Відділ освіти, молоді та спортуСкачати 466.44 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір466.44 Kb.
1   2   3

Методичний блок

Характеристика якісного складу педагогічних кадрів, опис форм і методів роботи з усіма суб’єктами моделі школи, результатів та досягнень у науково-методичній та інноваційній діяльності

В школі працює 21 педпрацівник, ще 2 перебувають у відпустці по догляду за дитиною, що становить 100% від потреби.Якісний склад вчителів за віком

Кількість педпрацівників

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

До 30 років

4

3

2

31 – 40 років

9

8

9

41- 50 років

5

5

4

51- 55 років

3

4

4

Понад 55 років

1

1

2

Всього

23

21

21


Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педпрацівників

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

До 3 років

3

3

1

3 – 10 років

5

4

5

10- 20 років

3

4

5

Понад 20 років

12

10

10

Всього

23

21

21


Кваліфікаційна характеристика педагогічного колективу
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія

ЗванняТкачук Надія Володимирівна

Вища


Вища


Вчитель-методистАндріїшина Тетяна Михайлівна

Вища


Друга


Басіста Ольга

Павлівна


Вища


Перша


Бліндар Ірина Володимирівна

Вища


Перша


Старший вчительБліндар Валентина

Іванівна


Вища


Вища


Старший вчительБолдіна Інна Валеріївна

Вища

Спеціаліст


Гурман Оксана Володимирівна

Вища


Вища


Старший вчительДавидюк Зінаїда Ігорівна

Вища

Спеціаліст


Завльнюк Ірина Володимир

Вища

Спеціаліст


Климчук Микола

ІвановичВища


Вища


Старший вчительМаркітан Людмила Андріївна

Вища


Вища


Старший вчительМашталер Лідія

СтепанівнаВища


Вища


Старший вчительМельник Оксана Євгеніївна

Вища


Вища


Старший вчительМоргун Наталя

СтепанівнаВища


Вища


Старший вчительПобута Наталія

МиколаївнаВища


Друга


Снігур Тетяна Вікторівна

Вища

Перша


Соболевська Ольга Леонідівна

Вища


СпеціалістТарасюк Людмила Миколаївна

Вища


Вища


Ткачук Микола Миколайович

Вища


Вища


Старший вчительХіблен Людмила

СтепанівнаВища


Вища


Вчитель-методистЮзвишина Людмила Іванівна

Вища


Вища


Старший вчитель

Зацікавленість у результатах своєї праці, прагненням до саморозвитку й самовдосконалення, уболівання за авторитет школи – основні складові внутрішньої мотивації кожного учасника навчально-виховного процесу.

Тут кожен може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси. Без успішного учня не може бути успішного закладу, як і без успішних громадян не буває успішної держави. А успішного учня може виховати тільки успішний учитель.

У Грузевицькій ЗОШ І-ІІІ ст.:


 • чисто, тепло, затишно, психологічно комфортно, фізично безпечно;

 • панує атмосфера творчої співдружності;

 • культивується висока повага один до одного, яка виражається в спільній радості за успіхи усіх членів шкільного колективу, громади, у наполегливій праці на користь шкільних традицій;

 • постійно створюються умови для творчості і саморозвитку учнів та вчителів;

 • повсякчас шукають способи для розкриття й розвитку чеснот кожної особистості.

НАША ШКОЛА СЬОГОДНІ – це середній загальноосвітній заклад І-ІІІ ст.

в якому навчається 161 учень.

Учні мають можливість вибору: профільності навчання ; курсів за вибором; факультативів; гуртків.

У школі 13 класів-кабінетів, вчительська кімната, 2 адміністративні кабінети,

бібліотека (загальний фонд - 12 378 примірників), читальний зал, два комп'ютерних класи, найкращий у районі спортивний зал, їдальня, актова зала, кабінет медсестри.

У школі працюють: • Методичне обєднання вчителів початкових класів;

 • Методичне обєднання вчителів природничо --математичних наук;

 • Методичне обєднання вчителів суспільнo-гуманітарних наук ;

 • Методичне обєднання класних керівників та класоводів;

 • Творча група вчителів

На засіданнях шкільних методичних обєднань розглядались питання:

1. Система роботи з питань підвищення рівня компетентності учнів відповідно до освітніх стандартів

2. Досвід і проблеми впровадження проектної технології в умовах компетентнісно - спрямованої освіти

3. Позаурочна діяльність як фактор мотивації учнів до життєвого проектування

4. Компетентісний підхід до моніторингу навчальних досягнень учнів.

Було проведено : • проблемні психолого-педагогічні семінари

 • Компетентність, визначення ключових компетентностей.

 • Психологічні основи життєвої компетентності особистості.

 • Місце, роль та можливості проектної діяльності у формуванні ключових компетентностей.

 • Практичний семінар «Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспективи»

 • Круглий стіл « Імідж школи»

 • Учнівську конференцію « Через компетентність, культуру, демократію – до мого майбуття »

Постійно підвищуючи свій професійний рівень, вчителі школи працюють над покращенням методики викладання, підвищенням якості навчально-виховного процесу. Свої творчі надбання та досягнення у проведенні навчально-виховної діяльності вони популяризують на різних педагогічних заходах, конкурсах, виставках, конференціях, семінарах, досягаючи при цьому позитивних результатів.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, педагоги закладу впроваджують особистісно зорієнтовані технології навчання та виховання.

Серед освітніх технологій, які використовують вчителі школи особливе місто посідає метод проектів. Використання проектно-технологічної діяльності на уроках та у  позаурочний час  сприяє розвитку творчих рис особистості, вмінню орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійно добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення, критично мислити. Проектна технологія використовується на уроках інформатики, фізики, математики, географії світової літератури, англійської мови та   у виховній роботі. Її також застосовують вчителі початкових класів

Запорукою формування життєвих компетентностей є впровадження інтерактивних технологій, перевагами яких є  високий ступінь залучення учнів у процес навчання, їх взаємо та самонавчання, розвиток навичок відбору оптимального варіанту вирішення ситуації, формування навичок комунікації, наочність засобів і результатів навчання.

Учителями школи застосовується інтерактивні технології кооперативного і колективно-групового навчання, ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань.

Вчителі у своїй роботі застосовують особистісно-орієнтований підхід до учнів. Саме ця технологія забезпечує розвиток індивідуальності, самобутності, унікальності учня, створює комфортні умови для розвитку творчо самостійної, всебічно розвиненої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення. Цю технологію ефективно використовують вчителі математики, історії, української мови.

Широко впроваджують в практику своєї роботи вчителі школи ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти виділити сформулювати та вирішити проблему, під час групової роботи над проектами створюються умови для формування толерантності та уміння спілкуватися. Як результат - учні володіють прийомами навчальної діяльності, навичками аналізу та відбору інформації. Саме це й формує «компетенції».

Забезпечення високої якості освіти – один із пріоритетних напрямків сучасних навчальних закладів, але поняття якості освіти не зводиться лише до набору знань і навичок, а й тісно пов’язане з такими категоріями як здоров’я, благополуччя, захищеність, самореалізація.  Тому в школі проводиться велика робота  щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів та формування в них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя: ведеться  спортивно-оздоровча робота, розроблена програма “Здоров’я”, викладається курс “Рівний –рівному”.

Для забезпечення розвитку дітей в 2013-2014 н.р. в школі працювали гуртки

(на громадських засадах), де учні набували різних життєвих навичок • Вокальна група

 • Футбол

 • Волейбол

 • Туристсько-краєзнавчий

 • Художня вишивка

 • Чудеса своїми руками

 • Юний художник

 • Знавці англійської мови

 • Цікава словесність

 • Чудо - глина

Протягом  2013-2014 н. р було проведено відкриті уроки  для вчителів району:

Дата

Клас

Предмет

Вчитель

Тема уроку

19.09.2013

8

Укр.мова

Побута Н.М.

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

13.12.2013

10

Фізика

Маркітан Л.А.

Реактивний рух. Внесок українських вчених в розвиток космонавтики

13.02.2014

6

Музика

Давидюк З.І.
18.03.2014

11

Хімія

Мельник О.Є.

Мило. Синтетичні миючі засоби

14.04.2014

4

Психологія

Григорєва Л.В.

Семінар-практикум практичних психологів

В 2012 – 2013 н.р. були проведені відкриті уроки з хімії, фізики, технологій, педпрактика директорів шкіл при ХОІППО, день відкритих дверей для майбутніх першокласників в рамках роботи творчої групи вчителів початкових класів.

Щорічно свої методичні напрацювання педагоги представляють на виставку педагогічних ідей та знахідок «Освіта Прибужжя на шляхах реформування».

Призерами обласної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» за останні два навчальні роки стали вчителі : • Блівдар В.І. (початкові класи),

 • Бліндар І.В. (інформатика),

 • Моргун Н.С. ( математика),

 • Маркітан Л.А. ( фізика),

 • Ткачук Н.В. (директор школи),

 • Тарасюк Л.М. (педагог – організатор),

 • Юзвишина Л.І. (початкові класи).

В 2013 -2014 н.р. вчитель фізики Маркітан Л.А. стала призером ( ІІ місце) обласного тапу конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізика»

Кожний педагог прагне допомогти розвитку здібностей, реалізації індивідуальних якостей учнів, переорієнтації мислення дитини з репродуктивного на творче, конструктивне, утвердженню стосунків співробітництва і партнерства, творчої співпраці педагога і вихованця. Для цього вони наповнюють заняття пошуком, фантазією, моделюють проблемні ситуації у навчанні, підштовхують до пошуку власних шляхів вирішення проблем, створюють ситуацію успіху. Все це відбувається в атмосфері добровільності, особистої зацікавленості, індивідуальної роботи з кожним вихованцем та учнем. Всі учасники навчально-виховного процесу є колективом однодумців.

Результатом такої роботи є виховання компетентної людини, яка має такі якості:

- впевненість у собі, постійне розширення власних можливостей, реалізація намічених цілей;

- здатність адекватно діяти у динамічному світі, непередбачуваних ситуаціях, професійна мобільність;

- здатність до навчання протягом усього життя;

- адекватність оцінки власних сил, здатність знаходити можливості для їх реалізації;

- здатність приймати рішення і досягати результату відповідно до поставленої мети;

- здатність брати на себе відповідальність за свої вчинки, бути терпимим до інших людей.
Управлінський блок

Загальні досягнення школи за результатами управлінської діяльності, роль та місце школи у районі та регіоні, що обслуговується школою
Керувати – це означає

приводити людей до успіху

Школа плекає розум і душу нації. Сьогодні думати про Україну означає думати про кожну особистість, про її успішність. Саме тому успішність школи– в успіхах її учнів, вчителів, у високій оцінці батьків, громадськості села і району.

Суспільний рейтинг школи визначається високими досягненнями школярів, оцінкою мешканців села, рівнем задоволеності батьків і учнів якістю освітніх послуг, сформованою компетентністю й соціальною адаптацією випускників.

З метою виявлення суспільного рейтингу школи щорічно проводиться анкетування учнів і їхніх батьків, жителів села. В ході аналізу отриманих результатів можна відзначити позитивне відношення батьків до школи, учнів - до вчителів. Батьки підтримують нововведення в навчальному закладі, тому що вони позитивно впливають на розвиток їхніх дітей.

Важливу роль у створенні позитивного іміджу навчального закладу відіграють учнівські зібрання, батьківські збори, конференції, шкільні свята, колективні творчі справи, які демонструють згуртованість учасників навчально-виховного процесу.

В своїй роботі дирекція школи дотримується принципів державно-громадського управління (додатки 2,3)

Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів працює в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень. Учні отримують міцні знання з основ наук. 100 % учнів охоплені позакласною роботою через виховні години, масові заходи, індивідуальні форми роботи. Вони постійно відвідують гуртки.

Отже, рівень навчання і виховання виправдовує очікування батьків і запит суспільства.

Наша школа була і залишається однією з кращих серед шкіл району по рівню викладання і якості учнівських досягнень, по результативності участі учнів в ІІ турі олімпіад, різних виховних конкурсах .

Грузевицька загальноосвітня школа створює умови для розвитку особистості школяра. Середовище, сімя, громадськість впливає на процес формування особистості, і тому я, як керівник закладу, досить позитивно сприймаю той багаторічний процес співпраці педагогічно-батьківського колективу, що склався в нашій школі.

Батьки позитивно реагують на побажання і пропозиції учителів, завжди розуміють проблеми школи, забезпечуючи дітей необхідними додатковими матеріалами для успішного засвоєння програмового матеріалу.

Більше 90% старшокласників забезпечені дома компютерною технікою, мають вільний доступ до мережі Інтернет, частина учнів, в яких цього немає працюють додатково в сільській бібліоткці, де стоїть три компютери з підключенням до Інтернету, в школі.

Як результат 80% випускників успішно складають ЗНО і стають студентами ВУЗів.

Школою налагоджена тісна співпраця з дошкільним навчальним закладом; вчителі початкових класів часті гості у дитсадку, а вихователі дитячого садка завжди цікавляться справами своїх вихованців в школі. Ми разом приймаємо рішення і виконуємо їх. Стали традиційними для майбутніх першокласників та їх батьків Дні відкритих дверей, коли вони знайомляться із школою, своєю першою вчителькою. (додаток 4)

У нас на належному рівні працюють Рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет, тому всі ці питання ми успішно вирішуємо.

Завдяки активній діяльності представників громадськості у нас добре налагоджена співпраця з органами виконавчої влади; відділом освіти Хмельницької РДА, районною радою, тощо. Ми завжди відчуваємо розуміння і підтримку в наших запитах і потребах.

В школі стало доброю традицією проведення родинних свят, різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості села. Вже кілька років на громадських засадах працюють гуртки «Чудо глина», «Шкіряний мяч», «Вишивка бісером», які ведуть батьки – ентузіасти. (додаток 6)

Основою сучасної педагогічної стратегії вважаємо формування принципово іншого образу школи, її неповторного обличчя. Для цього уникаємо одноманітності у шкільному житті. Одночасно зберігаємо розумного учня та підтримуємо творчого вчителя. В освітньому закладі створюємо максимально комфортні умови життєдіяльності, що сприяють формуванню ситуації успіху, що, в свою чергу, пробуджує свідому мотивацію до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації кожної особистості. Впевнена, що сучасна школа має стати школою успіху, де кожен учасник навчально-виховного процесу бачить підтримку і розуміння, має стимул для творчого зростання, вірить у власні сили. Я переконана у тому, що тільки успішний вчитель може виховати успішного учня, який згодом стане успішним громадянином суспільства, держави. Стараюсь залучати колектив, управлінську команду до творчої діяльності. Вважаю за досягнення як управлінця – роботу у злагодженій команді. Стараюся прислухається до порад, не боятися довіряти людям, грамотно делегувати повноваження підлеглим, вчасно помічати і відзначати внесок кожного у загальну справу.

За роки роботи на посаді директора школи очолюваний мною колектив зміг зберегти і примножити кращі традиції закладу.

Моє професійне кредо: від творчого директора через творчого вчителя до творчого учня.

За для досягнення поставлених завдань у власній управлінській діяльності як директора школи керуюся такими основними засадами:


 • Директор має підпорядковувати своє життя меті школи;

 • Служіння школі – дороговказ всієї роботи керівника;

 • Треба вірити в кінцеву мету і мати мужність долати перешкоди на шляху до неї;

 • Директор має сам бути вчителем-професіоналом;

 • Директор має викликати довіру і почуття надійності, інакше він будує «замок на піску»;

 • Директор дбає про формування у членів колективу відчуття приналежності до свого закладу, почуття шкільного патріотизму.

Школа – скарбниця знань. Знання – невичерпне джерело непізнаного, нового. Я, як директор школи, не маю права дати цьому джерелу зміліти. Відмова від авторитарних методів шкільного життя, утвердження партнерства задля спільного успіху дали можливість створити школу як відкриту педагогічну систему, яка легко сприймає нові ідеї, продукує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників освітнього процесу.

Вважаю, що сьогодні школа не лише частина демократичного суспільства – школа має важливе значення для майбутнього, визначаючи якою буде демократія. Якщо ми хочемо, щоб усі в школі і спільноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватися в кожний аспект шкільного життя і місцевого середовища. Замість традиційної школи прагнемо створити навчальний заклад з власними традиціями.

Концепція

розвитку Грузевицької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

«Школи життєвої компетентності»

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ

 • ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ

 • МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ КОНЦЕПЦІЇ

 • МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА

 • ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

 • ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

 • ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

 • ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Загальні положення

1. Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст. здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України „Про середню загальну освіту", „Про мови", власного Статуту і Концепції.

2.Юридичне забезпечення навчально-виховного понесу у школі складають Конституція України, Закон України „ Про загальну середню освіту", відповідні нормативні акти Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства освіти і науки України.

Загальна характеристика школи

Школа функціонує з 1937 року.

Мова навчання - українська

Навчається –161 учень (2014 - 2015 н. р.);

Класів – 11

Вчителів – 21З них:

 • Вчителів вищої категорії – 12

 • Вчителів І категорії – 3

 • Вчителів ІІ категорії – 2

 • „спеціаліст”–4

Мають педагогічне звання

 • „Старший вчитель” – 10

 • «Вчитель-методист»–2


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка