Узагальнення І систематизація знань учнів за 2 клас при вивченні теми «повторення матеріалу» По підручнику М. В. Богдановича «Математика 3Сторінка1/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

ЗА 2 КЛАС ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ « ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ»

По підручнику М.В. Богдановича «Математика 3 ( 2)» (1997 р.)

Скворцова С.А.


При вивченні першої теми «Повторення матеріалу» варто узагальнити і систематизувати знання учнів, отримані в 1-ому класі ,а саме:

нумерацію чисел у межах 100;

арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення;

обчислювальні прийоми додавання і віднімання: по частинам та по розрядам;

таблиці множення чисел 2 і 3; таблиці ділення на 2 і на 3;

прості задачі: на знаходження суми і залишку; на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць; на різницеве порівняння; на знаходження невідомого доданка, невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника; на знаходження суми трьох доданків; на знаходження третього числа по сумі двох даних; на конкретний зміст добутку ; на ділення на рівні частини і по змісту;

складені задачі: на знаходження залишку; на знаходження суми; на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць; на знаходження невідомого доданка; на різницеве порівняння; на знаходження частки;

алгебраїчний матеріал – поняття: «числовий вираз», «значення числового виразу», «вираз, що містить букву», «рівність», «нерівність»; уміння читати і записувати найпростіші математичні вирази і вирази, що містять дужки, вирази, що містять дії різних ступенів; уміння знаходити значення найпростіших числових виразів, виразів, що містять кілька дій, у тому числі, дії різних ступенів і дужки; уміння знаходити значення буквених виразів;

геометричний матеріал – поняття: «крапка», «пряма», «крива», «відрізок», «ламана», «багатокутник», «прямокутник», «квадрат», «трикутник», «коло», «окружність»; уміння будувати пряму, відрізок заданої довжини, прямокутник із заданими довжинами сторін, окружність заданого діаметра; уміння знаходити периметр прямокутника, квадрата, трикутника;

величини: довжина, маса, об’єм; одиниці виміру величин, співвідношення між одиницями виміру.

Також перша тема припускає ознайомлення учнів з :

буквами латинського алфавіту;

поняттям «рівняння» і навчання рішенню найпростіших рівнянь;

рішенням задач способом складання рівняння;

поняттям «зворотна задача» і складанням зворотних задач до даної задачі;

складеними задачами на знаходження зменшуваного;

величиною – часом і одиницями її виміру: рік, місяць, доба, тиждень, час року.

Виходячи з цього ми пропонуємо наступне поурочне планування теми «Повторення матеріалу» :
№ уроку

Тема уроку


1.

2.


3.
4.

5.
6.


7.

8.9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.


20.


Нумерації чисел у межах сотні: однозначні і двозначні

числа, позиційний принцип у записі числа;

послідовність чисел першої сотні, властивості натурального

ряду .


Запис двозначних чисел, представлення числа у виді суми

доданків, склад однозначних і двозначних чисел, способи

порівняння чисел. Випадки додавання і віднімання , засновані

на нумерації.

Спосіб додавання і віднімання чисел по частинам у межах 100.

Прості задачі.

Складені задачі.

Узагальнення способу порозрядного додавання і віднімання в

межах 100.Складені задачі на знаходження залишку.

Узагальнення різних математичних структур складених

задач на знаходження суми. Додавання і віднімання

двозначних чисел способом обчислення по частинам і

порозрядно.

Узагальнення арифметичних дій додавання і віднімання,

множення і ділення. Складені задачі на знаходження

невідомого доданка.

Узагальнення прийому письмового додавання і віднімання.

Узагальнення складених задач на знаходження невідомого

доданка.

Складені задачі , у яких треба знайти число, більше чи

менше іншого числа.

Контрольна робота № 1.

Буквені вирази. Рівняння. Рішення найпростіших

рівнянь.


Рішення задач способом складання рівняння.

Ознайомлення з поняттям «зворотна задача». Складені задачі на знаходження зменшуваного.

Складені задачі на різницеве порівняння.

Узагальнення знань учнів по геометрії.


Узагальнення способів складання таблиць множення чисел 2 і 3 і ділення на 2 і 3. Завдання на запам'ятовування табличних

результатів. Складені задачі на знаходження частки.

Узагальнення способів складання таблиць множення і ділення.

Задачі на усі вивчені випадки додавання і віднімання,

множення і ділення.

Узагальнення знань учнів щодо величин і їх

вимірів. Узагальнення способів складання таблиць.

Закріплення обчислювальних навичок. Додавання і віднімання

двозначних чисел з переходом через десяток способом

округлення. Формування умінь рішення задач. Підготовка

до контрольної роботи.

Контрольна робота № 2.
Зауважимо, що в поурочному плануванні (М.В. Богданович, Н.П.Листопад. Календарне планування з математики для 3(2) і 4(3) класів. “За друга”, Київ 1999) на вивченні цієї теми виділяється 20 годин.

Розглянемо питання про методику проведення уроків по узагальненню і систематизації знань, про організацію навчальної діяльності школярів на цих уроках. Як відомо, на успішність виконання діяльності великий вплив робить її мотивація .

Для вироблення в дітей свідомої мотивації навчальної діяльності, саме навчальну діяльність варто будувати певним чином – вивчення кожного розділу чи теми повинне складатися з трьох етапів: мотиваційного; опреціонально-оцінного; рефлексивного-оцінного. У зв'язку з цим, урок ми пропонуємо починати з мотивації навчальної діяльності учнів, а закінчувати підведенням підсумків уроку.

Починати урок потрібно з повідомлення вчителем цілей і задач уроку, створення позитивної мотивації діяльності учнів.

У психологічній науці відомі два шляхи впливу на мотивацію дитини. Перший – “ зверху вниз” – полягає в тому, що вчитель проводить спеціальну роботу з учнями по усвідомленню мотивів, школяреві розкриваються ідеали, цілі, які повинні в нього сформувати на думку вчителя; потім ці “норми” перетворяться з зовні зрозумілих до внутрішньою, прийнятою самою дитиною. Другий шлях – “знизу нагору” – отут виховання мотивів здійснюється через організацію різних видів діяльності дитини, в умовах активної діяльності самого учня. Цей шлях сприяє актуалізації спонукань школяра і систематично їх підкріплює, завдяки чому вони зміцнюються і включаються в мотиваційну сферу учня.

Для формування позитивної мотивації важливо, щоб кожен учень усвідомив себе суб’єктом навчально-виховного процесу, розумів , що цей процес організований саме для нього, що цілі і задачі цього процесу – його власні цілі; що він грає в цьому процесі не підлеглу, а досить активну і важливу роль. Усі ці моменти реалізуються способом індивідуально-рольової форми організації навчального процесу. (Це положення ми реалізуємо на першому уроці, запропонувавши учнем різні ролі; а також на кожнім уроці: у процесі роботи в парах, коли учні по черзі відіграють роль учителя, перевіряючи правильність відповідей свого сусіда по парті; при резензуванні відповідей товаришів; при виконанні завдань на критику помилок; при здійсненні допомоги товаришам у ролі “консультанта”.)

Для формування і підтримки мотивації навчання необхідне створення відповідного емоційного клімату в навчальному колективі. У психолого-педагогічній літературі виділені позитивні емоції, порушення яких сприяє позитивної мотивації навчальної діяльності:


 1. позитивні емоції, зв'язані зі школою в цілому і перебуванням у ній;

 2. позитивні емоції, обумовлені рівними, гарними, діловими взаєминами з вчителем і товаришами по класі, відсутність конфліктів з ними, участю в житті класного колективу ( у великому ступені залежать від комунікативних і экспрессивних здібностей учителя);

 3. емоції, зв'язані з усвідомленням кожним учнем своїх великих можливостей у досягненні успіхів у навчанні, у подоланні труднощів, у рішенні складних задач ( з метою їх зрушення вчитель повинний організувати досягнення успіху кожним учнем за допомогою своєчасної допомоги дитині: консультацій, карток-підказок; пам'яток і т.п.);

 4. позитивні емоції, що виникають при оволодінні прийомами самостійного освоєння знань , новими способами удосконалення своєї навчальної діяльності, самоосвіти.

Таким чином, урок починається з мотивації навчальної діяльності учнів і закінчується підведенням підсумків уроку. У плині уроку мотивація навчальної діяльності дітей підтримується способом індивідуально-рольової форми організації навчального процесу , а також за допомогою зрушення в школярів позитивних емоцій.

У створенні позитивного настрою на навчальний рік у цілому велика роль першого уроку. На першому уроці ми повинні створити мотивацію навчання на тривалий проміжок часу – чверть, а те і рік. Тому, на цьому уроці метою вчителя є створення позитивного емоційного тла навчання , тобто порушення в дітей позитивних емоцій за допомогою ігрової діяльності: ігор - подорожей, ігор - змагань, сюжетно-рольових ігор; цікавих завдань; використання уривків художніх творів, віршів. Так само в дітей позитивні емоції викликаються досягненням успіху, відкіля випливає, що на першому уроці зміст завдань повинен бути посильним для кожного учня і не викликати утруднень: кожний з них повинний усвідомити свої великі можливості в досягненні успіху. Зауважимо, що досягнення успіху є внутрішнім мотивом навчання. Таким чином, ми пропонуємо проводити перший урок математики у формі гри і спеціально продумати зміст додаткових питань до завдань підручника, з метою попередження утруднень у школярів; для сильних учнів варто передбачити картки-завдання з логічним навантаженням. Далі пропонується конспект першого і всіх наступних уроків по систематизації й узагальненню знань учнів за 1-й клас. Зауважимо, що на пропонованих уроках використовуються, як розроблені автором завдання, так і завдання підручника М.В.Богдановича «Математика 2(3)».

Зауважимо, що пропоновані конспекти уроків розраховані на високий темп роботи, тому, з огляду на особливості класу, учитель за своїм розсудом може скоротити і спростити зміст навчального матеріалу. У зв'язку з великим обсягом матеріалу, що підлягає узагальненню і систематизації, робота над основною частиною завдань проводитися усно.
Урок 1.

Тема: Нумерації чисел у межах сотні: однозначні і двозначні числа, позиційний принцип у записі числа; послідовність чисел першої сотні, властивості натурального ряду .
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів по нумерації чисел у межах 100:


 • повторити пряму і зворотну послідовність чисел першої сотні;

 • узагальнити поняття «однозначне» і «двозначне число»;

 • узагальнити утворення чисел шляхом додавання і відлічування по 1;

 • актуалізувати утворення двозначних чисел з десятків і одиниць;

 • узагальнити і систематизувати поняття «склад числа»;десятковий склад двозначних чисел;

 • повторити позиційний принцип запису числа;


Хід уроку.

1Мотивация навчальної діяльності.

Колективна розробка гри.

- Попереду у нас цілий навчальний рік. Давайте разом подумаємо, як ми будемо вчитися, щоб навчання було цікавим для кожного. Може спробуємо пограти?…Але у яку гру?… Може бути в школу майбутнього чи в подорож на океанському лайнері, а може в політ на космічному кораблі, що робить пасажирський рейс між галактиками?… Пропонуйте!… В що можна ще пограти?…(Учні пропонують різні ігри) Не забувайте, що під час цієї гри ми будемо вивчати найдавнішу науку АРИФМЕТИКУ! Так, може, будемо подорожувати по країні « АРИФМЕТИКА»? …

- Отже, у цьому навчальному році чи на цьому тижні, і взагалі поки нам не набридне, ми будемо грати в подорож по країні «АРИФМЕТИЦІ». Але в кожного повинна бути своя роль у цій грі! Які можуть бути ролі? (Учні називають можливі ролі, а вчитель визначає рольовий зміст.)

- Отже, ми мандрівники - туристи, тому в грі повинні брати участь: 1. Керівник туристичної групи. Він - контролює підготовку кожного учня до уроку: наявність на парті щоденника, підручника, зошитів, ручок, олівців, лінійки.

 2. Гід-перекладач. Він – перевіряє наявність і правильність виконання домашнього завдання кожним учнем класу; організує взаємоперевірку знань учнями і безпосередньо контролює знань правил і умінь розв'язувати приклади і задачі.

 3. Помічники гіда-перекладача. Виконують ті ж функції.

 4. Лікар групи – контролює чистоту класної кімнати, зовнішній вигляд учнів.

 5. Туристи - знайомляться з жителями країни, вивчають їхні закони і звичаї.

- Тепер визначимо виконавців ролей. Але тільки, щоб нікому не було образливе (адже ролі не однаково привабливі), виконувати роль учень буде, наприклад тиждень, а потім можна помінятися ролями. Згодні?

 • Вибирайте собі самі ролі, а після уроку ми разом вирішимо, хто яку роль буде виконувати.

2. Систематизація й узагальнення знань учнів по нумерації чисел першої сотні.

Гра-подорож по країні «Арифметиці»

- Отже, у подорож! • Як ви думаєте, хто є жителями країни «Арифметики»? ( Числа)

 • А які бувають числа? (Однозначні і двозначні)

 • Назвіть всі однозначні числа в порядку зростання .А тепер у порядку убування.

 • Приведіть приклади двозначних чисел. Назвіть їх у порядку зростання, а потім у порядку убування .(Декілька учнів приводять свої приклади)

 • Подивитеся! Йде якесь число і здається до нас звертається: « Я найбільше двозначне число. Відгадайте хто я!» (99)

 • А за ним інше число: «А я найбільше однозначне число. Хто я?» (9)

 • «А я саме маленьке двозначне число. Чи знаєте ви мене?» (10)

 • Які числа називаються однозначними? (Числа, для запису яких використовується тільки один знак – цифра.)

 • Які числа називаються двозначними? (Числа, для запису яких використовується два знаки , тобто цифри)

 • А якщо в записі числа використовуються три цифри, те як його можна назвати? (Тризначне.) Таким чином, у залежності від кількості цифр, використовуваних для запису числа, числа поділяються на однозначні, двозначні, тризначні ,.... ( учні продовжують перелік)

 • Чим відрізняються однозначні і двозначні числа?(Для запису однозначних чисел використовується тільки одна цифра, а для запису двозначних – дві цифри.)

 • Що загального в однозначних і двозначних чисел? (Вони записуються за допомогою тих самих цифр.)

 • Таким чином, для запису однозначних і двозначних чисел використовуються особливі знаки – цифри. Скільки цифр використовується для запису чисел? (10)

 • Загадка:

Проживають у важкій книжці

Хитромудрі братики

Десять їх, але брати ці

Порахують усі на світі. Хто вони? (цифри) • Запишіть по - порядку всі цифри.(Учитель записує цифри )

 • А тепер послухаємо, що про себе розповідає кожна цифра :

Коли пишеш одиницю,

Потрібно прямо вниз прагнути. 1

Покружиш навколо трошки,

На який захочеш ніжці,

Зроби убік шажок –

Два перед тобою, дружок. 2

Півколо разок, інший,

Прочерти будь-якою ногою,

Тільки слід свій не зітри –

Усі побачать цифру три. 3

Вниз і убік ривок,

І ще раз поперек.

Пишеш у класі або у квартирі,

Вийде все рівно чотири. 4

А тепер пішла танцювати по папері цифра п'ять:

Руку вправо простягнула, ніжку круто зігнула! 5

Цифра шість – дверний замочок,

Зверху гак, унизу крючечок. 6

От сімка – коцюба,

У неї одна нога. 7

У вісімки два кільця

Без початку і кінця. 8

Цифра дев'ять, або дев'ятка,

Циркова акробатка.

Якщо на голову встане

Цифрою шість дев'ятка стане. 9

«Ах, як красиво! Але де Нуль? Нулик?» – Нулик сидів опустивши голову. «Не годжу я в жодну задачу, адже я нуль, порожній, я нічого не значу!»


 • Отже, і однозначні і двозначні числа записуються за допомогою тих самих знаків – цифр, і їх всього 10.Запишіть за допомогою цих цифр усілякі круглі числа – числа, що закінчуються нулем. Скільки цифр необхідно використовувати для їхнього запису? (дві) Які це числа? (Двозначні). Прочитаємо числа в порядку зростання; у порядку убування (по ланцюжку).

 • Давайте підслухаємо ,про що сперечаються цифри!

Один раз цифри посперечалися з нулем і стали його дражнити: «Ти хоча теж цифра, але нічогісінько нічого не значиш! От учень візьме цифру 2 і поставити 2 кубики, а візьме тебе і нічого не поставить.»

«Правда, правда, ни-чо-го», - сказала п'ятірка.

«Ни-че-воч-ка, ни-че-воч-ка», - затараторили цифри.

«Дурні, ви нічого не розумієте, - сказав нуль. - От одиниця. Я стану з тобою поруч праворуч. Чим ти тепер стала? Відповідай!»- Нуль став праворуч поруч з одиницею, і вона стала ... десяткою.

«А от я встану поруч з тобою праворуч, п'ятірка, що ти будеш означати? Відповідай!» – Нуль став праворуч з п'ятіркою і стала вона ... п'ятьма десятками, п'ятдесятьма.

Нуль ставав праворуч з кожною цифрою і вимагав відповісти, чим вона стала.

«Я збільшую кожну з вас, а ви мене ничевочкой називали. Невдячні! Подумайте гарненько, і ви зрозумієте, що я для вас значу. Коли вас ні, я вас завжди заміняю... Чи можете ви записати відповідь у таких прикладах: 5 – 5= ... 47 – 47=... Да, спробуйте! Нікого з вас тут не можна поставити. А чи знаєте, що при множенні на нуль, я будь-яке число в нуль перетворює! Хто з вас цим може похвастатися? А при діленні для мене спеціальне правило придумали : ділити на нуль не можна!»

Задумалися цифри і перестали дражнити нуль.

Але цифрам усе-таки хотілося посперечатися, і вони затіяли суперечку між собою. «Я більше всіх, - заявила дев'ятка, - я не яка-небудь одиниця». Одиниця засміялася , підскочила до дев'ятки ліворуч і закричала: «Хто тепер більше, ти чи я? Відповідай!»Вийшло ... 19.

«Я десяток, а ти тільки дев'ять: десять адже більше дев'яти. А , мовчиш?» Підбігла сімка, стрибнула на одиницю і сама стала ліворуч. Вийшло ... 79. «Я сім десятків, сімдесят, розумієш?» Так усі цифри ставали поруч з дев'яткою й усі виявлялися більше дев'ятки. Здивувалася дев'ятка, похнюпилась ... • Чи правильно сперечаються цифри? Який висновок можна зробити? ( Дев'ятка найбільша з цифр, коли цифри живуть окремо, коли вони стають поруч друг із другом, та справа міняється. Саме головне – місце цифр у числі. На першому місці праворуч пишуться одиниці, на другому справа на ліво – десятки.)

 • Цифри зрозуміли і з тих пір перестали сперечатися, хто з них більше. Отже, зміст цифри міняється в залежності від її положення в записі числа. У нас прийнята десяткова позиційна система числення. Тобто цифра, поставлена ліворуч, позначає число в 10 разів більше, чим та ж цифра, що стоїть праворуч.

У 10 разів більше • Запишіть двозначне число за допомогою цифри 5. Що позначає 5, що стоїть на 1-ом місці ,рахуючи з права наліво? На другому місці?

 • У десятковій системі числення 10 простих одиниць утворять один десяток чи одну одиницю другого розряду. Десятки можна рахувати, як прості одиниці: ми теж одержимо 1, 2,3,..., але тільки десятка.

 • Відкрийте підручники на сторінці 3, №1 Прочитайте завдання. Уважно розгляньте перший малюнок. Що ви бачите? Скільки паличок у пучку? Як інакше можна сказати? Скільки пучків-десятків? Що позначають окремі палички? Скільки окремих паличок? Яке число складається з 2 десятків і 1 одиниці?

 • Кожен малюнок – це будиночок деякого числа. По малюнках визначте які числа мешкають у цих будиночках? Що ми знаємо про ці числа: які вони – двозначні чи однозначні; за допомогою яких цифр записуються; що позначає кожна цифра в записі числа.

 • Числа, як і люди живуть у будинках. Будинки розташовуються на вулицях, кожен будинок на вулиці має свій номер. Прогуляємося по вулиці, але не забувайте, що ми туристи і вивчаємо жителів країни «Арифметика», нам цікаво як вони живуть .

 • Розгляньте таблицю «Сотня».

 • Назвіть числа другого десятка, третього десятка.

 • Прочитайте числа десятого стовпчика. Чим вони цікаві? Як вони називаються?

 • Які числа пропущені в таблиці? (Учні працюють по картках)

1 варіант:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

6071

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2 варіант:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3041

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

3 варіант:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

8091

92

93

94

95

96

97

98

99

100

4 варіант:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4051

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

5 варіант:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

7081

82

83

84

84

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

6 варіант:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

5061

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
 • Як треба міркувати при виконанні цього завдання? ( 1.Визначити числа якого десятка пропущені. 2.Зробити висновок про число десятків у кожнім з цих чисел. 3.Прираховуючи по 1 до попереднього числа ,одержимо наступне за ним.)

 • Підкресліть у таблиці однією лінією всі числа, що містять 7 одиниць. Чим вони відрізняються? Який висновок можна зробити? ( У кожнім десятку є число, що містить 7 одиниць.)

 • Підкресліть у таблиці всі числа, що містять 3 десятки. Чим вони відрізняються? Який висновок можна зробити? (Тільки в 4-ому десятці, кожне число містить по 3 десятки.)

 • Назвіть номера будинків по вулиці «1-я сотня» від тридцятого до сорок другого. Діти по ланцюжку називають числа, виконуючи завдання № 2.

 • Вулиці розбиті на квартали: 1-й десяток, 2 –й десяток, ... 10—й десяток. Які числа живуть у кварталі 2-го десятка? Чим вони схожі? Чим відрізняються? Діти по ланцюжку виконують № 3.

 • Назвіть усі числа , що живуть на вулиці «1-я сотня», у яких є 5 одиниць. 7 десятків. 2 одиниці. 9 десятків

 • Давайте підійдемо ближче! Тут хтось плаче! Що ж трапилося? Це плаче число 51: « Ми плавали з друзями на яхті, сонце світило, ми загорали, веселилися, але от, відкіля не візьмися – цунамі! Деяких моїх товаришів змило хвилею за борт! Треба їх дістати з води, допоможіть!». Які ж числа плавали на яхті, ми довідаємося якщо відновимо послідовність чисел у № 5.Діти виконують № 5.

 • А як ви догадалися, які числа загубилися? Як утвориться кожне наступне число з попереднього? А як одержати число, що передує даному? Це справедливо тільки для двозначних чисел? Який висновок можна зробити? (Будь-яке число можна одержати шляхом додавання 1 до попереднього чи віднімання 1 від наступного.)

 • Почекайте! Почекайте! Здається ще хтось за бортом! Кинемо рятувальний круг, зараз ми його витягнемо! Бачу 7 десятків, а за ними тягнуться 8 одиниць... Яке це число? Подумайте як одержати двозначне число?

 • Почекайте! Хто це кричить? Число, що більше 83 на 1.Яке це число?

 • А це число, менше 25 на 1.Чи знаєте ви його?

 • А це ціла група чисел, більших за 62, але менших за 75.Назвіть ці числа.

 • Ура! Ми допомогли відважним мореплавцям – числам! Так пограємо разом з ними!

Гра «Веселий рахунок чи боротьба за цифру».

У кожної дитини на парті дві таблиці:


5 19 10 18

16 22 24 13

15 6 11 4

8 1 14 7


20 21 23 17

12 9 2 352 77 59 76

60 54 67 72

58 69 50 61

65 74 68 73

51 71 66 55

62 70 57 63

75 56 64 53

Задача кожного учня полягає в тому, щоб рахуючи від 1 до 24 чи від 52 до 76 , показувати одночасно кожне з них на таблиці. Учні тренуються на місцях.

До дошки запрошуються два учні і стають перед однією з двох таблиць виконують дане завдання. Той , хто скоріше назве числа, вважається переможцем. Учні змагаються парами.

3. Підсумок уроку.


 • Що ми повторювали сьогодні на уроці?

 • За допомогою яких знаків записуються числа? Скільки існує цифр?

 • Які числа ви знаєте? Чим відрізняються однозначні числа від двозначних?

 • Як утворюються однозначні числа? Як утворюються двозначні числа? Який загальний спосіб утворення є у всіх чисел?

 • Що можна сказати про порядок чисел у натуральному ряді? На скільки кожне наступне більше попереднього числа? На скільки кожне попереднє число менше наступного?

Урок 2.

Тема: Запис двозначних чисел, представлення числа у виді суми доданків, склад однозначних і двозначних чисел, способи порівняння чисел. Випадки додавання і віднімання , засновані на нумерації.

Ціль:

 • актуалізувати представлення двозначного числа у виді суми десятків і одиниць – суми доданків;

 • узагальнити і систематизувати способи порівняння чисел;

 • систематизувати випадки додавання і віднімання, засновані на знанні нумерації:

 • на знанні послідовності чисел у натуральному ряді: додавання і віднімання 1;

 • на знанні десяткового складу: додавання до круглих десятків по декілька одиниць, віднімання з числа , що складається з десятків і одиниць, числа, рівного його десятків чи його одиниць;

 • використання укрупнення рахункових одиниць: додавання і віднімання круглих десятків.
 1. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку.

- Ми продовжуємо подорож по країні «Арифметиці», продовжуємо вивчати жителів цієї країни…числа. Застосуємо знання про числа і запишемо відповіді на завдання математичного диктанту.

 1. Математичний диктант:

 1. Запишіть число, яке стоїть за числом: 60, 80, 69.

 2. Запишіть попереднє число для чисел: 34,70, 59.

 3. Запишіть число, що складається з 2дес. і 7 од.; 9дес; 4од.; 8дес. і 3од.

 4. В ящику було 67 груш, 30 груш продали. Скільки груш залишилося?
 • Числа, як і люди живуть у квартирах : однозначні числа – в однокімнатних квартирах; двозначні – у двокімнатних. Як ви думаєте, для чого двозначним числам квартира з декількох кімнат? (Перша кімната – для одиниць, а друга – для десятків)

 • Уважно розглянете таблицю в № 4 – це багатоповерховий будинок, у якому живуть двозначні числа. Назвіть які числа живуть у цьому будинку. Що ми знаємо про кожне з цих чисел? Прочитайте питання по підручнику. Відповімо на них.

 • Потрібно заселити багатоповерховий будинок:

Дес. Од.Поселіть в цьому будинку числа, що містять 3 десятки і 2 одиниці; 8 десятків; число 29; число 40; число 7; число 19; число 91( робота з карток). • Тому що двозначні числа складаються з десятків і одиниць, то їх можна представити у виді особливої суми: суми доданків – це сума десятків і одиниць. Розглянете приклад представлення числа у виді суми доданків у № 6,с.4. Запишіть кожного з мешканців тільки що заселеного будинку у виді суми доданків.

 • Розкладете числа на розрядні доданки (робота з карточками)
27 = 20 + 7 49 = + 18 = +

38 = 0 + 77 = + 81 = +

 • Прочитайте завдання № 6.Виконаєте його.

 • Таким чином, тепер, коли ми будемо давати характеристику числам ми також будемо називати їхніх сусідів: попереднє і наступне; і представлення даного числа у виді суми доданків.

 • Подивіться, по парку проходжується число 47.Давайте розповімо , що ми про нього знаємо: як одержати це число з попереднього, як одержати це число з наступного, як одержати це число з десятків і одиниць, яке це число, за допомогою яких цифр записується, що позначає кожна цифра в записі числа, як представити це число у виді суми доданків.

 • Охарактеризуйте числа: 86, 55,40.

 • Чи можна представити у виді суми доданків число 7? Чому? А у виді якої суми можна представити число 7? Запишіть усі випадки складу числа 7.
7

6 1 - число 7 утворюється шляхом додавання 1 до попереднього – 6. 1. 2

 1. 3

 1. 4

  - ці випадки можна не розглядати на підставі 1. 5 переміщувальної властивості додавання.

1 6


А чи можна представити у виді аналогічних сум число 12? Запишіть усі випадки складу числа 12.
12

1


1 1 - число 12 отримується додаванням 1 до попереднього - 11

10 2 - число 12 отримується з 1дес. і 2 од. – це десятковий склад

9 3

8 4


7 5

6 6

 • Чим відрізняються числа 7 і 12? (7 – однозначне, а 12 – двозначне)

 • Чим відрізняються склади цих чисел? ( У складі числа 7 тільки зручні доданки, а в складі числа 12 крім зручних присутні ще і розрядні; число 12 має ще і десятковий склад.)

 • Який висновок можна зробити? ( на відміну від однозначних чисел двозначні числа мають ще і десятковий склад, тому що їх можна одержати з декількох десятків і декількох одиниць.)

 • Числа, не люблять самотності, вони постійно спілкуються один з одним: додаються, віднімаються, множаться, діляться. Допоможіть числам скласти приклади. Діти виконують № 7.

 • Уважно розгляньте перший приклад: 55 = 54 + 1. Подумайте, яке число ми одержимо, додавши 1?

 • 70 = 71 – 1. Яке число ми одержимо, віднявши 1?

 • 93 – 3 = 90. Назвіть десятковий склад числа 93. Прочитайте цей приклад зі словами «було», «відняли», «залишилося». ( Було 9дес. і 3 од., відняли 3 од., залишилося 9 десятків чи 90)

Фізкультхвилинка

Руки на лікоть поставте спочатку,

Вліво і вправо качніть плічми.

Ви дотяглися рукою до п'ятки?

Якщо дістали, усе в порядку.

Руки на пояс, голову вище!

Раз – нахил, два – ще нижче.

Ноги на п'ятки, потім на носок,

Хлопнемо в долоні - продовжимо урок!


 • Отже, згадаємо правила, що діють у країні «Арифметика», коли числа складаються чи віднімаються:

Опорний конспект

«Обчислювальні прийоми, засновані на нумерації чисел»
Додати 1 – це значить одержати наступне за ним число.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка