В. О. Сухомлинський Педагогічні ідеї видатного педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами. Творча спадщина його безмірна і багатогранна. Кожен твір вчиСторінка1/9
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Зміст


Вступ

3

Перевірка мовних компетенцій учнів 3-4 класів

5

Творчі завдання на основі творів В. Сухомлинського

Мова і мовлення

Текст

Речення


Частини мови

Різнорівневі творчі завдання42

42

4752

53

61Людські чесноти в творах В.О. Сухомлинського

(урок-проект з позакласного читання)64Вступ
Постійно розвивати в дітей позитивне

почуття задоволення учінням, щоб з того

почуття виник і утвердився емоційний стан – пристрасне бажання вчитися.

В.О. Сухомлинський

Педагогічні ідеї видатного педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами. Творча спадщина його безмірна і багатогранна. Кожен твір вчителя – неоціненний вічний скарб, який ніжно доторкаючись до дитячої душі, будить у ній бажання вчитися, працювати, не лицемірити, говорити правду. Безмежна народна мудрість таїться в його творах, написаних для дітей молодшого шкільного віку. В них він розкриває різноманіття та велич оточуючого довкілля, змальовує його красу.

Казки, оповідання, притчі розповідають про широкий і різнобарвний світ природи, магічну силу доброти, чуйності, милосердя та людяності; пробуджують у дітей бажання бути сильними, захищати слабших, допомагати дорослим. Вони передбачають тісний контакт учнів з навколишнім середовищем. Спостереження, слухання, переживання та усвідомлення побаченого і почутого є своєрідними сходинками до внутрішньої естетичної досконалості.

Твори В.О.Сухомлинського сприяють вихованню основ морально-ціннісного ставлення до людей, зокрема терпимості, доброзичливості, тактовності, ввічливості, вмінню протистояти проявам несправедливості, жорстокості, зла. Вони формують почуття любові до Батьківщини, гордості за своїх батьків, шанобливе ставлення до історії та культури рідного народу.

Ознайомлюючись з правилами взаємостосунків у сім’ї, учні вчаться толерантності, миролюбності, вмінню співчувати і співпереживати, розумінню інших людей. Читаючи повчальні оповідання педагога, у дітей виникає бажання працювати, надавати безкорисливу допомогу тим, хто її потребує, підвищується вимогливість до себе та відповідальність за результат особистої чи колективної праці.

Твори письменника мають неоціненні можливості щодо виховання ціннісного ставлення дитини до власного «Я»: самоповага, скромність, вимогливість, відповідальність, самокритичність, почуття сорому, гордості, товариськості, справедливості, власної гідності тощо.

Педагогічні казки, притчі та оповідання для дітей В.О.Сухомлинського непомітно зовні, але ефективно виховують у дітей молодшого шкільного віку найкращі людські якості та почуття, формують перші навички людяних взаємовідносин між однолітками, вчать ставитися з повагою до старших та інвалідів.

Маючи багаторічний практичний досвід, В.О.Сухомлинський вважав, що найголовнішою причиною неграмотності учнів є примітивна мова, особливо в дитинстві, коли формується особистість, утверджуються її пізнавальні та творчі сили. Тому, передусім потрібно формувати і розвивати мовну культуру, яка є «живодайний корінь культури розумової» і становить основу міцного інтелектуального прориву підростаючого покоління.

Дуже цінним є застосування творчої спадщини видатного педагога в різних формах навчально-виховного процесу, зокрема: творчі завдання та види перевірки мовних компетенцій на уроках української мови, аналізи життєвих ситуацій на уроках предмету «Громадянська освіта», милування довкіллям на уроках природознавства та образотворчого мистецтва, заняттях з етики тощо.

Пропонуємо вашій увазі орієнтовні приклади використання творів для дітей В.О. Сухомлинського на уроках української мови та читання.Гаряча С.А., Добровольська Л.Н.

Гаряча С.А., Добровольська Л.Н.

Перевірка мовних компетенцій учнів 3-4 класів

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти щодо рівня підготовки молодших школярів в освітній галузі «Мови і літератури» на кінець навчання учні повинні оволодіти комплексом знань, умінь та навичок (компетенцій) і вміти застосовувати їх у життєво необхідних ситуаціях.

Для перевірки компетенцій з української мови рекомендується проводити такі роботи, які б дали можливість виявити рівень мовленнєвих умінь (уміння самостійно познайомитися з незнайомим текстом і оволодіти відповідною інформацією), уміння висловлювати власну думку з приводу отриманої інформації та уміння визначати у тексті мовні засоби (види речень за метою висловлювання, звертання, синоніми, антоніми, спільнокореневі слова, фразеологізми, орфографічні уміння, знання алфавіту тощо).

Рекомендуємо проводити такі види робіт з навчальною та контрольною метою в 3-4 класах протягом навчального року.

Учні мають показати уміння самостійно прочитати незнайомий текст, зрозуміти його зміст, письмово викласти свої міркування щодо прочитаного, виконати певні мовні завдання: визначити слова, записані в алфавітному порядку, поставити наголос, дібрати синоніми, антоніми, розібрати слова за будовою тощо.

Учні виконують роботу на листочках, які містять текст і завдання.

Учитель пояснює мету роботи, хід її виконання. Для цього пропонує учням розглянути листки із завданнями, знайти на них лінії, де потрібно ставити умовний знак в тестах, але текст завдань і твору не читає.

Школярі виконують роботу із 8 завдань: 1. Самостійне мовчазне читання незнайомого тексту на протязі 2 хвилин. Об’єм тексту залежить від норми швидкості читання мовчки: для учнів 3 класу – 90-100 слів за хв, 4 класу – 100 і більше слів за хв.

 2. Тестова перевірка розуміння прочитаного: учні самостійно читають питання і відмічають умовним знаком правильний варіант відповіді.

 3. Відновлення деформованого тексту, в якому коротко викладено зміст основного тексту. Учні повинні відновити порушену послідовність і записати зліва від речення його номер.

 4. Вибір заголовка до тексту. Учні відмічають умовним знаком один із варіантів або записати власний варіант заголовка.

 5. Обґрунтування вибору заголовка. Школярі доповнюють незакінчене речення. Як варіант – визначення головної думки твору.

6-7. Завдання, спрямовані на уміння виявити в тексті певні мовні засоби.

8. Вільне письмо. Учням пропонується висловити своє відношення до прочитаного тексту, змінити кінцівку тощо.

Робота оцінюється за 12-бальною шкалою з врахуванням складності окремих завдань:

2 завдання – 2 бали,

3 – 4 завдання – 1 бал,

5 завдання – 2 бал,

6 - 7 завдання – 1 бал,

8 завдання – 4 бали.


Варіант 1

1. Уважно прочитай текст, намагайся якнайкраще його зрозуміти.

Маленькій Яринці треба рано-рано вставати, щоб до школи йти. А не хочеться, ой, як не хочеться! Увечері й питає Яринка в дідуся:


 • Дідусю, чому вранці вставати не хочеться?..

 • Це подушка в тебе ледача, – відповів дідусь.

 • А що ж їй зробити, щоб не була ледача?

 • Знаю я таємницю, – пошепки сказав дідусь. – Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря. Добре вибий її кулачками – вона й не буде ледача.

Наступного дня, рано-пораненьку, знову не хочеться вставати Яринці. Але ж треба подушку провчати, лінощі з неї вибити!

Схопилась Яринка швиденько, вдяглася, взяла подушку, винесла на подвір’я, поклала на лавку – та кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала на ліжко – та й умиватися.

Кішка долі нявчить, за стіною вітер гуде, дідусь у вуса посміхається.

(125 слів)

2. Прочитай питання та варіанти відповідей. Вибери та познач правильну відповідь умовним знаком.


 1. Маленькій Яринці не хотілось вставати вранці, щоб

__ іти в дитячий садочок;

__ погуляти з песиком;

__ іти до школи.


 1. – Чому вранці вставати не хочеться?, – запитала Яринка

__ у дідуся;

__ у мами;

__ у бабусі.


 1. Щоб подушка не була ледачою потрібно

__ сказати їй чарівне слово;

__ винести її на свіже повітря і добре вибити кулачками;

__ перекласти в інше місце.


 1. Повернулася Яринка до хати і

__ знову лягла в ліжко;

__ умилася;

__ почала дивитися телевізор.


 1. Прочитай переказ, написаний неуважним учнем. Віднови потрібну послідовність. Запиши зліва номери речень.

__ Дідусь сказав, що у всьому винна її ледача подушка і порадив винести її надвір та вибити кулачками.

__ Вона запитала поради у дідуся.

__ Так дівчинка провчила свою подушку, яка любила ранком довго спати.

__ Маленька Яринка не хотіла вставати вранці до школи.

__ Наступного ранку Яринка винесла подушку на вулицю і почала виганяти з неї лінощі.

4.Вибери або напиши свій заголовок, який найкраще підходить до тексту.

__ Розумна Яринка

__ Мудрий дідусь

__ Ледача подушка

________________________________________________________________

5. Закінчи речення.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка