Уроку Зміст уроку Завдання уроку № завдань підруч-ника Дата проведення Тема. Усне додавання іСкачати 181.04 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір181.04 Kb.

№ уроку

Зміст уроку

Завдання уроку

№ завдань підруч-ника

Дата проведенняТема. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток (продовження)Тема. Додавання виду 38 + 4. Творча робота над задачею. Розв'язування задачі двома способами.

Мета. Опрацювати прийом додавання одноцифрового числа з переходом через десяток. Розвивати вміння учнів розв'язувати задачі двома способами

495-503Тема. Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії.

Мета. Пояснити учням особливий випадок додавання. Опрацювати прийоми перевірки розв'язання прикладів на додавання

504-511Тема. Додавання виду 38 + 52. Задача на зустрічний рух.

Мета. Опрацювати з учнями випадок додавання двоцифрових чисел, коли сума одиниць доданків дорівнює десяти. Ознайомити з поняттям "зустрічний рух"

512-520Тема. Усне віднімання виду 40 — 8. Вправи і задачі на закріплення прийому віднімання.

Мета. Ознайомити учнів з прийомом віднімання одноцифрового числа від круглого двоцифрового. Розвивати вміння виконувати віднімання за допомогою числової шкали

521-529Тема. Закріплення прийому віднімання виду 40 - 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гострий і тупий кути.

Мета. Закріплювати опрацьований матеріал. Вправляти учнів у складанні задач за даним виразом. Формувати уявлення про гострий і тупий кути

530-536Тема. Віднімання виду 53 — 8. Творча робота над задачею.

Мета. Ознайомити учнів з випадком усного віднімання одноцифрового числа від двоцифрового з переходом через десяток. Формувати вміння ставити запитання до виразів, складених за числовими даними задачі

537-544Тема. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач.

Мета. Ознайомити учнів із загальним алгоритмом усного віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Вправляти в розв'язуванні задач за малюнками і числовими даними

545-554Тема. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею.

Мета. Удосконалювати вміння виконувати віднімання двоцифрових чисел. Формувати вміння встановлювати відповідність між поданим виразом та змістом задачі

555-559Тема. Віднімання виду 50 — 34. Розв'язування кругових прикладів.

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати загальний прийом віднімання двоцифрових чисел до різних випадків віднімання

560-567Тема. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнавання кутів різних видів.

Мета. Удосконалювати вміння виконувати усне й письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Формувати вміння складати задачі за даним коротким записом. Формувати вміння розпізнавати кути різних видів

568-575Тема. Додавання і віднімання двоцифрових чисел (повторення).

Мета. Удосконалювати вміння учнів виконувати додавання і віднімання двоцифрових чисел. Підготувати учнів до контрольної роботи

576-582Тема. Контрольна робота № 5.

Мета. Перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалу
Тема. Арифметичні дії множення і діленняТема. Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення і прикладів на множення прикладами на додавання.

Мета. Ознайомити з арифметичною дією — множенням. Вправляти учнів у складанні прикладів на множення з прикладів на додавання і навпаки

583-590Тема. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

Мета. Ознайомити учнів з назвами чисел при множенні, вправляти їх у читанні прикладів на множення. Формувати уявлення про можливість розв'язування задач дією множення

591-600Тема. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.

Мета. Опрацювати таблицю множення числа 2. Вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на застосування таблиці множення числа 2

601-608Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення вмінь виконувати додавання і віднімання в межах 100.

Мета. Розвивати вміння розв'язувати задачі й приклади із застосуванням таблиці множення числа 2. Закріплювати вміння виконувати додавання і віднімання в межах 100

609-617Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів.

Мета. Формувати вміння застосовувати знання таблиці множення числа 2 у процесі розв'язування прикладів та задач. Ознайомити з прикладами, що містять дії різного ступеня

618-628Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня. Конус. Циліндр.

Мета. Вправляти учнів у виконанні завдань на засвоєння таблиці множення числа 2. Ознайомити з задачами на дві дії різного ступеня. Формувати вміння їх розв'язувати. Формувати уявлення про конус і циліндр

629-635Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дії різного ступеня.

Мета. Повторити таблицю множення числа 2. Підготувати учнів до контрольної роботи

636-642Тема. Контрольна робота № 6.

Мета. Перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалу


Тема. Аналіз результатів контрольної роботи. Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня.

Мета. Ознайомити учнів з арифметичною дією — діленням, знаком дії ділення. Вправляти в читанні прикладів на ділення

643-649Тема. Зв'язок дій множення і ділення. Розв'язування задач і прикладів на дії першого ступеня.

Мета. Ознайомити учнів із зв'язком між діями множення і ділення. Навчати складати приклади на ділення з прикладів на множення. Вправляти у розв'язуванні прикладів на одну і дві дії

650-657Тема. Таблиця ділення на 2. Задачі на ділення.

Мета. Формувати в учнів уявлення про те, що зв'язок між діями множення і ділення є основою складання таблиць ділення. Скласти таблицю ділення на 2

658-663Тема. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.

Мета. Формувати вміння застосовувати дію ділення при розв'язуванні простих задач на ділення. Вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на ділення

664-669Тема. Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2.

Мета. Ознайомити учнів з назвами чисел при діленні. Вправляти в розв'язуванні задач на всі арифметичні дії

670-679Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.

Мета. Удосконалювати знання таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розвивати вміння розв'язувати і порівнювати прості задачі на ділення

680-689Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.

Мета. Розвивати вміння розв'язувати задачі на дві дії, які містять дію ділення. Вправляти учнів у складанні виразів за текстовим формулюванням

690-697Тема. Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на дії різного ступеня.

Мета. Формувати вміння складати таблицю множення числа 3 на основі відповідних прикладів на додавання. Розвивати вміння пояснювати дане розв'язання задачі

698-706Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові.

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати таблицю множення числа 3 у процесі розв'язування прикладів і задач. Ознайомити з можливістю різного розміщення множників в умові задачі

707-714Тема. Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.

Мета. Формувати уявлення про "коло", "круг", "центр кола". Формувати практичне вміння будувати коло за допомогою циркуля. Навчати порівнювати задачі на множення і додавання з одноковими числовими даними

715-722Тема. Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати вивчені таблиці множення і ділення під час розв'язування прикладів і задач. Продовжувати розвивати вміння пояснювати розв'язок задачі

723-729Тема. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення і ділення (повторення). Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.

Мета. Актуалізувати знання про взаємозв'язок дій множення і ділення. Продовжувати навчати учнів користуватися таблицями множення і ділення. Розвивати вміння знаходити довжину ламаної лінії

730-737Тема. Повторення вивченого. Творча робота над задачею.

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати знання таблиць множення і ділення для знаходження значень виразів та розв'язування задач. Підготувати до контрольної роботи


Тема. Контрольна робота № 7.

Мета. Перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалу


Тема. Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за даним розв'язанням.

Мета. Ознайомити учнів з таблицею ділення на 3. Вправляти учнів у застосуванні таблиці ділення на 3 під час розв'язування задач та прикладів на дві дії

747-754Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.

Мета. Продовжувати вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 3. Розвивати вміння знаходити периметр квадрата

755-761Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати знання таблиць множення і ділення для розв'язування прикладів на дві дії та складених задач. Повторити назви чисел в арифметичних діях. Формувати вміння знаходити довжину сторони рівностороннього трикутника за його периметром

762-771Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об'ємних геометричних фігур (куб, куля, конус, циліндр).

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати таблиці множення і ділення під час виконання математичних завдань, поданих у різних формах. Формувати вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури

772-780Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення).

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати таблиці множення чисел 2 і 3 та ділення на 2 і 3. Удосконалювати знання про залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня

781-787Тема. Повторення вивченого. Розв'язування складеної задачі на три дії за поданим планом.

Мета. Вправляти учнів у застосуванні знань таблиць арифметичних дій під час обчислень. Формувати вміння розв'язувати задачі на три дії

788-796Тема. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування прикладів і задач.

Мета. Скласти таблицю множення числа 4. Навчати учнів розв'язувати приклади і задачі з опорною на таблицю множення числа 4

797-804Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати таблицю множення числа 4. Розвивати вміння знаходити відповіді на поставлені запитання за малюнками і числовими даними

805-812Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв'язок множення і ділення (повторення).

Мета. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на дві дії, які потребують застосування таблиці множення числа 4

813-818Тема. Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4.

Мета. Опрацювати таблицю ділення на 4. Навчати учнів порівнювати задачі на ділення на рівні частини і на вміщення

819-827Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.

Мета. Вправляти учнів у застосуванні таблиць множення і ділення. Навчати порівнювати задачі на множення і ділення

828-834Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв'язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення).

Мета. Формувати в учнів уміння застосовувати таблицю ділення на 4 під час розв'язування задач і прикладів. Розвивати вміння складати задачу за її розв'язанням. Розвивати практичні вміння будувати прямі кути на папері в клітинку

835-842Тема. "Половина", "третина" і "чверть". Дії з величинами. Складання простих і складених задач.

Мета. Формувати в учнів уявлення про дріб (частину числа). Формувати вміння виконувати арифметичні дії з величинами

843-852Тема. Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.

Мета. Опрацювати таблицю множення числа 5. Формувати в учнів уміння складати задачі за даною схемою виразу. Формувати вміння знаходити значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама змінна

853-863Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

Мета. Формувати уявлення про "збільшення (зменшення) числа в кілька разів". Розвивати вміння використовувати таблицю множення числа 5 під час розв'язування прикладів і задач

864-873Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які включають зменшення числа в кілька разів.

Мета. Ознайомити учнів із задачами, які включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Закріплювати знання таблиці множення числа 5

874-879Тема. Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв'язуються двома діями.

Мета. Опрацювати таблицю ділення на 5. Розвивати в учнів уміння складати обернені задачі

880-888Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Мета. Вправляти учнів у знаходженні частини числа. Формувати вміння розв'язувати приклади і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення

889-896Тема. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.

Мета. Ознайомити з правилом про порядок виконання арифметичних дій. Формувати вміння розв'язувати задачі на три дії складанням виразу

897-903Тема. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв'язуються двома діями.

Мета. Підготувати учнів до контрольної роботи

904-914Тема. Контрольна робота № 8.

Мета. Перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалуТема. Повторення в кінці навчального рокуТема. Аналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. Побудова відрізків.

Мета. Розвивати і закріплювати знання учнів з питань десяткової системи нумерації

915-921Тема. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'язування складеної задачі на 3 дії.

Мета. Удосконалити знання про прийоми усного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Опрацювати задачі на дві чи три дії, що розв'язуються діями першого ступеня

922-926Тема. Повторення таблиць додавання і віднімання. Складання виразів за текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур.

Мета. Систематизувати знання про прийоми складання таблиць додавання і віднімання. Вправляти учнів у вживанні математичних термінів під час виконання дій першого ступеня

927-932Тема. Додавання і віднімання виду 27 + + 3, 90 — 2. Складання задачі на знаходження третього доданка.

Мета. Повторити окремі випадки дій додавання і віднімання в межах 100. Вправляти учнів у знаходженні невідомих компонентів дій першого ступеня

933-940Тема. Додавання і віднімання виду 28 + + 5, 46 — 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії.

Мета. Повторити окремі випадки усного додавання і віднімання в межах 100. Вправляти учнів у порівнянні значень числових виразів і знаходженні числових значень виразів з буквеним компонентом

941-947Тема. Перевірка дій додавання і віднімання. Письмове додавання і віднімання. Розв'язування і складання задач на дві дії. Перетворення величин.

Мета. Удосконалити вміння виконувати письмово дії першого ступеня. Вправляти учнів у перетворенні величин (мір довжини)

948-954Тема. Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач.

Мета. Актуалізувати знання про загальний випадок усного додавання двоцифрових чисел. Вправляти учнів у перевірці дії віднімання дією додавання. Удосконалювати вміння складати задачі за поданими виразами

955-959Тема. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове виконання дій додавання і віднімання для перевірки усних обчислень.

Мета. Актуалізувати знання про загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Формувати вміння застосовувати письмовий алгоритм виконання дій додавання і віднімання для перевірки правильності усних обчислень. Підготувати учнів до контрольної роботи

960-965Тема. Контрольна робота № 9.

Мета. Перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалу


Тема. Аналіз результатів контрольної роботи. Повторення дії множення. Назви чисел при множенні.

Мета. Розвивати знання учнів про дію множення. Вправляти у розв'язуванні задач на знаходження невідомого від'ємника

966-972Тема. Повторення таблиці множення числа 2. Порівняння виразів. Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об'ємних геометричних фігур.

Мета. Повторити таблиці множення. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на дії різних ступенів. Закріплювати вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури

973-978Тема. Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на 2.

Мета. Закріпити знання дітей про дію ділення. Повторити назви чисел при діленні та таблицю ділення на 2. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на дві дії

979-983Тема. Повторення таблиць множення числа 3 і ділення на 3. Розв'язування прикладів і задач.

Мета. Узагальнити знання учнів про зв'язок між арифметичними діями. Вправляти у складанні та розв'язуванні задач

984-987Тема. Підсумковий урок. Повторення таблиць множення чисел 4, 5 і ділення на 4, 5.

Мета. Провести бесіду про завершення вивчення програмового матеріалу в другому класі. Розв'язати цікаві задачі
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка