Урокуфізик и Клас 7 Дата. 20 р. Тема властивості й дії світла. Джерела та приймачі світлаСкачати 73.28 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір73.28 Kb.

К О Н С П Е К Т № 19

у р о к у ф і з и к и
Клас – 7 Дата – ________. 20__ р.

ТЕМА Властивості й дії світла. Джерела та приймачі світла

МЕТА: Сформувати в учнів знання про властивості й дії світла, джерела та приймачі світла. Навчити учнів пояснювати деякі світлові явища природи. Сформувати початкові уявлення про природу та властивості світла.
ОБЛАДНАННЯ: підручник, кольорова крейда, набір дидактичних роз-даткових матеріалів, таблиці «Світлові явища», «Поширення світла», «Джерела та приймачі світла», шаблони для перевірки знань за допомогою експрес-контролю (варіант 1) та бланки відповідей для учнів.
ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ (ТЕХНОЛОГІЇ УРОКУ):


1. Організаційний момент (1-3 хв.).

2. Актуалізація опорних знань.

Евристична колективна бесіда з класом.

  • Чи можна уявити собі життя без світла?

  • Чи потрібне світло рослинам? Для чого?

  • Чи потрібне світло тваринам? Для чого?

  • Для чого потрібне світло людині?

  • Який орган людини чи тварин здатен сприймати світло?

  • Чи потрібен зір людині?


3. Мотивація навчальної теми.

Отже, світло людині конче потрібне. Бо за допомогою зору і світла ми пізнаємо навколишній світ у всій його красі та багатогранності. Зір дає людині можливість дізнатися про навколишній світ більше, ніж усі інші чуття, разом узяті. Дуже цікавим є те, що 90 % усієї інформації про навколишній світ ми отримуємо завдяки зору.

Приклади світлових (оптичних) явищ природи:
а) веселка

б) відбивання тіл від поверхні озера

в) заломлення на межі повітря і води

Світло потрібне скрізь: безпека руху транспорту пов’язана із застосуванням фар, освітленням доріг; у військовій техніці використовують освітлювальні ракети, прожектори; нормальне освітлення робочого місця сприяє підвищенню продуктивності праці; сонячне світло збільшує опір організму хворобам, поліпшує настрій людини.
4. Оголошення теми і мети уроку.

Тому темою сьогоднішнього уроку є «Властивості й дії світла. Джерела та приймачі світла». Під час цього уроку ми повинні сформувати знання про властивості й дії світла, джерела та приймачі світла. Навчитися пояснювати деякі світлові явища природи.


5. Пояснення нового навчального матеріалу.

Розповідь учителя.
В англійській мові «світлий» і «легкий» позначаються одним словом «light». Частинки світла назвали фотонами – від грецького «фотос», що означає «світло». Світло – різновид електромагнітного випромінювання, яке сприймається оком. Світло має швидкість 300 000 км/с.

Приймачі світлатіла і пристрої, у яких під дією світла відбуваються помітні зміни.

Джерела світла – тіла, що випромінюють світло.

До світлових джерел відносять: Сонце, зорі, блискавка, багаття, полум’я свічки, лампа розжарення, екран телевізора, деякі комахи, риби, рослини. Джерела світла є штучні (створені людиною) і природні (створені природою). Пояснення таблиць.

Приймачі світла – око, зелене листя (яке годує все живе на Землі), світлочутлива плівка, папір. Пояснення таблиць.

Оптика – це розділ фізики, який вивчає світлові явища. Слово optos в перекладі з грецької мови означає видимий, зримий. Приклади світлових (оптичних) явищ: веселка, світить місяць, світить ліхтарик, блискавка, сонячні зайчики, випромінювання світла, поглинання світла, відбивання світла, заломлення світла.

У 20 столітті вченими було з’ясовано, що світло поводить себе як частинки і як хвилі. Вчені назвали це корпускулярно-хвильовий дуалізм. Корпускула означає частинка.

Джерела світла ми бачимо тому, що створюване ними випромінювання потрапляє нам у очі. Ми також бачимо і тіла, які не є джерелами світла – будинки, машини. Світло відбивається від цих предметів і потрапляє нам у око – це є приклад коли світло поводить себе як частинка. Згодом ми переконаємося, що світло поводить себе і як хвиля – воно може оминати перешкоди. Але про це пізніше.

Світло спричиняє певні дії – це освітлення предметів, фотосинтез у листочках рослин, у процесі виготовлення фотографій, нагрівання предметів, вибивання електронів з речовин.
6. Закріплення вивченого навчального матеріалу.

6.1. Колективне розв’язування задач і вправ:


№ 1.

Запишіть у два стовпчики природні і штучні джерела світла: Сонце, свічка, екран телевізора, зорі, трухляки, лампи денного світла, блискавка, газовий пальник, полярне сяйво, екран дисплея.

№ 2.

Наведіть приклади приймачів світла.

№ 3.

Яка відстань від Сонця до Землі, якщо світло пролітає цю відстань за 8 хвилин ? (Коментоване розв’язування вчителем на дошці)

№ 4.

Як називається частинка світла ?

№ 5.

Яка дія світла викликає утворення:

а) хлорофілу в листі; б) засмаги тіла людини; в) затемнення фотоплівки.№ 6.

Наведіть приклади, коли тіла нагріваються, якщо на них падає світло ?


6.2. Перевірка набутих знань на уроці (використання експрес-контролю).

Варіант 1Завдання

Відповідь 1

Відповідь 2

Відповідь 3

1

Частинку світла називають …

Атом

Фотон

Електрон

2

Світло поводить себе як …

Частинка

Хвиля

Частинка і хвиля

3

Освітлювання, нагрівання, фотосинтез, під дією світла вилітають електрони з речовини – це є …

Дії світла

Механічні явища

Дифузія

4

Людський орган, який сприймає світло називається …

Шкіра

Ніс

Око

5

Освітлювальна дія світла служить для того, щоб …

Вибивати електрони

Все бачити

Все нагрівати

6

Нагрівальна дія світла служить для того, щоб …

Нагрівати тіла

Засмагати

Освітлювати

7

Хімічна дія світла служить для того, щоб …

Нагрівалися тіла

Дезінфіку-вати

Відбувався фотосинтез

8

Електрична дія світла служить для того, щоб …

Освітлювати

Вибивати електрони

Нагрівати

9

Як називається розділ фізики, в якому вивчають світлові явища?

Оптика

Механіка

Фотосинтез

10

З якою швидкістю поширюється світло в однорідному середовищі?

300 000 м/с

30 000 км/с

300 000 км/с

11

Постійне перетворення енергії сонячного світла служить для того, щоб людина …

Використо-вувала її

Малювала

Добре думала

12

Яка тканина сильніше і швидше нагрівається від Сонця?

Червона

Біла

Чорна6.3. Перегляд явища світіння живих організмів.

«Компанія» світних організмів надзвичайно різноманітна. Серед них є водорості, бактерії, гриби, молюски, комахи, восьминоги, кальмари, медузи та риби («морський чорт», яка перед ротом має світний ліхтарик, який приманює здобич):У нічному лісі таємниче світяться старі пні («гниляки»), це світіння спричинюють мікроорганізми, що мешкають у них. Світіння живих організмів спричинено не їхньою високою температурою, а складними хімічними процесами.


7. Підсумки уроку.

Заключна бесіда з класом.

  • Про що ми сьогодні говорили на уроці?

  • Кому потрібне світло?

  • Назвіть джерела світла?

  • Чи є тваринки, які світяться?

  • Який орган тіла людини сприймає світло?

  • Коротенько розкажіть, що би було якби світло пропало?


8. Домашнє завдання: вивчити § 13-14, розв’язати № 1-5 (із § 13-14), знайти фотографії тварин і рослин (у книжках, в Інтернеті), які здатні випромінювати світло.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка