В.І. Кухар " " 2013 погоджую в о. ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Є. М. БачинськаСторінка1/18
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Бородянської районної

державної адміністрації

____________ В.І.Кухар

"___"____________ 2013
ПОГОДЖУЮ

В.о. ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

_______________ Є.М. Бачинська

"___"____________ 2013Рекомендовано та схвалено

радою методичного кабінету відділу

освіти Бородянської районної

державної адміністраціїПротокол №1 від 09 .09.2013

Завідуюча методичного кабінету

_______________ В.М.КукілевськаПлан

роботи методичного кабінету відділу освіти

Бородянської районної державної адміністрації

з керівними та педагогічними кадрами

на 2013-2014 навчальний рік

І. ВСТУП

Аналіз роботи методичного кабінету відділу освіти

за 2012 /2013 навчальний рік

Керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09. 2009 №854 та іншими нормативними документами з питань організації навчально-виховного процесу, відповідно до Положення про методичний кабінет відділу освіти Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти від 25.08.2010 №149, наказів відділу освіти від 28.08.2012 №214 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками освітніх закладів району у 2012/2013 навчальному році» та від 28.10.2012 №240 «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Бородянського району у 2012/2013 навчальному році», відповідно до плану роботи методичного кабінету, методична робота проводилась на діагностичній основі, за принципом моніторингу, із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій вчителів та була спрямована на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності, на активізацію творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу.

Головною метою роботи методичного кабінету відділу освіти та методичних формувань було удосконалення системи фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів; координація та розвиток усіх форм науково-методичної роботи; забезпечення високого рівня функціонування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в практику роботи освітніх закладів району.

Для забезпечення системного підходу до організації методичної роботи у 2012/2013 навчальному році методичний кабінет відділу освіти та педагогічні колективи розпочали роботу над виконанням завдань першого етапу науково-методичної проблеми «Удосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителів шляхом упровадження інноваційних форм методичної роботи в умовах рівного доступу до якісної освіти та профілізації старшої школи» через формування мережевої взаємодії як основи побудови якісно-орієнтованого освітнього середовища. Протягом навчального року здійснено теоретичне освоєння даної проблеми.

Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи, організація якої забезпечила реалізацію вимог роботи як в окрузі, так і в районі та відповідала потребам педагогів, динамічно розвивалася, є доцільною та ефективною.
Структурно-логічна модель методичної роботи в районі реалізувалася на основі діагностичних карт закладів освіти відповідно до рівнів педагогічної творчості педагогів через діяльність 15 районних методичних об’єднань, 30 окружних методичних об’єднань, 7 міжокружних методичних об’єднань, 2 теоретичних семінарів, 5 майстер – класів, професійну майстерню педагогів - вихователів, 4 школи педагогічної майстерності, 4 семінари - практикуми, 2 творчі групи, 2 творчі студії, психолого-педагогічний семінар , школи вчителя першокласника, 6 шкіл молодого вчителя.

До керівництва різними формами науково-методичної роботи залучено 113 педагогічних працівники (66% від загальної кількості педагогічних працівників із педзваннями). Керівники методичних формувань використовували різноманітні форми роботи: тренінги, майстер - класи, методичні форуми, круглі столи, ярмарки педагогічних ідей, методичні сесії, діалоги, анкетування, панорами методичних знахідок, презентації. Протягом року проведено 145 засідань районних, окружних, міжокружних методичних об'єднань, семінарів - практикумів, шкіл молодого вчителя на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, 8 засідань постійно-діючих семінарів керівників закладів освіти. Всього на районному рівні проведено 165 методичних заходів. Протягом року проводилися науково-методичні та науково-практичні семінари, психологічні тренінги з актуальних питань управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій, використання в навчально-виховному процесі мультимедійної продукції, застосування методу навчальних проектів з використанням ІКТ , створення, друкування та використання дидактичних засобів, методичних матеріалів, оснащення навчальних закладів електронною продукцією.

 У проведенні авторських, проблемно-тематичних курсів, семінарів, майстер – класів, науково-практичних конференцій в КОІПОПК, задіяно 12 педагогів , що складає 5,8 % від загальної кількості педагогічних працівників із педзваннями.

У 2012 /2013 навчальному році педагоги всіх загальноосвітніх навчальних закладів презентували свої надбання чи виступи з досвіду роботи на методичних об'єднаннях, семінарах – практикумах (у 2011 -2012 виступили педагоги лише із 13 закладів освіти , що склало 48 % від загальної кількості закладів освіти ).

Високий професійний рівень продемонстрували на заняттях майстер – класу з української літератури вчитель Стефанович Т.В. (Клавдіївська ЗОШ І--ІІІ ступенів), з початкового навчання - Шатило І.А.. (Немішаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), з математики та фізики - Машина В.О. (Мирчанське НВО), художньої культури- ОсауленкоС.О. ( Бородянська СЗОШ І-ІІІ ступенів №1).

На рівні вимог працювали методичні формування вчителів української мови та літератури: МО Немішаївського округу, (керівник Панькова Н.І), МО Тетерівського округу (керівник Ковальчук Л.А.), вчителів світової літератури та російської мови: МО Бородянського округу, (керівник Копач Т.І); вчителів іноземної мови: МО Бородянського округу, (керівник Саханда С.М.), МО Немішаївського округу, (керівник Микоць Н.Г.), МО учителів німецької , (керівник Ліщук Н.І.); вчителів історії та правознавства : МО Немішаївського округу, (керівник Дмитрик Н.С.), МО Бородянського округу (керівник Конопацька О.М.); вчителів математики, фізики та інформатики: семінар –практикум (керівник Шкаріна В.Г.), школа педмайстерності (керівник Тимощенко В.Л.), МО Бородянського округу, (керівник Бурак Н.І.), МО Немішаївського округу, (керівник Шаравіна Л.Ю.), МО Тетерівського округу (керівник Говорун В.П.); вчителів біології, хімії, та основ здоров’я: МО Бородянського округу, (керівник Романенко Г.В.), МО Немішаївського округу, (керівник Железна Л.І..), МО Тетерівського округу, (керівник Гоц В.М.), семінар –практикум для вчителів хімії, (керівник Рибченко Л.В.), вчителів географії, (керівник Слухай Т.І.); МО шкільних бібліотекарів (керівник Осауленко С.О.), МО практичних психологів (керівник Купрієнко Т.В.), вчителів – логопедів, (керівник Павловська С.О.). Системно працював «Університет майбутнього вчителя» (керівник Омельченко В.Є.).

Реалізуючи принципи диференційованого підходу до роботи з педагогічними кадрами, методичний кабінет особливу увагу приділив роботі з молодими вчителями. У 2012 /2013 навчальному році системно працювали школи становлення молодого вчителя початкових класів (керівник Кобко Т.М.), вчителя української мови та літератури ( керівник Івахненко О.М.), вчителя математики (керівник Шевченко А.М.), вчителя фізики (керівник Купрієнко Н.Д.), вчителя світової літератури та російської мови (керівник Пінчук Т.С). Протягом року на заняттях опрацьовано загальні засади організації навчання в школі, вивчено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; проведено практичні заняття «Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу», «Особливості роботи зі шкільною документацією», ділову гру «Моделювання уроку відповідно до обраного типу», індивідуальні методичні консультації, методичні виїзди до загальноосвітніх навчальних закладів, у яких працюють молоді спеціалісти.

Методичним кабінетом відділу освіти забезпечено роботу 10 районних опорних навчальних закладів з основних питань управлінської діяльності та внутрішньошкільної методичної роботи, організовано роботу 8 консультпунктів на базі досвіду роботи творчо працюючих керівників, педагогів. Ефективно працювали опорні навчальні заклади району з питань якісної організації і творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес: «Управління процесом впровадження інформаційних і комунікаційних технологій у навчальний процес», «Впровадження Всеукраїнської комплексної програми розвитку дітей «Росток» (Бородянська СЗОШ І-ІІІ ступенів №2); «Реалізація Програми розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’ю» (Немішаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2) та « Виховання правової культури та здійснення превентивного виховання школярів у загальноосвітньому навчальному закладі» ( Новозаліська ЗОШ І-ІІІ ступенів). У 2012 році Бородянську СЗОШ І-ІІІ ступенів №2 визнано лауреатом в обласному конкурсі – захисті Web –сайтів у номінації «Web –сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл,навчально-виховних комплексів»; Немішаївську ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 визнано лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту – сучасної моделі навчального закладу - школа сприяння здоров’ю у номінації «Загальноосвітній навчальний заклад – школа сприяння здоров’ю».

Оволодінню інноваційними методами контролю і управління керівниками закладів освіти району, підвищенню рівня їх педагогічної та управлінської культури, упровадженню наукових основ управління сприяла система науково-методичної роботи, структурою якої передбачено функціонування 4 постійно-діючих семінарів, 2 шкіл новопризначених керівників, школи керівного резерву, семінару – тренінгу за проектом « Лідери освітніх ініціатив», школи методичного активу. На високому рівні проведено засідання постійно-діючого семінару з теми: «Дослідження ефективності взаємодії практичних психологів, учителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів» на базі Пісківського НВО, «Планування роботи на основі моніторингу діяльності та розвитку загальноосвітнього навчального закладу» на базі Озерського НВО (завідуюча методичним кабінетом Кукілевська В.М., методист із школознавства Матвійчук В.В., директори Марченко Г.Д., Духота В.І.). Системно працювала школа резерву управлінських кадрів. Цікаво,змістовно, з використанням тренінгових методик провели заняття з майбутніми керівниками директори Микулицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чередніченко К.А., Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Савченко О.Є., заступник директора Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Барановська І.В.

У січні 2012 року методичним кабінетом відділу освіти проведено нараду - навчання керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з теми «Координація діяльності дошкільного навчального закладу та школи з виконання пріоритетного завдання сучасної освіти щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою», що забезпечило системність у співпраці вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів шкіл району щодо підготовки дітей шестирічного віку до навчання в школі через семінар-практикум з наступності в роботі дошкільних навчальних закладів і школи (методисти методичного кабінету Гарась Г.М., Ярошенко О.П., методист - психолог Юрченко О.В.).

Методисти методичного кабінету презентували досвід роботи на Всеукраїнських науково- практичних конференціях: в листопаді 2012 року в м. Рівно з теми «Діяльність районних методичних кабінетів в умовах упровадженння державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій»; в лютому 2013 року в місті Богуславі з теми «Патріотичне виховання громадян України –передумова розвитку державності», в червні 2013 року в м. Біла Церква з теми «Інноваційні освітні технології національно-патріотичного виховання дітей та молоді в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах» . Матеріали виступів на конференціях надруковані у тематичних збірниках Міністерства освіти і науки України. За участь у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2013» методичний кабінет відділу освіти нагороджений дипломом за вагомий внесок у розвиток національної освіти.

Належна увага приділялася працівниками методичного кабінету відділу освіти підготовці педагогічних кадрів до проведення в загальноосвітніх навчальних закладах державної підсумкової атестації.

Важливу роль у забезпеченні дієвості науково-методичних заходів відіграли засідання науково-методичної ради методичного кабінету відділу освіти , на яких у плановому порядку розглядалися питання надання практичної допомоги в здійсненні дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, розроблення методичних посібників, поширення передового педагогічного досвіду.

Здійснювався методичний супровід навчання та виховання обдарованої учнівської молоді. Організовано та проведено на належному рівні ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, районні етапи: конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів НТУ МАН, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням (у номінаціях "Історія України та державотворення" і "Література"), Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка, Конкурс "Топоніміка й історія освіти рідного краю", Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Міжнародний фізичний конкурс «Левеня».

У аналізі кількісних та якісних показників щодо участі учнів в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та творчих конкурсах простежуються позитивні зміни, та окремі проблеми, що потребують вирішення. За останні два роки залишається сталою кількість переможців та призерів на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (у 2010-2011 н.р. - 13 учнів, у 2011/2012 н.р. – 27 учнів, у 2012/2013 н.р. – 26 учнів). З них переможцями та призерами стали учні Бородянської СЗОШ І – ІІІ ступенів №2 (6 учнів), Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (5учнів), Тетерівської гімназії (4учні), Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (3учні), Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( 3 учні), Микулицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (1учень), Бородянської СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( 1учень).

У 2012/2013 навчальному році нерезультативною була участь у ІІІ (обласному) етапі міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика (у 2010/2011 н.р. – 1 переможець (І місце), у 2011/2012 н.р. – 1 переможець (ІІІ місце). Забезпечено результативність участі школярів району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням (у 2010-/н.р. – 2 переможці, у 2011/2012 н.р. – 2 переможці, у 2012/2013 н.р. – 2 переможці ) . Високу результативність участі в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка забезпечила учениця 5 класу Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Богдюк Агнія, у ІУ етапі конкурсу - ІІ місце (вчитель Примаченко А.В.).

На обласному огляді-конкурсі робіт учнівської молоді «Топоніміка й історія освіти рідного краю» учні Бородянської СЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (вчитель Слухай Т.І.) показують високі результати : 2012/2013 н.р. – 1 переможець: ІІ місце, 2011/2012 н.р. – 1 переможець: ІІІ місце; 2010/2011 н.р. – 2 переможці: ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 1.

Значно активізувалась участь школярів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Інтернет- олімпіадах. У конкурсі «Кенгуру-2013» взяли участь 414 учнів з 16 навчальних закладів, у Інтернет - олімпіаді -586 з 7 закладів освіти району.

З метою створення умов для оновлення змісту освіти і впровадження в навчальних закладах сучасних і якісних підручників у Бородянській СЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 , Клавдіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної проводилася апробація п’яти підручників (вчителі Слухай Т.І., Нестерова Є.І, Кулібаба М.В., Гринь Т.М.). Продовжувалося впровадження моніторингових технологій : 7 загальноосвітніх навчальних закладів взяли активну участь у обласних моніторингових дослідженнях якості навчальної літератури, 18 – у моніторингу стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, моніторингу стану інклюзивної освіти, стану профілактичної та правовиховної роботи у навчальних закладах, стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу, якості післядипломної педагогічної освіти, стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

Протягом навчального року пройшли експертизу та схвалені науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 3 навчальні видання, 2 адаптовані програми, 8 методичних розробок, підготовлених вчителями району.


У Всеукраїнських педагогічних виданнях протягом навчального року опубліковано 33 матеріали (статті, розробки уроків, позакласні заходи) педагогами 11 загальноосвітніх навчальних закладів ( у 2011/2012 році педагоги 5 закладів); на сайті "Мій кращий урок"(портал КОІПОПК), «Методичний портал» представлено 173 навчально-методичних матеріали педагогів району (у 2011/2012 таких матеріалів -56, у 2010/2011 таких матеріалів -8).

Протягом двох останніх років Кравчук Т. В., вчитель історії Бородянської СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням окремих предметів, є членом творчої групи із розроблення електронного навчально-методичного комплексу «Історія української культури».

До друку методичним кабінетом підготовлено інформаційно-аналітичний збірник «Освіта Бородянщини - 2013». Спостерігалася позитивна динаміка щодо участі освітян району в обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини». Позитивним є факт збільшення кількості матеріалів, занесених до Анотованого каталогу обласної виставки (з 9 до 10). Рейтингова оцінка участі у педвиставці, як і в минулих навчальних роках є високою.

Протягом 2012/2013 навчального року педагогічні працівники брали участь у районному та обласному етапах Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Вчитель року». Учасниками конкурсу висвітлено основні ідеї власного педагогічного досвіду, представлено механізми трансформації сучасних технологій та методик організації навчально-виховного процесу у педагогічну практику, презентовано доробки уроків, що ілюструють вирішення проблеми, над якою вони працюють. Найбільш змістовними були матеріали, подані учасниками конкурсу: вчителем фізики Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Стонкус Т.В. (номінація «Фізика»), вчителем музики Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Кочергою Г.М. (номінація «Музика»), вчителем Бородянської СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Примаченко Р.В. (номінація «Російська мова»). Вчителі Примаченко Римма Віталіївна, Кочерга Галина Михайлівна стали лауреатами обласного етапу конкурсу.

У 2012/2013 навчальному році вихователя ДНЗ «Казка» Середу Л.С. визнано лауреатом обласного туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року».

Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність у навчальних закладах району реалізується за 15 напрямами.

Суб’єктами дослідно-експериментальної роботи є 26 закладів освіти (92,8%) (у 2010/2011 навчальному році - 25, 2011/2012 навчальному році -26); дослідно-експериментальною роботою займаються 222 (44,9%) педагогічних працівники (у 2010-2011 навчальному році - 120, 2011-2012 навчальному році -215).

П’ять років у районі реалізується програма «Інтел. Навчання для майбутнього», сертифікати отримали 99 % педагогів загальноосвітніх закладів. У 2012/2013 навчальному році пройшли навчання 40 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, проте дана програма не реалізується в дошкільних навчальних закладах району.

Проводилася системна робота в межах програми «Intel. Шлях до успіху» (координатор-методист РМК Галака О.С.), яка є частиною міжнародного проекту компанії «Інтел. Інновації в освіті»; 80% тренерів впроваджують програму, використовуючи години варіативної складової, 20%- години класного керівника; у 18 – ти закладах освіти учні створили та реалізували 46 соціальних проектів ( у 2011 / 2012 навчальному році - 11).

Соціальні проекти учнів Озерського НВО "Бузкова алея"(тренер Рингач М.Л.) та Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Квітник – окраса нашої школи» (тренер Міщенко О.О.) стали переможцями обласного та лауреатами Всеукраїнського конкурсу «Наш проект для спільноти».

У 2013 році створено Web-сайти методичного кабінету, 22-ох загальноосвітніх (2011/2012 навчальному році - 5), 27 дошкільних, 1 позашкільному навчальних закладах.

З метою залучення освітян до міжнародного співробітництва навчальні заклади району беруть участь у реалізації наступних програм та проектів: програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні» (міжнародний шкільний проект, 11 закладів освіти ) ; програма «Школа як осередок розвитку громади» (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2 заклади освіти ); проект «Шлях до успіху» (Проект Програми розвитку ООН в Україні «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні», 18 закладів освіти); україно-польський проект «Лідери освітніх ініціатив», 1 заклад освіти ); проект «Освіта для стійкого розвитку в дії» благодійних організацій «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) і «Глобальний план дій» (Швеція , 1заклад освіти).

Протягом навчального року методисти методичного кабінету взяли участь у проведенні атестаційної експертизи освітньої діяльності під час державної атестації 2 загальноосвітніх та 2 дошкільних навчальних закладів.

Тематично вивчено та узагальнено питання стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання, фізики, хімії; проведено моніторинг стану матеріально - технічної бази викладання даних предметів, стану використання варіативної складової навчальних планів у загальноосвітніх навчальних закладах району, вивчено стан реалізації завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у загальноосвітніх навчальних закладах району, моніторингове дослідження з теми «Умови взаємодії вчителів і спеціалістів психологічної служби в загальноосвітніх закладах району » .

Здійснюючи науково - методичне керівництво роботою з педагогічними кадрами, методичний кабінет відділу освіти через самоаналіз та методичний колоквіум продовжив вивчення стану методичної роботи та ефективності діяльності закладів освіти, надав консультації з визначення оптимальної структури та змісту методичної роботи; відстежив результативність роботи з педагогічними кадрами.

Методисти методичного кабінету відділу освіти продовжували роботу із поповнення комп'ютерної картотеки ППД, банку даних дослідно-експериментальної роботи та інноваційної роботи закладів освіти. Урізноманітнено форми узагальнення досвідів: створено мультимедійні презентаціі, методичні бюлетні , посібники, відеозаписи та відеофільми.

Зростанню рівня педагогічної майстерності сприяли курси підвищення кваліфікації. У 2012 /2013 навчальному році план курсового підвищення виконано на 114 % (2010/2011 - 84,3%, 2011/2012 -113,9%). Педагоги району є активними слухачами авторських та проблемно – тематичних курсів. У 2012 /2013 навчальному році на таких курсах навчалися 59 осіб, (у 2011/2012 - 60 осіб), що свідчить про стійкий інтерес освітян району до змісту таких курсів, 17 педагогічних працівників підвищили кваліфікацію за дистанційною формою навчання. За концепцією підвищення кваліфікації педагогічних працівників району, які мають звання «учитель - методист», «вихователь -методист» навчалося 6 педагогів.

У 2012/2013 н.р. - 40 педагогічних працівників району (у 2007/2008 н.р.- 9, 2008/2009 н.р -23, 2009/2010 н.р. -38, у 2010/2011 н.р. -22, у 2011/2012 н.р. -33), навчаючись на курсах підвищення кваліфікації, пройшли оздоровлення на базі санаторію – профілакторію КОІПОПК.

Методисти методичного кабінету надали інструктивно-консультативну допомогу 85 педагогам у підготовці до проходження курсів підвищення кваліфікації: вибір тематики та форм курсової підготовки, розроблення курсових проектів та робіт. Для організації роботи з виявлення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду на рівні закладу методичним кабінетом підготовлено рекомендації та зразки оформлення матеріалів досвіду. Досвід 56 вчителів заслухано на спільних засіданнях методичної ради методичного кабінету та районної атестаційної комісії, обговорено на засіданнях методичних об’єднань, 15 матеріалів подано на розгляд науково-методичної ради КОІПОПК для проведення експертизи.

Методичний кабінет проводив системну роботу щодо вдосконалення й посилення стимулюючої ролі атестації в професійному зростанні педагогічних кадрів, здійснював організаційно-методичний супровід атестації як засіб зростання професійної майстерності педагогів, підвищення їхньої кваліфікації. Удосконалено роботу з учителями в міжатестаційний період. Значна робота проводиться методистами методичного кабінету напередодні атестації, оформляються портфоліо, залікові книжки, організовується апробація методичних розробок учителів, які претендують на звання.

Підготовка та проведення атестації у 2013 році відбулися відповідно до плану. Методичним кабінетом спільно з відділом освіти розроблялися заходи, проводилися засідання, консультації. Всього у 2013 році атестовано 141 педагога, з них педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів –111, дошкільних навчальних закладів – 25, методистів методичного кабінету відділу освіти – 5.

За рішенням відповідних атестаційних комісій педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії»-9, «спеціаліст І категорії» -17 , «спеціаліст другої категорії» -31; атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям: «спеціаліст вищої категорії» - 41, «спеціаліст І категорії» -14, «спеціаліст другої категорії» -9, встановлено та підтверджено відповідний тарифний розряд -19; присвоєно педагогічні звання «Учитель-методист» -1, «Старший вчитель»-13; атестовано на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням -18.Існуюча структура та зміст методичної роботи з педагогами району забезпечує системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів, надання реальної, дієвої, адресної методичної допомоги вчителям, педагогічним працівникам, реалізацію сучасних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка