Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської рда методичний кабінет Інформаційно- нормативні матеріали Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтвоСторінка4/4
Дата конвертації17.03.2016
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4


Про стан викладання предметів художньо-естетичного циклу
у загальноосвітніх навчальних закладах району

Згідно плану роботи відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської райдержадміністрації та методичного кабінету, з метою вивчення системи роботи навчальних закладів щодо забезпечення якісної мистецької освіти учнів, з 12 по 23 травня 2014 року вичався стан викладання предметів художньо-естетичного циклу у Новоархангельській ЗШ
І-ІІІ ступенів №2, Нерубайській ЗШ І-ІІІ ступенів, Синюхінському НВК .

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Найбільш досконало вирішити це завдання покликані предмети художньо-естетичного напряму в системі загальної середньої освіти.

Зміст художньо-естетичної освіти розкриває перед учнями найяскравіші зразки творів музичного та образотворчого мистецтв, розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної культури в контексті світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань.

Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є формування та розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Художньо-естетична освіта завдяки розмаїттю засобів впливу на особистість і потенціальним можливостям посідає особливе місце в системі загальної середньої освіти, впливаючи на процес саморозвитку людської духовності, залучаючи людину до світових художніх надбань. Це позитивно впливає на творчі та інтелектуальні здібності не лише окремої особистості,
а і суспільства в цілому.

Особливістю викладання предметів художньо-естетичного циклу в ЗНЗ є наступність і безперервність.

У 2013/2014 навчальному році науково-методичний супровід діяльності вчителів предметів художньо-естетичного циклу спрямовано
на вирішення таких завдань:


 1. ознайомлення з інноваційними технологіями навчання
  та інтерактивними методами при викладанні предметів мистецьких дисциплін;

 2. сприяння розвитку й саморозвитку вчителів предметів художньо-естетичного циклу, підвищення їх професійної компетентності;

 3. здатність працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, сучасного матеріалу, змісту і форм організації в процесі викладання предметів художньо-естетичного циклу;

 4. формування вміння педагога організувати навчальний процес як соціальну взаємодію вчителя та учнів, залучати особистісні ресурси учнів для розв’язання завдань життєтворчості засобами мистецтва;

 5. підвищення якості та ефективності освітнього процесу шляхом узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду;

 6. застосовування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію, індивідуалізацію, запровадження очно-заочної, кредитно-модульної та дистанційної форм навчання.

У 2013/2014 навчальному році викладання предметів художньо-естетичного напряму (музика, образотворче мистецтво) здійснюється відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи, переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2013/2014 навчальному році.

Вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу проводилося за такими критеріями: матеріально-технічна база, організація навчально-виховної роботи (підготовка вчителя, учнів до уроку, науково-теоретичний і методичний рівень викладання), організація позакласної роботи, вивчення курсів за вибором, керівництво і контроль адміністрації закладів за викладанням предметів художньо-естетичного циклу, результативність навчання.

У даних навчальних закладах музичне мистецтво викладають фахівці
зі спеціальною музичною освітою, образотворче мистецтво – вчителі трудового навчання, початкових класів. У Синюхінському НВК у 2, 3 класі викладається інтегрований курс «Мистецтво» (викладає вчитель музичного мистецтва Жора С.Б.).

Учителі працюють за державними програмами: музика (автор Лобова О., Масол Л.), образотворче мистецтво (автори Любарська Л., Вовк Л.). Навчальний матеріал сплановано, календарні плани погоджено


з адміністрацією навчальних закладів.

Проблемою залишається забезпечення підручниками учнів початкових класів: рівень забезпечення підручниками з музики становить 72 %,


з образотворчого мистецтва – 50 %.

У практичній діяльності учителі працюють над реалізацією основної мети освітньої галузі ,,Мистецтво”, передбаченої Державним стандартом базової і загальної середньої освіти: формування і розвиток в учнів ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.


Для досягнення зазначеної мети педагоги працюють над виконанням таких завдань:

 • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва
  та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтегрувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

 • формування в учнів на достатньому рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цінність та видову специфіку мистецтва;

 • розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

В ході вивчення відвідано уроки музики, образотворчого мистецтва. Необхідно відмітити якісну підготовку до уроків вчителів музики. Основною перевагою цих уроків є використання ІКТ. Кожен з уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових понять, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, тестових завдань. Особливо цікавими, змістовними були уроки вчителів: Коломійця Івана Михайловича Новоархангельської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 з теми ,,Карнавал тварин ”, 3 клас,; Жори Світлани Борисівни з теми «Українська народна пісня» 5 клас. 90 % учнів добре орієнтуються в жанрах музичного твору, розповідають про життя і творчість видатних представників мистецтва,


а також володіють термінологією, необхідною для свідомого аналізу характеру, засобів виразності музики. Учні знають програмові пісні,
із задоволенням їх виконують.

Проте такий вид діяльності як гра на елементарних музичних інструментах часто відсутній на уроках, за винятком Новоархангельська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 . Потребує особливої уваги і організація творчих завдань на уроках музики, тематика яких визначена у програмах для кожного класу.

В усіх навчальних закладах учителі музики значну увагу приділяють роботі з обдарованими учнями, готуючи їх до участі в пісенних конкурсах,
як шкільного так і районного рівнях. Посилилась увага до вибору пісенного матеріалу, робота над створенням сценічного образу виконавців, роботі
з мікрофоном.

Вчителі, які викладають курс художньої культури в закладах освіти, мають досить високий рівень мотивації, прагнуть до пошуку нових мистецьких знань та інформації, удосконалення вмінь і навичок, використання інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі організації навчально-виховного процесу.

Образотворче мистецтво у перевірених школах читають не фахівці, учителі трудового навчання, фізичної культури. Переважна більшість педагогів навчають учнів розуміти мову мистецтва, формують навички практичної роботи, залучають учнів до розуміння змісту та сутності мистецтва шляхом особистісно-емоційного сприймання художньої інформації.

Учителі мають необхідні матеріали та інструменти для проведення уроків. У них зберігаються теки з наочними матеріалами, зошити


з друкованою основою, навчально-наочне обладнання, кращі зразки виробів учнів. Матеріали учнів до уроку систематизовані та ефективно використовуються.

Добре підготовлені, методично правильно побудовані уроки учителів: Головань В.В.(Новоархангельська ЗШ І-ІІІ ст. №2); Жори С.Б. Синюхінського НВК. Проте у роботі вчителів художньо-естетичних дисциплін мають місце слідуючі недоліки: одноманітні види роботи; організація навчальної діяльності учнів не відповідає вимогам.

Програма з образотворчого мистецтва передбачає такі основні види художньої діяльності учнів на уроках як сприймання і практична художня діяльність.

Перша проблема учителів – підбір тематики творчих завдань, вправ для сприймання мистецтва; друга пов’язана з організацією практичної художньої діяльності – не завжди на уроках переважає імпровізаційний стиль при виконанні учнями художньої роботи (зустрічається нанесення попереднього контуру олівцем); третя проблема – засвоєння учнями основ образотворчої грамоти.

Проблемним залишається питання щодо впровадження ІКТ
в навчально-виховний процес. Жоден з кабінетів не обладнаний комп’ютером, немає інформаційної підтримки, хоча матеріали до уроків образотворчого мистецтва на електронних носіях є в 70 % учителів.

Відсутня в школах така музична форма роботи, як хор, чому необхідно приділити увагу в майбутньому.

Необхідно зауважити, що в більшості шкіл району відсутні кабінети предметів художньо- естетичного циклу.

Контроль за станом викладання предметів художньо-естетичного циклу здійснюється в Синюхінському НВК (директор Гончар Наталя Володимирівна ) – наказ від 7.02.2013 №8 «Про вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу»; наказ від 15.04.2013р. №24 «Про підсумки вивчення стану викладання предметів художньо-естетичних дисциплін»; в Новоархангельській ЗШ І-ІІІ ступенів №2 (заступник директора Кривенко Лариса Адольфівна) наказ від 19.06.2014 року №39 «Про стан викладання музичного мистецтва в школі»; в Нерубайській ЗШ


І-ІІІ (директор Дітуна Тетяна Григорівна) наказ № 11 «Про вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу».

Позакласна робота з предметів художньо-естетичного циклу представлена гуртками: вокального мистецтва (Новоархангельська ЗШ


І-ІІІ ступенів №2, керівник Коломієць І.М.); гурток художнього читання
та гурток хореографії (Нерубайська ЗШ І-ІІІ ступенів, керівник
Крощенко С.М ); гурток «Тісто-пластика» (Синюхінський НВК, від Новоархангельського БДЮТ).

Методист РМК О.КОВАЛЕНКОЯкісний показник методичної роботи членів РМО художньо-естетичних дисциплін за період 2013/2014 рік
П І Б

Навчальний

заклад


Посада вчителя

Робота
на рівні району

Пуб-ліка-ції

Сайт

блог


Участь у мистецьких

заходах району1.

Каушан Юрій Іванович

Новоархангельський НВК «ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія»

Вчитель музичного мистецтва

Відкритий урок

-

-

Огляд-конкурс худ.сам. І м

2.

Качур Юлія Віталіївна

Новоархангельський НВК «ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія»

Вчитель образотвор. мистецтва

Майстер-клас

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

3.

Коломієць Іван Михайлович

Новоархангельська ЗШ І-ІІІ ст.№2

Вчитель музичного мистецтва

Голова РМО, семінар

2014


-

-

Огляд конкурс худ.сам

4.

Демяненко Олександр Леонідович

Новоархангельська ЗШ І-ІІІст. №2

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

5.

Мельніченко Юрій Іванович

Вільшанська ЗШ І-ІІІст.

Вчитель музичного та образотвор. мистецтва

Виступ на семінарі

Портфоліо, семінар 2015-

-

Виставка-конкурс обр.м-во Огляд-конкурс худ.сам --

6

Хомич Юрій Петрович

Ганнівська ЗШ
І-ІІ ст.

Вчитель музичного та образотвор. мистецтва

Досвід роботи

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во Огляд-конкурс худ.сам --

7

Демчук Сергій Вікторович

Іванівська ЗШ І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва

портфоліо

-

-

Огляд-конкурс худ.сам

8

Рачкован Пилип Іванович

Кальниболотська ЗШ І-ІІІст.

Вчитель музичного мистецтва

-

-

-

-

9

Камінський Юрій Володимирович

Кальниболотська ЗШ І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва
-

-

Огляд-конкурс худ.сам

10

Печенюк Тетяна Миколаївна

Кальниболотська ЗШ І-ІІІ ст.

Вчитель образотворчого мистецтва

Голова РМО Майстер-клас

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

11

Терновська Лариса Леонідівна

Камянецька ЗШ І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва
-

-

Огляд-конкурс худ.сам


12

Миронюк Вікторія Василівна

Камянецька ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

13

Кошолап Валентина Миколаївн

Надлацька ЗШ І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва

Семінар 2014 портфоліо

-

-

Огляд-конкурс худ.сам- неодноразові призери вокал

14

Дідківська Яна Павлівна

Надлацька ЗШ І-ІІІст.

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

15

Яценко Ольга Володимирів.

Копенкуватська ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Огляд-конкурс худ.сам

16

Маєвська Галина Григорівна

Копенкуватська ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель образотвор. мистецтва

Виступ на РМО

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

17

Крощенко Михайло Петрович

Нерубайська ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва

Презентація гурткової роботи

-

-

Огляд-конкурс худ.сам Імісце

18

Хащеват-ський Едуард Олегович

Нерубайська ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

19

Горбанюк Ігор Павлович

Підвисоцька ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва

Виступ на семінарі 2014

-

-

Учасники огляду конкурсу

20

Баланівська Людмила Миколаївна

Підвисоцька ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель образотвор. мистецтва

Майстер клас 2013

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

21

Задорожний Володимир Анатолійов.

Покотилівська ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель музичного мистецтва

Виступ на семінарі

2013/2014-

-

Огляд-конкурс худ.сам І місце вокал

22

Кордон Лариса Володимирів.

Покотилівська ЗШ
І-ІІІ ст.

Вчитель образотвор. мистецтва

Виступ на РМО

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

23

Стремецький Іван Володимир.

Скалівський НВК «ЗШ І-ІІІ – ДНЗ»

Вчитель музичного мистецтва

Виступ на семінарі

-

-

Огляд-конкурс худ.сам

24

Юзвенко Зоя Олександрів.

Скалівський НВК «ЗШ І-ІІІ – ДНЗ»

Вчитель образотвор. мистецтва

Виступ на семінарі

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

25

Полишвайко Петро Миколайович

Скалівсько-Хутірська ЗШ І-ІІІ ступенів

Вчитель музичного мистецтва

Досвід роб. Семінар 2015

-

-

Огляд-конкурс худ.сам

26

Шваченко Марина Анатоліївна

Скалівсько-Хутірська ЗШ І-ІІІ ступенів

Вчитель образотвор. мистецтва

Виступ РМО

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

27

Югова Оксана Петрівна

Тернівська ЗШ І-ІІІ

Вчитель музичного мистецтва

Член клубу «Мій рідний край»

-

-

Огляд-конкурс худ.сам

28

Стеблина Ольга Петрівна

Тернівська ЗШ І-ІІІ

Вчитель образотвор. мистецтва

Порт фоліо,

-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

29

Миронюк Сергій Васильович

Торговицька ЗШ І-ІІІ

Вчитель музичного мистецтва

керівник Клубу

«Мій рідний край»-

-

Огляд-конкурс худ.сам

30

Аліщенко Альберт Іванович

Торговицька ЗШ І-ІІІ

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

31

Гнатюк Василь Пилипович

Небелівська ЗШ І-ІІ

Вчитель музичного та образотвор. мистецтва
-

-

Огляд-конкурс худ.сам призери, циркове мистецтво

32

Писаренко Ольга Юріївна

Розсоховатецька ЗШ І-ІІ ступенів

Вчитель музичного та образотвор. мистецтва
-

-

-

33

Барабаш Сергій Олександров.

Свердликівська ЗШ І-ІІ ступенів

Вчитель музичного мистецтва

Виступ РМО

-

-

Огляд-конкурс худ.сам – призери, хореографія

34

Жора Світлана Борисівна

Синюхінський НВК «ЗШ І-ІІ т.. –ДНЗ»

Вчитель музичного та образотвор. мистецтва

Семінар

Відкритий урок-

-

Огляд-конкурс худ.сам- неодноразові призери

35

Кудашкін Іван Іванович

Ятранський НВК «ЗШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

Вчитель музичного мистецтва
-

-

Огляд-конкурс худ.сам

36

Шевченко Віталій Олександров

Свердликівська ЗШ І-ІІ ступенів

Вчитель образотвор. мистецтва
-

-

Виставка-конкурс обр.м-во

Сучасне мистецьке навчання ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, нових програмах і сучасних підручниках. Тому формування і розвиток в учнів ключових, міжпредметних і предметних компетенцій у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду без творчого і компетентного вчителя не можливе.Завдання методичних об’єднань з мистецтва та самоосвіти вчителів:

 • ознайомлення з керівними документами щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в наступному навчальному році (рекомендації, програми);

 • вимоги щодо проведення уроків образотворчого мистецтва в новому навчальному році (діяльнистний та компетентністний підходи, особистістно-зорієнтоване навчання);

 • сприймання, інтерпретація та оцінювання художніх творів, естетичних явищ в навколишній дійсності, які передбачені програмою;

 • перегляд нових посібників і підручників щодо викладання предмета;

 • художньо-творче самовираження в створенні практичних робіт вчителями в різних матеріалах і техніках за темами програми (1 раз у місяць);

 • пізнання історії розвитку мистецтва та оцінювання художніх творів різних видів мистецтва за спільним художнім образом;

 • авторські виставки творчих робіт вчителів. 1 раз на семестр;

 • відвідування відкритого уроку або виховного заходу вчителів, які атестуються;

 • аналіз відкритого уроку або виховного заходу вчителів;

 • майстер-клас вчителя «Я це роблю так…»;

 • відвідування виставки творчих робіт учнів;

 • вимоги щодо організації позаурочної роботи з образотворчого мистецтва;

 • відвідування відкритого виховного заходу з образотворчого мистецтва;

 • проведення майстер-класу з практичних завдань 1-2 та 5 класів;

 • круглий стіл «Проблеми викладання образотворчого мистецтва та шляхи їх подолання»;

 • творчий звіт педагогічного досвіду з образотворчого мистецтва вчителів, які атестуються;

 • підбиття підсумків роботи шкільного МО за навчальний рік;

 • колективне планування роботи МО на новий навчальний рік.


Відділ освіти, молоді та спорту

Новоархангельської райдержадміністрації

Методичний кабінет

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради

методичного кабінету

протокол №1 від 04.09.2014 р.
ПЛАН РОБОТИ

районного методичного обєднання

вчителів художньо-естетичних дисциплін

на 2014/2015 навчальний рік

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу в сучасних умовах розвитку художньо-естетичних дисциплін»
Керівники:

Коломієць І.М., вчитель музичного мистецтва

Новоархангельської ЗШ І-ІІІ ступенів №2
Печенюк Т.М., вчитель образотворчого

мистецтва Кальниболотської ЗШ І-ІІІ ступенівНовоархангельськ – 2014

Аналіз діяльності районного методичного обєднання вчителів художньо-естетичних дисциплін за 2013/2014 навчальний
Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, що передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Музичне
та образотворче мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного життя суспільства.

Сучасне мистецьке навчання ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – Державних стандартах, навчальних планах, програмах.

Головною метою художньо-естетичної освіти стає загальний розвиток кожної особистості учня, формування ціннісного ставлення учнів до мистецтва, сформованість естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв, кращих людських якостей. Завданнями вчителів художньо-естетичного циклу стають: надання знання учням про види мистецтва та засоби їх виразності, розвиток художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів, розвиток здатності дітей виражати власне ставлення до мистецтва, здатності до творчої діяльності
у мистецькій сфері та самореалізації, вироблення загальної потреб
в спілкуванні з мистецтвом, володіння учнями системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів та розвиток вмінь адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.

У загальноосвітніх навчальних закладах району в 2013/2014 н.р. музичне мистецтво викладало 23 вчителя з них 2 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 11 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «старший вчитель» – 3. Образотворче мистецтво викладало 22 вчителів,


з них 1 має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 15 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «старший вчитель» – 1.

У минулому навчальному році вчителі естетичного циклу, члени методичного об’єднання працювали над проблемою «Органічне поєднання класноурочної системи з позакласною діяльністю та індивідуальною роботою учнів.»

Вирішуючи проблему, вчителі реалізували завдання методичного об’єднання:


 1. Духовно збагатити та створити умови для розвитку гармонійної особистості;

 2. Використовувати традиції народу та особливості національної історії у вихованні школярів при вивченні предметів естетичного циклу ;

 3. Вивчати і удосконалювати стан організації навчального процесу та компетентності учнів при вивченні предметів естетичного циклу;

 4. Реалізувати нову програму « Художня культура» для учнів
  9-10 класу в навчально–виховний процес.

Для вирішення цих завдань у минулому н.р. був проведений семінар-практикум з образотворчого та музичного мистецтва на базі Новоархан-гельської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 ( вчителі Коломієць І.М., Головань В.В.).

Великого значення у викладанні предметів естетичного циклу набули інформаційно-комунікативні інформації. Головну роль у процесі інформатизації грає інформація - це відомості, фактичні данні, сукупність знань людства; це засіб, за допомогою якого суспільство може усвідомлювати себе й функціонувати як єдине ціле. Важливо щоб інформація, яку отримують вчителі, а потім і діти була б науково-достовірною, доступною в змісті і в можливості її одержання, розуміння
й засвоєння, а дані, з яких інформація витягається, повинні бути істотними, відповідною до діючої програми. Але слід пам’ятати і про вплив сучасних комп'ютерних технологій на учня на психофізіологічний стан учня. Сучасні нормативні документи про освіту орієнтують на широкий спектр впровадження інноваційних педагогічних мультимедійних технологій, спрямованих на оновлення змісту, форм і методів навчання
в загальноосвітній школі, на формування системи знань школярів у галузі музичного мистецтва як засобу розуміння й пізнання ними світу. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів,
а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим, забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя
і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання музичному та образотворчому мистецтву
у ХХІ столітті.

Відповідно до плану роботи відділу освіти вивчався стан викладання предметів естетичного циклу та рівень навчальних досягнень учнів


з музичного і образотворчого мистецтва та художньої культури
в Розсохуватецькій ЗШ І-ІІ ступенів.

Вчителями інтегрованого РМО протягом року велась робота


з обдарованими дітьми. Про ефективність роботи свідчать результати участі учнів у різноманітних конкурсах мистецького спрямування.

Недоліками роботи МО вчителів художньо-естетичного циклу залишаються: • низька науково-теоретична та матеріальна база закладів освіти;

 • відсутність вчителів без поважних причин, на семінарах-практикумах чи теоретичних семінарах,

 • узагальнення досвіду у вигляді друкованих матеріалів, рекомендацій.

Враховуючи недоліки, інтегроване районне методичне об’єднання вчителів художньо- естетичного циклу працюватиме над удосконаленням планування змісту, структури методичної роботи і організації семінарів-практикумів, секцій, засідань для подолання недоліків у роботі районного методичного об’єднання.
Завдання районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного спрямування у 2014/2015 н.р.:
1) забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів членів РМО, підвищення їхнього соціального статусу;

 1. забезпечення виховного впливу на учнів, реалізація програми громадянської освіти й виховання;

 2. впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання й виховання;

 3. продовження роботи зі створення навчально-методичної бази;

 4. забезпечення виконання документів МОН України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, науково-методичного центру з питань інформатизації навчально-виховного процесу;

 5. впровадження у навчально-виховний процес педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності вчителів предметів художньо-естетичногно спрямування;

 6. забезпечити об'єктивність оцінювання знань учнів протягом навчального року;

 7. забезпечити участь учителів районного методичного об’єднання в оглядах-конкурсах, які проходитимуть у районі в 2014/2015 н.р.;

 8. продовжувати позакласну роботу з питань культурної спадщини українського народу;

 9. передплатити фахову літературу;

 10. постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу;

 11. активізувати видавничу діяльність членів РМО.

План роботи

РМО вчителів художньо-естетичних дисциплін

на 2014/2015 навчальний рік
Засідання 1. Тема: Викладання художньо-естетичних дисциплін
в 2014/2015 н.р. Актуальні проблеми в організації навчально–виховного процесу в новому навчальному році
(Місце проведення – районний методичний кабінет)п/п

Тематика

Термін
виконання

Виконавці

1

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2013/2014 навчальний рік та визначення основних напрямків модернізації навчально – виховного процесу

Серпень

2014 р.
методист РМК

2

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2014/2015 навчальному році

Керівники РМО

Коломієць І.М.

Печенюк Т.М.


3

Модернізація структури, змісту й організації художньо-естетичних дисциплін

Вчителі закладів освіти

4

Плани і перспективи. Методична робота з вчителями образотворчого та музичного мистецтва в 2014/2015 навчальному році. Затвердження плану роботи РМО вчителів художньо-естетичних дисциплін на навчальний рік.

Керівники РМО

Коломієць І.М.

Печенюк Т.М.


5

Огляд новинок методичної літератури вид. «Шкільний світ», «Основа».

Качур Ю.В.


Робота між засіданнями.

 1. Оформлення навчальних кабінетів;

 2. Презентація мистецьких гуртків, клубів, студій

 3. Розробка уроків з використанням інтерактивних технологій у різних класах.


Засідання 2. Круглий стіл «Інформаційне забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах»
(Місце проведення – районний методичний кабінет)


п/п

Тематика

Термін
виконання

ВиконавціПідготовка вчителя до впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках музичного та образотворчого мистецтва. Доцільність та ефективність використання ІКТ

Жовтень
2014 р.

Керівники РМООбмін досвідом з питання вдосконалення методів навчання

Вчителі

закладів освіти

Розвиток дослідницько-пошукових навичок учнів на уроках освітньої галузі «Мистецтво»

Методист РМКОгляд виставки методичних розробок та дидактичного матеріалів вчителів

Керівники РМО

Робота між засіданнями.

 1. Підготовка та проведення предметних тижнів;

 2. Участь у роботі шкільних методичних об’єднаннях;

 3. Вивчення педагогічного досвіду;

 4. Самоосвітня робота вчителів;

 5. Підготовка до районних мистецьких конкурсів

 6. Проведення методичних консультацій з молодими вчителями.


Засідання 3. Тема: Творчий підхід до роботи з обдарованими дітьми
(Місце проведення – районний методичний кабінет)п/п

Тематика

Термін
виконання

Виконавці

1

Робота з обдарованими дітьми в школі. Розвиток інтересу школярів до вивчення художньо-естетичних дисциплін.

Січень 2015р.

Керівник РМО

Вчителі

закладів освіти


2

Психолого-педагогічні аспекти роботи
з обдарованими дітьми

Методист РМК

3

Робота системи факультативних, додаткових, індивідуальних та групових занять із предмета

Методист РМК


Робота між засіданнями.

 1. Організація виставок творчих робіт учнів за результатами навчальної діяльності;

 2. Участь у роботі шкільних методичних об’єднаннях;

 3. Самоосвітня робота вчителів;

 4. Підготовка до державної підсумкової атестації

 5. Проведення методичних консультацій з молодими вчителями.


Засідання 4. Шляхи удосконалення фахової компетенції вчителя
(Місце проведення – районний методичний кабінет )п/п

Тематика

Термін
виконання

Виконавці

1

Про участь у фаховому конкурсі «Учитель року - 2015», номінація «образотворче мистецтво»

Квітень 2015р.

Керівник РМО

2

Забезпечення умов якісної освіти освітньої галузі «Мистецтво» в школі в зв’язку з переходом на новий зміст навчання. Яким має бути навчальний кабінет?

Керівники РМО

Вчителі

закладів освіти


3

Оновлення змісту і форм роботи вчителя в контексті модернізації освіти

Керівники РМО

4

Професійний розвиток молодого вчителя в сучасній школі

Керівники РМО

Методист РМК
Робота між засіданнями.

 1. Участь у роботі шкільних методичних об’єднаннях;

 2. Самоосвітня робота вчителів;

 3. Публікація кращих робіт учнів і вчителів за результати творчої
  та пошукової діяльності.

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів

Серпень

 1. Зробити аналіз кадрового забезпечення.

 2. Надати допомогу вчителям у виборі проблеми, над якою вони будуть працювати.

 3. Допомога молодим спеціалістам при складанні календарних планів.

Вересень

 1. Скласти план вивчення педагогічного досвіду.

 2. Ознайомити вчителів з новинками методичної літератури.

 3. Підготовка обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, фестивалях.

Січень

 1. Вивчення педагогічного досвіду вчителів району.

 2. Ознайомити вчителів з новинками методичної літератури.

Березень

 1. Проведення предметних тижнів.

Квітень

 1. Звіт вчителів про проходження курсів підвищення кваліфікації.


Передовий досвід

Забезпечити поширення серед педагогів району вивченого у попередні роки райметодкабінетом кращого досвіду роботи педагогічних працівників:

Жори С.Б., вчителя музичного мистецтва Синюхінського НВК з проблеми «Рівнева диференціація як засіб індивідуалізації навчання на уроках музичного мистецтва»
Провести практичні семінари:

1. «Віртуальна мистецька лабораторія. Конструювання уроку музичного та образотворчого мистецтва» ( Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ст., Надлацька ЗШ І-ІІІ ст.);

Листопад: на базі: РМК
Тема: «Віртуальна мистецька лабораторія. Конструювання комп’ютерного уроку музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури»
Теоретичний блок

Виступи:

«На шляху до творчого зростання: удосконалення структури типів та форм уроків засобами ІКТ».

«Використання мультимедійних засобів на уроках».

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках художньо-естетичного циклу».


Практичний блок

Презентація творчої лабораторії вчителя _____________. Відкритий урок з проблеми: «__________».

Моделювання фрагментів уроків з питання: «________________».

Представлення розвиваючих моделей навчання за рахунок збагачення діяльнісного та інформаційного середовища.


Інформаційно-методичний блок

Про результати участі в огляді-конкурсі «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку».

Бібліографічні огляди актуальної та нової літератури.

Опрацювання нових публікацій з проблеми «Впровадження перспективних технологій навчання».


Домашнє завдання

Підготовка презентацій авторських програм для художньо обдарованих дітей вчителя _________ «Мистецтво рідного краю».2. «Творчість – як спосіб дії. Розвиток творчих здібностей засобами мистецтва» (Скалівсько-Хутірська ЗШ, Вільшанська ЗШ)
Грудень: на базі РМК
Тема: «Творчість – як спосіб дії. Розвиток творчих здібностей засобами мистецтва»
Теоретичний блок

Виступи:

«Формування культури мислення учнів у системі викладання художньої культури»

«Співробітництво учителя із учнем-членом учнівського наукового товариства».

«Індивідуальна та групова робота з підготовки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета».


Практичний блок

Педагогічний тренінг «Від творчого вчителя до творчого учня», «Я крокую до майстерності».

Застосування потенціалу шкільного музею, світлиці, кімнати народознавства в навчально-виховному просторі школи.

Презентація мистецьких гуртків, клубів, студій.

Книжковий ярмарок із залученням працівників книжкового магазину.
Інформаційно-методичний блок

Звіт-інформація за результатами курсів підвищення кваліфікації вчителя _____________.

Розгляд матеріалів домашнього завдання «Тематики різних творчих робіт для учнів».

Бібліографічні огляди актуальної та нової літератури (ознайомитись з публікаціями щодо інтегрованих курсів).

Опрацювання нових публікацій з проблеми «Впровадження перспективних технологій навчання».
Домашнє завдання

Оформлення опитувальників щодо підготовки плану роботи РМО учителів художньо – естетичного циклу під час серпневої конференції педпрацівників 2015 року.Графік районних масових заходів

на 2014/2015 навчальний рік

Зміст роботи

Час проведення

1

Районна фото-виставка юних фото аматорів «Стежками рідного краю»

Вересень-жовтень 2014 рік

2

КВК

Листопад
2014 року

3

Виставка- конкурс декоративного та образотворчого мистецтва на тему: «Я люблю тебе, Україно !»

Грудень
2014 року

4

Районний етап «Молодь обирає здоров’я»

Березень
2015 року

5

Огляд-конкурс театральних колективів
та читців

Березень
2015 року

6

Районний огляд-конкурс екологічних агітбригад

Квітень
2015 року

7

Конкурс учнівської творчості та художньої самодіяльності «Сузір’я дитячих талантів».

Квітень
2015 року

8

Свято «Зоряний олімп»

Квітень
2015 року

9

Свято „День захисту дітей” під гаслом «Діти Новоар-хангельщини єднають Україну», районний конкурс «Я малюю Україну!»

Червень
2015 року
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка