Відділ культури та туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л. Забашти Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-НосенкаСкачати 136.69 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір136.69 Kb.
Відділ культури та туризму Прилуцької міської ради

Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л.Забашти

Прилуцька міська бібліотека для дітей

ім. Павла Білецького-Носенка

Світло Густинської обителі
Бібліографічний покажчик літератури

Прилуки

2012

91.9:86.4 (УКР – 4ЧЕРН – 2 ПРИЛ)С 24

Світло Густинської обителі [Текст]: бібліографічний покажчик літератури /уклад. Л.Сахбані; відп. Л.Нехайчик. – Прилуки: Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка, 2012. – 24 с.

Укладач: Сахбані Л.М.

Редактор: Трошина Л.І.

Відповідальний за випуск: Нехайчик Л.О.

Передмова.
Духовному світові особистості, що формується, надавав великого значення В.О.Сухомлинський. Він розглядав формування духовного світу людини в тісному зв’язку як із його розумовим, так і з моральним та естетичним розвитком. Видатний педагог писав: "Сфера духовного життя людини – це розвиток, формування і задоволення його моральності, інтелектуальних і естетичних запитів й інтересів у процесі активної діяльності. Джерелом духовного світу людини є матеріальний світ, об’єктивна дійсність і особливо такі важливі її сфери, як громадське життя людини, його соціальний і моральний досвід".

Взагалі, духовно багатою людиною вважають людину, яка живе в гармонії із собою і світом, в якої сформовані духовні цінності, тобто, ті якості і риси, життєві установки, що існують для кожної людини, що становлять її ідеал.

Становлення духовності – це вища мета кожної особистості, адже в міцному ґрунті духовності зростає і
1

особистість людини. Важливим чинником для духовного

зростання є церкви та монастирі. За роки незалежності в Україні відродилося багато церковних споруд та обителей, серед яких і Густинський Свято-Троїцький монастир на Прилуччині, який зараз відіграє провідну роль у духовному житті регіону. Історії та сьогоденню Густинського Свято-Троїцького монастиря присвячено наш рекомендаційний список літератури. До нього включені книги, статті з газет та журналів.

Матеріал в посібнику згруповано у три розділи: «Минуле та сьогодення Густині», «Благодійники Святої обителі» та «Т.Шевченко і Густиня», в кожному із розділів джерела розміщено в алфавітній послідовності.

В посібнику відображені матеріали з фондів бібліотек міста Прилуки, електронні ресурси. Бібліографічні описи здійснено у відповідності до існуючих стандартів.

Пропонується видання всім, хто цікавиться історією рідного краю, зокрема краєзнавцям, учням та студентам. Хронологічні рамки зібраного матеріалу закінчуються 2012 роком.


2


Історична довідка.
Густинський Свято-Троїцький монастир - це жіночий монастир у селі Густиня, що біля міста Прилуки Чернігівської області. Архітектурна пам’ятка стилю бароко. Заснований на початку 17 ст. на землях князів Вишневецьких серед густих дубових лісів (звідти й назва).

Засновником монастиря (спершу - чоловічого) у 1600 р. був чернець Йоасаф, який разом з ієромонахом Афанасієм прийшов із Афонської гори і з благословення настоятеля Києво-Печерської лаври Єлисея оселився тут для усамітнення. Для облаштування монастиря Йоасаф уподобав землі в заростях густого лісу, звідки й пішла

3

назва - Густиня. У 1636 р. сталася трагедія: трапилася велика пожежа, і монастир ущент згорів. Але у 1639 р., після візиту сюди митрополита Петра Могили, було вирішено спорудити нову велику церкву. Церква святої Трійці була освячена у 1644 р. Проте у 1671 р. знову трапилася пожежа. Троїцьку церкву відновлюють уже цегляною. Меценатом споруди тоді був Прилуцький полковник Лазар Горленко. Під новим собором було облаштовано родинну усипальницю Горленків, що збереглася до наших днів. У XVІІІ ст. монастир вважали найбагатшою обителлю того часу, адже меценати активно робили внески, наприклад, наділяли монастир селищами, хуторами та селами. Архітектурний ансамбль склався протягом 2-ї половини 17–18 ст. і становить унікальний архітектурний комплекс доби бароко, який справив значний вплив на культове будівництво Лівобережної України. Центр, споруда – дев’ятидільний, п’ятибанний Троїцький собор (1672–1676). У 2-й половині 17 ст., водночас з муром, зведено надбрамні Миколаївську церкву і Катеринінську церкву. Остання містилася на 2-му ярусі головної північної брами.


4

Її оточувала галерея, вхід до якої було влаштовано у невеличкій башті. В 1719–1723 пристосована для будинку ігумена з Варваринською церквою. На початку 20 ст. проїзд у 1-му ярусі замуровано. В 1693–1708 зведено східну і південну дільниці огорожі з надбрамною п’ятибанною Петропавлівською церквою (перебудована 1845), трапезну з Воскресенською церквою. Тривалий час монастир був неофіційним центром зв’язків між Україною, Росією і Молдавією, осередком ідейної боротьби проти унії та католицизму. У 1-й половині 17 ст. тут було написано Густинський літопис і Густинський монастирський літопис. 1786 монастир перетворено у позаштатний, 1799 закрито. Відновлений завдяки І.Арендаренко і відбудований на кошти князів Рєпніних.

Між квітнем і 20 липня 1845 у Густині побував Тарас Шевченко й виконав три акварельні малюнки монастиря: «В Густині. Церква Петра і Павла», «Брама в Густині. Церква св. Миколи», «В Густині. Трапезна церква». Про малюнки, виконані в Густині, Шевченко згадав у повісті «Музикант». Згадки про Густиню є в повістях «Музикант» і «Наймичка».
5

У церкві, ліворуч від іконостасу, знаходиться чудотворна Густинська ікона Богоматері з Немовлям на руках. Поблизу монастирської огорожі б’є цілюще джерело.


Минуле та сьогодення Густині.  1. Андрусяк, М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч [Текст] / М.Андрусяк // Гетьман Іван Мазепа.– К.: Ат Обереги. - 1991. – С.30.


2. Апанович, Е. Густынская летопись [Текст] /Е.Апанович //Рукописная светская книга ХVІІІ в. на Украине: Историч. сборники. – К.: Наук. думка. – 1983 – С. 66 - 77.
3. Густинський монастир [Текст] /В.Шевчук //Доля: книга про Тараса Шевченка в образах та фактах; упоряд. В.Шевчук. –К.: Дніпро, 1993. - С.278-280.

6

4. Густинський монастирський літопис [Текст] /Чернігівщина: енциклопедичний словник; ред. А.Кудрицький. – К.: Українська радянська енциклопедія, 1990. – С.207.


5. Густинський Свято – Троїцький жіночий монастир [Текст] // Енциклопедія Сучасної України. Т.6. – К.: ВАТ «Поліграфкнига»,2006. – С.680.
6. Густинський Свято – Троїцький монастир [Текст] //Енциклопедія історії України.Т.2; ред. В.Смолій. –К.: Наукова думка, 2005. – С.260.
7. Густинський Свято – Троїцький монастир [Текст] /М.Куриленко // Прилуцьке благочиння: історія, трагедія, відродження. –Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2001. –С.127.
8. Густинський Свято Троїцький монастир [Текст] //Перлини східної Чернігівщини: науково-популярне видання. – К.: Гамма - принт, 2010. – С.81.
7

9. Густинський Свято – Троїцький монастир [Текст] /Д.Шкоропад, О.Савон //Прилуччина: енциклопедичний довідник; ред. Г.Гайдай. –Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – С.139.
10. Густиня [Текст] //Мій рідний край, моя земля Прилуцька /упоряд.: Г.Горіла, Н.Рябова. – Ніжин: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – С.31-32.
11. Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка [Текст] /П.Зайцев //Життя Тараса Шевченка: науково-популярне видання. – К.: Обереги, 2004. - С.170-171.
12. Куриленко, М. Густинський Свято-Троїцький монастир [Текст] /М.Куриленко – К.: 1998. – 88 с.
13. Лукаш,О. Густинські експромти [Текст] /О.Лукаш //Таємниці прилуцьких вулиць: літературно-краєзнавчі розвідки; сучасне фото О.Григоренко, О.Канавець, В.Кічі . – Прилуки: ТОВ «АІР-Поліграф», 2010. – С.40-43.
8

14. Панченко, В. Світло Густині [Текст] /В.Панченко //Чернігівщина incognita. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2004. – С.331-336.
15. Полєк,В. Густинський літопис [Текст] /В.Полєк //Історія української літератури Х-ХVІІ століть: навч. посібник; ред. Н.Леонова. – К.: Вища школа, 1994. – С.130-131.
16. Плошко, В.З історії посульсько - удайського краю [Текст] : історичний нарис / В.Плошко. – Ніжин: Видавництво «Аспект-поліграф», 2006. – С.47.
17. Халебський, П. День тридцять шостий [Текст] /П.Халебський //Україна – земля козаків: подорожній щоденник /упоряд. М.Рябий. – К.: Український письменник, 2008. – С.198-208.
18. Шевчук, В. Два літописи, що вийшли з Густинського монастиря [Текст] /В.Шевчук //Муза Роксолянська :
9

Українська література ХVІ-ХVІІІ століть. Кн.1. /ред. Ю.Медюк. – К.: Либідь, 2004. – С.301-305.
Публікації у періодичних виданнях.
19. Біленко, І. Густинський монастир – 15 років після відродження [Текст] /І.Біленко //Скарбниця. – 2009. – №1. – С.6-7.
20. В Густиню, до Святої Трійці… [Текст] // Чумацький шлях. - 2001. - №2. – С.28-29.
21. Во славу трійці святої: до 400-річчя заснування Свято - Троїцького монастиря [Текст] //Правда Прилуччини. – 2000. – 24 травня. – С.2.
22. Гайдай, Г. Во славу трійці святої: до 400-річчя заснування Свято - Троїцького монастиря [Текст] /Г.Гайдай //Правда Прилуччини. – 2000. – 24 травня. – С.2-3.
10

23. Гайдай, Г. По рідному краю. Про Густиню [Текст] /Г.Гайдай // Скарбниця. – 1993. - №11. – С. 5-8.
24. Гайдай, Г. По рідному краю. Про Густиню [Текст] /Г.Гайдай // Скарбниця. – 1993. - №12. – С.6-7.
25. Гайдай, Г. По рідному краю. Про Густиню [Текст] /Г.Гайдай // Скарбниця. – 1994. - №1. – С.2-6.
26. Гринь, М. І знову чарує Густинський монастир [Текст] /М.Гринь //Десн. правда. – 2000. – 6 січня. – С.3.
27. Густинському монастирю 400 років [Текст] //Правда Прилуччини. – 2000. – 17 червня – С.3-4.
28. Дрозденко, В. Настоятелі в історії Густинського Свято – Троіцкого монастиря [Текст] /В.Денисенко //Сіверянський літопис. – 2001. - №2. – С.39-43.
29. Іванченко, О. Призначення творити добро [Текст] /О. Іванченко // Прилуччина. - 2006.- 5 серпня. – С.3.
11


Густинський монастир. Літографія кінця ХІХ століття

30. Каліш, Г. Чарівне світло Густині [Текст] /Г.Каліш //Правда Прилуччини. – 1990. – 15 вересня. – С.4.

31. Куриленко, М. Густинські святині: Про святі Євангелія Густинського монастиря [Текст] /М.Куриленко // Прилуччина. – 2002. – 1 травня. – С.3.
32. Куриленко, М. Духовне відродження: до 400-річчя Густинського монастиря [Текст] /М.Куриленко //Правда Прилучини. – 1999. – 24 листопада. – С.2.
33. Куриленко, М. Про що розповідають древні храми: сторінки історії [Текст] /М.Куриленко //Правда Прилучини. – 1992. – 17 грудня. – С.2-3.
12

34. Лукаш, О. Густинські експромти [Текст] /О.Лукаш //Правда Прилуччини. – 1996. – 28 вересня. – С.2.
35. Махіна, Л. Крізь сивину століть [Текст] /Л.Махіна //Деснянська правда. – 2000. – 15 червня. – С.3.
36. Назарова, В. Тернистий шлях до книги: презентація книги М.Куриленка «Густинський Свято-Троїцький монастир» в центральній районній бібліотеці [Текст] /В.Назарова //Правда Прилуччини. – 1998. – 28 березня. – С.4.
37. Пам’ятник віри: Густинський Свято-Троїцький монастир [Текст] // Скарбниця. – 1995. - № 8. – С.4.
38. Пам’ятник віри: Густинський Свято-Троїцький монастир [Текст] // Скарбниця. – 1995. - № 9. – С. 3.
39. Поповнення в Густинській обителі [Текст] // Прилуччина. – 2005. – 20 квітня. – С.4.
13

40. Риженко, А. До 400-річчя з дня народження Богдана Хмельницького: зв’язки Б.Хмельницького з Густинським монастирем [Текст] /А.Риженко //Скарбниця. – 1995. - №5. – С.1, 2.

41. Сапон, В. «Вічної пам’яті достойний князь…» [Текст]/В.Сапон //Десн. правда. -2011.– 24 вересня. – С.3.
42. Смик, Л. Густинський монастир [Текст] : вірш /Л.Смик //Правда Прилуччини. – 2000. – 17 червня. – С.1.
43. Устименко, Л. Густинський монастир [Текст] /Л.Устименк // Скарбниця. – 1994. - №6. – С.3-5.
44. Халебський, П. Не бачили чогось подібного і рівноцінного [Текст] /П.Халебський //Наше свято. – 2009. - №7. -16 травня. –С.6.
45. Черненко, Л. Матір Божа промовляє до нас: «Я завжди буду разом з вами…» [Текст] /Л.Черненко //Прилуччина. - 2011. - 19 серпня. – С.10.
14

46. Черненко, Л. На Густинських куполах лежить небо, якому всі ми молимося [Текст] /Л.Черненко //Прилуччина. - 2008. - 11 квітня. – С. 9.
47. Черненко, Л. Накануне Пасхи в Густине [ Текст] /Л.Черненко // В двух словах. – 2004. – 8 квітня. – С.3.
48. Черненко, Л. Под созвездием надежды, веры и любви [Текст] : вірш / Л.Черненко //Прилучаночка. - 2007. – 4 жовтня. – С.1.
49. Черненко, Л. Райдуга над Густинею [Текст] /Л.Черненко //Прилуччина. -2007. -31 серпня. – С. 3.
50. Черненко, Л. У день Віри, Надії, Любові матушка Віра відсвяткувала свій ювілей [Текст] /Л.Черненко //Прилуччина. - 2010. -8 жовтня. – С.1, 9.
51. Черненко, Л. «Я був з тобою: я ніс тебе на руках…» [Текст] /Л.Черненко //Прилуччина. -2007. - 6 квітня. – С. 2.
15

Петропавлівська церква Густинського монастиря.

Шевченко та Густиня.
52. Густинський монастир [Текст] /В.Шевчук //Доля: книга про Тараса Шевченка в образах та фактах; упоряд. В.Шевчук. –К.: Дніпро, 1993. - С.278-280.
16

53. Густиня [Текст] //Мій рідний край, моя земля Прилуцька /упоряд.: Г.Горіла, Н.Рябова. – Ніжин: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – С.32.
54. Жур, П. Дума про вогонь: З хроніки життя та творчості Тараса Шевченка. –К.: Наукова думка, 1988. – С.122.
55. Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка [Текст] /П.Зайцев //Життя Тараса Шевченка: науково-популярне видання. – К.: Обереги, 2004. - С.170-171.
56. Риженко, А. Прилуччина в житті і творчості Т.Г.Шевченка [Текст] /А.Риженко // Скарбниця. -2007. - № 3. – С.4-5.
57. Риженко, А. Прилуччина в житті і творчості Т.Г.Шевченка [Текст] /А.Риженко // Скарбниця. -2007. - № 4. – С.1-4.

17В Густині. Трапезна церква.

1845 рік. Мал. Т.Шевченка.

Густиня. Трапезна церква. ХХ ст.

18

Засновники та благодійники Густині.


58. Гайдай, Г. Густинський пантеон [Текст] / Г.Гайдай //Скарбниця. – 1995. - №7. – С.7.
59. Савон, О. Горленко Дмитро Лазарович [Текст] /О.Савон //Творці історії Прилуччини: довідник. – Ніжин: «Аспект-поліграф». – 2009. – С.144-147.
60. Савон, О. Рєпнін Микола Григорович [Текст] /О.Савон //Творці історії Прилуччини: довідник. – Ніжин: «Аспект-поліграф». – 2009. – С.547.
61. Грушевський, М. Мітрополіт Петро Могила [Текст] /М.Грушевський //З історії релігійної думки на Україні - К.: Освіта. – 1992.- С. 94-102.
62. Іваненко, К. Петро Могила [Текст] /К. Іваненко //Історія України в особах: ІХ-ХVІІ ст. - К.: Вид-во «Україна». – 1993. - С. 255-265.
19

63. Криворучко, В. Густиня вітала своїх меценатів [Текст] /В.Криворучко // Прилуччина. – 2003. – 22 жовтня. – С.2.
64. Куриленко, М. Про що розповідають древні храми [Текст]: склеп князів Репніних /М.Куриленко //Правда Прилуччини. – 1992. – 17 грудня. – С.3.
65. Панченко, В. Князь Репнін [Текст] /В.Панченко //Чернігівщина incognita. –Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2004. –С.334.
66. Сапон, В. «Вічної пам’яті достойний князь…» [Текст] /В.Сапон //Десн. правда. -2011. – 24 вересня. – С.3.
67. Чухліб, Т. Іван Самойлович [Текст] /Т.Чухліб //Історія України в особах. Козаччина. — К.: Знання. - 2000. — С.161 - 170.

20

Електронні ресурси.


68. http://www.prytour.com.ua/index.php?option=com_
69. http://gustynia.kiev.ua/

Сайт Густинського Свято-Троїцького монастиря.


70. http://uk.wikipedia.org/wiki/

Матеріали з Вікіпедії.


71. http://motelborshna.com.ua/ua/articles/gustynya.html
72. http://motelborshna.com.ua/ua/articles/gustynya.html
73. http://orion-arena.com.ua/tour

21Дмитро Лазарович Горленко,

полковник Прилуцького полка 1692-1708 рр.
22
Зміст.

Передмова………………………………….С.1.

Історична довідка………………………….С.3.

Минуле та сьогодення Густині……………С.6.

Шевченко та Густиня…………………… ..С.16.

Засновники та благодійники Густині……С.19.

Електронні ресурси……………………… ..С.21.

23

Інформація про Монастир.


Розташування: Україна

Початок будівництва: 1600 рік

Адреса: 17544, Чернігівська область, Прилуцький район, село Густиня.


Належність: УПЦ МП


24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка