Узгоджено Затверджено Заступник директора Директор школиСкачати 129.54 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір129.54 Kb.
Узгоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Крученова В.М.______ Алексєєнко В.І. ___________

Українська мова

3 клас , І семестр

4 години на тиждень

Автор програми Вашуленко М.С., Ґудзик І.В.

Підручник Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова , підр для 3 кл., К. «0світа»2003 , част.1

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Вправи підручника

Дата

Примітки

1.

Мова і мовлення

Мова – найважливіший засіб спілкування. Рідна мова – мова державна. Український алфавіт .Впр. 1-72.

Наша рідна мова. Мови інших народів. Близькоспоріднені мови.

Впр. 8-133.

Усне мовлення , його основні особливості.

Впр. 14-20
4.

Особливості писемного мовлення.

Впр.21-24
5.

Культура мовлення.

Контрольна робота . Діалог.

Впр. 25-326.

Основні правила культури спілкування.

Слова ввічливості.

Запитання і завдання для повторення.


Впр.33-387.

РЗМ-1

Робота над усним твором. Відтворення змісту прослуханого близько до тексту
8.

Текст

Розвиток уявлень про текст . Тема і мета тексту. Добір заголовків до текстів.Впр. 39-489.

Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки.

Впр. 49-5610.

Абзац тексту . Спостереження за зв’язками між абзацами. План тексту.

Впр. 57- 6111.

Зв'язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними способами зв’язку. Частини тексту.

Впр. 62- 6912.

Спостереження за ознаками художніх, науково – популярних та ділових текстів.

Впр. 70- 7313.

Складання текстів – інструкцій.

Впр.74-76
14.

РЗМ -2

Складання оповідання за малюнком і планом
15.

Особливості текстів – листів. Написання листа.

Впр. 77-80
16.

Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси.

Запитання і завдання для повторення.
Впр. 81-8617.

Узагальнення знань і вмінь учнів з теми «Текст».

Перевірна робота ( мовна тема – 1 )

Тематичне оцінювання -1


18.

Речення

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення з теми « Текст».

Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення.


Впр.87-9019.

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками.

Впр.91-9620.

Звертання. Розділові знаки при звертаннях у спонукальних реченнях .

Впр. 97-10521.

РЗМ- 3

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх , науково – популярних та ділових текстів.
22.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.

Впр. 106 – 11023.

Закріплення знань про головні і другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченні.

Впр.111 – 12224.

Контрольна робота. Диктант. -1

Тематичне оцінювання -2


25.

Слово. Значення слова.

Аналіз контрольної роботи.

Слова з прямим і переносним значенням.


Впр. 123 – 12726.

Слова , що мають кілька значень.

Впр. 128-13227.

Слова, які звучать і пишуться однаково .

Впр. 133-13628.

РЗМ- 4

Заголовок тексту
29.

Слова, близькі за значенням ( синоніми). Робота над синонімами.

Впр. 137 – 14030.

Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів. Навчальне аудіювання.

Впр. 141 – 14531.

Слова, протилежні за значенням ( антоніми).

Впр. 146-15132.

Контрольна робота . Списування.33.

Будова слова

Аналіз контрольної роботи.

Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв’язку між словами в реченні.


Впр. 152 – 15734.

Основа слова. Частини основи.

Впр. 158 – 16235.

РЗМ – 5

Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті.
36.

Загальне уявлення про частини основи.

Впр. 163 – 16737.

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

Впр. 168 – 17238.

Вправи на розрізнення синонімів , спільнокореневих слів та форм того самого слова.


Впр. 173 – 17739.

Розпізнення слів з омонімічними коренями.

Впр. 178 – 18240.

Чергування голосних звуків [ о,е – і ] в коренях слів .

Впр. 183 – 18741.

Чергування приголосних звуків [ г,к,х] – [ з,ц,с] – [ ж,ч,ш] у коренях слів .

Впр. 188 -19542.

РЗМ – 6

Тема і мета висловлювання у текстах різних типів.
43.

Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [ е], [и] . Правило написання слів з цими буквами.

Впр. 196 – 20044.

Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними [ е], [ и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих.

Впр. 201 – 20445.

Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [ е ], [ и] .

Впр. 205 – 20946.

Контрольна робота. Аудіювання .

Тематичне оцінювання -3


47.

Аналіз контрольної роботи.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [ е] , [ и] , що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.Впр. 210 – 21648.

Контрольна робота . Диктант – 249.

РЗМ- 7

Складання тексту – опису.
50.

Аналіз контрольної роботи.

Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних . засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці складів і слів з наступним глухим звуком .Впр. 217 – 22551.

Вправи на закріплення вимови і правопису слів з дзвінкими та глухими приголосними звуками.

Впр. 226 – 23952.

Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів .

Впр. 240 – 24553.

Префікси й прийменники . Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників.

Впр. 246 – 25454.

Правопис префіксів роз - , без - .

Впр. 255 – 26055.

Вимова і правопис слів з префіксами з - , с- .

Впр. 261 - 26556.

РЗМ – 8

Спостереження за ознаками художніх, науково – популярних та ділових текстів.
57.

Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з - , с - .

Впр. 266- 26958.

Правило вживання апострофа після префіксів.

Впр. 270 - 27359.

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів.

Впр. 274 – 27760.

Суфікс , як значуща частина слова.

Впр. 278 – 28961.

Правопис слів із суфіксом –ар- . Закріплення поняття про суфікс. Порядок усного розбору слів за будовою.


Впр. 290 – 29862.

Узагальнення знань і вмінь учнів з теми «Слово. Будова слова».

Перевірна робота ( мовна тема – 2 )

Тематичне оцінювання -4


63.

РЗМ-9

Удосконалення змісту і форми написаного тексту.
64.

Аналіз контрольної роботи.

Закріплення вивченого з теми «Будова слова ».

Запитання для повторення .

Семестрове оцінювання


Впр. 299 -305Т.о. – 4 ( урок № 17,24,46,62)

Аудіювання – 1 , урок № 46

Мовна тема – 2 , урок № 17,62

Диктант – 2 , урок № 24,48

Списування – 1 , урок № 32

Діалог – 1, урок № 5 РЗМ - 9

Узгоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Крученова В.М.______ Алексєєнко В.І. ___________

Українська мова

3 клас , ІІ семестр

3 години на тиждень

Автор програми Вашуленко М.С., Ґудзик І.В.

Підручник Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова , підр для 3 кл., К. «0світа»2003 , част.2

№ з /п

Зміст навчального матеріалу

Вправи підручника

Дата

Примітки

65.

Частини мови . Загальне поняття

Загальне поняття про частини мови: іменник , прикметник , дієслово , прийменник. Зіставлення іменників , прикметників , дієслів за їх значенням , питаннями , роллю в реченні.Впр. 1 – 366.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

Впр. 4 – 967.

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови , розрізнення їх за питаннями , значенням , роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами.

Впр. 10 – 1868.

Іменник

Загальне поняття про іменник ( питання ,значення , роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники , що означають назви істот та назви неістот .Впр. 19 – 2669.

Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках .

Впр. 27 – 3070.

РЗМ – 10

Складання усного висловлювання за даним початком
71.

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників

Впр. 31 – 3572.

Поняття предметності на прикладах іменників , утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників .

Впр. 36 – 4173.

Поняття предметності на прикладі іменників , що означають дію . Практичні вправи у творенні іменників від дієслів за зразком.

Впр. 42 – 4774.

Рід іменників : чоловічий , жіночий , середній .

Впр. 48 – 51
75.

Вправи на визначення роду іменників . Спостереження за родовими закінченнями іменників.

Впр. 52 – 5676.

Змінювання іменників за числами . Спостереження за іменниками , які вживаються тільки однині або множині .

Впр. 57 – 6677.

РЗМ – 11

Складання плану прочитаного тексту .
78.

Змінювання іменників за питаннями . Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.

Впр. 67 – 7579.

Закріплення знань про синтаксичну роль прийменників і закінчень.

Запитання і завдання для повторенняВпр. 76 - 8180.

Узагальнення знань і вмінь учнів з теми «Іменник».

Перевірна робота ( мовна тема – 1 )

Тематичне оцінювання -1


81.

Прикметник

Аналіз контрольної роботи.

Загальне поняття про прикметник ( питання , значення , роль у реченні )


Впр. 82 – 8682.

Зв'язок прикметників з іменниками .

Впр. 87 – 91
83.

Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками.

Впр. 92 – 9984.

РЗМ- 12

Написання переказу за колективно складеним планом
85.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками .

Впр. 100 – 10286.

Контрольна робота . Диктант – 1

Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь.


87.

Аналіз контрольної роботи.

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами , ставити питання до прикметників, редагувати текст.Впр. 103 – 10688.

Змінювання прикметників за родами . Родові закінчення прикметників.

Впр. 107 – 11089.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками . Прикметники – антоніми.

Впр. 111 – 11590.

Повний аналіз прикметника , як частини мови.

Впр. 116 – 11991.

РЗМ – 13

Переказування тексту з опорю на опорне сполучення слів.
92.

Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях.

Впр. 120 – 12993.

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками .

Впр. 130 – 13494.

Закріплення й узагальнення знань про прикметник.

Запитання для повторення .Впр. 135 – 13895.

Контрольна робота .

Усний твір -1

Тематичне оцінювання -2


96.

Дієслово.

Аналіз контрольної роботи.

Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні.


Впр. 139 – 14397.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті.

Дієслова синоніми й антоніми.Впр. 144 – 14898.

РЗМ- 14

Сприймання на слух тексту , розрізнення казки , оповідання на основі характерних ознак за змістом.
99.

Змінювання дієслів за часами.

Впр. 149 – 153100.

Вправи на розрізнення часових форм дієслів.

Впр. 154 – 163101.

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

Впр. 164 – 172102.

Контрольна робота . Списування - 1.

Перевірка графічних навичок письма, техніки, швидкості письма, культури оформлення письмових робіт
103.

Аналіз контрольної роботи.

Змінювання дієслів минулого часу за родами .Впр. 173 – 176104.

Вправи у змінюванні дієслів минулого часу за родами . Складання усного опису дятла за ілюстрацією.

Впр. 177 - 181105.

РЗМ- 15

Побудова тексту – міркування
106.

Контрольна робота . Диктант – 2

Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь.

107.

Аналіз контрольної роботи.

Неозначена форма дієслова.Впр. 182 – 185108.

Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком ( без уживання термінів).

Впр. 186 – 188109.

Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити ? , що зробити? . Використання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій.

Впр. 189 – 194110.

Контрольна робота. Письмовий переказ - 1111.

Аналіз контрольної роботи.

Творення часових форм від неозначеної форми дієслова .

Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслів у прислів’ях і приказках .


Впр. 195 – 203112.

Написання не з дієсловами.

Впр. 204 - 209113.

РЗМ- 16

Складання записки , яка містить пояснення певного факту : привітання , запрошення , написання листа другові.
114.

Вправляння у розборі дієслова як частини мови.

Запитання для повторення .
Впр. 210 - 213115.

Узагальнення знань і вмінь учнів з теми «Дієслово ».

Перевірна робота ( мовна тема – 2 )

Тематичне оцінювання -3


116.

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого за рік .

Звуки і букви . Перенос слів.Впр. 214 – 217117.

Контрольна робота . Аудіювання - 1.

Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності.
118.

Текст . Речення .

Впр. 218 – 229119.

РЗМ- 17

Удосконалення змісту і форми написаного тексту (відповідність темі ; наявність у тексті складових частин ; логічність і послідовність викладу думок ; усунення одноманітних конструкцій речень , невиправданих лексичних повторів ).
120.

Подовжені м’які приголосні. Апостроф.

Звуко – буквений аналіз слів. Перенос слів
Впр. 230 - 243121.

Іменник . Письмо слів з ненаголошеними [ е], [и]. Добір заголовка до тексту .

Впр. 244 – 263РЗМ – 8

Списування – 1 урок, №102

Диктант – 2 урок № 86 ,106

Мовна тема – 2, урок № 80, 115

Письмовий переказ – 1 , урок № 110

Усний твір – 1 ,урок №95Аудіювання – 1 , урок № 117

Т.о. – 3 , урок № 80 , 92 ,115


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка