Відділ освіти, молоді та спортуСкачати 466.44 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір466.44 Kb.
1   2   3

ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Випускник сучасної школи, аби бути успішним у житті, повинен уміти самостійно здобувати знання, критично та творчо мислити, використовувати сучасні технології, працювати з великими обсягами інформації (знаходити, аналізувати й узагальнювати її, зіставляти з аналогічним або альтернативними варіантами, робити аргументовані висновки, виявляти і розв’язувати нові проблеми); бути комунікабельним, уміти працювати в колективі.

Для успішного майбутнього учнівській молоді необхідно:

• розвинути здатність долати життєві труднощі;

• навчитись самостійно приймати рішення;

• стати архітектором свого розвитку як особистості:

- автономної – здатної робити вибір і контролювати особисте і соціальне життя як індивідум і член суспільства;

- відповідальної – здатної брати на себе відповідальність за свої дії, зобов’язання завершувати все, на себе взяте;

- обов’язкової – здатної захищати себе і свої життєві цінності, а також діяти відповідно до своїх цінностей;

- такої, що вміє надати підтримку – здатної піклуватися про інших, діяти з ними і для них, перейматись їхніми турботами.Розвиваючись таким чином, молода людина збагачує свій потенціал як особистість і як член суспільства.

Швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін викликає необхідність постійної роботи над собою, розвиток життєвої компетентності, посилення відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Ці проблеми сьогодні стоять перед освітніми закладами, діяльність яких у розвитку життєвої компетентності учнів є не досить ефективною. Тому в значної частини нашої молоді, яка закінчила школу спостерігається:

- несформованість активної громадянської позиції, політичного мислення й політичної культури;

- низький рівень життєвої компетентності,

- використання знань як інструмента розв’язання життєвих проблем.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ КОНЦЕПЦІЇ

Мета: сприяння розвитку життєвої компетентності особистості, її творчого потенціалу, здатності до конкретного вибору свого місця в житті, до зміни на краще свого життя і життя своєї України.

Зміст:

В школі життєвої компетентності діти самі стають співтворцями нових моделей школи XXI століття, глибше осмислюють своє життя, навчаються, щоб оволодіти мистецтвом життєтворчості, мистецтвом ефективного виконання життєвих і соціальних ролей.

Компетентне ставлення особистості до життя- означає потребу в самопізнанні, само розумінні, самореалізації в різних видах творчої діяльності; володіння науковими знаннями про сутність ,,Я”, життєвого шляху, особистісного розвитку, здатність до об`єктивного оцінювання рівнів, сфер і меж поширення своєї життєвої активності, усвідомлене адекватне оцінювання результатів своєї життєдіяльності; тому школа стає інститутом збереження і зміцнення фізичного, психічного, морального, духовного здоров`я дитини. Педагоги нашої школи уже певний час і працюють і продовжують працювати над цією проблемою, досягши деяких результатів.

Педагогічний колектив ставить своїми пріоритетними цілями:

- створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного учня;

- виховання покоління, здатного ефективно працювати і навчатися протягом життя, - оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства,

-розвивати і змінювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Зміст освіти в школі складає сукупність інваріативної та варіативної складових навчального плану. Предметом пильної уваги педагогічного колективу є постійна модернізація варіативної складової з метою забезпечення і постійного підвищення якості освіти.

Розвиток життєвої компетентності особистості передбачає:


 • формування в особистості здатності до пошуку, самодослідження, рефлексії, творчого саморозвитку;

 • навчання особистості свідомого володіння методами, формами, технологіями формування життєвої компетентності;

 • спільний творчий пошук педагогом та вихованцем джерел, шляхів становлення життєвої компетентності особистості


МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА

Учень закінчивши нашу школу – як школу життєвої компетентності буде володіти такими якостями : • Швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях ;

 • Креативно мислити ;

 • Використовувати набуті знання та вміння в своїй діяльності ;

 • Бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити ;

 • Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в команді ;

 • Вміти запобігати будь – яким конфліктним ситуаціям і виходити з них ;

 • Цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному та особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

 • Уміти добувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

 • Бережливо ставитися до свого здоров’я і здоров’я інших як до найвищої цінності;

 • Бути здатним до вибору альтернатив, які пропонує сучасне життя;

 • Вміти планувати стратегію свого життя, орієнтуватися у системі найрізноманітніших суперечливих й неоднозначних цінностей, визначати своє кредо і свій стиль.

В основу діяльності школи покладено завдання по створенню рівних умов для отримання якісної освіти , для формування у особистості життєвих стратегій та компетентностей, створення умов для впровадження профільного навчання та розвитку творчих здібностей.
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

державних стандартів

 • розвиток природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення,

потреби і вміння самовдосконалюватися

 • створення сприятливих умов для самовираженості особистості учнів у

різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного

розвитку • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб

 • виховання морально і фізично здорового покоління

 • формування громадської позиції, виховання почуття власної гідності,

 • готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних

технологій, методів і форм навчання та виховання

 • Формування в учнів відповідальності до зміни, які відбуваються в їхніх особистостях та житті.

 • Підготовка лідерів учнівського самоврядування для практичної діяльності з однолітками

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

 • гуманізація та демократизація

 • незалежність від політичних, громадських і релігійних організацій та

об’єднань

 • взаємозв’язок розумового, морального, фізичного і естетичного виховання

 • поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і

культурою

 • індивідуалізація і диференціація

 • науковість, практичність, системність


ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

· забезпечення високого рівня базової освіти

· реалізація профільного навчання

· реалізація індивідуальних творчих потреб за рахунок варіативної

складової навчального плану

· впровадження нових освітніх технологій в навчально-виховний процес

· використання комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі

· залучення школярів до науково-дослідницької діяльності в шкільному

науковому товаристві, МАН

· проведення предметних тижнів, тематичних заходів, науково-практичних

конференцій· забезпечення активності та результативності на всіх

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

· проведення та забезпечення активної участі учнів в в інтелектуальних та

творчих конкурсах, турнірах

· організація змістовної позакласної роботи

· забезпечення результативної роботи гуртків різних напрямків

· забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

· організація роботи учнівського самоврядування

· дієва робота психологічної служби

· піклування про збереження здоров’я дітей

· пропаганда здорового способу життя

· піклування про дітей із соціально незахищених сімей

· забезпечення морального і матеріального заохочення творчих учнів та

вчителів


· залучення батьків до вирішення важливих питань у житті щколи , проведення спільних з батьками заходів


Відгук

про організацію роботи Грузевицької ЗОШ І-ІІ ступенів як школи

життєвої компетентності
Я дуже пишаюся своєю школою, вона найкраща в світі і найрідніша.

Тут навчалися мої батьки, а зараз навчаюся я.

Мене навчають мудрі люди – мої вчителі, які не тільки збагачують мій запас знань, а й навчають відрізняти добро від зла, вчать адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій.

Керує нашою школою мудрий керівник, вчитель з великої букви Ткачук Надія Володимирівна, яка багато часу приділяє удосконаленню навчально –виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій навчання і виховання школярів, розвитку життєвих компетенцій школярів.

Наші учні завжди є переможцями і призерами районних олімпіад, спортивних змагань, різноманітних конкурсів. І це все завдяки наполегливій праці керівника школи і його команди.

Я впевнений, що такій школі є чим пишатись у своїх здобутках, адже зупинятися на досягнутому не можна, треба йти вперед.

Тож, нових злетів і успіхів тобі, школо!
Президент школи

учень 11 класу Білоус Роман
Відгук

про організацію роботи Грузевицької ЗОШ І-ІІ ступенів як школи

життєвої компетентності

Як голова батьківського комітету школи, я добре знайома з роботою педагогічного колективу, і знаю скільки зусиль прикладає педагогічний колектив школи, очолюваний Ткачук Н.В., для того, щоб створити гарні умови для навчання та виховання учнів.

Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст. – навчальний заклад, який став стартовим майданчиком для добрих починань і злетів його вихователів і вихованців. Наша школа є маленькою державою людяності, доброти, гуманізму, творчості і постійного пошуку, де цінуються почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконанням своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, шануються допитливість, потяг до знань.

Наш заклад є наочним прикладом практичної реалізації принципу громадсько-державного управління освітою. У школі діють рада школи (голова ради – Бліндар І.В.), батьківський комітет (голова – Гринюк З.А.), піклувальна рада (голова ради – Данілов В.В.), парламентсько-президентська республіка , яку очолює президент школи . Тут кожен може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси.

В школі створено максимально комфортні умови життєдіяльності, що сприяють формуванню ситуації успіху, що, в свою чергу, пробуджує свідому мотивацію до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації кожної особистості. Впевнена, що Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст. є школою успіху, де кожен учасник навчально-виховного процесу бачить підтримку і розуміння, має стимул для творчого зростання, вірить у власні сили.

Моя донька з задоволенням іде до школи, де на неї чекають її друзі, вчителі.Тут її цікаво і комфортно.

Голова батьківського комітету школи Гринюк Зоряна Анатоліївна1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка