Вчителя початкових класів І музики Горішньослобідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іванців Ярослави ОлексіївниСкачати 82.65 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір82.65 Kb.


Відділ освіти Монастириської районної державної

Адміністрації

Монастириський районний методичний кабінетВчителя початкових класів і музики

Горішньослобідської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Іванців Ярослави Олексіївни

2010 р.

Прогресивні зміни в українському суспільстві потребують приділити особливу увагу гармонійному розвитку творчої особистості, вихованню всебічно освіченої людини, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені рішення за складних умов сучасності, усвідомлювати глобальні проблеми і намагатися прийняти посильну участь у їх вирішенні. Потрібне покоління, яке здатне навчатися все життя, створювати та примножувати цінності суспільства. Це потребує від суспільства повернутися обличчям до людини, її особистості, спрямувати зусилля на прогресивний розвиток національної освіти, створити умови для самореалізації кожної особистості як громадянина України.

Працюю вчителем початкових класів і музики в загальноосвітній школі з 1992 року. Провідним принципом організації навчальної діяльності я обрала розвивальне навчання, зміст якого – створення найсприятливіших умов для інтенсивного розвитку і розв’язання навчальних проблем. Впроваджую особистісно орієнтовані педагогічні технології, спрямовані на турботливе ставлення до вихованців, віддаю перевагу активному навчанню, розвантажуючи учнів. В своїй роботі стараюся знаходити нестандартні шляхи розв’язання освітніх завдань, забезпечити кожному учневі можливість виявити свої здібності і таланти, нахили і творчі можливості.

Я вважаю, що втілення проблеми розвивального навчання у процес навчання та виховання молодших школярів є необхідністю на даному етапі розвитку суспільства. Розвивальне навчання головною метою ставить забезпечення розвитку вищих психічних функцій особистості. Результатом такого навчання стає досягнутий дитиною рівень розвитку особистості, її індивідуальності. Всю свою роботу спрямовую на те, щоб зберегти або відновити духовне здоров’я та емоційне благополуччя кожної дитини, формувати навички спілкування та співробітництва й виховувати ті людські якості, вміння, які необхідні в спілкуванні й спільних справах,навчити дитину вчитися, самостійно накопичувати нові знання й уміння. Опираюся на наукові та практичні дослідження розвивального навчання Д.Б.Ельконіна – В.В. Давидова.

Розвивальне навчання докорінно змінює зміст діяльності вчителя. Ставлю перед собою головним завданням не «донести», «пояснити» і «показати» учням, а організувати спільний пошук розв’язання завдання, яке виникає перед учнями.

Залучаю дітей до постійного навчального спілкування, при якому учні , зрозумівши, чого вони не знають, не вміють робити, самі починають активно діяти, включаючи в цей процес мене як більш досвідченого партнера. Виступаю на уроках як режисер міні-вистави, що народжується безпосередньо в класі.

В своїй роботі впроваджую групові форми роботи, роботу в парах і спрямовую їх на те, щоб ситуативна допитливість переросла в стійкі пізнавальні інтереси.

Заохочую дітей самостійно міркувати, розвиваю уміння сперечатися, відстоювати свою думку, ставити запитання, бути ініціативними в набутті нових знань. Організовую спільну роботу дітей так, щоб їх дискусія була змістовною. Для цього навчаю дітей того, що повинні вміти співбесідники, а саме:

1) сформулювати свою точку зору;

2) з’ясувати точку зору своїх партнерів;  1. виявити різницю точок зору;

  2. спробувати розв’язати розходження за допомогою логічних аргументів, не переводячи логічну суперечність у площину особистих відношень.

Навчаю учнів « етикету», правил ввічливої суперечки:

а) коли висловиш своє міркування, запитай в однокласників: «Ти згоден?», «Ти як вважаєш?»;

б) якщо всі згодні, можна діяти далі, якщо є різні міркування, запитайте один у одного: « Чому ти так думаєш?», «А як це можна довести?».

Практика роботи показує, що саме в молодшому шкільному віці закладаються і закріплюються такі якості інтелекту й особистості, які значною мірою визначають весь подальший шлях розвитку дитини. Саме в дитини семи-десяти років проходить формування основ наукового мислення, бажання і уміння вчитися. Це сенситивний, тобто найчутливіший, період життя, коли душа дитини відкрита творчому пошуку. Тому стараюся усіма силами підтримувати, а не гальмувати цей процес, щоб дитина отримала засоби саморозвитку.

Працюю над тим, щоб початкова освіта давала моїм вихованцям не тільки міцне засвоєння умінь та навичок, а й розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, соціальна, інформаційно-комунікативна, підприємницька). Виявляючи і розвиваючи здібності та обдарування учнів закладаю першу сходинку до допрофільної підготовки школярів.

У своїй роботі використовую різні розвивальні вправи і завдання багатофункціонального характеру, що сприяють розвитку процесів сприймання, уяви, формуванню організаційних, логічно-мовленнєвих умінь та навичок. Наприклад:

- скласти і записати речення із «розсипаних» слів, ( Мови, навчатись, буду, я, золотої.);

- звідки в нашій мові могло взятись слово цеглина? ( це + глина – матеріал, з якого випалюють цеглу) ;

Щоб розвивати мислення і мовлення учнів практикую такі запитання, на яких нема в тексті чи вправі прямої відповіді, наприклад:


  • Що дає ліс тваринам, людині?

  • Що страшніше для пташок, холод чи голод?

  • Чи всі квадрати можна вважати прямокутниками?

Включаю в навчальний процес завдання комплексного характеру, у яких провідна навчальна дія збагачується завдяки іншим (трудові дії – музичним і віршованим супроводом; словесні творчі роботи – одночасним сприйманням живопису; орфографічні вправи – музичним ритмом і т. ін.).

Поряд з творчими завданнями використовую багато опор, алгоритмів, моделей, які допомагають молодшим школярам переходити від конкретного до узагальнення способів дій. Постійно працюю над розвитком і вдосконаленням в учнів уміння бачити, спостерігати, уважно слухати, відтворювати. На всіх уроках, які проводжу, розвиваю мислення, пам'ять, мову та інші інтелектуальні функції. Для тренування пам’яті і уваги пропоную уважно прослухати текст і спробувати дати точну відповідь на запитання:  • Щоб дійти до роботи, Петру Васильовичу потрібно півтори години. Ввечері він повертається додому тією самою дорогою за 90 хвилин. Як можна пояснити таку різницю в часі?

  • Що важче один кілограм пір’я, чи один кілограм заліза?

  • Скільки квітів у порожній вазі?

  • О сьомій годині суботнім вечором зустрілися давні знайомі – дядько Петра, Петро з сестрою, Іван Андрійович та Ірина з братом. Весела компанія вирішила піти в кіно. Скільки квитків вони купили? Який це був день тижня?

Велику увагу приділяю розвитку навичок спілкування і співробітництва між дітьми ( робота в парах, робота в групах). На деякі питання пропоную дати відповідь колективно. Кожен, хто відповідає, звертається до всіх учнів. Кожен, хто слухає, може бути захопленим, згідним, незгідним, невдоволеним відповіддю. Він має право на будь-яку реакцію, крім неуваги. Таким чином зводжу до мінімуму пасивне перебування дитини на уроці.

Провідним видом діяльності дитини є гра, тому у своїй роботі на уроках включаю велику кількість завдань які, за формою близькі до ігрових: «Домалюй малюнки», « Намалюй, на що подібні хмарки» , «Уяви себе птахом», а також безпосередньо ігри, в яких діти не тільки актуалізують та закріплюють свої знання, а й вчаться формувати особисті відносини.

На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти відбувається перехід від традиційного до культурно - творчого напрямку, мета якого - формування особистості , що є не лише споживачем , а й примножувачем культурних цінностей . Для досягнення цієї мети працюю над впровадженням проектної технології в навчально – виховний процес . Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.

Проектна технологія надає мені можливість використовувати сучасні інформаційні технології, що дозволяють організовувати аудиторну та поза-аудиторну роботу учнів із залученням навчальних та пізнавальних комп’ютерних програм, доступних широкому колу користувачів; а також з використовувати матеріали, що містяться в мережі Інтернет. Комп’ютерні та інформаційні технології використовую і як джерела інформації для виконання проекту, і як засоби упорядкування матеріалів проекту , зібраних учнями з різних джерел (наприклад, презентація у вигляді слайд-шоу в комп’ютерній програмі Power Point).

Проектування – це не тільки частина урочної системи, а й можливість творчої організації позакласної роботи учителя та учнів. Учні мого класу брали участь у таких проектах: «Добро починається з тебе», «Подивись, який він гарний – світ, у якому ти живеш!», «Збережемо ялинку», «Село моє…».

Робота в системі розвивального навчання значно відрізняється від традиційного навчання. Методика розвивального навчання і використання інноваційних технологій дає мені можливість попередити перевантаження учнів, оскільки заперечує надмірне насичення дітей інформацією, дає можливість використовувати проблемно-пошукову діяльність учнів, розвивати мислення, вчити спілкуванню, бо викликує потребу у дітей висловлювати свою точку зору, допомагає вихованню, сприяє фізичному здоров’ю школярів.

Принцип розвивального навчання допомагає мені в роботі з обдарованими дітьми, тому, що дає можливість визначити домінуючі здібності кожного учня, його нахили і покликання. Виявляючи в учня потенційні можливості і задатки, я стараюся підтримати їх і розвивати. З обдарованими дітьми проводжу окремі позакласні заняття.

Робота з обдарованими дітьми є зараз особливо актуальною в світлі президентської програми «Обдаровані діти» на 2006-2009роки, а також Всеукраїнської Програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком».

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей складає одне з головних завдань вдосконалення системи освіти. Не підлягає сумніву, що ключовою фігурою у створенні освітнього і виховного середовища, що сприяє розвитку творчої природи обдарованої дитини є педагог. Постійно працюю над своєю фаховою підготовкою, цікавлюся психологією. Робота над проблемою розвивального навчання, знання психологічних закономірностей і особливостей вікового й особистісного розвитку дітей, уміння реалізувати різноманітні способи педагогічної взаємодії між різними суб’єктами освітнього середовища ( з учнями наодинці й у групі, з батьками, вчителями), – все це дає мені можливість налагодити добру роботу з обдарованими дітьми.

На уроках використовую засоби унаочнення, такі, як таблиці складу числа, схеми типів задач, таблиці для усного рахунку, цікаві квадрати, таблиці букв, матеріал для розвитку швидкого читання, таблиці частин мови, малюнки для розвитку мови та діалогічного мовлення, і т. п.

Позакласна робота є важливим стимулом для школярів. Тому приділяю багато уваги цьому виду роботи з учнями. Традиційно проводжу свято Букваря, свято квітів, позакласні заходи по охороні природи і довкілля, свято книги, національно-патріотичні свята, свято іменинника, і т. п. Матеріали позакласних заходів оформлюю з дотриманням вимог естетики, пізнавальної та мотиваційної цінності.

Учні, яких я навчаю є активними учасниками районних конкурсів імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу з математики «Кенгуру», Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «Колосок». Хоровий колектив учнів, яким я керую, є дипломантом обласного етапу Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва «Співає юність України» в рамках ХІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Україно», щороку бере участь у фестивалі-конкурсі духовної пісні, вокальний ансамбль учасник районного фестивалю-конкурсу виконавців пісень «Пісня буде поміж нас», присвяченого 60-річниці від дня народження Володимира Івасюка. В усіх конкурсах вихованці займають призові місця.

Разом з вихованцями випускаємо шкільну газету « Скарбниця», в якій висвітлюються цікаві події з життя школи.

Використання інноваційних технологій і робота в системі розвивального навчання дає можливість моїм вихованцям брати активну участь у житті школи, самостійно робити висновки і узагальнення, правильно вести діалог, самостійно шукати інформацію, бути відповідальними.Веду роботу з батьками. Батьки учнів класу тісно співпрацюють із педагогічним колективом, беруть активну участь у житті класу і школи.

У будь-якій ситуації ставлюся до дітей по-дружньому, ніколи не виявляю зверхності, і ніколи не ділю дітей на кращих та гірших, шаную в учнях особистість, щиро цікавлюся їх проблемами, намагаюся їм допомогти.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка