«Вчимося складати портфоліо»Скачати 75.04 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір75.04 Kb.
Відділ освіти Уманської міської ради

Методичний кабінет

дошкільний навчальний заклад

ясла – садок комбінованого типу №31

«Чебурашка»

Консультація на тему:

«Вчимося складати портфоліо»

Підготувала

вихователь – методист

Миколенко Т.В.

Умань

2012


(Слайд 1)

Шановні колеги, зверніть увагу на перший слайд презентації. На ньому крім теми є епіграф. Його призначення налаштувати вас на підвищення фахового рівня та досягнення кращих результатів, на впровадження нового у професійній діяльності. Такі короткі думки та тези відомих людей, навіть і не педагогів, стають першим поштовхом до висвітлення ідей та поглядів, вони влучно передають мету та зміст діяльності, що пропонується. Тому розпочинаючи роботу над важливим проектом знайдіть кілька висловів, що співпадатимуть з вашим поглядом на дане питання, вони стануть девізом вашої праці, допоможуть творчо вирішувати завдання та реалізовуватися в задумах.

Сьогодні педагог має стати справжнім творцем навчального процесу – творчо міркувати, впроваджувати сучасні методи та технології навчання, апробувати й реалізувати власні педагогічні ідеї, прогнозувати кінцевий результат. Як свідчить сучасна освітня практика важливою якістю педагога постає уміння зібрати, проаналізувати та показати кращі результати праці. А ефективним методом презентувати власне «досьє успіхів», в якому відображається усе цікаве і гідне з того, що відбувається у професійному житті педагога, є технологія портфоліо.

(Слайд 2)

Мета нашої консультації – поглибити та розширити знання про технологію портфоліо, навчити упорядковувати матеріали та формувати «портфель педагога», розвивати навички рефлексії та професійної самооцінки результатів педагогічної праці, спонукати до творчості при створенні власного портфоліо.

Пропонуємо пригадати мету створення порт фоліо. Ваші думки з даного питання? (короткі відповіді педагогів)

(Слайд 3)

Коротко занотуємо ваші думки: « Мета створення порт фоліо - оцінювання роботи педагога за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого та професійного зростання, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки)».

З якими типами порт фоліо ви ознайомлювалися ? Пригадаємо їх.

(Слайд 4)

Залежно від цілей створення портфоліо бувають різних типів:

1) це "папка досягнень", спрямована на підвищення власної значимості педагога і відображає його успіхи (грамоти, дипломи, сертифікати власні та вихованців);

2) рефлексивний портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвитку вчителя, що допомагає відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані; в цю папку збираються статті, есе, аналіз діяльності, відеоматеріали, в загальному, все, що робилося упродовж певного періоду (наприклад року, кількох років);

3) проблемно-дослідницький, пов'язаний з написанням реферату, наукової роботи, підготовкою до виступу на конференції;

4) тематичний, створюваний у процесі роботи за певним проектом, темою, розділом;

5) методичний, в якому розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога, і які зібрані або створені ним самим.

Які види порт фоліо ви знаєте? (Слайд 5)

Відповідно до однієї з прийнятих класифікацій виділяють кілька видів професійного портфоліо педагога:

1) портфоліо розвитку - збирається в процесі педагогічної діяльності з метою оцінки прогресу в роботі вчителя і накопиченого їм досвіду протягом певного часу;

2) звітний портфоліо - свідчить про досягнення вихователем певного результату при завершенні роботи над будь-яким проектом;

3) демонстраційний портфоліо - це колекція кращих робіт педагога. Даний портфоліо використовується для інтерв'ю при прийомі на роботу або для участі у професійному конкурсі;

4) комплексний - об'єднає у собі перераховані вище види портфоліо й придатний для презентації портфоліо педагога в міжатестаційний період.

В залежності від стажу роботи, кваліфікаційної категорії можуть створюватися різні типи та види портфоліо. Для накопичення матеріалів у міжатестаційний період пропонуємо створювати комплексний порт фоліо. (Слайд 6)

У нього можуть входити матеріали:


 • документи, що підтверджують освіту та індивідуальні досягнення (дипломи, свідоцтва, урядові нагороди, грамоти, подяки, дипломи лауреата й учасника конкурсів, сертифікати);

 • педагогічне есе, короткий опис професійного зростання та інше;

 • матеріали роботи над індивідуальною науково – методичною проблемою (самоосвітою);

 • методичні розробки;

 • конспекти виступів, доповідей, кращих форм роботи з дітьми;

 • презентації та відеоматеріали на електронних носіях.

Відповідно розділами порт фоліо можуть бути? (Відповіді вихователів).

(Слайд 7)

Для більш детального вивчення варіантів портфоліо та їх наповнення відповідно розділів пропонуємо переглянути матеріал «Варіанти структури портфоліо» (див. Додаток 1).

(Педагоги опрацьовують матеріал).

Наголошуємо, що вибрана вами чи створена самостійно структура портфоліо обов’язково погоджується з методичною комісією, всі матеріали датуються і викладаються у хронологічному порядку.(Слайд 8)

Основні вимоги створення порт фоліо: • структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень;

 • акуратність і естетичність оформлення;

 • цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

Зверніть увагу, що більшість варіантів портфоліо містять розділи, які включають в себе діагностику професійної діяльності педагога. Пропонуємо для розгляду зразок діагностичної картки, в якій буде зручно розміщувати дані про власну діяльність на рівні закладу, міста, області упродовж навчального року (див. Додаток 2). Доречними будуть стандартні графіки, таблиці успішності вихованців тієї групи де працює вихователь чи спеціаліст. Наведемо приклад таблиці порівняльного аналізу результатів діагностики рівня сформованості компетентності дітей з різних освітніх ліній відповідно до оновленого Базового компоненту (див. Додаток 3).

Якщо портфоліо готується як звітний документ до проходження атестації, то його розглядатимуть члени атестаційної комісії, тому зміст портфоліо повинен відображати дані професійної діяльності, що відповідають кваліфікаційній категорії, яка встановлюється чи підтверджується. В цьому випадку вам у пригоді стане орієнтовний перелік документів, які можуть входити до складу портфоліо і є підтвердженням певного кваліфікаційного рівня (див. Додаток 4).

(Педагоги опрацьовують матеріал).(Слайд 9)

На завершення пропонуємо пригадати правила складання порт фоліо:

 • якомога точніше сформулюйте портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і здібності;

 • визначіть вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки;

 • зберіть наявні документи і матеріали і розташуйте їх в певному порядку; складіть перелік;

 • всі документи повинні бути датовані, в них повинні бути вказані посади і звання рецензентів, авторів рекомендацій;

 • важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;

 • вказуйте джерела використовуваної для роботи інформації, описуйте засоби і методи роботи;

 • регулярно пишіть замітки, рефлексії.

(Слайд 10)

Уникайте розповсюджених помилок!!!

Помилки, пов’язані зі збором матеріалів портфоліо:


 • збирання матеріалів адміністрацією замість педагога;

 • формалізація і змагання під час збирання матеріалів замість власного розвитку та задоволення реальних інтересів і потреб;

 • підміна портфоліо характеристикою адміністрації чи педагогічної ради.

Помилки пов’язані з оформленням портфоліо:

 • завищена увага до зовнішнього оформлення портфоліо: безглузді прикрашання, різнобарв’я кольорів;

 • використання нестандартних шрифтів;

- неуважність, неграмотність, неохайність.

Помилки пов’язані з формування об’єму портфоліо: • збирання лише офіційних документів, ігноруючи при цьому творчі роботи, самозвіти, відгуки, рекомендаційні листи тощо;

 • внесення до портфоліо усіх без винятку зібраних документів і матеріалів;

 • ігнорування вимог щодо представлення документів, матеріалів, що

відповідають кваліфікаційній категорії педагога.

 І на завершення пропонуємо переглянути портфоліо на паперових носіях.(Додаток 5).

Література:

Біла К. Самоосвіта педагогів дошкільного закладу // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2010. - №2. – С. 17 – 19.

Буланова С. Портфолио детского сада //Дошкольное воспитание. – 2011. - №1.- С.13 – 15.

Галяпа М. Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2011. - №1. – С. 22 – 27.

Єресько О. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно – комунікативних технологій // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №1. – С. 4 – 6.

Садова Н. Ведемо персональний блог // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №2. – С. 53 – 55.

Письменна Л., Цепецауєр О. Система самоосвіти педагогів у дошкільному закладі // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2010. - №12. – С. 15 – 19.

Портфолио учителя: как сделать профессиональное портфолио педагога по рецепту западных профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya

Портфолио учителя [Электронный ресурс] / Н.Г.Геббасова. Режим доступа: http://45minut.info/index/portfolio_uchitelja/0-23

Портфолио учителя [Электронный ресурс] / Г.С.Фролова. Режим доступа: http://www.openclass.ru/stories/96442

Портфолио учителя. Обобщение и систематизация педагогических дострижений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=390Примерная структура портфолио учителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teacher.at.ua/publ/primernaja_struktura_portfolio_uchitelja/19-1-0-3979


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка