Відділ освіти Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області Методичний кабінет відділу освіти Новоархангельської районної державноїСкачати 182.33 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір182.33 Kb.
Відділ освіти Новоархангельської районної державної адміністрації

Кіровоградської області

Методичний кабінет відділу освіти

Новоархангельської районної державної адміністрації
З досвіду роботи

заступника директора

з виховної роботи

Новоархангельської

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №1

імені М.Островського

Коваленко Оксани Юріївни
2010 рік


Проблема над якою працює заступник директора з виховної роботи Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1імені М.Островського

Коваленко Оксана Юріївна:«Виховання патріотизму на історико-героїчних традиціях рідного краю як основа формування духовного розвитку особистості»
Алгоритм роботи діяльності:

Взаємовідносини «класний керівник – учень – батьки – керівники гуртків – адміністративні, громадські організації»: ґрунтуються на принципах рівності суб'єктів, взаємодовірі, повазі і розумінні.
Коваленко Оксана Юріївна – заступник директора із виховної роботи Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені М.Островського (на даній посаді 7 років).

Коваленко О.Ю. постійно хвилювали питання:

Як створити виховне середовище у школі на основі демократизація і гуманізації шкільного життя, переорієнтувати внутрішній світ дитини, підлітка, юнака, дівчини на збагачення індивідуального досвіду самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовираження, самореалізації?

Як перетворити навчально-виховний процес в соціальний простір особистості шляхом самовдосконалення, самотворчості, самотворення, самодіяльності?

Як побудувати систему виховання, яка б відповідала загальнолюдським цінностям та інтересам особистості на основі саморозвитку, самозмужніння, самостановлення?
Оксана Юріївна відшукала можливість рішення в нестандартних ситуаціях, спрямувати себе на нове і розвивати вміння глибоко усвідомлювати та раціонально використовувати власний досвід, уміння, енергію, творчий діяльнісний запал.

Запровадження виховних методів змінило ставлення учнів школи до навчання, їх поведінку та норми вихованості.

Життя дітей у школі стало цікавим пізнавальним процесом, що приносить позитивні емоції, розвиває самостійність і нестандартність думок, забезпечує інтереси учнів.

Всі заходи виховної системи школи проводяться за відповідними напрямками виховання (Програма «ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» - Київ, 2007).

Пріоритетні напрями виховної системи за педагогічною діяльністю заступника директора з виховної роботи Коваленко О.Ю.:

1. Створення сприятливого середовища для особистісного зростання учнів, захисту їх прав.

2. Поєднання всіх видів діяльності учнів і педагогів з метою створення оптимальних умов для співробітництва, співтворчості, співдіяльності.

3. Забезпечення умов життєдіяльності учнів щодо збереження та розвитку їх духовного, фізичного, психічного та соціального здоров'я, формування здоров`язберігаючої компетентності.

4. Формування громадянської компетентності, розвиток соціальної активності підлітків на засадах удосконалення учнівського самоврядування.

5. Вдосконалення діяльності клубів інтелектуальних ігор щодо забезпечення інтересів, потреб, запитів дітей та учнівської молоді, розвитку їх талантів, здібностей, формування їх культурної, соціальної, інформаційно-комунікативної компетентностей.

6. Розвиток у школярів рис толерантної особистості, яка спроможна жити й орієнтуватися в динамічному сучасному світі.
Складові виховання особистості учня школиОксана Юріївна розробила алгоритм діяльності заступника директора з виховної роботи на основі складових виховання особистості учня школи (при ціленаправленій співпраці із класоводами, класними керівниками, батьківським комітетом школи).


Алгоритм партнерства з батьками, сім`єю, родиною

Для успішного функціонування і виховної системи школи щодо зростання особистості дуже важливими є співпраця і партнерство з батьками. Органічне поєднання та реалізація складових виховання особистості учня будується на основі партнерства з батьками, сім`єю, родиною:

1. Пропагування правових знань, основ громадянського, сімейного кримінального законодавства (лекції, виступи, консультації, бесіди-довіри, зустрічі із представниками органів місцевої влади та правоохоронних органів).

2. Вивчення інтересів учнів «Природний шлях розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості», «Соціальне, матеріальне становище сім`ї».

3. Добір відомостей про умови життя сім`ї, емоційний мікроклімат сім'ї (у середовищі спілкування учнів і батьків) шляхом проведення анкет «Методи сімейного виховання» та проведення серії заходів на тему «Здоровий спосіб життя вашої дитини».

4. Визначення рівня взаємостосунків батьків з учителями за допомогою бесід, анкет «Батьки і школа», «Шляхи підвищення педагогічної культури батьків».

5. Підготовка пошуково-дослідницьких робіт з історії моєї родини.

6. Проведення батьківських шкільних, класних тематичних зборів «Ставлення до школи як другої домівки», «В.О.Сухомлинський про уроки добра і людяності», «Організація дозвілля вашої дитини»

7. Залучення батьків до життєдіяльності школи (проведення: «Бітьківських Днів», «Місячника родинного виховання», серії свят сімейно-родинної тематики, благодійні трудові акції).

8. Вивчення стандартів поведінки, сімейних цінностей протягом перебування учня в школі «Ставлення до сім'ї, рідного краю, Батьківщини».

9. Робота батьківського всеобучу, щодо утвердження позитивного іміджу батьків і вчителів у шкільному просторі (робота відділів шкільного прес-центру).
Алгоритм громадянського виховання

Громадянське виховання у школі дає можливості формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає дитині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною.

Виховний процес у школі здійснюється, сприяючий на державну політику в галузі освіти і виховання, ідейне багатство українського народу, його моральні, національні цінності, досягнення вітчизняної світової педагогіки.

У основі роботи такі підходи:

- створення умов для розвитку творчої особистості духовного і високо-культурного громадянина України (моральна, політична та правова культура «Огляд подій суспільного життя українського народу»);

- стимулювання розвитку інтересів і талантів дитини, робота з обдарованими дітьми (індивідуалізація виховного процесу);

- формування національної свідомості, громадянської зрілості соціальної відповідальності (почуття власної гідності, внутрішньої свободи);

- вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві;

- полікультурна життєва компетентність: «Я – патріот-громадянин», «Я – в учнівському колективі», «Я і моє майбутнє»;

- ціннісне ставлення до народних традицій, звичаїв (пошуково-дослідницька, краєзнавча та героїко-патріотична робота спільно із шкільними краєзнавчим музеєм, бібліотекою, Новоархангельським БДЮТ; діяльність клубу «Джерельце», творчого об’єднання «Відродження», народознавчих секцій, гуртків);

- взаємодія із органом учнівського самоврядування (аналіз та обгрунтування його з точки зору педагогічної діяльності);

- пропаганда кращого досвіду через експрес-інформації, районну газету «Колос»;

- робота за місцем проживання дітей.
Алгоритм розумового виховання

Алгоритм розумового виховання включає цілеспрямовану діяльність заступника директора з виховної роботи та педагогів школи з розвитку розумових здібностей і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці.

Мета діяльності заступника директора з виховної роботи з проблем розумового виховання учнів, — реалізація завдання позакласної та позашкільної роботи, – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

У процесі розумового виховання учня спрямовуються до розуміння «Навчитися мислити», «Я – розумна особистість», опанування пізнавально-


життєвою компетентністю, спрямування до прагнення активної творчої самореалізації інтелектуального розвитку.

Робота передбачається на основі ефективних форм і методів, напрямів роботи з учнями на уроках і в позаурочний час опрацьованих В.О.Сухомлинським.

Кожен з цих напрямів має свій зміст і конкретні завдання:

1.Закріплення знань учнів з основ наук одержаний під час уроків (гурткова робота, інтелектуальні ігри, навчання у Кіровоградській МАН, змагання, конкурси, олімпіади тощо).

2.Формування наукового світогляду (лекції, конкурси, фестивалі, проблемно-дискусійні трибуни, наукова дослідницько-пошукова робота, створення проектів.

3.Оволодіння основними мислительними операціями (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація – робота у бібліотеці, музеї, програмах Internet).

4.Вироблення вмінь і навичок культури розумової праці (уміння усвідомлено, виразно, читати,; уміння зосереджено слухати та рецензувати прослухане повідомлення; уміння усно формулювати і викладати свої думки; уміння писати, оволодіння технікою письма та писемною мовою; уміння працювати з книжкою; використовувати різні форми запису прочитаного, вміння користуватися довідковою літературою, словниками, періодикою (конкурси, предметні Тижні, свята, ранки, усні журнали написання творчих робіт, створення проектів, виставки тощо).


Алгоритм морального виховання

Вихідним у вихованні є розвиток духо­вно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як інди­відуальність, навчитися виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе та оточуючих, здатність до самореалізації, самоствердження, самовираження, само­організації. Діяльність заступника директора з виховної роботи з проблем морального виховання передбачає: систему ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між учнями та учнів з дорослими.

У складному процесі виховних заходів роботи школи чільне місце належить:

- моральному вихованню учнів школою і сім'єю (людяності, милосердя, доброти, віри, надії, любові, правди, чесності, гідності, краси сумління, доброчинності, справедливості, гуманізму);

- утвердження в свідомості дітей історично притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини;

- забезпечення духовно-морального розвитку дітей, виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, використання енергії та зусиль учнів у суспільно корисних справах;


- запобігання негативному впливу на свідомість дітей інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, пропагує наркоманію, пияцтво, алкоголізм та тютюнопаління, випадкам девіантної та антисоціальної поведінки;

- впровадження в свідомість дітей переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

- системі ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між учнями та учнями з дорослими людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах (проведення трудових десантів у рамках акції «Милосердя»);

- моральним поглядам, переконанням, почуттям, стосункам, поведінці учнів;

- свідомості, яка у вигляді уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності учня;

- переконанню принципам та нормам;

- почуттям на основі оцінки, відношення, спрямованості духовного розвитку особистості;

- звичкам, що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов;

- спрямованостям — стійкій позиції особистості.


Алгоритм валео-екологічного і фізичного виховання

Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги була особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його вну­трішнього «Я»: формування індивідуального стилю життя; відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе; ціннісне ставлення до природи (проекти: “Я – житель селища”, “Я – учень школи”); еколого-валеологічна життєва компетентність: «Я і природа».

Завдання і зміст роботи: залучення до активної екологічної діяльності; формування екологічної культури гармонійних відносин з природою, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України (проведення: акції «Довкілля», екскурсії, бесід, виставок, конкурсів, пресконференцій, свят, експедиції з охорони й відродження парків, скверів, зон зелених насаджень, співпраця із Новоархангельською СЮН, районною екологічною інспекцією, гурткова робота «Декоративно-прикладний дизайн».

Основні напрямки роботи з фізичного виховання:

- підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури;

- сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;

- формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей учня, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;

- отримання учнями необхідних знань, умінь та навиків з фізичної культури із метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення працездатності;

- використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;

- оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;

- виховання навичків, особистої гігієни та загартовування організму;

- уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;

- виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;

- удосконалення спортивної майстерності учнів, що займаються обраними видами спорту;

- реалізація шкільного проекту «Здорові діти – здорова нація».
Алгоритм трудового виховання

У системі діяльності заступника директора з виховної роботи трудове виховання будується на основі свідомого ставлення учнів до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності (заходи спрямовані на формування: працелюбства, добросовісності, прагнення до досягнення результатів, прояв ініціативи, творчості, взаємодопомоги).

Заходи покликані забезпечити:

- психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов'язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та повага до людей праці, творче ставлення до трудової діяльності);

- підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії).

У школі запроваджені форми трудового виховання: уроки трудового навчання, трудові операції, десанти, гуртки, профорієнтаційна робота, творчі справи, ігри-естафети, акції «Милосердя», догляд за домашніми тваринами, посильна праця на присадибних ділянках, догляд клумб на території школи, свята: врожаю, осені, квітів, випуск стенду «Про що говорять професії батьків?», опановується професія водія. Учні ознайомлюються із видами праці: побутовою, навчальною, суспільно-корисною, продуктивною сільськогосподарською.Алгоритм естетичного виховання

у рамках діяльності заступника директора із виховної роботи відпрацьована широка палітра заходів естетичного виховання, яке спрямоване на формування почуття прекрасного, здатності повноцінного сприймання і вірного розуміння естетичних понять, смаків та ідеалів, в розвитку творчих задатків і обдарувань в галузі мистецтва. Акцент зроблений на ціннісне ставлення до культури та мистецтва (запроваджується проект “Я – людина”, “Я – учень школи”, “Я – громадянин України”; естетико-духовна життєва компетентність: «Я – високодуховна особистість»; Художньо-естетична життєва компетентність: «Я – висококультурна особистість»).

Зміст роботи передбачає проведення колективних творчих справ, ранків, свят, вечорів, літературних читань, виставок, конкурсів, аукціонів, турнірів, спектаклів, концертів, дискотек, караоке, гурткову роботу, співпрацю з Новоархангельським БДЮТ, школою естетичного виховання.
Алгоритм превентивного виховання

Одним із напрямів превентивного виховання підлітків є організація їх змістовного дозвілля. Водночас, забезпечення зайнятості учнів у позаурочний час є одним із пріоритетних завдань школи та організаторів виховного процесу. Зміст дозвіллєвої діяльності у превентивному вихованні визначається її завданнями і спрямований на формування в учнів ціннісних ставлень до держави і суспільства, до себе та свого фізичного «Я», до праці, природи і мистецтва; на залучення підлітків до національної культури і духовності; на формування в них світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань на основі цінностей вітчизняної і світової культури.

Мета заступника директора з виховної роботи – підвищити ефективність превентивного виховання у школі.

Завдання:

Формувати здоровий спосіб життя та профілактику негативних явищ в учнів підліткового віку.

Забезпечити умови для самореалізації підлітків у позанавчальний час.

Сприяти формуванню у батьків переконання щодо важливості сімейних форм дозвілля у превентивному вихованні підлітків.

Нести особисту відповідальність за своє здоров'я;

У змісті роботи передбачене проведення: тренінгу за програмою «Рівний рівному», соціальної реклами, «Дня здоров’я», вікторини «За здоровий спосіб життя», роботи спортивних гуртків, туристичних походів, загальношкільної акції «Будь здоровим», «За майбутнє без СНІДу», тематичних виставок, плакатів «Молодь на роздоріжжі», «Ми скажемо – НІ!», проведення бесід «Раціональне харчування», «Я обираю – здоров’я», «Моя гігієна»,

фотовиставки, зустрічі з лікарем наркологом, співпраця із Новоархангельським ДЮСШ,


Новацією є діяльнісний підхід заступника директора з виховної роботи до створення умов зростання особистості через партнерство всіх учасників виховного процесу та соціуму на основі педагогічної співпраці.


Основні компоненти діяльності заступника директора з виховної роботи


Мета виховної системи школи - зростання особистості, створення комфортного виховного середовища, що ґрунтується на демократичних засадах, співтворчості вчителів, учнів, батьків, спрямованої на внесення соціально доцільних змін у напрямку індивідуального розвитку особистості, що сприяють її зростанню.
Головні завдання:

  1. забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

  2. закріплення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору учнів;

  3. реалізація індивідуального підходу до особистості;

  4. сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;

  5. виховання духовно багатої особистості, патріота і громадянина своєї Батьківщини, виховання національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, держави; формування мовної культури;

  6. забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, турбота про молодших, хворих; виховання правової
  1. культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;

  2. формування навичок толерантної поведінки, організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;

  3. створення умов для співтворчості педагогів, учнів, батьків, громадськості, гармонізація взаємин у системі селища єднання “Гарна родина – школа радості - здорова дитина".

  4. забезпечення науково-методичного супроводу виховної системи.

Виховна робота проводиться у стінах школи та за її межами, із залученням працівників служб у справах дітей, сім`ї молоді і спорту, шкільного та районного краєзнавчих музеїв, шкільної та районної дитячої бібліотек, дитячої музичної школи, дитячої юнацької спортивної школи, відділу культури і туризму, станції юних натуралістів, Будинку дитячої та юнацької творчості, працівників екологічної інспекції, районною ветеранською організацією, районного відділу внутрішніх справ та прокуратури і відзначається більшою, порівняно з позакласною роботою, практичною спрямованістю і спеціалізацією.

Організовуються й проводяться працівниками школи під керівництвом Коваленко О.Ю. (збори, класні години, лінійки, вечори відпочинку, виставки, екскурсії, ігрові програми, конкурси, походи, зустрічі, вікторини, агітбригади, диспути, КВК, тренінгові заняття, свята, колективні творчі справи, колективне ігрове спілкування, бесіди, лекції, вечори вшанування, експедиції, тощо).


Структура виховного простору

Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

імені М.Островського


Напрямок

«Інтелект»

Напрямок

«Прес-Центр»

Напрямок

«Дозвілля»

Напрямок

«Моніторинг»

Мала академія наук

Фотовиставка «В об’єктиві – історія»


Драматичний гурток «Нащадки корифеїв»


Моніторинг огляду процесів виховної роботи

Клуб

інтелектуальних ігор

Гурток

мистецтва

Моніторинг законодавчих нормативних документів


Відділ

учнівських проектів


Студія«Історія і спадщина»

Відділ преси для старшокласників

Спортивні

секції

Моніторинг індивідуальних можливостей та запитів учнів


Деньшколи

Відділ

«Шкільний часопис»

Шкільні конкурси, ранки, свята

Моніторинг обробки анкет, тестувань


Конкурс«Учень року»

Відділ

предметних стінгазет

Літературна

вітальня

Моніторинг

класного керівника

Рекламний відділ «Шкільна служба новин»

Шкільний

краєзнавчий музей «Наша біографія»

Музична

вітальня

«Вечірня дискотека»

Моніторинг заступника директора з виховної роботи

Особливістю позакласної виховної роботи стала добровільна участь в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільна спрямованість (зміст діяльності відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативність, самодіяльність учнів (урахування бажань дітей, їхніх пропозицій).

Коваленко Оксана Юріївна сутність позаурочної виховної роботи будує на основі суттєвих закономірностей, які одночасно виступають і принципами процесу виховання:

1) виховання особистості відбувається тільки у процесі її включення у діяльність;

2) використовується стимулювання активності особистості;

3) у процесі виховання проявляється високий гуманізм і повага до дитини у поєднанні з високою вимогливістю;

4) розкривається перед учнями перспектива їхнього росту, надається допомога їм для досягнення успіху;

5) вивчаються позитивні риси учнів;

6) враховуються вікові та індивідуальні особливості учнів;

7) виховання здійснюється у колективі і через колектив;8) у вихованні досягається єдність зусиль учителів, сім'ї та громадськості.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка