Узгоджено Затверджено Заступник директора Директор школиСкачати 233.2 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір233.2 Kb.
Узгоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Крученова В. М. __________ Алексєєнко В.І. __________
Календарне планування на 4 –й клас

Математика

(М.В.Богданович. Підручник «Математика».4 клас)

4 години на тиждень

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета за тиждень та логічно завершеними темами ( 1 год на тижд – 2 темат , 2 -3 год на тижд – 2-4 темат . – вимоги щодо вед. кл. журн . )

Кількість контрольних робіт на семестр залежить від кількості годин :

І семестр – 4 контрольні роботи ;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт ( із них одна робота – річна ).

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль (вимоги щодо вед. кл. журн . ).

І семестр


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Номери підручника

Дата

Примітки

Примітки

1.

Тема. Повторення матеріалу. Вивчення письмового множення та ділення у межах 1000.

Нумерація трицифрових чисел . Таблиця множення. Задачі на зведення до одиниці.№1 – 9


2.

Нумерація трицифрових чисел. Запис чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв’язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 .

№ 10-18


3.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка.

№19-26


4.

Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Кругові числа.№27-34


5.

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число.№ 35-44


6.

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі , які включають знаходження частини числа.

№45-53


7.

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною.№ 54-63


8.

Задачі , які включають знаходження частини числа або за його частиною.№64-71


9.

Тема «Повторення»

Перевірна контрольна робота №1.

( вхідний контроль )


10.

Аналіз контрольної роботи .

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями . Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число.

№72-80


11.

Письмове множення на двоцифрове число ( закріплення). Ділення з остачею.№81-88


12.

Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на різницеве і кратне порівняння чисел.№89-98


13.

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач методом складання виразу.


№99- 10614.

Тема. Нумерація багатоцифрових чисел.
Утворення і читання чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення позатабличного множення , правила множення суми на число.


№107-117


15.

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число.

№ 118-126


16.

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів , побудова кутів за допомогою лінійки.

№ 127-135


17.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі , які включають знаходження частини числа.

№ 136- 144


18.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків , сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом.№145-155


19.

Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка.

№156- 166


20.

Читання і записування п’ятицифрових чисел. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел.


№ 167-175


21.

Читання і записування п’ятицифрових чисел.

Дії над круглими числами. Роз’язування задач з геометричним змістом.

№176- 184


22.

Порівняння чисел. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка.

№185-193


23.

Підсумок за темою «Нумерація чотирицифрових і п’ятицифрових чисел».

Контрольна робота №2 .

Тематичне оцінювання 1

24.

Аналіз контрольної роботи.

Тема. Нумерація шестицифрових чисел.

Нумерація шестицифрових чисел:читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі , що включають знаходження частини числа.№194- 203


25.

Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 000.Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі , обернені до задач на знаходження суми двох добутків .№ 204- 212


26.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі , обернені до задач на знаходження суми двох добутків.

№213- 220


27.

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа.

№221- 228


28.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10 , 100 , 1000 .№ 229- 238


29.

Визначення числа десятків , сотень , тисяч , десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах . Розв’язування задач.№ 239-249


30.

Десяткова система числення. Збільшення ( зменшення ) числа у 10 ,100 , 1000 разів. Розв’язування задач та рівнянь.


№250-258


31.

Тема. Одиниці вимірювання величин.

Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач.№ 259- 268


32.

Одиниці вимірювання маси. Задачі , які розв’язуються способом відношення .№269-279


33.

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв’язування задач.№280-288


34.

Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач.№289-300


35.

Контроль навчальних досягнень з теми «Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин » .

Контрольна робота №3.

Тематичне оцінювання 2

36.

Аналіз контрольної роботи.

Тема. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі , які розв’язуються додаванням.№301- 308


37.

Дія віднімання . Правило віднімання суми від числа. Задачі , які розв’язуються відніманням.№309- 316


38.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.№317-323


39.

Перевірка додавання відніманням. Складені задачі , розв’язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка.

№324-330


40.

Знаходження різниці , коли зменшуване містить кілька нулів. Розв’язування задач.№331-337


41.

Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника.

№ 338-34642.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними.

№347-355


43.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. Розв’язування задач.

№356-363


44.

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел.

№364-371


45.

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні .

Розв’язування задач.№372-380


46.

Контроль навчальних досягнень з теми «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.»

Контрольна робота №4.

Тематичне оцінювання 3

47.

Аналіз контрольної роботи.

Тема. Швидкість , час , відстань.

Поняття про швидкість . Задачі на знаходження швидкості руху.№381- 388


48.

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання .

389-397


49.

Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами.

№398- 40750.

Прості і складені задачі на визначення швидкості , часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл. Повторення вивченого.

№408- 418


51.

Тема. «Множення на одноцифрове число.» Дія множення. Переставний , сполучний і розподільний закони множення.

№419- 429


52.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування задач.№430-438


53.

Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв’язування задачі двома способами.

№439-446


54.

Множення чисел , які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу( підготовчі).№447-455


55.

Контроль навчальних досягнень з теми «Множення багатоцифрових чисел.»

Контрольна робота №5.

Тематичне оцінювання 4

56.

Аналіз контрольної роботи.

Розв’язування задач на спільну роботу.

№ 456-464


57.

Тема. Площа фігури. Одиниці вимірювання площі.

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.№ 465-471


58.

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі , аналогічні до задач на спільну роботу.№472-481


59.

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.

№ 482-490


60.

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі , які включають дії з величинами , вираженими одиницями площі.

№491-497


61.

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.

№498-505


62.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу. Ділення іменованих чисел.

№ 506-513


63.

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі , пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

№514-522


64.

Тема. Ділення багатоцифрових чисел.

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі.Семестрове оцінювання .

№523-533


Узгоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Крученова В. М. __________ Алексєєнко В.І. __________


Календарне планування на 4 –й клас

Математика

(М.В.Богданович. Підручник «Математика».4 клас)

4 години на тиждень

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета за тиждень та логічно завершеними темами ( 1 год на тижд – 2 темат , 2 -3 год на тижд – 2-4 темат . – вимоги щодо вед. кл. журн . )

Кількість контрольних робіт на семестр залежить від кількості годин :

І семестр – 4 контрольні роботи ;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт ( із них одна робота – річна ).

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль (вимоги щодо вед. кл. журн . ).ІІ семестр


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Номери підручника

Дата

Примітки

Примітки

1.

Тема „ Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число ”

Ділення на одноцифрове число .
Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі.

№ 523- 533


2.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові ( загальний випадок ) . Задачі на вивчений матеріал.

№ 534 – 543


3.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.№ 544 – 552


4.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

№ 553- 561


5.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку , коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.№562- 569


6.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку , коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці .№ 570- 576


7.

Ділення багатоцифрових чисел , що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

№ 577 -585


8.

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці .№ 586 – 594


9.

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал.

№ 595 – 602


10.

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.№ 603 -609


11.

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух.№ 610 – 619


12.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух.

№ 620-62813.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10 , 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу.

№ 629- 639


14.

Контроль навчальних досягнень з теми «Ділення на одноцифрове число»

Контрольна робота 1 .

Тематичне оцінювання 1 .

15.

Аналіз тематичного опитування.

ТЕМА „ Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел , що закінчуються нулями .”

Дроби.


№ 640 -648


16.

Задачі на знаходження частини числа за його частиною . Складені задачі , які включають знаходження частин.

Порівняння частин . Складені задачі ,які включають знаходження частин числа№ 649 -656


17.

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі , які включають знаходження частини числа.

№ 657 – 665


18.

Знаходження дробу від числа . Задачі, на знаходження дробу від числа.№ 666 – 672


19.

Складені задачі ,які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою , що повторюється два рази.

№ 673 – 681


20.

Складені задачі ,які включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток . Подання дробу , як частки двох чисел. с.р.

№ 682 -692


21.

Множення чисел , що закінчуються нулями.

Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел , одним із множників якого є число 10 ,100, 1000. Розв’язування задач , що включають знаходження числа а його добутком.№ 693 – 700


22.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі , розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа.

№ 701 – 709


23.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа . підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа.

№ 710 – 718


24.

Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа.

№ 719 - 726


25.

Знаходження добутку виду 2400 * 30 усним і письмовим способом. Розв’язування задач з буквеними даними . Задачі на пропорційне ділення.

№ 727 – 736


26.

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей. С.р .№ 737 – 745


27.

Ділення чисел , що закінчуються нулями.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення . Повторення ділення з остачею на одноцифрове число.№ 746 – 755


28.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення .№ 756 – 763


29.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею . Задачі на пропорційне ділення. Рівняння.

№ 764 – 772


30.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій .

№ 773 – 780


31.

Ділення виду 45780:60 і 299600:700. Задачі на рух.


№ 781 – 789


32.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку , коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння.


№ 790 -799


33.

Ділення чисел , що закінчуються нулями . Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач. С.р.


№ 800-809


34.

Контроль навчальних досягнень з теми „ Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел , що закінчуються нулями .”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 .

Тематичне оцінювання 2.


35.

Аналіз тематичного опитування.

Тема „Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число”

Множення на двоцифрове число


№810 - 817


36.

Повторення множення двоцифрових чисел

( письмово ). Задачі на знаходження числа за двома різницями.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові . Задачі на знаходження числа за двома різницями . Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом.


№ 818 – 824


37.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові

( загальний випадок ). Задачі на знаходження числа за двома різницями .№ 825 – 831


38.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями . Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді . Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом.

№ 832 – 839


39.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

№ 840- 84840.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії.


№ 849-856


41.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ×403 . Задачі на рух і площу. С.р.

№ 857 - 86442.

Ділення на двоцифрове число

( повторення).

Поняття про середнє арифметичне .

Задачі на дроби.


№ 865 – 874


43.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки . Задачі на знаходження середнього арифметичного

( ознайомлення).№ 875 – 883


44.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння.

№ 884 -891


45.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові

( загальний випадок ). Задачі на знаходження середнього арифметичного.№ 892 -898


46.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного.№ 899 – 906


47.

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. . Задачі на знаходження середнього арифметичного.№ 907 – 914


48.

Ділення у випадку , коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці.№ 915 – 922


49.

Ділення на двоцифрове число у випадку , коли в кінці частки є нуль. . Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними.

№ 923 – 930


50.

Ділення з остачею на двоцифрове число , коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу.

№ 931 – 938


51.

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. . Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби.№ 939 – 945


52.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. . Задачі на спільну роботу. Рівняння .№ 946 - 952


53.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей.

№ 953 - 961


54.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. . Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. . Складання і розв’язування рівнянь. Ділення іменованих чисел.

№ 962 – 969


55.

Контроль навчальних досягнень з теми

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число”КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 .

Тематичне оцінювання 3 .


56.

Аналіз тематичного опитування.

Повторення

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число.№ 970 – 977


57.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові ( ознайомлення). Задачі на зустрічний рух. Задачі на зведення до одиниці.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку , коли в записі частки є нуль( ознайомлення ). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними.№ 978 - 985


58.

Міри часу. Повторення. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. . Задачі на зведення до одиниці.

№ 986 – 994


59.

Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі на знаходження суми двох добутків і задачі , обернені до розширених задач на суму двох добутків.

№ 995 – 1002


60.

Перетворення одиниць вимірювання часу : заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення.№ 1003 - 1010


61.

Контроль навчальних досягнень з теми « Міри часу . Повторення матеріалу за рік .»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 .

Тематичне оцінювання 4 .

62.

Додавання і віднімання іменованих чисел , виражених у мірах часу. . Задачі на спільну роботу.

№ 1011 – 1018


63.

Задачі на визначення тривалості події ,її закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного.

№ 1019 – 1028


64.

Розв’язування задач на час . Складені задачі , які включають знаходження дробу від числа. . Задачі на знаходження середнього арифметичного.

№1029 – 1040


65.

Аналіз тематичного опитування.

Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.66.

Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного.

67.

Річна контрольна робота 5 . ДПА


68.

Величини. Метрична система мір. Закони додавання та властивості

різниці.


69.

Множення . Закони множення.70.

Ділення. Властивості частки.71.

Множення і ділення багатоцифрових чисел.


72

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число.

Семестрове оцінювання.

Річне оцінювання .
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка