В чотирьохСторінка30/34
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.96 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

«Молодняк» — літературна організація комсомольських письменників України (1926—1932). За ідейноестетичною платформою була близька до ВУСППу. В літературному процесі займала конструктивні позиції, але часом виявляла недостатню теоретичну і художню зрілість. Так, молодняківці твердили, що римовані агітки важливіші ліричної поезії, що роман­тика і романтизм чужі для літератури пролетаріату.

«МАРС» («Майстерня революційного слова») — літературне угрупо­вання в Києві (1926—1929). Утворилося з колишньої «Ланки», що скла­далася з літераторів правопопутницького напряму. В період консолідації сил радянської літератури самоліквідувалося.

«Неокласики» — літературне угруповання на Україні в 20х роках, до якого входили М, Зеров, П. Филипович, M. Рильський, M. ДрайХмара, M. Могилянський, О. Бургардт. У своїй творчості ці письменники орієнту­валися на античну класику, проповідували культ «чистого мистецтва», уникали злободенної тематики. Згодом частина їх перейшла на позиції радянської реалістичної літератури.

«Бумеранг» (чи як він там зветься...).— Літературної організації чи угруповання під такою назвою на Україні не існувало. Можливо, Остап Вишня жартома назвав так літераторів, що належали до малочисельних, не відомих широкому загалу об'єднань.

Хвильовий Микола (справжнє прізвище та ім'я: Фітільов Микола Гри­горович, 1893—1933) — український радянський письменник.

Досвітній Олесь (справжнє прізвище та ім'я: Скрипаль Олександр Федо­рович, 1891—1934) —український радянський письменник.

С. 14. Нестор Літописець (11— поч. 12 ст.) — автор «Повісті минулих літ».

Остроміїр (християнське ім'я Іосиф) — новгородський воєвода ї посад­ник в 1054—1057 pp., замовник найдавнішого з тих, що дійшли до нашого часу, Євангелія, т. зв. ОсТромирового.

Я люблю березільців, франківців, одещан, заньківчан...— Автор має на увазі тогочасні українські театри: «Березіль», імені Івана Франка, Одесь­ку держдраму, імені Марії Заньковецької.

МОПР (МОДР) — Міжнародна організація допомоги борцям революції, створена в 1922 р. на основі рішень четвертого конгресу Комінтерну. Секція МОДР в СРСР існувала до 1947 р.

Авіохем (Осоавіахім) — Товариство сприяння обороні, авіаційному й хі­мічному будівництву; масова добровільна громадська організація, що існу­вала в СРСР з 1927—1948 р. Головними завданнями товариства були зміцнення обороноздатності країни, поширення військових знань серед паселення, виховання його в дусі радянського патріотизму.

«Геть неписьменність» — громадська організація трудящих України, створена з метою ліквідації неписьменності. Існувала в 20х роках.

Товариство «Змичка» — громадська організація трудящих, що займа­лася встановленням і зміцненням економічних і культурних зв'язків між містом і селом. Існувала в 20х роках.

Літературний клуб ім. Вас. Блакитного — клуб харківських літераторів у другій половині 20х — першій половині 30х років. Створений для прове­дення масової, культосвітньої, пропагандистської роботи, а також відпо­чинку письменників.

УСМІШКИ, ФЕЙЛЕТОНИ, ГУМОРЕСКИ 1925—1933

ЛИЦЕМ ДО СЕЛА

В середині 20х років Комуністична партія (більшовиків) України і уряд республіки зосередили особливу увагу на зміцненні економічних і культур­них зв'язків міста й села, розвитку на селі кооперації, зародків соціалістич­ного господарювання. На той час на Україні вже налічувалося близько п'яти з половиною тисяч колективних господарств. У лютому 1925 p. І Все­український з'їзд колгоспів намітив заходи по кредитуванню, землевпоряд­куванню й меліорації, агрономічному обслуговуванню, проведенню культ­освітньої роботи. Згадані важливі події й заходи, що знаменували докорін­ний переворот у житті українських хліборобів, викликали в Остапа Вишні прагнення вивчити ці процеси «зсередини» і відобразити у притаманному його творчості гумористичносатиричному ключі. Влітку 1925 р. він їде відпочивати до с. Мануйлівки Кременчуцької округи на Полтавщині. Враження від перебування в селі й відбиті в циклі оповідань, гуморесок і фейлетонів «Лицем до села». За свідченням Д. М. Біляєва, який у 20і роки вчителював у Мануйлівці, з написаного Остапом Вишнею того літа немає жодного твору вигаданого, взятого не з життя. (Див.: Живий Остап Вишня.—К.: Дніпро, 1966.—С. 104).

Назву циклу запозичено з рубрики «Вістей ВУЦВК». Більшість усмішок циклу вперше надруковано в липні — серпні 1925 р. на сторінках цієї газети, а також в «Селянській правді» та журналі «Нова громада». Наступ­

ного року ці твори з деякими текстуальними авторськими виправленнями вийшли окремим виданням.

Цикл подасться в повному складі, твори розташовані в тій послідовності, в якій вони друкувалися в збірці «Лицем до села» і в чотиритомному зібранні «Усмішок».

«Нова громада» — літературномистецький та науковий журнал, орган' Всеукраїнської спілки кооператорів. Виходив 1922—1931 pp. у Києві.

Те, до чого лицем слід повернутися. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК» — 1925.— 3 літ. Цією усмішкою починався цикл «Лицем до села».

Подається за виданням: Усмішки: В 4 т.— К.: ДВУ, 1930.— Т. І.— С. 108—115.

С. 20. Вони несуть яйця, вигрібають на вгородах насіння і правлять за «яблуко роздору» між чоловічою і жіночою половиною населення.— Тут натях на відомий давньогрецький міф: богиня незгоди Еріда, ображена тим, що її не запросили на весілля Фетіди й Пелея, кинула в натовп гостей яб­луко з написом «найпрекраснішій». Гера, Афіна і Афродіта пересварилися і звернулися до троянського царевича Паріса з проханням розсудити їх. Паріс присудив яблуко Афродіті. Богиня кохання віддячила йому: допо­могла викрасти Прекрасну Єлену. В переносному значенні: «яблуко незго­ди» — причина суперечок.

С. 22. ...бо в писанні сказано: «Не одним хлібом жива буде людина, а треба ще й до хліба...» — Жартівливий натяк на біблійний міф: з цими словами Мойсей звернувся до іудеїв після того, як бог дав йому скрижалі із заповідями: «...Не одним хлібом живе людина, але всяким словом, що виходить із уст господа» (Второзаконня, гл. 8, в. 3). Цей вислів є і в Євангелії (від Луки, гл. 4, в. 4; від Матфея, гл. 4, в. 4), де він приписується Христові. Значення виразу: людина не може обмежитися лише задово­ленням матеріальних потреб: духовні залити не менш важливі для неї.

Те, до чого і лицем, і мордякою повертаються. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 4 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 116—120.

С. 24. Принцесу... Гессенську Алісу... перемогли, а мухи гессенської не переможуть.— В каламбурі обіграно титул останньої російської імперат­риці, дружини Миколи II, дочки великого герцога гессендермштадтського Людовіка IV (до заміжжя носила ім'я Аліси Вікторії Єлени Луїзи Беатріси) і назву небезпечного шкідника зернових культур.

С. 25. «Сільський господар» — кооперативне товариство, здійснювало постачання на село промислових виробів.

І ВУЦВК, і Раднарком, і Держплан, і УЕР, і., і... Вперше надру­ковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 5 лип., без назви, під рубрикою «Лицем до села».

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 121—124.

С. 25. ВУЦВК — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

Раднарком — Рада народних комісарів.

Держплан — Державний плановий комітет.

УЕР — Українська економічна рада.

...сільська Рада, а найчастіше просто собі «спалком».— Остап Вишня кепхує з мовного покручу (від рос. «исполком»), котрий побутував тоді серед малописьменних селян.

С. 26. ...«дійсвительний тайний».— Автор має на увазі царського чинов• ника високого рангу — «действительного тайного советника».

Князі ШиринськіШахматови...— Мануйлівка здавна належала князям ШиринськимШахматовим. Про останню володарку села згадує у спогадах Д. М. Біляов: «...остання княжна ШиринськаШахматова, лібералкареволюціонерка... навіть каторги зазнала, і селяни її звали вже «стрижена бариня», таки немало добра зробила для селян, колишніх своїх кріпаків,— і землю задешево роздала, і княжий палац на школу перебудувала (а сама віку доживала в маленькому флігелі); побудувала сільський театр і громад­ську бібліотеку, безплатно давала відвідувачам чай, але щоб відвідувач обов'язково брав читати якусь книжку. Давала притулок і сховище для революціонерів... Жив у неї і М. Горький» («Живий Остап Вишня».— С. 109—110).

Колись було: «Чия земля?» — «Калитчина».— Натяк на багатія Калитку, персонажа п'єси І. КарпенкаКарого «Сто тисяч».

— А подивись, скільки там ти мені продналогу нацокав? — Ідеться про продовольчий податок, запроваджений у період непу замість продовольчої розверстки.

С. 27.— Усім губ... Усім окр... Усім рай... Усім сіль...— тобто, всім губернським, окружним, районним, сільським виконкомам.

Наркомос — Народний комісаріат освіти.

Наркомзем — Народний комісаріат землеробства.

Иаркомздрав — Народний комісаріат охорони здоров'я.

Наркомвнусправ — Народний комісаріат внутрішніх справ.

Наркомюст — Народний комісаріат юстиції.

ТАПУК — Товариство авіації та повітроплавання України.

Доброхім — Добровільне товариство друзів хімічної оборони та хімічної промисловості.

Добробут — Всеукраїнська кооперативна спілка для закупки і збуту продуктів тваринництва.

Наркомфін — Народний комісаріат фінансів.

«Вівчарство». Вперше надруковано в газ. «Селянська правда».— 1925.— 5—6 серп.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 125—128.

«Молочарство» (Ідилія). Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 16 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 129—131. > С. 29. «Тихесенький вечір на землю спадає...» — слова з популярного українського романсу.

Косовиця. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК»,— 1925.— 17 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 132—135.

С. 31. ..лж доки не засурмлять сурми архангельські і не сяде «Оченашу» на престолі...— Остап Вишня пародіює картину кінця світу за есхато­логічними уявленнями віруючих про друге пришестя, антихриста і т. ін.,

далі — страшний суд над героєм за те, що він... не вгноював попелом ріллі.

С. 32. «Обчеську» валять!» — тобто косять сіно на громадському лугу.

Машини!!! Бперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 5 серп.— під заголовком «Та даймо машину!»

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 136—140.

Коли чорна запаска ночі полтавської луг обгортає. (Елегія). Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 11 лип.

Подасться за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 141—144.

«У колехтив!!!» Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 14 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 145—151.

С. 39. «гуртовечортове»...— давній народний вираз, який вживали про­тивники комун для дискредитації соціалістичних принципів господарю­вання. Подальша оповідь про успіхи трудової артілі імені Леніна спростовує просторікування про безглуздість колективної праці.

Шестипільна сівозміна — сівозміна з шести полів, тобто науково обгрун­товане чергування сільськогосподарських культур і пару на території (в по­лях і по роках), яке супроводиться відповідною системою обробітку грунту і системою удобрення.

С. 40. ..мають трактора «фордзона» на 20 сил...— На той час каша країна ще не мала власного розвинутого сільськогосподарського машино­будування і закуповувала трактори за кордоном.

...бо хрюкають тридцятеро йоріаиирів...— Ідеться про породу свиней, виведену в 19 ст. у графстві Йоркшир (Англія).

А тов. Рубан (заступник голови колективної)...— тобто заступник голови правління трудової артілі імені Леніна.

С. 42. Ой на ставку качки пливуть, // Каченята крячуть. // Колективи добре живуть, // А селяни плачуть.— Очевидно, тогочасний сільський фольклор.

Коли в голові «лій». Уперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 15 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 152—155.

С. 42. З батьком, знаєте, сперечатися, що рамкова краща, коли вони все своє життя з дуплянками провозились...— Ідеться про два типи вуликів.

Додан, Левицький, Рут — відомі пасічники.

С. 43. Хазяйство має двадцять щось десятин землі...— Десятина — стара одиниця виміру земельної площі, дорівнює 1,09 га (2400 кв. сажнів). Багатопілля — застаріла назва сівозмін з 5—6 і більше полями.

Як поліпшити своє господарство. (Багатьма перевірено). Вперше надру­ковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 7 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 156—160.

Гінекологія. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 23 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т 1.— С. 161—165.

«Сільська юстиція». Вперше надруковано в газ. «Селянська правда».— 1925.— 21 серп.

Подасться за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 166—170.

Пошти шо й здря._ Вперше надруковано в газ. «Селянська правда».— 1925.— 12—13 серп.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 171—173.

«Темна нічкапетрівочка». Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 8 серп.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 174—179.

«Шлях до соціалізму». Вперше надруковано в журн. «Нова громада».— 1925.— № 6.— С. 10—11.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 180—184.

«Божеське». Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 21 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 185—190.

С. 60. Граф Капніст тут жив колись...— Капністи— українські помі­щики на Лівобережній Україні у 18му — на початку 20го ст., графи. Походили з роду венеціанського дворянина (грека за національністю) Василя Петровича Капніста (? —1757). Його син — російський і україн­ський письменник В. В. Капніст.

«Леригія». Вперше надруковано в газ. «Селянська правда».— 1925.— 14 серп.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 191—194.

«Блажен муж іже не іде на совіт нечестивих». Вперше надруковано в газ. «Селянська правда».— 1925.— 19 серп.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 195—199.

Ярмарок. Уперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— Перша части­на — 1925.— 25 лип.; Друга — 1925.— 28 лип.; Третя — 1925.— 29 лип.; Четверта — 1925.— 31 лип.

Подається за виданням: Твори: В 2 т.— К.: Держлітвидав України, 1956.—Т. 1.—С. 41—62.

Як свідчить Д. М. Білясв у спогадах «Остап Вишня в Мануйлівці» (Див.: «Живий Остап Вишня».— С. 102—103). письменник під час відпочинку в селі виїжджав на ярмарки в Говтву, Козельщину й Омельник, навколишні села приблизно за двадцять кілометрів від Мануйлівки. Багаті враження від тих поїздок послугували йому матеріалом для цього твору.

Дід Матвій. Уперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».—1925.— 29 серп.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 232—244.

За свідченням Д. М. Біляєва, прототипом героя оповідання був Матвій Дерев'янко, який прожив довге й важке життя, а до всього мав ще й вельми колоритний характер та оригінальні звички. (Див.: «Живий Остап Вишня».— С. 104—105). Очевидно, Остап Вишня використав у творі деякі оповідки цікавого співрозмовника. Проте дуже сумнівно, що «і ні слова, і ні риски» не було «вигаданого ні у діда Матвія, ні в Остапа Вишні», як пише мемуарист. Життєві враження, безперечно, часто слугували основою для задумів

письменника, але багата фантазія відігравала в його творчості аж ніяк не останню роль.

С. 95. Пегрооський Григорій Іванович (1878—1958) —радянський дер­жавний і партійний діяч, в 1919—1938 pp.— голова ВУЦВК.

Псьол. Уперше надруковано в збірці «Лицем до села». Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 2Л5—249. С. 96. Куцак — обріз.

«Рибка плаває по дну». Вперше надруковано в збірці «Лицем до села». Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 250—255.

«Ппнобаба». Вперше надруковано в журн. «Нова громада».— 1925.— № 15.— С. 4—5.

Подається за виданням: Усмішки.—• Т. 1.— С. 256—259.

Село згадує. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1925.— 18 лип.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 1.— С. 260—265.

С. 104.— Денікін Антон Іванович (1872—1947) — генераллейтенант царської армії, головнокомандуючий контрреволюційними збройними си­лами Південної Росії під час громадянської війни. У 1919 р. за допомогою Антанти організував похід на Радянську Росію. В квітні 1920 p., після остаточного розгрому його армії на Північному Кавказі, втік за кордон.

С. 105. У земельний одділ підемо! — Тут натяк на можливий розстріл.

Держись, хлопці! Вперше з підзаголовком «Роман на 4 розділи з епі­логом і з мораллю» надруковано в журн. «Молодий більшовик».— 1925, груд,— 1926, січ.— № 1(4).— С. 10.

Подається за першодруком.

С. 107. КІМ (Комуністичний Інтернаціонал Молоді) — міжнародна організація революційних спілок трудящої молоді, що існувала в 1919— 1943 pp. як секція Комінтерну і діяла під його керівництвом.

«Мы молодая гвардия // Робочих и крестьян — рядки з популярної комсомольської пісні на слова російського радянського поета О. Безименського «Молодая гвардик».

Вискочили... За часом написання твір відноситься до 1925—1926 pp. Вперше надруковано в збірці: «Вишневі усмішки кооперативні».— X.: Плужанин, 1927.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 2.— С. 207—209.

С. 110. «Ой випила, вихилила!» — слова з української народної пісні.

Отака мати... Вперше надруковано в газ. «Радянське село».— 1926.— 14 січ.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 2.— С. 114—116.

С. 110. «... про Сарахвима Сарівськоео»... — Йдеться про Серафима Саровського (1760—1833), монаха Саровського монастиря в колишній Тамбовській губернії. Канонізований як святий напередодні першої росій­ської революції, коли реакційні кола всіляко намагалися посилити релі­гійні настрої в масах з метою відвернення трудящих від революційного руху. Відкриття мощей Серафима Саровського відбулося в 1903 р. за

участю царя Миколи II. Культ цього святого широко використовувався для церковномокархічної пропаганди.

Сбліх. Уперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 20 січ. Подається за першодруком.

С. 1І2. «...кінчався шкільний триместр...» — У двадцяті роки навчаль­ний рік у школах поділяеся на три семестри — осінній, зимовий та вес­няний.

«....зд столом сиділа методична трійка...» — В тогочасній школі педа­гогічним процесом керували методичні трійки за основними розділами програми — природа, праця, суспільство.

С. 113. Клас має шість ланок...— Клас поділявся на ланки. Кіль­кість ланок визначалася в залежності від числа учнів, яких у класі мало бути не більше сорока.

Та доки ж?! Уперше надруковано в жури. «Молодий більшовик».— 1926.— № 5 (18).— С. 16. Подається за першодруком.

«Молодий більшовик» — суспільнополітичний, літературнохудожній та науковопопулярний журнал сільської молоді. Орган ЦК ЛКСМУ; з 1928 p.— орган ЦК ЛКСМУ та Київського обкому ЛКСМУ.

С. 114. Гогенцоллерн Вільгельм.— Автор, очевидно, мас на увазі Вільгельма II, німецького імператора в 1888—1918 pp., скинутого з пре­столу Листопадовою революцією 1918 р.

Бережіть добро держави. Вперше надруковано в газ. «Радянське село».— 1926.— 8 квіт.

Подасться за першодруком.

«Радянське село» — республіканська газета, що видавалася в Харкові в 1920—1925 pp. Тепер — «Сільські вісті».

«Підкачала». Вперше з підзаголовком «Гумореска» надруковано в журн. «Нова громада».— 1926.— № 4.— С. 10—11.

С. 116. Охматдит — в СРСР: система державних, громадських і про­філактичнолікувальних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я матері й дитини.

Про діточок™ Уперше надруковано в газ. «Радянське село».— 1926.— 6 трав.

Подається за першодруком.

Степами таврійськими. (Подорож). Уперше надруковано в газ. «Ра­дянське село».— 1926.— 13 трав. Подається за першодруком.

С. 122. А Гнилим морем зветься північна частина Чорного моря, затоки, що в Мелітопольщину солоною водою врізується.— Очевидна помилка: Гниле море, або Сиваш,— це мілководна затока не Чорного, а Азовського моря.

«Тяжолі времена». Вперше надруковано в газ. «Селянин».— 1926.— 13 трав.

Подається за першодруком.

C. 124. Земський начальник... — У Російській імперії в 1889— 1917 pp.— службова особа з дворян. Контролював діяльність органів селянського громадського управління, був першою судовою інстанцією для селян.

Пристав...— Ідеться про станового пристава; в дореволюційній Ро­сії — начальник поліцейської дільниці в сільській місцевості.

Урядник, стражник — нижчі поліцейські чини в дореволюційній Росії.

Три сосни. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 22 трав.

Подається за першодруком.

Приводом для написання фейлетона стала міжнародна конференція з питань роззброєння, що відкрилася в Женеві 18 травня 1926 р. З пуб­лікацій тогочасної радянської преси (зокрема й у «Вістях ВУЦВК» від 19, 20, 21 травня 1926 р.) видно, що очікувана домовленість про найболю­чішу проблему потонула в демагогічних розумуваннях дипломатів про те, «що слід розуміти під озброєнням, од яких військових, господарчих, географічних та інших чинників залежить озброєння, з елементів яких складається озброєння мирного часу, морське, сухопутне та повітряне»... (Так дослівно було сформульоване одне з перших питань порядку ден­ного конференції). Про цю пустопорожню балаканину й ідеться в твори

С. 125. Ще в Версалі, коли знаменитий мир підписувався...— Автор має на увазі Версальський мирний договір 1919 p., укладений між держа­вами Антанти і переможеною Німеччиною.

Ліга націй — міжнародна організація, що існувала між першою і другою світовими війнами. Створена 28 квітня 1919 р. на Паризькій конференції держав — переможниць у першій світовій війні. Статут Ліги націй передбачав боротьбу за мир і безпеку народів, за роззброєння. Насправді вона стала знаряддям політики англофранцузьких імперіалі­стів. В Лігу націй входили 43, тобто, фактично, всі головні імперіалістичні держави, крім США.

«Сукно в степу» (Подорож). Уперше з підзаголовком «Подорож» надруковано в газ. «Радянське село».— 1926.— 23 трав. Подається за першодруком.

С. 127. Раковський Христіан Георгійович (1873—1941)—радян­ський партійний і державний діяч. У 1919—1924 pp.— голова Раднаркому УРСР.

С. 128. ...славнозвісний професор М. Ф. Іванов.— Ідеться про Михайла Федоровича Іванова (1871 —1935), радянського вченого в галузі тварин­ництва, який вивів асканійську породу овець та українську степову білу породу свиней.

«Нравствінна робота». Вперше надруковано в журн. «Всесвіт».— 1926.— № 11.— С. 2—3.

Подається за виданням: Усмішки.— Т. 3.— С. 186—191. С. 130. «Espero» — гатунок цигарок.

С. 132. ...до п'ять черв'яків і наштрахуєш...— тобто стягнеш до п'яти червінців штрафу.

Бердянськ. Уперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 20 черв.

Подається за першодруком.

Твір відкрив так званий бердянський цикл фейлетонів і гумористич­них нарисів, написаних Остапом Вишнею в червні — липні 1926 р. під час відпочинку на Азозському узбережжі. Нариси були видрукувані на сторінках «Вістей ВУЦВК». Подаємо шість із загальної кількості двана­дцяти назв цього циклу.

С. 132. ...берег моря Суражського...— В давньоруських літописах Азов­ське море називалося Сурожським (від м. Сурож).

Мапа — географічна карта.

С. 133. «1826 года стараниями князя Воронцова...» — Ідеться про князя Михайла Семеновича Воронцова (1782—1856), російського державного діяча, генералафельдмаршала. В 1823—1843 pp.— ново­російський генералгубернатор і намісник.

«...ногайці пішли двома «виходами» 1812 й 1855 року...» — Ідеться про масову еміграцію кримських татар у ці роки.

Пугач Омелько—Пугачов Омелян Іванович (1742—1775), донський козак, очолював найбільше у 18 ст. селянськокозацьке повстання 1773—1775 pp.

С. 134. «Рудзутака» клепають...— Мова йде про спорудження паро­плава, названого ім'ям видатного революціонера, державного і партій­ного діяча Яна Ериестовича Рудзутака (1887—1938).

С. 135. «Форд» — марка автомобіля, що випускався ка заводах аме­риканського підприємця Генрі Форда (1863—1947), який уперше засто­сував потоковомасове виробництво, засноване на стандартизації та конвейєризації.

С. 137. Наркомпоштель — Народний комісаріат зв'язку.

«Блаженні ізгнаншіє правди ради, яко тих єсть пляж на морі на Азов­ськім». Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 29 черв. Фейлетон входить до бердянського циклу.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка