Узагальнення І систематизація знань учнів за 2 клас при вивченні теми «повторення матеріалу» По підручнику М. В. Богдановича «Математика 3Сторінка2/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Наприклад: 85 + 1 = 86
Відняти 1 - це значити одержати попереднє йому число.

Наприклад: 85 - 1 = 84Пам'ятка


1.Визначаю скільки у двозначному числі десятків і одиниць.

2.Визначаю скількох чи десятків одиниць треба додати (відняти)

3.Читаю приклад зі словами «було», «додали» («відняли»), «вийшло».

4.Записую,читаю число, що складається з отриманого числа десятків і одиниць.Наприклад:

50 + 2 =5дес.од. = 52

52 - 2 = 5дес.од. - 2 од. = 5дес.=50

52 – 50= 5дес.од. – 5дес.= 2од.= 2
Спосіб укрупнення розрядних одиниць.

Пам'ятка

1.Заміняю кругле число десятками.

2.Складаю (віднімаю) десятки.

3.Представляю результат в одиницях.Наприклад:

40 + 20 = 4дес.+2дес. = 6дес.=60

80 – 60 = 8дес. – 6дес. = 2дес.=20
 • Використовуючи ці правила, допоможемо числам скласти приклади. Але спочатку класифікуємо їх по способі обчислення.

 • Уважно розглянете приклади 1-го і 2-го стовпчиків.

 • Спочатку Поясніть рішення тих прикладів, у яких використовується знання порядку проходження чисел при рахунку.

 • Потім Поясніть рішення тих прикладів, що засновані на знанні десяткового складу чисел.

 • В останню чергу Поясніть рішення приклада, у якому зручно порахувати більш великими рахунковими одиницями.

 • А тепер розглянете приклади 3-го і 4-го стовпчиків. Прочитайте ті приклади, у яких зручно почитати десятками, а потім результат представити в одиницях.

 • Порівняйте приклади, між собою. Подумайте, що в них загального? Які обчислювальні прийоми потрібно використовувати для їхнього рішення. Учні вирішують приклади № 8 коментованим письмом, при необхідності, використовуючи як зразки міркувань пам'ятки.

 • Назвіть приклади, результатом яких є круглі числа.

 • Назвіть результати в порядку зростання.

 • Порівняйте перший приклад третього і перший приклад четвертого стовпчика. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Чому результат у них однаковий?

 • Порівняйте останній приклад третього стовпчика й останній приклад четвертого стовпчика. Чим вони схожі? Чим вони відрізняються? Чому вони мають різні результати?

 • Подивитеся, як вистроїлись числа в таблиці № 11*! Здається вони від нас щось ховають. Щоб знайти пропущені числа, треба розкрити секрет! Уважно розглянете перший ряд чисел в таблиці і Порівняйте кожне наступне число з попереднім. Що цікавого ви помітили? Який секрет цих чисел? (кожне наступне число більше попереднього на 5, тому пропущене число 25.)

 • Люди часто вимірюють свою вагу чи ріст, співвідносячи їх з еталоном, і числа воліють порівнюватися один з одним.

 • Що значить порівняти два числа? (Порівняти два числа – це значить довідатися яке з них більше чи менше.)

 • Порівняйте числа 8 і 6. Як можна міркувати? (1-й спосіб, заснований на знанні порядку проходження чисел при рахунку: число 8 називається після числа 6, отже число 8 більше 6. 2-й спосіб, заснований на знанні складу числа: число 8 – це 6 та ще 2, 6 та 2 більше 6, отже 8 більше 6.)

 • Порівняйте числа 9 і 12. Як можна міркувати? ( 1-й спосіб, заснований на знанні порядку проходження чисел при рахунку: число 9 називається при рахунку раніше числа 12, отже 9 менше 12. 2-й спосіб, заснований на знанні десяткового складу числа: число 9 – однозначне, а 12 – двозначне, число 9 містить тільки одиниці, а 12 – 1 десяток і 2 одиниці, будь-яке число одиниць завжди менше 1 десятка, отже 9 менше 12. Взагалі будь-яке двозначне число більше однозначного, а будь-яке однозначне число завжди менше двозначного.)

 • Порівняйте числа 37 і 64. Як можна розмірковувати? ( 1-й спосіб, заснований на знанні порядку проходження чисел при рахунку: число 37 при рахунку називається раніше 64, тому 37 менше 64.2 –й спосіб, заснований на десятковому складі числа: порівняння починаємо з розряду десятків: у числі 37 – 3 десятки, у числі 64 – 6 десятків, 3 десятки менше 6 десятків, отже 37 менше 64.)

 • Порівняйте числа 87 і 81.Як можна міркувати? (1-й спосіб, заснований на знанні порядку проходження чисел при рахунку: число 87 при рахунку називається пізніше числа 81, отже число 87 більше 81. 2-й спосіб, заснований на десятковому складі чисел: порівняння починаємо з розряду десятків: у числі 87 – 8 десятків, у числі 81 – 8 десятків, числа десятків у числах рівні, тому переходимо до порівняння одиниць: у числі 87 – 7 одиниць, у числі 81 – 1 одиниця, 7 одиниць більше 1 одиниці, отже число 87 більше числа 81.)

 • Який спосіб порівняння ми використовували у всіх випадках: і для порівняння однозначних чисел, і для порівняння однозначного і двозначного числа, і для порівняння двозначних чисел? (Спосіб порівняння, заснований на знанні порядку проходження чисел при рахунку: число, що при рахунку називається пізніше числа, що при рахунку називається раніше, і навпаки...)

 • Який спосіб порівняння ми використовуємо тільки для порівняння однозначних чисел? (Спосіб, заснований на знанні складу чисел чи логічний.)

 • Як ми міркували при порівняння однозначного і двозначного числа?(Всяке двозначне число завжди більше будь-якого однозначного числа і навпаки – будь-яке однозначне число завжди менше двозначного числа.)

 • Який спосіб порівняння ми використовували при порівнянні двозначних чисел? Чому? ( Спосіб, заснований на знанні десяткового складу чисел: спочатку порівнювали в числах десятки, якщо число десятків у числах однаково, то порівнювали число одиниць у цих числах, більше те число, у якого число розглянутого розряду більше. Цей спосіб застосуємо для двозначних чисел, тому що вони містять числа 1-го розряду -- одиниці і 2-го розряду – десятки.)

 • Отже, ми розкрили багато секретів чисел, що проживають у країні «Арифметиці», але нам потрібно знати про них ще більше. Тому, продовжимо нашу подорож на наступному уроці.

 1. Підсумок уроку.

 • Як утворюються двозначні числа?

 • За допомогою яких знаків записуються двозначні числа? Які розряди містять двозначні числа? Як записуються двозначні числа?

 • Яка сума називається сумою розрядних що складаються? Замініть число 56 сумою розрядних доданків.

 • Які способи порівняння чисел ви знаєте? Порівняйте числа 24 і 42.

 • На чому заснований спосіб додавання і віднімання 1?

 • На чому заснований спосіб додавання і віднімання круглих чисел?

Додаткові завдання - картки до уроків 1-2.


1. Які двозначні числа можна скласти за допомогою таких слів?


Двадцять Сорок Дев'яносто
Один Чотири Сім


Рішення.


Назва двозначного числа складається з: одного слова, що позначає десятки – «двадцять»; із двох слів, причому перше позначає десятки – «двадцять», а друге одиниці – « один» чи « чотири» чи «сім».

Аналогічно складаємо числа з числом десятків «сорок» і «дев'яносто».


2. Прочитай числа:


7 , 12 , 10 , 1 , 72 ,

33, 0 , 100, 51.

Скільки всього чисел? Скільки двозначних? Однозначних? Тризначних? Скільки всього цифр записано? Скільки різних цифр?


3.Знайди в кожнім ряді зайве число:


21 44 8 90 16

 1. 20 30 33 90

 1. 12 33 44 55

 1. 33 35 25 39

9 8 7 4 20

4. Скільки в кожнім із приведених чисел одиниць першого і другого розрядів?


23, 19, 80, 69, 100

 1. Прочитай числа: 20, 21 ,33, 40,63. Скільки всього слів використано для назв цих чисел? Скільки серед них однакових слів? Скільки потрібно слів, щоб назвати всі числа від 21 до 100?
 1. Які двозначні числа можна назвати, використовуючи слова : тридцять, сорок, сім, один, п'ять?
 1. Учень записав підряд усі числа від 1 до 100.Скільки разів довелося йому писати цифру 5?
 1. Які з приведених тверджень є правильними? Які можуть бути правильними чи неправильними? Які завжди будуть невірними?

« Двозначне число більше однозначного.»

« Сума двох чисел більше, ніж різниця цих чисел.»

«Від'ємник менше різниці.»

« Різниця двох однакових чисел дорівнює 0.»
 1. Обчисли приклади:

19 + 1 27 – 20 20 – 0 24 – 4

20 – 10 20 + 3 13 – 3 20 – 1
 1. Скільки двозначних чисел можна записати за допомогою цифр 3,5,7? (Повторювати цифри не можна.)

Рішення.

Двозначні числа записуються двома цифрами, що позначають десятки й одиниці.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 3, тоді на місці одиниць можуть стояти цифри 5 чи 7:35,37.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 5, тоді одержимо: 53 чи 57.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 7, тоді одержимо: 73 чи 75.

Таким чином, ми одержали 6 чисел.
 1. Скільки двозначних чисел можна записати за допомогою цифр 0,2,7? (Повторювати цифри можна.)

Рішення.

На місці десятків можуть стояти тільки дві цифри 2 чи 7; число з нуля починатися не може!

Нехай на місці десятків стоїть цифра 2, тоді на місці одиниць може стояти цифра 0 чи 7:20,27.

Нехай на місці десятків стоїть цифра 7, тоді одержимо: 70,72.

Таким чином, можна скласти тільки 4 числа.
Домашнє завдання: використовуючи опорний конспект «Обчислювальні прийоми» рішити приклади № 12, порівняти числа 54 і 29, 46 і 9, 78 і 73, 7 і 4.

Перспективне домашнє завдання: написати твір про подорож Нулика (чи будь-якого іншого числа) по країні Арифметиці.
До уроків 1-2 кожен учень одержує опорні конспекти:
Опорний конспект 1.

«Нумерація чисел у межах сотні»


Однозначні додавання і віднімання 1


ЧИСЛА одержання

Двозначні додавання і віднімання 1,з декількох десятків і одиниць

У 10 разів більше


Числа записуються за допомогою цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Числа 1-ої сотні

Кожне попереднє число менше наступного на 1, тому будь-яке число можна одержати відніманням 1 від наступного за ним.- 1 - 1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

6071

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

+1 + 1
Кожне наступне число більше попереднього на 1, тому будь-яке число можна одержати додаванням 1 до наступного числа.
Гра «Веселий рахунок чи боротьба за цифру».


5 19 10 18

16 22 24 13

15 6 11 4

8 1 14 7

20 21 23 17 12 9 2 352 77 59 76

60 54 67 72

58 69 50 61

65 74 68 73

51 71 66 55

62 70 57 63

75 56 64 53


Запис двозначних чисел


Дес. Од.


Представлення двозначних чисел у виді суми розрядних доданків

27 = 20 + 7 49 = + 18 = +


38 = 0 + 77 = + 81 = +Склад чисел
7 12

10 2 - десятковий склад числа

-


Способи порівняння чисел:

 1. Спосіб, заснований на порядку проходження чисел при рахунку.


складі однозначного числа


 1. Спосіб, заснований на


десятковому складі двозначного числа

Опорний конспект 2.


«Обчислювальні прийоми, засновані на нумерації чисел»


Додати 1 – це значить одержати наступне за ним число.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка