Узагальнення стану правової освітиСкачати 92.76 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір92.76 Kb.МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Головне управління юстиції у Дніпропетровській області


Узагальнення

стану правової освіти

та правового виховання у

загальноосвітніх навчальних закладах

м. Дніпропетровська

2011 рік

Відповідно до Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001, згідно п. 4 Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5, Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області протягом 2010 року проведені перевірки стану правовиховної діяльності в наступних загальноосвітніх навчальних закладах міста: ЗСШ № 21, ЗСШ № 81, ЗСШ № 71, ЗСШ № 79, ЗСШ № 76, ЗСШ № 12, ЗСШ № 32, ЗСШ № 82, ЗСШ № 89, ЗСШ № 37.


За результатами здійснених перевірок необхідно відмітити наступне.

Правовою та організаційною основою функціонування і розвитку системи освіти є Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», державні, місцеві, регіональні програми та інші.

Робота закладів освіти з напрямку правової освіти та правового виховання планується на підставі Закону України «Про основи соціального захисту бездоглядних громадян та безпритульних дітей», Указу президента України від 11.07.2005 року № 1087/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», постанови Кабінету Міністрів України від11.05.2006 року № 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 – 2010 роки», рішення Дніпропетровської міської ради № 20/3 від 30.08.2006 року, Комплексної програми профілактики злочинності у м. Дніпропетровську на 2006 – 2010 роки тощо.

Педагогічними колективами навчальних закладів впроваджують в практику навчальної та виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи навчання та виховання на основі гуманізації життя школи.

Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності. Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони природи, охорони праці, охорони здоров'я людини та ін. Важлива роль у правовому вихованні школярів належить курсу правознавства, у процесі вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

У правовиховному процесі загальноосвітніми навчальними закладами застосовуються групові та індивідуальні форми роботи із школярами (бесіди, лекційни заняття, диспути) та батьками (батьківські всеобучі, індивідуальні консультації), використовуються наочні форми пропаганди правових знань тощо.


Заслуговує на увагу стан організації правового виховання та правової освіти в загальноосвітньому навчальному закладі № 79. Уроки правознавства розпочинаються правовими п’ятихвилинками, а на уроках історії України в 9-11 класах обов’язковими є хвилини «Бути громадянином», метою яких є формування в учнів громадянської позиції стосовно важливих політичних подій в Україні, відповідального ставлення до свого життя та оточуючих, необхідності бути корисним державі.

Класні керівники середньої та старшої ланки проводять бесіди, засідання круглого столу, конференції, відеопрограми, акції: «Діти вулиці», «Конвенція по правам дитини», «Злочини і кара», години відкритих думок «Ти і закон», «Правопорушення і юридична відповідальність», «Конституція головний підручник життя».


Плідну роботу проводить педагогічний колектив закладу освіти № 12, відповідно до річного плану роботи якого для дітей молодшої ланки навчального закладу проводяться виховні години на теми: «Ніхто не має права ображати людину», «Правила життя у суспільстві», «Великий дім – держава, лад у ньому - Закон», «Правопорушення», «Людина і суспільство», «Права і обов’язки громадян», «Батьки – зобов’язані, діти – зобов’язані».

Також практикують години спілкувань, присвячені правовій тематиці, які проводяться один раз на семестр: 1-й клас – «Права дитини», 2-й клас – «Твої права, обов’язки», 3-й клас – «До кого звертатися, якщо з тобою жорстоко поводяться дорослі», 4-й клас – «Відповідальність неповнолітніх».


Загальноосвітнім навчальним закладом № 76 щороку проводяться різноманітні заходи правоосвітнього характеру. На увагу заслуговує проведення декади правової культури, в рамках якої проводяться лекції, семінари, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, брейн-ринги. В 2009 році в рамках Декади були проведені наступні заходи: анкетування учнів 9-11 класів з питань превентивного виховання; для учнів 5-11 класів єдина виховна година «Скажемо НІ правопорушенням»; вікторина «Чи знаєте ви право?»; турнір правознавців для 9-х класів «Правовий ринг»; диспут «Які причини правопорушень в нашому суспільстві»; рейди в комп’ютерні клуби під час уроків; зустрічі з працівниками правоохоронних органів; лекції; батьківські всеобучі з питань правового виховання; гра-конкурс для 11 класів «У країні карного розшуку»; турнір правознавців для учнів 11-х класів «Юні знавці права». Протягом декади членами координаційної ради періодично здійснювалося відвідування неблагополучних сімей учнів, які навчаються у навчальному закладі.
В школі № 71 проводяться правовиховні та правоосвітні заходи, які спрямовані на формування правової культури підростаючого покоління, сприяють засвоєнню правових понять. Серед учнів середніх та старших класів проводяться конкурси стіннівок: «Гляди не забудь – Людиною будь!» та виховні заходи за тематикою: «Чи маєш ти право», «Я та однолітки», «Я і школа», «Що потрібно знати про тютюнопаління?», «Юридична відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів» та інше.

На уроках правознавства учням пропонують юридичні задачі, які побудовані на конкретних прикладах. Для учнів 9-11 класів проводиться анкетування: «Чому я продовжую палити?», «Чи схильний ти до наркоманії?», «Насилля в родині, у школі та на вулиці».


В навчальному закладі № 32 працює правовий гурток «Правознавець». Учні даного гуртка розробляють малюнки та реферати на різну правову тематику, а саме: «Основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина», «Адвокатура», «Основи правознавства» та ін. Робота гуртка направлена на підвищення знань його членів про право та державу, підготовлення їх до олімпіад з права, поглибленого вивчення конкретних проблемних питань права. Члени гуртка проводять роботу з попередження правопорушень та злочинів, профілактики паління та наркоманії серед однолітків та учнів школи.
В середній загальноосвітній школі № 21 на високому рівні оснащений кабінет права, в якому розміщенні різноманітні стенди на правову тематику (конвенція ООН про права дитини, куточок державної символіки, правові пам’ятки демократії, 51, 52, 53 статті Конституції України). Кабінет також забезпечений сучасною методичною літературою, підручниками, відеотехнікою, комп’ютером з доступом до мережі Інтернет, у наявності правова електронна база.
Загальноосвітній навчальний заклад № 81 крім проведення правоосвітньої роботи, приділяє велику увагу оформленню наочності інфоромації про право. Кабінет, в якому викладається дисципліна «Основи правознавства» оснащений стендами правового інформування: «Конституція України», «Права і свободи дитини», «Права та свободи громадянина», «Правові цікавинки».
В загальноосвітньому начальному закладі № 89 склалась своєрідна система роботи первинної та вторинної профілактики. Первинна профілактика: контроль за відвідуваннями школи учнями; розроблені правила для учнів, які навчаються в 1 - 4 класах; проводяться по класах бесіди на правову тематику; вторинна профілактика: в школі створена рада профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час, на розгляд ради виносяться питання, пов’язані з цими проблемами, рада готує питання на робочі лекції; ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками, педагогами – організаторами, заступником директора школи); в школі створена Рада лідерів (учнівське самоврядування), де працює палата дисципліни та порядку, де діти мають змогу приймати участь у правових заходах: рейд «Урок», «Учень», круглі столи, конкурси. На засіданні палати (один раз на два тижні) розглядається поведінка учні, які порушують дисципліну та статут школи.

Протирецидивна робота ведеться з учнями на внутрішньому обліку, за кожним з них закріплений громадський вихователь (класний керівник або вчитель, який має особливий вплив на дитину).

Навчальний заклад освіти практикує застосування до «проблемних» дітей такі засоби впливу: випуск сатиричної загальношкільної газети «Все про всіх»; надсилання листів за місцем роботи батьків (якщо це можливо); ведення журналу відвідування уроків «проблемних» учнів з обов’язковою відміткою вчителя.

Питання правової освіти та профілактики правопорушень серед учнів школи постійно перебуває на контролі адміністрації школи. Питання з правового виховання регулярно заслуховуються на нарадах при директорові школи, педагогічних радах, виробничих нарадах, методичних та оперативних нарадах.


В навчальному закладі освіти № 82 ретельно ведеться облік дітей з неблагополучних сімей. На кожного з таких учнів збирається пакет документів, який включає в себе: характеристику, копію свідоцтва про народження, акт обстеження житлово-побутових умов, характеристику на сім’ю, інформацію класного керівника про проведену роботу з сім’єю неблагополучної дитини, пояснювальні записки батьків щодо неявки дитини на урок та інші необхідні документи.

На кожну дитину з вищевказаної категорії учнів заводиться індивідуальна картка, в яку внесені такі розділи: загальні відомості про учня та стан сім’ї; розвиток особистості та стан здоров’я, проблеми навчання та виховання; індивідуально-психологічні особливості та стан здоров’я, проблеми навчання та виховання здібностей; ознаки педагогічної запущеності; відношення до виховних заходів; навчання та рівень сформованості; роль учня в колективі. Наявність цієї картки висвітлює динаміку особистості протягом декількох років, надає можливість застосування тих чи інших виховних заходів. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи розвиваючої роботи з «важким учнем».

Кожен факт порушення правил поведінки в школі, пропусків занять без поважних причин розглядається класним керівником, адміністрацією, Радою профілактики правопорушень та злочинів, вживаються необхідні заходи реагування. Також, з такими учнями постійно ведеться психологічна та соціальна робота. Наприкінці кожного семестру шкільна Рада профілактики розглядає питання про зняття, продовження перебування учнів на обліку або зарахування на облік нових учнів.

Проблема профілактики правопорушень постійно розглядається на батьківських зборах та всеобучах, куди запрошуються кримінальна міліція, служби у справах неповнолітніх, лікарі-наркологи, представники соціальних служб.


Проблему профілактики правопорушень педагогічний колектив загальноосвітні навчальні заклади № 37 вирішує шляхом надання роз’яснень на батьківських зборах та всеобучах законів та нормативно правових актів щодо адміністративної відповідальності батьків за ухилення від навчання та виховання неповнолітніх.Школа тісно співпрацює зі службою у справах дітей та кримінальною міліцією у справах дітей, співробітники яких постійно приймають участь в сумісних рейдах з адміністрацією школи: «Урок», «Діти вулиці», «Комп’ютерний клуб» та ін. Також представники вищевказаних служб протягом навчального року проводять з учнями школи праввоосвітні та профілактичні бесіди: «Що потрібно знати про тютюнопаління», «Юридична відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів», «Кримінальна відповідальність», «Обов’язок, честь, совість, закон» та інші.
Враховуючи вищевикладене необхідно зазначити, що загальноосвітніми навчальними закладами міста спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правової освіти та правового виховання учнів, на забезпечення творчого та конструктивного підходу до організації такої роботи, формування правосвідомості та правової культури молоді, тому вважаємо за доцільне розповсюджувати такий позитивний досвід серед навчальних закладів області.

Начальник відділу правової роботи,

правової освіти та кодифікації

Головного управління юстиції

у Дніпропетровській області О.С. Рябошапка

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка