Узгоджено затвердженоСторінка5/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.13 Mb.
1   2   3   4   5XІ. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Заходи

Відповідальні

Де заслуховується

Відмітка про виконання

СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2014

Знання нормативних документів, методичних рекомендацій, вимог щодо планування

Директор заступники голова МО класних керівників

Засідання методичної

Ради

Підсумки літнього оздоровлення учнів

Заступник директора


Педагогічна рада

Засідання ради школи


Формування гуртків


Директор заступники голова МО класних керівників, представники Ради школи

Засідання педагогічної

ради, Ради школи


Засідання ради школи
Аналіз стану роботи

з профілактики

правопорушень і злочинності

у 2013/2014 н.р.Директор заступники практичний психолог.

Засідання ради профілактики
Аналіз планів виховної

роботи класних керівників, планів роботи гуртків
Заступник директора

голова ШМО класних керівників 5-11 кл. практичний психолог Корецька О.В.Засідання ШМО класних керівників
Диспансерний облік учнів, листи здоров’я

Заступник директора

медична сестра класні керівники, психологЗасідання ШМО класних керівників
Охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням


Директор заступники

класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Адмінпланівка

Засідання ради школи

Організація роботи шкільної бібліотеки

Директор

Педагогічна рада

Адмінпланівка


Робота МО класних керівників – 5-11 класів

Заступники директора
голова МО класних керівників

Засідання Методичної ради
Ведення журналів гуртків (збереження, культура оформлення)

Заступники директора


Нарада при директорові

Адмінпланівка


Дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм

Класні керівники,

медична сестра
Нарада при директорові

Адмінпланівка


Засідання ради школи

Робота учнівського парламенту та радників

Директор., заступник директора Пед. організатор Шелудько А.І.

Нарада при директорові

Адмінпланівка


Виконання Правил поведінки учнів

Директор

заступники, класні керівники, психолог члени ради школиЗасідання ради школи

ЖОВТЕНЬ, 2014

Відвідування учнями занять

Директор заступники.,

класні керівники, практичний психологНарада при директорові
Робота з обдарованими учнями

Заступник директора, класні керівники,

психологНарада при директорові
Залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей групи ризику, дітей-інвалідів, дітей постраждалих від наслідків ЧАЕС

Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Адмінпланівка


Профілактика злочинності і безпритульності серед учнів

Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Засідання ради профілактики


Розвиток життєвих навичок щодо формування здорового способу життя

Директор Заступник директора, класні керівники,

психолог., голова ШМО практичний психолог.Нарада при директорові
Розвиток спорту

Директор Заступник директора, класні керівники,

психолог., голова ШМО Осіпова Л.В.Нарада при директорові

Нарада при директорові


Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Директор Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Засідання ради профілактики


Робота групи продовженого дня

Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові
Профілактика паління серед учнів, вживання алкогольних виробів та психоактивних речовин

Директор ., класні

керівники, психолог

медсестра


Наради при директорові.

Стан відвідування учнями школи

Директор.,

Заступник директора, класні керівники,

психолог


Наради при директорові

Засідання Ради

з питань профілактики

правопорушень.

Засідання ШМО класних

Керівників


Стан збереження підручників

Заступник директора, класні керівники,

Психолог бібліотекарАдмінпланівка

ЛИСТОПАД, 2014

Формування здорового способу життя в учнів

Директор Заступник директора, класні керівники,

психолог медсестраПедагогічна рада

Засідання ШМО класних керівників


Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти учнів

Директор Заступник директора, класні керівники,

психолог Пед. організатор
Педагогічна рада

Засідання ШМО класних керівників


Відвідування занять

учнями


Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Засідання ШМО класних керівників

Засідання ради

Профілактики


Стан роботи шкільних гуртків

Директор Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Адмінпланівка


Стан ведення Книги відвідування

Заступник директора Заступник директора, класні керівники,

психолог


Нарада при директорові

Адмінпланівка


Стан виконання заходів щодо реалізації Національного проекту «Стоп насильству!» на період до 2015 року

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

Попередження та профілактика тютюнопаління, пияцтва

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

АдмінпланівкаСтан роботи з профілактики злочинності та подолання бездоглядності й безпритульності серед учнів школи

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

АдмінпланівкаПопередження насильства в сім’ях та будь-яких його проявів

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

АдмінпланівкаСтан роботи по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

АдмінпланівкаСтан проведених заходів у рамках Місячника морально-правового виховання, тижня права

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор вчитель правознавства
Адмінпланівка

Перевірка щоденників учнів 5-11 класів

Заступник директора, класні керівники,

Адмінпланівка

Вивчення стану роботи

класних керівників, які атестуютьсяПрактичний психолог, Пед. організатор

Засідання ЦМО учителів

початкових класів та вихователів ГПД

Нарада при директорові


ГРУДЕНЬ, 2014

Стан відвідування учнями навчальних занять

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

Адмінпланівка


Стан впровадження проблеми школи «Вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня» (ІІІ рік роботи).

Директор, Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор., голови ШМО
Нарада при директорові

Адмінпланівка


Засідання класних керівників


Виконання плану заходів, спрямованих на озброєння вчителів, учнів та їх батьків знаннями щодо безпечного використання ресурсів Інтернету

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор., вчителі інформатики
Нарада при директорові

Адмінпланівка


Засідання класних керівників

Захист суспільної моралі та виконання шкільних заходів з даного питання

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові
Захист прав учнів

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор радники учнівського парламенту, класні керівникиНарада при директорові

Збереження життя та здоров’я учнів

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор
Нарада при директорові

Адмінпланівка

Засідання ради школи

Відвідування учнями школи

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові

Засідання ради профілактики


Профілактика емоційних розладів та суіцидальної поведінки в учнів

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові
Попередження насильства над учнями

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові
Стан роботи учнівського самоврядування

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові
Стан роботи зі створення шкільної газети «Кіндратівські відомості» та змістовного наповнення шкільного сайту


Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор літредактор газети «Кіндратівські відомості».Нарада при директорові

Адмінпланівка


Результати позакласної виховної та дозвіллєвої роботи

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор радники самоврядування, класні керівникиАдмінпланівка


СІЧЕНЬ, 2015

Виконання планів

(класних керівників, гуртків)Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторАдмінпланівка
Стан роботи з обдарованими учнями

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторЗасідання методичної ради
Про результативність самоосвітньої роботи класних керівників

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор., голови ШМОЗасідання методичної ради
Про стан контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Профілактика правопорушень

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторЗасідання ради профілактики

ЛЮТИЙ, 2015

Стан відвідування учнями школи

Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор.Нарада при директорові

БЕРЕЗЕНЬ, 2015

Про стан контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Профілактика правопорушень


Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторЗасідання ради профілактики

КВІТЕНЬ, 2015

Співпраця з громадськими організаціями

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор голови МОНарада при директорові

ТРАВЕНЬ, 2015

Про підготовку школи до оздоровлення та відпочинку дітей.

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові
Про організацію екскурсійно-туристичної роботи.

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організатор.Нарада при директорові
Результативність виховної роботи з учнями

Директор Заступник директора, класні керівники,

Практичний психолог, Пед. організаторНарада при директорові
XII. СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

49
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка