводить підсумок розмови:Основні теми віршів першого періоду — кохання, природа, бурхливі соціальні події, настрої після поразки першої революції, уболівання за народ, журба й розпач, радість і захоплення.

Прослуховування повідомлень тих учнів, які мали такі випереджальні завдання- підготувати невеличке повідомлення про інтимну, пейзажну та громадянську лірику О.Олеся. (Учні слухають повідомлення та роблять записи у зошити)

І учень: Повідомлення «Інтимна лірика поета»- слайд № 5

Олександр Олесь — співець найщиріших інтимних почуттів людини. Іван Франко високо оцінив самобутність таланту Олеся й захоплено привітав його першу збірку «З журбою радість обнялась», хоча й іронізував над тим, що поета турбує тільки кохання. Ліричний герой ніколи не хизується своїм почуттям, а утверджує його. У кількох рядках — злива почуттів, у якій вгадується могутня життєствердна натура.

З тобою жити на одній землі

Яке велике щастя!..

І мати очі, очі мати!
Яке велике щастя!

…І дихати одним повітрям,—

Яке велике щастя!..

І плакати вночі невтішно,—

Скажи, скажи мені — це також щастя?!
Більшості пейзажних та інтимних поезій притаманні мінливість настрою ліричного героя, мотиви глибоких душевних борінь, контрасти життя, для яких поет знайшов точну формулу: «з журбою радість обнялась». Є квіти, до яких не можна доторкнутися навіть люблячою рукою. Від дотику вони зів’януть. Так інтимні поезії О. Олеся,— настрій більшості з них просто неможливо передати. При спробі перекласти його на мову прози він в’яне і зникає. Тут все звучить так невимушено просто, як спадає з високості жайворова пісня, як дзвенить вітер

Прослуховування учнями романсу на слова О.Олеся «Ніжну, ніжну…», у виконання І.Якубовського

ІІ учень: Повідомлення «Пейзажна лірика О. Олеся» - слайди №6,7

Пейзажна лірика поета — це гімн природі, її неповторній красі. В одному випадку — це поетичні акварелі, які сприймаються лише зором:

Вишиває осінь по канві зеленій

Золоті квітки,

Квіти оживають, і з дерев спадають

Жовті нагідки.

В іншому — це звуковий, музичний образ картини природи.

Косять коси,

Луг голосить,

Косять, косять косарі…


Образний світ Олександра Олеся заснований на почутті, на переживанні, на суб’єктивному настрої, і це ліричне начало є всеохоплюючим і всепроймаючим у творах, різних як за тематикою, так і за жанровою природою. У своїй поетичній присвяті матері («Моїй матері») він називав себе дитиною степу, що «як море хвилювавсь», «рідним братом вітру, простору і трав». І ця поезія степу, гаю, ланів, що «пахтіли і цвіли», є провідною в доробку Олександра Олеся, у його жанровій системі. Жага природи, ненаситність її чарами, замилування її вічним рухом становлять основу світосприймання Олеся, його вражаючого життєлюбства:

Як жити хочеться!

Несказанно, безмірно…

Не надивився я ні на зелену землю,

Ні на далекі сині небеса.

Ліричний герой поезії Олександра Олеся має непереборну, вічну потребу читати таємничо-прекрасну книгу природи, оспівувати її красу, черпаючи від спілкування з нею те, що тримає його на світі,— «щастя-муку», «журбу і радість». Почуття героя й почуттєва краса природи лежать в одній і тій же площині, становлячи нероздільну єдність. Недарма до поезії Олеся відразу припали композитори. Більше ста Олесевих віршів дарували натхнення десяткам українських музик: М. Лисенку, Я. Степовому, К. Стеценку, С.Людкевичу та ін.ІІІ учень: Повідомлення « Громадянська лірика О. Олеся» - слайд № 9

Громадянська лірика — це особиста позиція поета в суспільстві, його переконання, ідеали, ставлення до рідної мови, до національної культури, історії, іншими словами — сила, привабливість, правдивість, краса і цінність його поетичного слова для сучасних і наступних поколінь.

У збірці «Будь мечем моїм!» (1909) зазвучали громадянські мотиви. Революційні події 1905 року посилюють громадянський пафос лірики Олеся. Від творів, написаних під час розбудови української державності, віє полум’яним оптимізмом, вони наснажені закличними інтонаціями. Ліричному героєві хочеться вірити, що навіки згинула неволя, розламано грати, де конали патріоти. Наскрізь ліризована громадянська поезія Олександра Олеся. Прийшовши в літературу в час революційного передгроззя, поет не міг не реагувати на бурхливі події нового дня.

Духовно єднаючись із загальнонародним піднесенням у країні, поет роздумує над участю свого слова, з пафосом заявляючи: «О слово! будь мечем моїм!» Але відгукнувшись на конкретні події, поет не стільки зображує їх реалії, політичний зміст епохи, скільки свої особисті переживання, співчуття до учасників тих подій, про що яскраво свідчать суб’єктивно забарвлені вислови: «червоні прапори, …як макові квітки», «свято землі», «серце, як арфа». В доробку письменника багато віршів про роль і місце поета в житті суспільства. Так, у вірші «Дайте, борці, мені кращую зброю!» поет висловлює побажання, щоб його поетичне слово стало мечем і сонцем. Поет уболіває за долю українського слова. Автор складає шану рідному народу, що зберіг свою мову «…в таку страшну годину…». Поет нещадно таврує доморощених перевертнів. Слід також вказати на те, що в ліриці поета значна увага приділяється гармонійному розвитку кожної особистості, усього людства.


Викладач: Кожен з вас мав випереджальне завдання - повинен був вибрати один із творів поета і навчитися виразно читати його, сьогодні ви спробуєте створити візитні картки тих поезій, що вибрали, та визначити символи в кожній з них.

Візитна картка поезії О Олеся ________________________


 • Жанр твору_____________________
 • Провідний мотив твору__________________________
 • Ключові образи_________________________________
 • Образи – символи________________________________
 • Почуття і роздуми, викликані твором________________________________________________________________________________

Аналіз поезій- презентація візитних карток поезій

h:\тв олеся тв урок\img_0890.jpg

І учениця: Презентація вірша «З журбою радість обнялась» - слайд №6

Олесь — природжений поет, який вибудував власний світ слова й почувань. Час довів, що цей світ, у якому «з журбою радість обнялась», не чужий сучасному читачеві.Датований 1906 роком вірш «З журбою радість обнялась» складається всього з двох строф, у яких визначене поетичне кредо Олеся.З журбою радість обнялась...

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх,


І з дивним ранком ніч злилась,
І як мені розняти їх?!

В обіймах з радістю журба.


Одна летить, друга спиня...
І йде між ними боротьба,
І дужчий хто — не знаю я...

Образ журби з радістю в обіймах наводить на думку, що не буває радості без журби, так, як і журби без радості. Напевно, життя — це химерне сплетіння болю, туги з любов’ю і щастям. Хіба б могла людина відчути радість, якби не знала, що таке печаль? У мистецтві, як і в житті, немає «білого» й «чорного». Від того, як складається життя митця, залежить настроєва тональність його творчості. Звичайно, журба з радістю в обіймах — це образ самого життя. Образ цей динамічний: радість летить, журба спиня, потім знову все повторюється. У нескінченній боротьбі між собою ці двоє протилежних почуттів розминаються на одну мить, а в наступну ще міцніше зливаються в обіймах. Їх не можна розняти, спинити, пізнати. Їх можна лиш відчути й передати словом, яке вражатиме в самісіньке серце, якщо воно правдиве. А що таке правда життя? Вона в постійній зміні почуттів, у взаємозв’язку радості й туги.Олесь висловив думку про те, що він і сам не знає, хто дужчий: журба чи радість. Ці почуття однаково дорогі поетовому серцю, бо вони наснажують і живлять його творчість. Може, творчість народжується зі страждання і стає джерелом розради для багатьох людей, які шукають відповіді на болючі для себе питання?Створюємо колаж – учень називає символи, що є в презентованій поезії, із набору картинок вибирає їх і клеїть на плакат.

ІІ учениця: Презентація вірша «Чари ночі» - слайд №10 + окрема слайдова презентація, виконана ученицею , - «Чари ночі» О. Олеся»

Уже десятки поколінь, відкриваючи для себе образний світ поезій, не перестають чудуватися Олесевими «Чарами ночі», які стали найулюбленішою піснею в народі. Слова цього вірша давно вже стали піснею, виконують її різні співаки.(Перегляд - відео- 1 хв. – Спів Марти Шпак, справді, зігріває душу, зворушує серце до сліз...!!!Та й пісня просто - душа України - "Сміються, плачуть солов'ї" - музика народна, сл. Олександра Олеся - 2 – 3 хв

Поет вважає, що саме музика може найтонше передати стан душі, боротьбу й суперечку людських почуттів.Через те поезія О.Олеся, сповнена звукових ритмів, мелодій, тонів і легкості, стала невичерпним джерелом для композиторів. Понад вісімдесят відомих композиторів різних національностей поклали Олесеві рядки на музику.Чарами слова й музики торкаються найпотаємніших струн душі пісні на його слова: «Чари ночі», «Айстри», «Літньої ночі», «Любов», «Ой чого ти, тополенько, не цвітеш…».

Приємно-болісний щем, прекрасне й чисте поривання юнацької душі до життєвих радощів, до людської привабливості, до дивовижного світу в собі й навколо. Запальні й відчайдушні, сповнені музики рядки поезії п’янять журбою про скороминущість і невлаштованість людського життя на тлі вічної краси та гармонії всесвіту. Вірш — не повчання, а вибух найвищої сили емоцій, народжених у душі ліричного героя полум’ям кохання. Поезія сприймається як гімн юності, пісня коханню, як уславлення єдності людини й природи. Розквіт світлого почуття людини й чарівна краса весняної ночі доповнюють одне одного, передають гармонійність буття. У творі змодельовано образ весни як найчарівнішої пори року, коли природа пробуджується від зимового сну. Люди, зачаровані красою оновленої природи, прагнуть співати, любити й жити. Використавши прийом обрамлення, поет підкреслює, що навіть природа хоче допомогти закоханим. Солов’ї попереджують, що молодість у людини буває лише раз, так само, як і раз буває справжнє кохання, тому треба ловити кожну мить, насолоджуватися хвилинами щастя.

Допрацьовуємо колаж – учень називає символи, що є в презентованій поезії, із набору картинок вибирає їх і клеїть на плакат.

ІІІ учень: Презентація поезії «О слово рідне! Орле скутий!».

Турбота поета про долю рiдного слова, «чужинцям кинутого на смiх» особливо гостро поставлена в поезiї «О слово рiдне! Орле скутий!». Як i в багатьох iнших випадках, громадянський пафос вiрша тут поєднано з глибокою задушевнiстю, лiричнiстю. Вірш О. Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» — пристрасний гімн рідному слову. Поет прославляє народ, який зберіг рідну мову в страшну годину, «коли він сам стоять не міг». Слово в поезії О. Олеся може бути мечем і сонцем. Слово — це душа народу і її, душу, можна зберегти, тільки зберігши мову. У поезії Олесь не оспівує слово, а закликає його спочатку стати мечем, а в наступному рядку — сонцем. Сонце і меч — знову протилежні символи. Слово, як і життя, у розумінні Олеся,— це єдність протилежностей. Це скутий орел, співочий і забутий грім. На початку вірша Олесь з болем констатує, що рідне слово кинуте на сміх чужинцям, його зреклися діти. Одначе вже в наступній строфі слово оживає і сміється в шумі дерев і музиці зір, у співі степів і реві Дніпра. У чому ж сила слова? Слово-меч захищає, стає в обороні рідної землі, а слово-сонце, освітивши край, вселяє надію в безсмертя народу. Олесь переконаний, що народ живий доти, доки живе його слово.

Для автора доля рідної землі, як і його особиста, невіддільна від долі рідного слова. Можливо, саме тому, коли Олесь опинився в еміграції, його поезія так і не піднялась до тих висот, яких вона сягнула тоді, коли митець був разом зі своїм народом.

Допрацьовуємо колаж коллаж – учень називає символи, що є в презентованій поезії, із набору картинок вибирає їх і клеїть на плакат.

ІV учень: Презентація вірша «Айстри» - слайд №8

Тему журби й радості Олександр Олесь продовжує у вірші «Айстри». Життя квітів — це життя людей, у якому одні прагнуть спокою й примарного щастя, інші ж, навпаки,— борні й діяння. Олесеві айстри марять про сонячні дні й весну і раптом бачать, що навколо — тюрма й жити марно. Вони вмерли, і над їхніми трупами засяяло сонце. Доля випробовує людину горем, смертю, нещастям для того, щоб перемогла надія.

Життя не кінчається, воно торжествує. Цього не зрозуміли Олесеві квіти — вони загинули, так і не дочекавшись сонця. Алегорія вірша зрозуміла: не коритися долі, а здобувати її і вірити, адже сонце обов’язково засяє. О. Олесь іронізує над айстрами: «І тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх». Він розуміє всю безглуздість та ілюзорність їхніх мрій про «ясну казку», де вічна весна. «Айстри» — це поезія про квіти, по-справжньому олюднена автором. Вірш спонукає замислитись і відчути, що життя дається людині один раз і треба його прожити гідно. Зломлена, упокорена людина мертва для світу, несхитна — вічна, невмируща.

Допрацьовуємо колаж – учень називає символи, що є в презентованій поезії, із набору картинок вибирає їх і клеїть на плакат.

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу- викладач звертає увагу на створений коллаж.

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\img_0892.jpg

Викладач:Олександр Олесь — видатний поет-символіст. Пригадаймо основні ознаки символізму. (Заглиблення у внутрішній світ людини; філософічність; творчий інтуїтивізм; музична стихія поезії, особливий ліризм; основний художній прийом — символ (слово — знак, натяк, загадка).

На основі аналізу поезій розкрийте символічне значення образів, заповнивши таблицю – слайд №11


Символ

Значення

Журба
Радість
Весна
Меч
Сонце
Поезії О. Олеся легкі, сонячні, сповнені кохання, щастя. Який зміст вкладав поет у слово «щастя», у які образи втілював?

Мікрофон»:

Продовжіть речення: Щастям для мене є…Проблемне питання: Які ж основні мотиви лірики Олександра Олеся?

V. Висновок

Романтик за світовідчуттям, Олександр Олесь сприймав світ у контрастній кольоровій гамі і так само його відображав. Радісні, світлі мотиви перемежовувались у його ліриці з мотивами суму і розчарування. Але не сумні настрої визначають особливість творчого «Я» Олеся. Поет усе життя залишався співцем життєстверджувальних настроїв і переконань. Хотілося б, щоб тим оптимізмом пройнялися і ми, його сучасні читачі.VІ.Оголошення результатів навчальної діяльності учнів (оцінювання)

Рефлексія: Чи вплинула на ваш настрій поезія О.Олеся, чи треба вам поміняти колір настрою? ( Учні аналізують, як змінився їх настрій, чому?)

Значить зустріч відбулася, зустріч із О.Олесем, відбувся дотик до душі.Побажання : Залишайтесь довше молодими, цінуйте свою молодість , не розмінюйтесь на дрібниці, бережіть свої світлі, чисті душі.

VІI. Домашнє завдання – слайд №12- Опрацювати сторінки підручника «Українська література», 10 кл. Г.Семенюк та ін.с.296-305 ; вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір); побудувати усне висловлювання «Особливості поезій митця»; читати драматичний етюд «По дорозі в Казку».
Висновки

Цей урок допоміг учням пізнати поетичну спадщину О. Олеся; визначити провідні мотиви поезій, з′ясувати ритмомелодійні особливості, художні засоби; учні навчилися визначати поетичні жанри; розвинули навички аналізу художніх образів, уміння висловлювати власні міркування з приводу особливостей поезії митця; усвідомили те, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — природне прагнення людини жити краще. Створення колажу, прослуховування поезій О. Олеся з допомогою відеокліпів сподобалося учням. Поезія О. Олеся вплинула на зміну настрою учнів, відбувся дотик поезіями автора до душ учнів.Література:
1. Усі уроки української літератури в 10 класі. Академічний та рівень стандарту / О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Г. Д. Корнух, Л. В. Манян, В. Г. Сухенко, Н. І. Счастливцева / Упоряд. О. М. Чхайло — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 458, [6] с.

2. Періодичні видання ВГ “Основа” “Українська мова та література в школі” 2012

3. www.school-worlg.com.ua

4. www.abc-people.com
Додатки

Кросворд

до теми «Життєвий і творчий шлях О. Олеся»
По горизонталі: 1. Де провів дитинство О. Олесь (Верхосулля); 2. Яку книгу, будучи дитиною, вивчив напам’ять (Кобзар); 3. Давня назва міста, де народився О. Олесь (Крига); 4. Захоплення в юнацькі роки (театр); 5. Назва переважної більшості поетичних збірок митця («Поезії»); 6. Останній твір поета («Ніч на полонині»); 7. Де жив останні роки поет (Прага).

По вертикалі: 1. Туга, сум, любов О. Олеся… (Україна)

рис

Термінологічний словничок

Символізм – за підручником «Українська література», 10 кл. Г.Семенюк та ін.. ст.292

Кола́ж (від фр. coller — склеювати) — технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.

У сучасному цифровому варіанті колаж - це твір, що складається з найрізноманітніших зображень, які з'єднуються в одну загальну композицію.(Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)
Візитна картка

поезії О Олеся _______________________


 1. Жанр твору____________________________________
 1. Провідний мотив твору__________________________
 1. Ключові образи_________________________________
 1. Образи – символи_______________________________
 1. Почуття і роздуми, викликані твором________________________________________


Таблиця


Символ

Значення

Журба
Радість
Весна
Меч
Сонце

Набір картинок для створення колажу

http://go4.imgsmail.ru/imgpreview?key=http%3a//www.tmyun.com/mid/yun_7965.jpg&mb=imgdb_preview_1872http://stat11.privet.ru/lr/0829cabdf80d7b33d742f0135a9584ea http://go3.imgsmail.ru/imgpreview?key=http%3a//www.poetryclub.com.ua/upload/poem_all/00354917.jpg&mb=imgdb_preview_381 http://go2.imgsmail.ru/imgpreview?key=http%3a//s53.radikal.ru/i141/1102/84/24b74ed2fe13.jpg&mb=imgdb_preview_935http://go3.imgsmail.ru/imgpreview?key=http%3a//www.supertosty.ru/images/cards/1den_vesni.jpg&mb=imgdb_preview_937


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка