В. О. Сухомлинський «Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня, живуть невпинно й безупинно,» писав великий педагог Ш. Амонашвілі. Шкільне життя лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. Я переконана, що наСкачати 85.12 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір85.12 Kb.
Формування моральних цінностей

Людина – найвища цінність.

В.О.Сухомлинський

«Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня, живуть невпинно й безупинно,» - писав великий педагог Ш. Амонашвілі. Шкільне життя – лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. Я переконана, що на кожному ступені розвитку особистості школа, повинна створювати умови для повноцінної життєдіяльності дитини. Повнота, яскравість думок, почуттів, образів, які переживають учні у навчально-виховному процесі, – необхідна умова розквіту їхньої індивідуальності. Учень – це завжди Людина з великої літери, тому що він потенційно невичерпно багатий. І саме школа повинна допомогти дитині заглянути в себе і визначити набір цінностей, які узгоджуються з її неповторною людською сутністю, які забезпечуватимуть її компетентність як громадянина, патріота, члена колективу, сім’янина, особистості. Саме у цьому я вбачаю основне завдання школи: класних керівників, вихователів ГПД, вчителів-предметників, керівників гуртків, педагога-організатора, практичного психолога, адміністрації школи.

Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті. А успішність людини, як показує досвід, залежить, насамперед, від її компетентності. Погоджуюсь із твердженням англійського філософа Едмунда Берка: «Людина народжена не для того, щоб бути весь час щасливою – це неможливо. Вона народжена, щоб бути Людиною. Потрібно вступати в життя так, як ідуть в бій: хоробро і підготовлено». Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, молода людина, на мою думку, повинна володіти такими якостями:


 • знати своє життєве кредо, мати ціль у житті;

 • орієнтуватись у системі найрізноманітніших цінностей;

 • здійснювати відповідальний життєвий вибір;

 • самостійно і критично мислити;

 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути здатною генерувати нові ідеї, творчо мислити;

 • бути комунікабельною, контактною у різних соціальних групах;

 • вміти самостійно працювати над розвитком духовності та інтелекту;

 • бути конкурентоздатною в суспільстві з ринковою економікою;

 • приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію.

Таким чином, життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.

Система моральних цінностей в українців сформувалася здавна, у сім’ї, родині, під впливом національної ментальності, природного демократизму, звичаїв та традицій. На їх основі впродовж віків у нашого народу культивувалися гуманізм і любов до рідної землі, патріотизм і громадянський обов’язок, волелюбність і самовідданість, високе людське сумління, шанобливе ставлення до батьків. Пошук шляхів до цілісного, гармонійного світу та людського буття не може не зачіпати проблем освіти й виховання.

Моральні цінності для мене та для більшості педагогічних працівників нашої школи - це повага до батьків, до ближніх, праця, розвиток самого себе та любов до оточуючих.

Арістотель писав: "Морально прекрасною називають людину досконалої гідності…Адже про моральну красу говорять з приводу доброти: морально прекрасною називають справедливу, мужню, благородну і взагалі володіючу всіма добротами людину".

Головною метою морального виховання на сучасному етапі є цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає гуманність, працелюбність, чесність, правдивість, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Теоретико-методологічні основи морального виховання глибоко і всебічно розкриті у Законі "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", в національній програмі "Діти України", "Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти", Концепції позашкільної освіти та виховання, Національній доктрині розвитку освіти "України в XXI столітті", Державній національній програмі "Освіта України XXI століття". В "Основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи" визначено, що "школа зобов’язана виробляти внутрішню потребу жити і діяти за принципами моралі, неухильно додержуватись правил співжиття. З ранніх років вона повинна виховувати в учнів колективізм, чесність і правдивість, вимогливість і принциповість, стійкість і мужність характеру".

Давньоримський філософ Сенека писав: "Навчись спершу добрим правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших важко навчитися останній". Там же він наводить відомий народний вислів: "Хто встигає в науках, але відстає в добрих правилах моралі, той більше відстає, ніж встигає".

Мислителі різних віків трактували поняття моральності по-різному. Ніцше вважав: "Бути моральним, етичним – означає бути покірним давно встановленому закону чи звичаю". "Мораль – це перевага людини перед природою".

В. О. Сухомлинський говорив про те, що необхідно займатись моральним вихованням дитини, навчати "вмінню відчувати людину". Василь Олександрович говорив: "Ніхто не вчить маленьку людину: "Будь байдужим до людей, ламай дерева, попирай красу, вище за все став своє особисте. Все діло в одній, в дуже важливій закономірності морального виховання. Якщо людину вчать добру – вчать уміло, розумно, вимогливо, в результаті буде добро. Вчать злу (дуже рідко, але буває і так), в результаті буде зло. Не вчать ні добру, ні злу – все одно буде зло, тому що і людиною її треба зробити".

Важко назвати щось більш важливе для людини, ніж її взаємини з іншими людьми. Від характеру цих взаємин багато що залежить в нашому житті: настрій, моральне самопочуття, працездатність тощо. Стосунки з оточуючими дають можливість бачити суть свого існування, усвідомлювати себе як частку людського суспільства. За останні роки в Україні проблема морального виховання молоді частіше привертає все більше уваги. У сучасному суспільстві, на жаль, уже не ті цінності, які були раніше, які передавались з покоління в покоління. Сьогодні ж для людей найважливіше за усе це гроші та їхні власні бажання. Великій кількості людей не потрібний саморозвиток та повага до інших, всі хочуть лише потурати своїм прихотям. Колись наші предки вірили в кохання, працювали та жили в мирі, на сьогодні, усе це давно замінили гроші. Люди вважають, що на світі можна купити все. Думаючи так, вони втрачають свою людяність та сердечність. Багато підлітків, дивлячиь сучасні фільми, де скрізь показано війну або ж, навпаки, ідеальний світ без проблем, думають, що, маючи гроші, великий будинок та машину, стануть щасливим. Та це не так. Звичайно, ззовні ти будеш щасливим, але всі забувають про внутрішній світ, про душу, про моральні цінності, про людяність. Переглядаючи «Новини», чи «Кримінальні новини», щодня чуємо і бачимо, що люди готові на все заради грошей, готові вбивати, катувати, руйнуючи свою душу.

Тому, я вважаю, що  ми повинні боротись з цим та показувати сучасному поколінню приклад добра, любові та поваги.

Вирішення даної проблеми має забезпечити високий розвиток особистості незалежно від того, в якій галузі їй доведеться працювати.

Питання виховання моральних цінностей школярів виходить на одне з перших місць у системі виховної роботи педагогів нашої школи. Ми утверджуємо принципи загальнолюдської моралі – правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей; прищеплюємо шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій нашого народу; виховуємо духовну культуру особистості школяра; створюємо умови для вибору дітьми своєї світоглядної позиції; формуємо глибоке усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Особистість лише тоді починає набувати стійких моральних якостей, коли цьому сприяють і об’єктивні умови, її позиція у колективі, значимість соціальної ролі, яку вона виконує.

Спілкування у діяльності і через спільну діяльність впливає на моральне обличчя дитини, збагачує її моральний досвід, задовольняє потребу у самоствердженні. Вважаємо, що громадська активність дитини забезпечується тим, що дитина виконує різні соціальні функції: організатора (лідера) і виконавця. У такій ситуації відбувається активний процес усвідомлення моральних обов’язків і відповідальності перед колективом та відповідних цьому установок і мотивів діяльності й поведінки.

Мораль формується у родині. Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків та ін.

Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов'язаний, по-перше, із сильними переживаннями, по-друге, вони постійні, по-третє, в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей. Тому важливим напрямом роботи педагогів школи є робота з батьками у напрямку формування моральних цінностей. Це родинні свята «Традиції моєї родини», «Поради з бабусиної скриньки», свято матері; спортивні свята «Тато, мама, я – спортивна сім'я»; батьківські збори «Кримінальна та моральна відповідальність батьків за виховання дітей»; консультації для батьків, влаштовані класними керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи; Дні відкритих дверей.

Виховання моральних цінностей в школі – це також формування національної свідомості й самосвідомості, прагнення жити в гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов'язку та відповідальності, поваги до закону, до старших, до жінки. Також спрямоване на забезпечення виконання учнями Статуту школи, правил поведінки для учнів, виховання в учнівської молоді інтересу до вивчення свого родоводу, національних, релігійних традицій. Класні керівники та адміністрація школи проводять в цьому напрямку певну роботу.

У школі регулярно проводяться Дні толерантності, Дні гуманного ставлення до людей, хворих на СНІД. Учнівське самоврядування є активними учасниками волонтерського руху – допомоги хворим дітям району в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». У рамках цієї акції цьогоріч учнями школи та колективом було зібрано 500 грн.

Моральні почуття старшокласників формуються й розвиваються під впливом фактів і явищ навколишнього середовища, художньої літератури, кіно, телебачення. Завдання педагогів – спрямувати ці впливи на правильний шлях, на спонукання вихованців до вияву найблагородніших переживань громадської честі, справедливості, любові до Вітчизни, до народу, до праці на благо суспільства.

Учителі не можуть не зважати і на той факт, що при умові нормального розвитку школярів у роки їх юності починає виявлятися чисте і благородне почуття любові, яке відбивається на всьому духовному житті людини. Головне у вихованні старшокласників – добиватися, щоб самі учні прагнули до моральної чистоти. Щороку у школі проводиться День святого Валентина.

Важливим у моральному вихованні є святкування дат народного календаря. Після здобуття Україною незалежності в життя і побут народу входять такі знаменні свята й урочистості, як День Незалежності України (24 серпня), День Конституції України (28 червня), День Соборності України (22 січня). Народний календар поповнюється загальнонаціональними святами: День Знань, День Матері. Є в народному календарі дати, пов'язані з релігійними святами: День Андрія, День Миколи, Різдво, Водохреща, Стрітення, Великдень, Івана Купала, Покрови Матері Божої тощо.

Моральність учня формується і під час навчального процесу, а саме на всіх уроках.

Вся система методів морального виховання, які застосовуються у старших класах школи (бесіди, лекції диспути, громадська діяльність та ін), має бути спрямована на розвиток самосвідомості учнів, на самовиховання і самовдосконалення.Ми прагнемо створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це – азбука морального виховання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка