В чотирьохСторінка34/34
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.96 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Подається за першодруком.

Клуб «приятной». Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 9 січ.

Подається за першодруком.

Можна померти. Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 30 берез.

Подається за першодруком.

Це діло боже; Не забувайте про те, що мануфактури в нас небагато.

Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 5 квіт. Подається за першодруком.

Ну й народ! Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 11 серп.

Подається за першодруком.

«Пустіть душу на покаяніє». Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 21 серп. Подається за першодруком.

Що ж тут смішного? Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК».— 1926.— 10 груд.

Подається за першодруком.

На всі боки. Вперше надруковано в газ. «Радянське село».— 1927.— 13 лют.

Подається за першодруком.

С. 413. Секретар РВК — тобто секретар райвиконкому.

Найшла баба і Микиту.//Святий чорта ціпить. // Баба одну йому свічку, II Другу чорту ліпить.— Перефразована строфа із співомовки Сте­пана Руданського «Треба всюди приятеля мати». В оригіналі два останні рядки читаються так: «Бере одну йому ставить, // Другу чорту ліпить!..» У наступній строфі — теж неточність. Рядки: «Що ти, бабо, робиш? // Та то ж вража сила»,— в оригіналі читаються так «Що ти, бабо,— ка­жуть,— робиш? // Таж то вража сила...» Остап Вишня, певно, цитував по пам'яті.

Ми нічого не маємо проти. Вперше надруковано в газ. «Радянське село».— 1927.— 24 лют.

Подається за першодруком.

А те й буде. Вперше надруковано в газ. «Радянське село».— 1927.— 10 квіт.

Подається за першодруком.

ЗМІСТ


Моя автобіографія................ 5

УСМІШКИ, ФЕЙЛЕТОНИ, ГУМОРЕСКИ 1925—1933

ЛИЦЕМ ДО СЕЛА

Те, до чого лицем слід повернутися......... 18

Те, до чого і лицем, і мордякою повертаються..... 23

І ВУЦВК, і Раднарком, і Держплан, і УЕР, і... і... . 25

«Вівчарство» .................. 27

«Молочарство» (Ідилія)............. 29

Косовиця.................... 31

Машини!!! ................... 33

Коли чорна запаска ночі полтавської луг обгортає ... 36

«У колехтивШ».................. 38

Коли в голові «лій»................ 42

Як поліпшити своє господарство (Багатьма переві­рено) ..................... 44

Гінекологія................... 46

«Сільська юстиція»............... 49

Пошти що й здря................... 52

«Темна нічкапетрівочка» ............ 53

«Шлях до соціалізму».............. 57

«Божеське»................... 60

«Леригія».................... 63

«Блажен муж, іже не іде на совіт нечестивих» .... 65

Ярмарок.................... 68

Дід Матвій................... 88

Псьол ..................... 95

«Рибка плаває по дігу»............. 98

«Гіпнобаба» .................. 101

Село згадує................... 104

Держись, хлопці!................ 107

Вискочили...................... 108

Отака мати..................... 110

Облік..................... 112

Та доки ж?!................... 113

Бережіть добро держави............. 114

«Підкачала»................... 115

Про діточок..................... 118

Степами таврійськими (Подорож)......... 120

«Тяжолі Бремена»................ 124

Три сосни.................... 125

«Сукно в степу» (Подорож)........... 127

«Нравствінна робота»............... 129

Бердянськ ................... 132

«Блаженні ізгнанниє правди ради, яко тих ссть пляж на

морі на Азовськім».............. 13.S

«Ідеал»..................... 140

Птиця плаче....... ........... 143

«Рибак рибака не дуже бачить навіть поблизу» .... 145

«Так ми ж народ тьомний» (Конспект до трагедії) ... 148

«Без голосу вовна»............... 151

Ще про хвороби житлокооперації........ 152

«Гумористи» ................. 155

Не підгадьте, православні!............ 157

Може, ще інсценізувати накажете?........ 158

«Честь імєєм вас поздравіть»............ 160

Національно, просто, а головне — приємно .... 162

«Ой горе, горе мні»................ 163

Слухай, обивателю!............... 165

А ми чим винуваті?............... 168

Зойк на дорозі................. 169

А ти, Марку, грай!................ 171

Вічна їм пам'ять................ 172

Як мене преса підвела (Факт)......... 174

Радіо...................... 176

Мисливство................... 178

Якість продухщії............... 180

«Чукрен».................... 181

Чухраїнці ................... 183

Це вам не бандитизм.............. 187

Універсал................... 189

До тих, що поза Україною сущі........ 190

Колись і тепер................. 192

З вашими преміями.................. 194

Відьма..................... 197

Хоч немає рими, так зате є смак.......... 200

«Дорогу жінці»................. 201

На руднях................... 203

Леська..................... 212

На Гончарівці.................. 214

З Новим....................... 220

З богом до роботи............... 221

Ґвалт! ..................... 222

Переплутали .................. 224

Розмова на межнику.............. 225

От вам і жарт!................. 227

Перестрах ................... 229

МИСТЕЦЬКІ СИЛУЕТИ

Анатоль Петрицький............... 233

Лесь Курбас................... 237

Олександр Довженко............... 240

Михайло Голинський............... 244

Йосип Гірняк.................. 247

Сергій Дрімцов................. 249

Василь Василько................. 252

Борис Романицький............... 254

Замичковський ................ 257

Мар'ян Крушельницький............. 260

Мар'яненко Іван................. 263

ЛІТЕРАТУРНОМИСТЕЦЬКІ УСМІШКИ

Так ні чорта з того й не вийшло....... 268

Як франківці Москву повоювали......... 270

«Думка» .................... 273

Народна артистка ................ 274

«Позорище»................... 277

«Вра» ..................... 280

«Червоний Мак»................. 282

«Блеймани»................... 285

Олена Сенкевич................. 287

Про «Розлом» та про інші речі.......... 288

Одеська держдрама............... 289

Про Юхима Кучу................ 2"°3

Культуртяпство................. 294

«Беру свої слова обратно»............ 295

Співець печалі нашої............... 296

Хай живе українська радянська естрада!....... 299

Хай ясніє ім'я його!.............. 301

ВИШНЕВІ УСМІШКИ ЗАКОРДОННІ

Передмова ................... 304

Поїхали....................... 304

Приїхали ................... 308

Клапті вулиці берлінської............. 314

Берлінський день................. 320

Ну й народ!................... 325

Was kostet? Zahlen?!............... 329

Розклад буржуазії................ 333

Не життя, а радість несподівана.......... 338

«Зее»...................... 342

«їхній санаторій»................ 345

«Шеф»..................... 349

Берлінські коні................. 353

Райхсохматдит ................. 355

Село німецьке.................. 358

«Роиг les dames»................ 362

Короп понімецькому.............. 366

Берлінські музеї................. 368

Берлін увечері.................. 372

Берлінська українська держава........... 377

Як із Харкова зробити Берлін..........■ . 381

Варшава.................... 386

Як я, бувши за кордоном, не бачив Максима Горького . 389

Як переїхати митницю.............. 392

ВИШНЕВІ УСМІШКИ РЕКОНСТРУКТИВНІ

Про «суперфосфат», про «мило», про «білу неділю», про «величезне одіяло» і про всякі такі інші чудернацькі

дурундацькі речі............... 396

Голова..................... 399

Баба Сасоїха.................. 402

РЕП'ЯШКИ (1925—1927)

Виберіть когось із місцевих........... 405

А помоєму — сукняна доба!........... 405

Не так трохи..................... 406

Не розбігайтесь, хай вам щастя!......... 407

Залиште це..................... 408

Клуб «приятной»................. 408

Можна померти................. 409

Це діло боже................: . 409

Не забувайте про те, що маніфактури в нас небагато . . 410

Ну й народ!.................. 410

«Пустіть душу на покаяніє»........... 411

Що ж тут смішного?.............. 412

На всі боки................... 413

Ми нічого не маємо проти............ 414

А те й буде................... 414

Примітки .................. 415

Литературнохудожественное издание

ВИШНЯ Остап (Губенко Павел Михайлович)

СОЧИНЕНИЯ

в четырех томах том 2

Усмешки,

Фейлетони,

Юморески

Подготовил тексти, составление и примечаиия Ю. И. ЦЕКОВ

Ответственннй редактор А. А. ДИМАРОВ

Киев, издательство художественной литературы «Дкипро»

На украинском язике

Редактор С. /. Шевцова Художнє оформлення Є. Ф. Сендзюка Художній редактор Г. Т. Конєв Технічний редактор Н. К. Достатня Коректор Н. С. Глущенко

иб № 3477

Здамо до фотоскладання 27.04.88. Підписано до друку 30.08.S8. Формат 84x108'/". Папір друкарський № 2. Гарнітура тайме. Друк високий з ФПФ. Умови, друк. арк. 24,36. Умови, фарбовідб. 24,36. Обл.вид. арк. 25,832. Тираж 150 000 пр. Зам. 8707. Ціна 1 крб. 80к

Видавництво художньої літератури «Дніпро». 252601, КиївМСП, вул. Володимирська, 42.

Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе. 310 057, Харків57, вул. ДонецьЗахаржевського, 6/8.

BT5 Вишня Остап (Губенко Павло Михайлович).

Твори: В 4 т. / Редкол.: І. О. Дзеверін (голова) та ін.— К.: Дніпро, 1988—Т. 2: Усмішки, фейлетони, гуморески, 1925—1933/Підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. Ю. І. Цеков; Відп. ред. А. А. Дімаров.— 461с.

ISBN 5308000549 (т. 2) ISBN 5308002584

До тому ввійшли усмішки, фейлетони, гуморески Остапа Виш­ні. Різноманітні за тематикою, твори видатного українського сатирика й гумориста в переважній більшості актуальні й сьогодні, бо в ім'я торжества добра й справедливості таврують зло в будьяких його проявах.

_ 4702590200—068 , .

передплатне ББК84Ук7—4М205(04)—88
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка