Узагальнення І систематизація знань учнів за 2 клас при вивченні теми «повторення матеріалу» По підручнику М. В. Богдановича «Математика 3Сторінка18/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.27 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Пам'ятка

Додавання способом округлення

 1. Заміняю один із доданків близьким круглим числом.

 2. Додаю кругле число.

 3. Визначаю на скільки більше одиниць додали.

 4. Віднімаю стільки ж одиниць з отриманого числа.

 5. Читаю (записую) відповідь.

Наприклад:

73 + 19 = 73 + 20 – 1 = 93 – 1 = 92


 • Знайдіть суму чисел 27 і 15 способом округлення, спочатку прочитайте завдання пам'ятки і лише потім його виконуйте. Яке число тут зручніше замінити близьким круглим числом?

 • Знайдіть суму чисел 23 і 26 способом округлення, промовляючи кожен крок пам'ятки. Чи зручно міркувати в цьому випадку в такий спосіб? При відніманні з отриманого числа стільки одиниць, на скільки круглих чисел більше даного, ми одержуємо обчислення з переходом через десяток.

 • Чим відрізняється цей випадок додавання від попередніх? А в яких випадках зручно застосовувати спосіб округлення?

 • Спосіб округлення зручніше застосовувати для випадків додавання з переходом через десяток.

 • Подумайте, чи зручно міркуючи цим способом знайти суму чисел 52 і 43? Чому? Ці числа далеко розташовані від відповідних круглих чисел у натуральному ряді, тому при відніманні з отриманого числа, числа яке показує на скільки кругле число більше даного, ми теж одержуємо випадок віднімання з переходом через десяток. Тому, у цьому випадку так міркувати незручно.

 • Таким чином, спосіб округлення застосовується тільки в тих випадках, коли один із доданків близький до круглого, тобто закінчується цифрою 5,6,7,8,9.

 • Знайдіть різницю чисел 73 і 19 способом округлення. Зауважимо, що у випадку віднімання ми заміняємо круглим числом тільки від'ємник.

 • Складемо пам'ятку для віднімання способом округлення. Замінимо в пам'ятці для додавання способом округлення деякі слова.

Пам'ятка

Віднімання способом округлення

 1. Заміняю від'ємник близьким круглим числом.

 2. Віднімаю кругле число.

 3. Визначаю на скількох більше одиниць відняли.

 4. Додаю стільки ж одиниць з отриманого числа.

 5. Читаю (записую) відповідь.

Наприклад:

73 - 19 = 73 - 20 +1 = 53 + 1 = 54


 • Знайдіть різницю чисел 56 і 17 способом округлення, спочатку прочитайте завдання пам'ятки і лише потім його виконайте. Яке число замінимо близьким круглим числом?

 • Знайдіть різницю чисел 47 і 15 способом округлення, цитуючи кожен крок пам'ятки. Чи зручно в цьому випадку міркувати в такий спосіб? Чому? Чим цей випадок віднімання відрізняється від попередніх? Який висновок можна зробити?

 • Порівняйте пам'ятки для додавання і для віднімання способом округлення. Чим вони відрізняються? Знайдіть у тексті пам'яток слова, якими вони відрізняються. Підкресліть ці слова. Як узагальнити ці пам'ятки?

Пам'ятка

Додавання (вирахування) способом округлення

Якщо один з доданків чи від'ємник закінчується цифрою: 5;6;7;8 чи 9, то:

 1. Заміняю одне з що складаються (від'ємник) близьким круглим числом.

 2. Додаю (віднімаю) кругле число.

 3. Визначаю на скількох більше одиниць додали (відняли).

 4. Віднімаю (додаю) стільки ж одиниць до (з) полуденному (го) числу (а).

Читаю (записую) відповідь.

Наприклад:

73 + 19 =73 + 20 – 1=93 – 1 = 92

73 - 19 = 73 - 20 +1 = 53 + 1 = 54

 1. Робота в парах.

Завдання: знайти суму чи різницю способом округлення, цитуючи кожен крок пам'ятки :

1 варіант 2 варіант

54 + 28 45 – 27

32 – 18 54 + 29

45 – 37 26 – 18

37 + 14 58 + 23
 1. Закріплення способу укрупнення розрядних одиниць при додаванні і відніманні круглих чисел.

 • Як треба міркувати при обчисленні значення наступних виражень: 70 – 40; 50 + 30.


Спосіб укрупнення розрядних одиниць.

Пам'ятка

1.Заміняю кругле число десятками.

2.Складаю (віднімаю) десятки.

3.Представляю результат в одиницях.Наприклад:

40 + 20 = 4дес.+2дес. = 6дес.=60

80 – 60 = 8дес. – 6дес. = 2дес.=20

 • Що ми одержуємо при додаванні десятків? (Десятки) Що ми одержуємо при відніманні десятків? (Десятки)

 • Що загального в міркуваннях і при додаванні і при відніманні? Ми в обох випадках складаємо і віднімаємо десятки, як прості одиниці, і одержуємо десятки.

 • Знайдіть суму чисел: 20+20+20+20. (20+20+20+20=2д.+2д.+2д.+2д.= 8д.=80)

 • Чим цікава ця сума? Замініть цю суму множенням. Запишіть знайдене значення цієї суми: 20.4 = 2д. . 4 = 8 д. = 80

 • Уважно розглянете отриману рівність. Що ми множили? (Десятки) Що ми одержали? (Десятки) Чому дорівнює добуток 2-х і числа 4? ( 8) Чому дорівнює добуток 2-х десятків і числа 4? (8 десяткам.) Який висновок можна зробити? (При множенні десятків на число ми одержуємо десятки.)

 • Прочитай рівності:

2·4 = 8 . По 2 одиниці взяти 4 рази – вийде 8 одиниць.

20·4 = 2д. . 4 = 8 д =80. По 2 десятки взяти 4 рази – вийде 8 десятків ( чи вісімдесят). • Порівняй рішення цих прикладів. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Чим відрізняються перші множники? Чим відрізняються добутки? Чому відрізняються добутки першого і другого приклада?

 • Як помножити кругле число на однозначне? Що треба зробити в першу чергу? В другу чергу?…

Пам'ятка


Множення круглого числа на однозначне число способом укрупнення розрядних одиниць.

 1. Заміняю кругле число десятками.

 2. Множу число десятків на однозначне число, одержую десятки.

 3. Результат записую в одиницях.

Наприклад:

20.4 = 2д. . 4 = 8 д. =80 • Запишіть ліворуч у зошиті, у стовбчик, приклади з таблиці множення числа 2: 8; 2.5 = 10 .

 • Запишіть праворуч у зошиті по порядку відповідні приклади множення числа 20 на однозначні числа, використовуючи цю пам'ятку. Спочатку прочитайте завдання пам'ятки, а потім його виконуйте.(Завдання виконується в парах.)

 • Порівняйте приклади, записані в кожнім рядку. Чим вони схожі? Чим вони відрізняються? Чим відрізняються перші множники? Чим відрізняються добутки?

 • Отже перший множник другої таблиці – це цифра 2 із приписаним праворуч нулем. А добуток у другому стовпчику являємо собою добуток першого стовпчика з приписаним праворуч нулем. Який висновок можна зробити звідси? (Якщо до множника приписати праворуч один нуль, а другий множник залишити без зміни, то в добутку потрібно також приписати праворуч один нуль.)

 • Запишіть праворуч у зошиті , у стовбчик, приклади з таблиці множення числа 3; 3 · 2 = 6; 3 · 3 = 9, а ліворуч складіть відповідні приклади множення числа 30 на 2 і 3.

 • Поясніть чому в добутках ми одержали круглі числа? Як інакше пояснити рішення приклада?

 • З прикладів на множення числа 20 складіть приклади на ділення на однозначне число. Як варто міркувати при рішенні цих прикладів? Також, як і в попередніх випадках обчислення, потрібно замінити кругле число десятками, виконати дії з десятками і результат представити в одиницях. Які слова в пам'ятці для множення круглого числа на однозначне число треба замінити? Замінимо ці слова.

Пам'ятка


Ділення круглого числа на однозначне число способом укрупнення розрядних одиниць.

 1. Заміняю кругле число десятками.

 2. Ділю число десятків на однозначне число, одержую десятки.

 3. Результат записую в одиницях.

Наприклад:

80 : 4 = 8д. : 4 = 2 д. =20

 • Складіть із відповідних прикладів на множення приклади на ділення круглих чисел на однозначне число з постійною часткою – 20; 30. Використовуючи цю пам'ятку поясніть спосіб обчислення.

 • Знайдіть різницю чисел: 80-20-20-20-20. (80-20-20-20-20=8д.-2д.-2д.-2д.-2д.=0)

 • Замініть віднімання діленням: 80-20-20-20-20=8д.-2д.-2д.-2д.= 0.

( 80:20 = 8д. : 2д. = 4) Як, не прибігаючи до віднімання обчислити цю частку?

 • Складемо пам'ятку. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб розділити кругле число на кругле число? В другу чергу?…


Пам'ятка


Ділення круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

 1. Заміняю круглі числа десятками.

 2. Ділю десятки, одержую абстрактне число.


Наприклад:

80:20 = 8д. : 2д. = 4

 • Зі складених нами прикладів на множення чисел 20 і 30 складіть приклади на ділення на 20 і 30.Поясніть спосіб обчислення. (Робота в парах)

 • Запишіть у зошиті поруч з кожним складеним прикладом відповідний приклад з таблиць ділення на 2 і на 3.

 • Порівняйте приклади в кожнім рядку? Чим вони схожі? (У них однакові частки) Чим відрізняються? Чим відрізняються ділені? Чим відрізняються дільники?

 • Ділене першого стовпчика одержуємо якщо до діленого другого стовпчика припишемо нуль. А дільник – якщо до дільника припишемо нуль. Який висновок можна зробити звідси? (Якщо до діленого і дільника приписати праворуч по одному нулі, та частка не зміниться.)

 • Як можна міркувати при рішенні прикладів на ділення на 20 і 30? чи можна міркувати інакше? Як?
 1. Закріплення уміння розв'язувати прості і складені задачі.

1.Самостійна робота: с. 171, № 8.9. (Логаческая С.А.,Каганец Т.А. Мій помічник по математиці 2 клас.)

2.Фронтальна перевірка рішення задачі № 88.Перетворення задачі в задачу на знаходження невідомого доданка по сумі трьох доданків. Перетворення складеної задачі в задачу на знаходження зменшуваного. Перетворення цієї задачі в задачу на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць. • Що означає число 18? Що означає число 8? Яке питання задачі?

 • Що досить знати, щоб відповісти на запитання задачі? Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі?(Відніманням) Чому? (Тому, що число 18 – означає кількість груш, що лежать на двох тарілках разом, тобто - це сума; число 8 – означає кількість груш, що лежать на першій тарілці – це перший доданок суми; потрібно знайти другий доданок. Якщо із суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться другий доданок. Тому на питання задачі відповімо дією віднімання.)

 • Допустимо, груші лежать на трьох тарілках: на першій – 8 груш, на другій – 10 груш. Скільки груш лежить на третій тарілці, якщо всього на трьох тарілках лежить 32 груші?

 • Запишіть цю задачу коротко. По короткому записі поясніть числа задачі.

 • Що досить знати, щоб відповісти на запитання задачі? Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Чому?

 • Запишіть рішення задачі і відповідь.

 • Порівняйте цю задачу з попередньою. Чим вони відрізняються? Що в них загального?

 • Трохи змінимо умову задачі: на першу тарілку поклали 8 груш, на другу – 10 груш, залишилося ще покласти 14 груш. Скільки груш треба було розкласти на тарілки?

 • Запишіть цю задачу коротко. По короткому записі поясніть числа задачі. Назвіть питання задачі.

 • На короткому записі виділите прості задачі. Сформулюйте кожну просту задачу. Назвіть види простих задач. Назвіть вид складеної задачі.

 • Самостійно запишіть план рішення і рішення задачі по діях з поясненням. Запишіть рішення вираженням. Запишіть відповідь.

 • На скільки груш на другій тарілці більше, ніж на першій? На скільки груш на першій тарілці менше, ніж на другій?

 • Змінимо умову задачі: на першій тарілці лежить 8 груш, а на другій – на 2 груші більше, ніж на першій, а на третій тарілці – на 4 груші більше, ніж на другій тарілці. Скільки груш лежить на третій тарілці?

 • Запишіть задачу коротко. По короткому записі поясніть числа задачі. Назвіть питання задачі.

 • Розбийте задачу на прості; сформулюйте кожну просту задачу.

 • Самостійно запишіть план рішення і рішення задачі по діях з поясненням. Запишіть рішення задачі вираженням. Запишіть відповідь.

 • Змінимо умову задачі: нехай на третій тарілці лежить на 4 груші менше, ніж на другій тарілці. Як зміниться рішення задачі? Чому?

Підсумок уроку

 • Підіб'ємо підсумок уроку. Чим ми займалися на уроці? Що довідалися нового? Як треба міркувати при додаванні і відніманні способом округлення? Як помножити кругле число на однозначне число? Як розділити кругле число на однозначне число? Як розділити кругле число на кругле? Які задачі ми вирішували на уроці?


Домашнє завдання: с. 14, № 1.4. «Ділення на 3», 1 – 6 ; с.173, № 8.9. «Задачі на знаходження невідомого склада» , 93.(Логачевская С.А.,Каганец Т.А. Мій помічник по математиці. 2 клас)
Додаткове завдання.

 1. с.173, № 8.9. «Задачі на знаходження невідомого склада», 89-92. (Логаческая С.А.,Каганец Т.А. Мій помічник по математиці. 2 клас.)

 2. У гаї росли берези, липи і клени. Беріз – 26 дерев, лип – на 9 менше, ніж беріз, а кленів – на 7 більше, ніж липнув. Скільки росло кленів?

 1. Після того, як витратили 15 кг помідорів на готування томатного соку і 27 кг помідорів законсервували, залишилося ще 9 кг помідорів. Скільки кілограмів помідорів було?

 2. №№ 161, 1580,141 (Підручник)


Урок 20.

Тема: Контрольна робота
Контрольна робота № 2 (Богданович М.В.,Козак М.В.,Корчевська О.П.,Маланюк К.П. Контрольні роботи з математики в 3(2) класі)
Домашнє завдання: с. 16, № 1.5. «Вирази на дві, три дії», 1-5 (Логаческая С.А.,Каганец Т.А. Мій помічник по математиці. 2 клас.)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка