В минулому навчальному році до складу методоб’єднання входило 9 класних керівниківСкачати 146.14 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір146.14 Kb.

Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі ─ новий вчитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання», посилаючись на відомі слова А. С. Макаренка, які навчають, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці.

Методичне об’єднання класних керівників ― одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів.

Методичне об’єднання класних керівників Горбківської ЗОШ І – ІІ ст.  виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. 

В минулому навчальному році до складу методоб’єднання входило 9 класних керівників.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.  

Головні зусилля методоб’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні у виховну роботу школи Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів, які передбачають реалізацію таких напрямів виховання:


 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

А також підвищення професійної майстерності педагогів, створення творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи методоб’єднання основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань: • підвищення  практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

 • вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;

 • забезпечення системності в роботі,

 • майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

 • ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а) гурткова робота та робота за інтересами;

 б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування  учня в школі та поза нею;

  в) взаємини з батьками;

  г) проведення виховних  бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Слід відмітити позитивні результати виховної роботи з учнівським колективом наступних класних керівників: Гриценко В. І., Федорнак Є. Ю.

Однією з форм роботи методоб’єднання класних керівників є взаємовідвідування виховних годин з подальшим їх обговоренням. В 2013 – 2014 навчальному році педагоги нашої школи були присутні на відкритих виховних година таких вчителів:


 • Гриценко В. І. «Державні символи України»

 • Коста Ю. І. «Давайте, друзі, разом природу берегти!»

У 2014 – 2015 навчальному році методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах.

Головним завданням у роботі методоб’єднання класних керівників є • удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі;

 • активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на розвиток самостійності, творчості, активності дітей;

 • підвищення творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів;

 • надання практичної допомоги класним керівникам в організації виховної роботи.

Виховний процес у школі в 2014– 2015 навчальному році насамперед буде спрямований на реалізацію патріотичного, сімейного та превентивного виховання. Саме тому проблемою на цей навчальний рік буде «Формування гармонійно розвиненої особистості, яка б поєднувала в собі духовне багатство, патріотизм, повагу до сімейних цінностей та дисциплінованість».


п/п

ПІБ класного керівника

Клас

Фах

Освіта

Стаж

Відношення до атестації

1.


Сорока

Світлана Юріївна

1

Вчитель

початкових класів


Сер. спец.


21
2.


Петенко

Анжела Євгенівна

2

Вчитель

початкових класів


Сер. спец.


20

+


3.


Агій

Тетяна Михайлівна

3

Вчитель

початкових класів


Сер. спец.


25

4.

Прокоп

Мирослава Василівна

4

Вчитель

початкових класівВища

8

5.

Гриценко

Віра Іванівна

5

Вчитель

англійської

мови

Вища

32
6.


Габрин

Світлана Іванівна

6

Вчитель російської мови та світової літ.

Вища

22

+

7.


Шародій

Марія Іванівна

7

Вчитель української мови та літератури

Вища

43
8.


Петенько

Іван Іванович

8

Вчитель фізичного виховання

Вища

35
9.


Федорнак

Євгенія Юріївна

9

Вчитель

фізики,


інформатики

Вища

9
З метою підвищення кваліфікації класних керівників, сприяння поширення і впровадження у практику кращого досвіду класних керівників здійснити такі заходи:

 1. Провести методичний тиждень

― квітень, 2015р., Коста Ю. І.


 1. Творчі звіти класних керівників, які атестуються

― лютий 2015 р., класні керівники, що атестуються.


 1. Оформлення методичного кутка з виховної роботи

― жовтень 2014р., Коста Ю. І.


 1. На засіданнях методичного об’єднання систематично ознайомлювати з новинками методичної літератури, періодичними виданнями

― систематично, Коста Ю. І.


 1. Кожному класному керівнику працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи

― систематично, класні керівники. 1. Вивчити та впроваджувати в практику роботу класних керівників:

Федорнак Є. Ю. ― «Виховання в учнів почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини»

Гриценко В. І. ― «Виховання в учнів культури поведінки та

інтересу до навчання»


 1. Відвідування виховних класних годин, позакласних заходів у досвідчених класних керівників.

Новопризначений класний керівник:

Прокоп Мирослава Василівна

Агій Тетяна Михайлівна (наставник)Заплановані заходи

Термін

1.

Обмін досвідом: « Планування виховної роботи з класним колективом»

Практикум : « Складання плану виховної роботи на I семестр»вересень

2.

Бесіда: « Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом»

Практичні поради: «Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу»

Практикум «Відвідування та обговорення годин спілкування у 4 класі»


жовтень

3.

Практичні поради: « Вивчення особистості школярів»

Практикум : « Конструювання години спілкування»
листопад

4.

Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з науково-методичною літературою»

грудень

5.

Практикум: «Складання плану виховної роботи на II семестр»


січень

6.

Бесіда: «Організація учнівського самоврядування».


лютий

7.

Практичні поради: «Організація роботи з активом батьків»

березень

8.

Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з новинками педагогічної літератури»


квітень

9.

Творчі звіти «Мої педагогічні знахідки»


травень

З метою вивчення стану виховної роботи в класних колективах будуть здійсненні такі заходи:
 1. Організація взаємовідвідування класних керівників виховних годин

― протягом року, класні керівники
 1. Організація виховного процесу з правового виховання в 5 – 9 класах

― лютий 2015 р., Коста Ю. І. 1. Методи і форми виховної роботи, які найбільш позитивно вплинули на формування в учнів свідомої дисципліни і відповідального ставлення до навчання

― березень 2015 р., Коста Ю. І.


п/п

ПІБ класного керівника

Проблема, над якою працює

1.

Петенко Анжела ЄвгенівнаСтворення сприятливих умов для розвитку здібностей, творчості, нахилів та талантів

2.

Агій Тетяна Михайлівна

Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу і колективної виховної роботи

3.

Прокоп Мирослава Василівна


Розвиток у дітей почуття колективізму, свідомого ставлення до національних символів, збереження національних традицій

4.

Сорока Світлана ЮріївнаОрієнтація кожного учня на розвиток його психологічних можливостей, проектування особистості, орієнтація та управління її розвитком; формування успішної особистості школяра

5.

Габрин Світлана ІванівнаФормування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи

6.

Шародій Марія ІванівнаКультура поведінки та виховання інтересу до навчання з метою підготовки свідомих патріотів та громадян України

7.

Петенько Іван ІвановичСприяння творчому розвиткові особистості у результаті співпраці сім´ї, школи та громадськості

8.

Федорнак Євгенія Юріївна

Виховання інтересу до навчання, поваги один до одного і до старших, любові до рідного краю

9.

Гриценко Віра Іванівна

Формування особистості учня відповідно морально-виховним нормам людиниТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДОБ´ЄДНАННЯ
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ


І засідання Вересень

Тема: «Методичне забезпечення організованого початку 2014 – 2015 н. р.»
ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Про результати виховної роботи у 2013 – 2014 навчальному році.

Голова МО

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2014 – 2015 н. р.

Голова МО

3.

Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.

Голова МО

4.

Схема аналізу виховної роботи класного керівника.

Планування виховної роботи з класом.Голова МО

5.

Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та об'єднань за інтересами

Голова МО

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників (куточків) класів

2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.Класні керівники 1-9 класів


ІІ засідання Грудень

Тема: «Організація виховання по напрямку «Ціннісне ставлення до суспільства та держави»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Аналіз національно-патріотичного виховання в контексті Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Коста Ю. І.,

голова МО
2.

Практичне заняття. Відкрита виховна година у 9 класі на тему «Вона на світі одна-єдина ненька Україна»


Федорнак Є. Ю.,

кл. кер. 9 кл.3.

Доповідь на тему: «Психологічні засади патріотичного виховання учнів»


Федорнак Є. Ю.

кл. кер. 9 кл.4.

Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних заходів. Участь класних колективів в оглядах, конкурсах, виставках малюнків та декоративно – прикладного мистецтва, святах.

Класні керівники

1-9 класів5.

Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями. Досвід роботи


Габрин С. І.,

кл. кер. 6 кл.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід (екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо).

класні керівники 1-9 класів

ІІІ засідання Березень

Тема: «Формування здорового способу життя ─ спільна робота школи та сім’ї»
ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Формування здорового способу життя ─ спільна робота школи та сім’ї»

Голова МО

Коста Ю. І.
2.

Доповідь на тему: «Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму: реалії та перспективи»


Шародій М. І.


3.

Панорама методичних ідей класних керівників «Упровадження нових технологій у профілактиці шкідливих звичок підлітків»


Класні

керівники 1-9 кл.4.

Про організацію виступів валеологічних агітбригад «Екологія душі, тіла і природи»


Гриценко В. І.

5.

Практичне заняття.

Відкрита виховна година у 8 класі «Спорт і фізичне виховання ─ утвердження здорового способу життя»
Петенько І. І.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей, рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.

Класні керівники 1-9 класів

ІV засідання Травень

Тема: «Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактику соціальної поведінки дітей»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактик у соціальної поведінки дітей»

Голова МО

Коста Ю. І.
2.

Обмін досвідом щодо забезпечення оптимальної духовної атмосфери навчання та виховання учнів


Сорока С. Ю.

Агій Т. М.3.

Практичне заняття. Відкрита виховна година у 2 класі «Доброта починається з дитинства»


Петенко А. Є.

4.

Про результати контролю за якістю проведення виховних годин


Голова МО

Коста Ю. І.
5.

Аналіз роботи МО класних керівників за 2014 – 2015 н. р.


Голова МО

Коста Ю. І.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Пропозиції класних керівників щодо планування виховної роботи на 2015 – 2016 н. р.


Класні керівники 1-9 класівБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка