Варіант -№ Житлові споруди пізньопалеолітичної людини з Мізинської стоянки 2



Скачати 105.16 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір105.16 Kb.
Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури»
Варіант -№ 1.

1. Житлові споруди пізньопалеолітичної людини з Мізинської стоянки

2. Розписна трипільська кераміка

3. Світове значення золотарства скіфів.

4. Пантеон язичницьких богів давніх слов’ян.

5 Особливості сакральної культури України.

6. Взаємозв’язок історичної ситуації в Україні та художнім вирішенням ікон ХIV-XV ст.

7. Особливості культури Козацької доби.

8. Роль Кирило-Мефодіївського братства в розвитку національної культури.

9. Представники “розстріляного відродження” та їх роль у формуванні національної свідомості українців.

10. Освіта, література, театр, кінематограф 60-80-х рр. ХХ ст.




Варіант -№ 2.

 1. Житлові споруди пізньопалеолітичної людини з Мізинської стоянки.

2.Витоки традицій української народної архітектури у пам’ятках трипільського будівництва.

3. Сарматське мистецтво – наслідування художніх традицій скфів

4. Збруцький ідол як відображення релігійних уявлень давніх слов’ян.

5. Мистецтво іконопису в Київській Русі.

6. Особливості культури Галицько-Волинської держави

6. Сакральна архітектура України ХIV-XVII ст.

7. Роль Івана Мазепи в піднесенні національної культури.

8. Українські культурно-освітні товариства та їх роль в національному відродженні ХVІІІ-початку ХХ ст.

9. Передумови формування культури України 20-30-рр. ХХ ст.

10 Роль хрущовської відлиги в культурі України.




Варіант -№ 3

 1. Кам’яна могила – найдавніше збережене пізньопалеолітичне святилище Східної Європи

 2. Антропоморфна пластика Трипілля

 3. Архітектура античних міст-полісів Північного Причорномор’я

 4. Життя і побут давніх слов’ян

 5. Софія Київська як зразок синтезу мистецтв у Культурі Київської Русі

 6. Особливості культури Галицько-Волинської держави.

 7. Суспільно-політичні умови культурного життя на теренах України кінця ХIV– першої половини ХVII ст.

 8. Тенденції розвитку іконопису в культурі доби українського бароко

 9. Національне культурне життя українців у Австрійській імперії.

 10. “Українізація» в культурному розвитку в Україні 20-30-х р. ХХ ст.


Варіант -№ 4

 1. Статуетки «Венер» – втілення образу Богині Прародительки і духовних уявлень первісної людини

 2. Мистецтво тавро-русів – складова духовної спадщини народів Півдня України

 3. Музична культура давніх слов’ян

 4. Синкретизм у мистецтві Київської Русі.

 5. Галицька архітектурна школа сакрального будівництва.

 6. Особливості українського народного іконопису, чинники його розвитку.

 7. Література другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

 8. Антиукраїнська політика Російської імперії та проблеми культури українців в умовах Австро-Угорщини

 9. Культура доби Українського Січового Стрілецтва

 10. Соцреалізм в українському мистецтві другої половини ХХ ст.


Варіант -№ 5

  1. Палеолітичні стоянки на території України;

  2. Культура землеробства та інші види господарської діяльності трипільців

  3. Давні мислителі про скіфські племена на українських землях

  4. Культура античних міст полісів на теренах України

  5. Світоглядні основи формування давньослов’янської культури

  6. Писемні пам’ятки Княжої доби

  7. Ренесансний стиль в сакральній архітектурі Львова.

  8. Театральна та музична культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

  9. Вплив європейської культури на літературу, архітектуру та образотворче мистецтво Галичини ХІХ –початку ХХ ст.

  10. Освіта і наука в радянській Україні.


Варіант -№ 6

 1. Поява найдавнішого образотворчого та музичного мистецтва в добу палеоліту.

 2. Домашні промисли та общинні ремесла трипільців.

 3. Давні мислителі про скіфські племена на українських землях.

 4. Культ природи у релігійному світогляді слов’ян у дохристиянські часи

 5. Християнство і розквіт культури Київської Русі.

 6. Галицько-Волинський літопис.

 7. Традиції сакральної архітектури кінця ХIV – середини ХVI ст.

 8. Культурно-освітнє значення братських шкіл.

 9. Творчість іконописців Івана Рутковича та Йова Кондзелевича.

 10. Український романтизм.


Варіант -№ 7.

 1. Житлові споруди пізньопалеолітичної людини з Мізинської стоянки.

 2. Побутові глиняні вироби та керамічна фігуративна пластика трипільців.

 3. Побут, звичаї і традиції скіфів.

 4. Культура античних міст полісів на теренах України.

 5. Особливості житлового та оборонного будівництва давніх слов’ян.

 6. Особливості іконописного мистецтва Київської Русі.

 7. Архітектура України ХІV – першої половини ХVII ст.

 8. Розвиток освіти та науки України другої половини ХVII- ХVIII cт.

 9. Українські культурно-освітні товариства та їх роль в національному відродженні ХVІІІ-початку ХХ ст.

 10. Особливості розвитку культури України кінця 30-х років.


Варіант -№ 8.

 1. Мисливська магія і найраніша тематика мистецької творчості палеолітичної людини.

 2. Витоки традицій української народної архітектури у пам’ятках трипільського будівництва

 3. Мистецтво тавро-русів – складова духовної спадщини народів Півдня України.

 4. Декоративно-ужиткове мистецтво давніх слов’ян.

 5. Книжкова мініатюра Київської Русі.

 6. Роль І. Рутковича та Й. Кондзелевича в історії українського мистецтва іконопису.

 7. Суспільно-політичні умови культурного життя на теренах України кінця ХIV– першої половини ХVII ст.

 8. Тенденції розвитку іконописного мистецтва в культурі доби українського бароко.

 9. Культурно-освітня діяльність УСС.

 10. Відродження та перспективи розвитку української культури в умовах державної незалежності.

Варіант -№ 9.

 1. Кам’яна могила – найдавніше збережене пізньопалеолітичне святилище Східної Європи.

 2. Антропоморфна пластика Трипілля.

 3. Сарматське мистецтво – наслідування художніх традицій скфів.

 4. Пантеон язичницьких богів давніх слов’ян.

 5. Роль князя Ярослава Мудрого в культурі Київської Русі.

 6. Роль князя Данила Галицького у піднесенні національної культури.

 7. Іконописні традиції України ХІV – першої половини ХVII ст.

 8. Українське бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві.

 9. Освіта і наука в радянській Україні.

 10. Сучасне українське образотворче мистецтво.


Варіант -№ 10

1. Статуетки «Венер» – втілення образу Богині Прародительки і духовних уявлень первісної людини.

2. Вплив трипільського мистецтва на розвиток національного декоративно-ужиткового мистецтва українців.

3. Архітектура античних міст-полісів Північного Причорномор’я.

4. Збруцький ідол як відображення релігійних уявлень давніх слов’ян.

5. Синкретизм у мистецтві Київської Русі.

6. Пластичне мистецтво в культурі Галицько-Волинської доби.

7. Розвиток літератури та початки книгодрукування ХІV – першої половини ХVII ст.

8. Роль Івана Мазепи в піднесенні національної культури.

9. Україноцентризм членів Кирило-Мефодіївського братства.

10. Михайло Бойчук – творець школи українського монументального живопису.

Розподіл варіантів контрольних робіт

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

(заочна форма) 2012-2013 н.р.

Бучинська Ольга Олександрівна - № 1

Винничук Надія Василівна - № 2

Гальчук Віталій Миколайович-№ 3

Глинчак Роксолана Василівна-№ 4

Губернат Тетяна Романівна -№ 5

Жук Юлія Олегівна-№ 6

Жупник Тетяна Михайлівна-№ 7

Максимів Тетяна Володимирівна -№ 8

Мельник Наталія Тарасівна-№ 9

Мисів Христина Михайлівна -№ 10

Бабінська Ліліана Іванівна -№ 1

Паньків Тетяна Юріївна-№ 2

Подлєсна Ольга Зеновіївна-№ 3

Риндич Світлана Ярославівна-№ 4

Стасюк Ольга Петрівна-№ 5

Баран Діана Валеріївна (нім.) -№ 6

Метлюк Леся Василівна (нім.) -№ 7

Олійник Марія Михайлівна (нім.) -№ 8

Побуцька Любов Романівна (нім.) -№ 9

Зорій Микола Романович (франц.) -№ 10

Лужний Віктор Васильович (франц.) -№ 1

Угринчук Андрій Васильвич (франц.) -№ 2

Базюк Іванна Миколаївна (нім.) -№ 3

Добрянська Крістіна Анатоліївна (нім.) -№ 4

Пилипів Аліна Станіславівна (нім.) -№ 5

Шкіра Галина Степанівна (нім.) -№ 6

Янцюк Юрій Васильович (нім.) -№ 7

Бойко Тетяна Ігорівна-№ 8

Бук Надія-Марія Михайлівна-№ 9

Матей Ірина Володимирівна -№ 10

Вовчок Ірина Ярославівна -№ 1

Глушак Христина Миколаївна -№ 2

Голуб’як Зоряна Михайлівна -№ 3

Гулька Наталія Іванівна -№ 4

Дробко Любов Іванівна -№ 5

Жигалюк Ганна Василівна -№ 6

Гаврилів Галина Василівна -№ 7

Загородня Катерина Олегівна -№ 8

Касарда Христина Костянтинівна -№ 9

Костецька Оксана Василівна -№ 10

Костик Ірина Олександрівна -№ 1

Ласлов Каталіна Андріївна -№ 2

Луців Христина Ярославівна -№ 3

Мельничук Адріана Ярославівна -№ 4

Мельничук Наталія Володимирівна -№ 5

Михайлишин Вікторія Михайлівна -№ 6

Нагірка Наталія Григорівна -№ 7

Насімук Назар Юрійович -№ 8

Підгаєцька Роксолана Михайлівна -№ 9

Поліник Оксана Іванівна -№ 10

Продан Тетяна Ярославівна -№ 1

Рожко Оксана Михайлівна -№ 2

Савчук Ярема Ігорович -№ 3

Сондей Інна Романівна -№ 4

Стус Ілона Романівна -№ 5

Твердохліб Галина Василівна -№ 6

Терлецька Ірина Зіновіївна -№ 7

Ткачук Інна Петрівна -№ 8

Тютюнник Вікторія Миколаївна -№ 9

Удуд Оксана Михайлівна -№ 10

Федис Тетяна Романівна -№ 1

Фецяк Надія Михайлівна -№ 2

Чекан Діана Миколаївна -№ 3

Шимків Оксана Романівна -№ 4

Янцюк Богдана Тарасівна -№ 5
Бабенко Мар’яна Володимирівна № 6

Немеш Віра Василівна № 7

Попадюк Ірина Михайлівна староста групи № 8

Рогач Марія Петрівна № 9

Сорока Оксана Остапівна № 10

Стефанів Іванна Миронівна № 1

Стець Ірина Михайлівна № 2

Тимків Тетяна Романівна № 3

Трофімчук Вікторія Василівна № 4

Федорович Юлія Володимирівна № 5

Чабан Марта Михайлівна № 6

Шумей Наталія Василівна № 7

Мельник Оксана Іванівна № 8

Лозян Аліна Федорівна № 9

Лазін Юрій Володимирович № 10

Корень Катерина Олександрівна № 1

Кепещук Христина Русланівна заступник старости № 2

Качала Лілія Ігорівна № 3

Зборовська Тетяна Ростиславівна № 4

Залуцька Мар’яна Богданівна № 5

Гузьо Юлія Василівна № 6

Бойко Леся Любомирівна № 7


Матвіїшин Мар’яна Зенонівна (франц.) № 8

Кузьменюк Наталія Миколаївна (франц.) № 9

Квашук Юлія Петрівна (франц.) № 10

Дан Анна Василівна (франц.) № 1

Ніколаєва Лілія Михайлівна (франц.) староста групи № 2

Кухтин Уляна Михайлівна (нім.) № 3

Мала Марія Василівна (нім.) № 4

Кость Леся Вікторівна (нім.) № 5

Данилишин Марія Ярославівна (нім.) № 6

Посацька Іванна Мирославівна (нім.) № 7

Татарин Ольга Василівна (нім.) № 8

Тринчук Оксана Василівна (нім.) № 9



Щербата Марія Зіновіївна (нім.) № 10+


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка