Відділ освіти Синельниківської міської ради затверджуюСкачати 351.7 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір351.7 Kb.

Відділ освіти Синельниківської міської ради

Відділ освіти Синельниківської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗНЗ № 7 Завідувач ДНЗ № 5

_________________ Г.О. Сіроух ____________ Л.В. Григоренко

«____» __________________2011 року «____» ______________2011 рокуПояснювальна записка

Вступ до школи – особливий момент у житті дитини. Це новий етап у розвитку малюка: нові форми діяльності, новий стиль відношень з однолітками та дорослими, фізіологічні перебудови.

Як зробити так, щоб цей процес не травмував дитину? Допоможе в цьому тісна співпраця працівників школи і ДНЗ. Часто у роботі вчителя і вихователя відсутній взаємозв’язок, узгодженість. У процесі своєї діяльності вихователь виявляє готовність дитини до навчання у школі, здібності розумової діяльності, стан мови і особливості їх соціального розвитку.

Учителю без цієї інформації неможливо здійснювати ефективний педагогічний вплив на дитину.Спільна цілеспрямована робота вихователя і вчителя дає можливість дітям, з різним рівнем розвитку почувати себе комфортно у початковій школі, рухатися у своєму темпі.Мета дошкільної освіти:

Мета початкової освіти у школі:

Сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупність чотирьох сфер життєдіяльності – «Природи», «Культури», «Людей», «Я сам ».


Продовжити загальний розвиток дітей з урахуванням вікових можливостей, специфіки шкільного життя, поряд з формуванням найважливіших навчальних навичок в читанні, письма, математики та становленням навчальної діяльності (мотивації, засобів і типів спілкування)
1 напрямок

 • Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Навчально-виховний процес повинен бути підпорядкований становленню особистості дитини: розвитку її компетентності, ініціативності, самостійності, відповідальності свободи та безпеки поведінки, самосвідомості і самооцінки.

2 напрямок

 • Забезпечення наступності через збагачення змістовного компоненту :

 • введення в педагогічний процес різних видів дитячої діяльності творчого, екологічного характеру (творчих ігор, драматизації, технічного й художнього моделювання, словесної творчості);

 • максимальна активізація пізнавальних інтересів дітей з використанням у змісті освіти знань екологічного характеру;

 • збагачення змісту уроків естетичного циклу, художньої діяльності, як один із засобів самовираження дитини.

3 напрямок

 • Удосконалити форми організації та методи навчання як у дошкільному закладі, так і в початковій школі:

 • максимально забезпечити рухову активність дітей на заняттях і уроках фізкультури, перервах, у спільній та самостійної діяльності, в процесі позакласної роботи;

 • використовувати різноманітні форми навчання урочного і позаурочний типу, включаючи специфічні види діяльності на інтегративної основі, вихід за межі групи, робота в малих і великих групах і підгрупах;

 • використовувати в дошкільному закладі проектну організацію змісту навчання, що забезпечить вимоги сьогодення, створять умови для використання самими дітьми, наявного у них досвіду;

 • забезпечити взаємозв'язок занять (фронтальних, під групових) з повсякденним життям дітей, їх самостійною діяльністю (ігровою, художньою, конструктивною та ін.);

 • організувати розвивальне середовище як в дошкільному закладі, так і в початковій школі, що функціонально моделює зміст дитячої діяльності;

 • більш широко використовувати методи, що активізують у дітей мислення, уяву, пошукову діяльність, тобто елементи проблемності в навчанні;

 • більш широко використовувати ігрові прийоми, створювати емоційно-мотиваційні ситуації, умови для самостійної практичної діяльності;

 • змінювати форми спілкування дітей, як в процесі організованої діяльності з дітьми у дошкільному закладі, так і на уроках в школі, забезпечити дитині можливість орієнтуватися на партнера-однолітка, взаємодіяти з ним і вчитися підтримувати діалогічне спілкування між дітьми, визнавати право дитини на ініціативне висловлювання і аргументоване відстоювання своїх пропозицій , право на помилку.

Різний стиль відносин вихователя до дітей по – різному відіграє на їх звиканню до школи, на поведінку, його відношення до навчання, до вчителя. При цьому велике значення відіграє наступність стилю відношень до дитини вихователя і вчителя, що є сприятливою умовою для впевненості у своїх силах, проникненню довіри до вчителя, включення у навчання з бажаною радістю.

Часто до школи приходять діти котрі вміють читати, писати, рахувати, але не вміють спостерігати, порівнювати, аналізувати. Недостатньо розвинена увага дитини, образне мислення, вміння виконувати елементарні мовні творчі завдання. Недостатньо уваги приділяється фізичному розвитку, охороні та зміцненню їх здоров’я.

Щоб цього не виникало, необхідно змінити цільові орієнтири навчальної діяльності у процесі дошкільної підготовки. Не змістовні, а розвиваючі компоненти повинні домінувати при формуванні мислення дітей.

Пріоритетною формою організації та проведення діяльності з дітьми – дошкільниками є гра – провідною діяльністю у цьому віці, яка створює найбільш сприятливі умови психічного та особистого розвитку дитини, оскільки у процесі гри він сам прагне навчитися тому, чого ще не вміє.

Робота з дошкільниками і першокласниками повинна бути принциповою «не нашкодь» і бути спрямованою на збереження здоров’я, емоційного добробуту та розвитку індивідуальності особистості. Тому для вирішення цих завдань (проблем)була складена програма наступності та перспективності між дошкільним закладом і початковою школою.Програма наступності дошкільного і шкільного навчання допомагає реалізувати єдину лінію розвитку дитини на етапах дошкільного та початкового шкільного дитинства, надавши педагогічному процесу цілісний послідовний і перспективний характер.
Актуальність

 • забезпечення впровадження в практику Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

 • реалізація державної політики у сфері дошкільної освіти, зокрема щодо 100 % забезпечення дітей старшого дошкільного віку суспільною дошкільною освітою;

 • забезпечення рівних умов для подальшого навчання дітей в школі;

 • координація наступності та узгодженості в діяльності різних соціальних інституцій, відповідальних за повноцінний розвиток старшого дошкільника;

 • запобігання шкільної дезадаптації дітей шестирічного віку.

МЕТА ПРОГРАМИ:

 • Психолого – педагогічний супровід впровадження в практику роботи Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (далі Програма) та забезпечення всіх дітей шостого року життя дошкільною освітою через різні форми її здобуття;

 • сприяти наступності та успішної адаптації при переході з дошкільного навчального закладу до школи;

 • забезпечити систему неперервного навчання;

 • формувати необхідні навички навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і вимогам сучасної української школи;

 • створити сприятливі умови у ДНЗ та школі для цілісного і різнобічного розвитку дитини;

 • розвивати пізнавальну активність, самостійність дітей;

 • сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини;

 • зацікавити дітей перспективою шкільного навчання, формувати бажання вчитися.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

 1. Впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», визначити зміст та форми поетапної роботи з усіма учасниками проекту.

 2. Розробити систему роботи з неорганізованими дітьми направлену на зміцнення правового захисту даної категорії дітей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу щодо здобуття дошкільної освіти майбутніх школярів згідно Програми шляхом розвитку системи соціально-педагогічного патронату та інших організаційних форм.

 3. Розробити програми психолого-педагогічного супроводу дітей 5-річного віку, які не відвідують ДНЗ і потребують корекції фізичного або розумового розвитку та дітей із сімей групи ризику.

 4. Розробити основні критерії шкільної зрілості дошкільника (фізична, психологічна, особистісна, соціальна та навчальна).

 5. Критерії контролю за станом зазначеної роботи.

 6. Поетапно здійснити реалізацію змісту психолого – педагогічного супроводу і відстежити його результативність:

 • швидка та безболісна адаптація дитини до умов шкільного навчання;

 • сприяти зміцненню та збереженню здоров’я майбутніх першокласників;

 • створити сприятливі умови для психічного та особистого розвитку дитини;

 • різнобічний розвиток дитини, дозволяючи у майбутньому успішно оволодіти шкільною програмою;

 • перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності;

 • виховання організованості дитини в навчальній діяльності;

 • розвиток толерантних способів спілкування між дошкільнятами;

 • формування в дітей стійкого та впевненого бажання вчитись.
Методи дослідження: опитування, анкетування, тестування, контрольний зріз засвоєних знань дітьми, метод діагностики та корекції психологічної готовності дітей до шкільного навчання, оцінні картки.

Основні етапи реалізації програми:

 • вчителі і вихователі проводять спільні наради за проблемою наступності, приймають участь в навчальних семінарах, здійснюють взаємовідвідування уроків та занять;

 • проводять консультації для батьків;

 • формують предметно - розвиваюче середовище класу, групи відповідно до принципу наступності;

 • готують відповідну документацію для переходу дітей на наступний етап навчання.
Етапи

Зміст діяльності

Термін

1 етап


інформаційно-діагностичний

Вивчення методичної бази програми


вересень


2011н. р.

2 етап


практичний

Втілення програми наступності

у співпраці ДНЗ і школи.

на протязі

2011-2012 н. р.

3 етап


творчий

Розвиток педагогічної творчості у роботі за програмою наступності

«Крок до школи»

на протязі

2011-2012 н. р.


4 етап

результативнийРозгляд


досягнутих результатів.

травень


2012 н. р.

5 етап

підсумковийПідбиття підсумку

з проведеної роботи. Звіт.


червень

2012 н. р.

Критерій оцінювання реалізації програми:

 • психологічно комфортний процес адаптації дитини на наступному етапі навчання;

 • розвиток мотивації до навчального процесу;

 • формування учнівського колективу;

 • задоволеність батьків психоемоційним станом дітей в умовах підготовки до школи на новому етапі навчання.

Форма діяльності – колективна

(Учасники)

Діти – майбутні першокласники, учні, батьки, психолог, учитель, вихователь ДНЗ, адміністрація школи.
Гіпотеза

Програма наступності та перспективності між дошкільним закладом і початковою школою «Крок до школи» дає можливість реалізувати єдину лінію розвитку дитини на етапах дошкільного та початкового шкільного дитинства, надавши педагогічному процесу цілісний послідовний і перспективний характер.Направленість

 • Здійснення принципу наступності ДНЗ і школи з урахуванням індивідуальних здібностей дітей – майбутніх першокласників.

 • Формувати особистість , здатну адаптуватися в умовах школи.

 • Розвивати творчу особистість.

 • Формування зацікавленості до навчального процесу.

 • Розвивати розумові навички майбутніх першокласників у сумісній тісній співпраці вихователів ДНЗ і школи.


Очікуваний позитивний результат

 • Успішна адаптація дитини до умов шкільного навчання.

 • Зміцнення та збереження здоров’я майбутніх першокласників.

 • Здоровий психічний та особистісний розвиток дитини.

 • Різнобічний розвиток дитини.

 • Перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності.

 • Толерантне спілкування між майбутніми першокласниками.

 • Стійке і впевнене бажання вчитися.


Структура програми:

І. Навчальний розділ: • навчання грамоти та розвиток зв'язного мовлення;

 • підготовка руки до письма;

 • математика;

 • ознайомлення з навколишнім світом;

 • художня праця;

 • музична діяльність;

 • фізичний розвиток.

ІІ. Психолого-діагностичний розділ:

 • тестування рівня психічного розвитку дитини.

ІІІ. Розділ співпраці з батьками майбутніх першокласників:

 • батьківський лекторій.Вивчення грамоти та розвиток мовлення

МЕТА:

 • готувати дітей до навчання грамоти ;

 • формувати граматичний рівень мовлення;

 • розвивати лексичну сторону мовлення, фонематичний слух;

 • проводити елементарний аналіз мовлення;

 • розвивати і вдосконалювати звукову культуру мовлення;

 • розвивати зв’язне мовлення (діалог, монолог, опис, розповідь, переказ, робота з художньою літературою, читання та розповідання дітям, виразне читання);

 • розвиток моторики рук для формування навичок до письма;

 • знайомити з будовою артикуляційного апарату для формування правильної вимови.

ЗАВДАННЯ:

 1. Мова (усна й писемна) – загальне розуміння значення мовлення для людини.

 2. Речення та слово. Виділення речень зі зв'язної мови, розділення речення на слова, слова на склади.

 3. Склад і наголос. Поділ слова на склади, наголос, визначення кількості складів у слові.

 4. Звуки та букви. Уява про звук, розпізнавання при вимовленні голосних і приголосних, місця звука у слові.

 5. Знайомство із синонімами, антонімами, багатозначними словами, переносне значення слів, фразеологічні звороти;

 6. Дитина повинна володіти силою голосу, говорити чітко, правильно, виразно.

 7. Дитина ефективно спілкується українською мовою, дістає задоволення від читання (дорослими).

 8. Веде діалог з дотриманням елементарних правил.

 9. Рука готова до письма.

 10. Дитина має збалансований словниковий запас.

 11. Розмовляє грамотно, вживає прості і складні речення.

 12. Самостійно, повно, логічно, послідовно складає розповіді (описи, творчі, сюжетні – 10-15 речень) з опорою на наочність та пам'ять.

 13. Вільно переказує літературні твори, розповідає напам’ять невеликі вірші, загадки.

Підготовка руки до письма

МЕТА:

 • готувати дітей до навчання грамоти (письму);

 • ознайомити з основними правилами письма;

 • учити правильно тримати ручку, олівець, сидіти за партою;

 • розвивати дрібні м'язи руки.

ЗАВДАННЯ:

1. Вчити обводити по контуру, штрихувати.

2. Проводити лінії, півовали, овали, петлеподібні елементи.

3. Ознайомити із зошитом.

Математика

МЕТА:

 • формувати первісні уявлення про число та рахунок;

 • дати уявлення про простір і час, предмет і фігуру, форму і величину.

ЗАВДАННЯ:

1. Порівнювати предмети за розміром, вагою, шириною, довжиною, товщиною.

2. Розміщення предметів у просторі.

3. Напрямок руху.

4. Часові уявлення їх складові

5. Порівняння груп предметів.

6.Лічба в межах 10.

7.Розв’язання простих арифметичних та логічних задач і прикладів.

8.Використання та запис арифметичних дій додавання і віднімання.

9.Розпізнання геометричних фігур, назв і властивостей.

10.Використання логіко-математичних умінь в повсякденному житті.

Ознайомлення з навколишнім світом

МЕТА:


 • учити ставити запитання про оточуючий світ і шукати відповіді на них у доступній формі;

 • формувати уявлення про об'єкти навколишнього світу, їх різноманітність і властивості;

 • виховувати громадські почуття та інтерес до сучасних подій у країні;

 • викликати інтерес до різних професій;

 • формувати позицію учня та підводити до розуміння нових обов'язків.

ЗАВДАННЯ:

 1. Коло запитань «Що та хто?».

 2. Коло запитань «Як, звідки та куди?».

 3. Коло запитань «Де та коли?».

 4. Коло запитань «Чому та навіщо?».

 5. Ознайомлення з природою рідного краю (об’єкти природного довкілля, електричні та світові явища природи, сезонні зміни і та явища, сільськогосподарська праця , формування екологічно доцільної поведінки дітей ).

 6. Ознайомлення з природою України (характерні особливості окремих географічних регіонів України, водойми, гори, степи, ліси, поняття та значення Червоної книги України)

 7. Уявлення про Космос і планету Земля (елементарно орієнтуватися на глобусі, карті, розрізняти водний простір і сушу; знайомство з тваринним і рослинним світом; мати уявлення про Космос; бути знайомим з засобами дослідження Космосу людиною).

 8. Закріплення і збагачення уявлення дітей про світ людей (соціальне середовище, сім’я, родина, школа, місто, село, країна; знати місце народження, проживання; знати назву країни, столиці, державні символи; формувати уявлення про інші нації та народи).Художня праця

МЕТА:

 • удосконалювати навички дітей у різних видах праці й образотворчого мистецтва;

 • розвивати дрібну моторику руки, естетичне сприйняття, здібності до образотворчої діяльності;

 • ознайомити з різними видами і жанрами образотворчого мистецтва;

 • вчити використовувати колір, форму, лінії, штрихи, пропорції, композицію, різні матеріали, та нетрадиційні техніки;

 • формувати вміння працювати фарбами, пластиліном, необхідним приладдям та дотримуватися техніки безпеки;

 • виховувати творче ставлення до праці.

ЗАВДАННЯ:

1. Конструювання з геометричних фігур.

2. Ліплення.

3. Малювання (нетрадиційні методики).

4. Аплікація.
Музична діяльність

МЕТА:


 • збагачувати музичний досвід дітей;

 • розвивати основи музичної культури;

 • виховувати любов та інтерес до музики;

ЗАВДАННЯ:

1. Визначати настрій, характер, засоби виразності музичного твору, жанр.

2.Знати напам’ять декілька пісень, співанок.

3.Вміти виконувати музично – ритмічні рухи.

4.Знати танці, хороводи, ігри, розваги, свята.
Фізичний розвиток

МЕТА:


 • сприяти гармонійному розвитку, зміцненню здоров’я;

 • виховувати моральні і вольові якості, культуру поведінки;

 • вчити загартовувати організм дитини;

 • навчити руховим вмінням і навичкам, загальним фізичним якостям;

 • формувати стійкої зацікавленості до повсякденних занять ранкової гімнастики, фізичних вправ, заняття спортом.

ЗАВДАННЯ:

1.Щоденне виконання ранкової гімнастики.

2.Прояви витривалості, вправності, наполегливості, винахідливості, співчуття, взаємодопомоги.

3.Удосконалення рухів дітей – ходьба, біг, лазіння, метання, стрибки.

4.Виконання танцювальних кроків, рухливих ігор.

5.Прищеплення навичок громадської та особистої гігієни.

6.Формувати у дітей культуру споживання їжі, знання про будову тіла.

7.Мати уявлення про ознаки здоров’я і хвороби та шляхи їх запобігання.

8.Знати і виконувати правила безпеки в надзвичайних ситуаціях.МЕТА:


 • з’ясування рівня життєвої компетентності дошкільника, яка визначає успішність адаптації до школи та якісного засвоєння навчальної інформації й навчальної діяльності;

 • психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку в період їх підготовки до школи.

Дошкільний період, дошкільне дитинство - це важливий період розвитку людини. Тільки компетентний дошкільник готовий до навчання в початковій школі з точки зору соціально-психологічної адаптації й успішності засвоєння вимог чинних навчальних програм. Діагностика сформованості життєвої компетентності дошкільника здійснюється безпосередньо через діяльність, а саме у грі.


Принципово важливим є:

 • сформованість прийомів ігрової діяльності;

 • розвинені соціальні емоції та високий рівень морального розвитку (вихованість, культура поведінки, спілкування та інше);

 • розвинене уявлення;

 • високий рівень наглядно-образного мислення, пам'яті, мови;

 • висока самооцінка.

Дітям пропонується рольова гра, в якій детально розписані діяльність ведучого й послідовність гри, а також карта спостереження. У ході діагностики використовуються такі методики, як: • бесіда (визначення мовлення);

 • визначення рівня домагань, моторики, уваги (зорової та слухової);

 • координації рухів, пам'яті (зорової), уваги, мислення, самооцінки.


Критерії підготовленості дитини до школи

 • Загальний фізичний розвиток (зір, слух, моторика, стан нервової системи, загальний стан здоров'я).

 • Інтелектуальна готовність (словниковий запас, світогляд, розвиток пізнавальних процесів).

 • Особиста та соціально-психологічна готовність (внутрішня позиція школяра).

 • Емоційно-вольова готовність (уміння поставити мету й завдання, приймати адекватне рішення, подолання перепон).

Рольова гра допомагає вчителю визначити рівень психічного розвитку дошкільника й дати необхідну консультацію та рекомендації батькам і педагогам.
Мета й завдання: надання допомоги батькам майбутніх першокласників у адаптації дітей до нових умов отримання освіти, організація батьківського лекторія та консультацій з підготовки дітей до школи.

План роботи батьківського лекторію

Грудень

Батьківські збори у дитячому навчальному закладі із запрошенням учителя.

1.Презентація школи (традиції, досягнення) і вчителя початкових класів.

2.Збір документів для навчання у школі (заява, копія свідоцтва, ідентифікаційного коду, фотокартки)

3.Чи готова ваша дитина до школи?

4. Традиції й інновації в житті школи.

Січень

Оформлення куточка для батьків.


 • Рекомендації батькам майбутніх першокласників

 • Психологічний портрет першокласника

 • «Пам’ятка першокласника» (настанова батькам)

Лютий

Індивідуальні консультації з батьками після занять

1. Дидактичні ігри в сім'ї як спосіб розвитку пізнавальної діяльності дитини.

2. Практичний тренінг.

Березень

Індивідуальні консультації з батьками після занять

1. Розвиток психічних процесів дітей 6-7-річного віку.

2. Гігієнічні вимоги до максимального навантаження на дитину в початковій школі.

Квітень

Батьківські збори з батьками майбутніх першокласників - «Впевнений крок до 1 класу»


 • загальношкільні

 • класні

 • Співбесіда батьків з спеціалістами школи (психологом, лікарем, логопедом, кухарем).

 • Знайомство з умовами навчання та виховання майбутніх першокласників у школі, класній кімнаті.

1. Розвиток толерантних способів поведінки майбутніх першокласників.

2. Як підібрати шкільні речі.Травень

Індивідуальні консультації з батьками після занять

1.Як організувати відпочинок дитини влітку.

2.Розвиток пізнавальних здібностей дитини під час відпочинку влітку.

3. «Дитина – дзеркало сім'ї». Умови виховання дитини в сім'ї .\
Тематичний план


Заходи

Термін

Відповідальний

І.Організаційна робота
Організація предметно розвиваючого середовища і життєвого простору для забезпечення різноманітної діяльності дітей ДНЗ і школи з урахуванням їх вікових та індивідуальних інтересів

(затишні ігрові кімнати, наближені до домашніх умов, навчальний клас для учнів 1 кл., музичний зал для ДНЗ)


Вересень
Травень


Учитель


початкових класів,

вихователі ДНЗ


Проведення екскурсій та цільових прогулянок до школи.

 • Проведення дня Знань,

(старша група знайомиться з приміщенням школи, екскурсії до спортивної зали, кабінету хімії, фізики та ін.)

 • Тиждень «Театр і діти»,

 • спортивні змагання,

 • спільні екологічні свята,

 • свято «Останнього дзвоника»

Вересень
ТравеньУчитель початкових класів,

вихователі ДНЗ

Здійснення єдиного підходу в формуванні у дітей гігієнічних навичок, у вихованні культури поведінки, уміння поводитися з дорослими, однолітками, слухати співрозмовника, бути ввічливими, акуратними, вміння зайняти себе, знайти справу за бажанням, дотриматися режиму дня, не допускає фізичного, психологічного та інтелектуального перевантаження і сприяти загальному розвитку і оздоровленню дитини.

Вересень
Травень


Учитель початкових класів,

вихователі ДНЗ

 • Здійснення виховання дітей у грі.

 • Місце гри в режимі дня, підбір та розміщення ігрового матеріалу, зміст ігор, вміння грати самостійно.

 • Використання гри у педагогічному процесі.
Вересень
Травень

Учитель початкових класів,

вихователі ДНЗ


Надання шефської допомоги дошкільному закладу:

 • пошиття одягу для ляльок;

 • ремонт іграшок;

 • будівля снігових споруд;

 • інсценування казок учнями школи,

 • показ лялькових вистав.Учитель


початкових класів
Відкриті виховні заходи у школі для дітей з дошкільного навчального закладу

Вересень

Листопад


Лютий

Квітень


Учитель

початкових класів,

вихователі ДНЗ

Проведення вчасного медогляду дітей, аналіз даних про стан здоров'я та рівень фізичного розвит­ку дошкільнят старшої групи та учнів 1-х класів

Березень-

Травень


Учитель початкових класів,

вихователі ДНЗ,

дитяча лікарня

Адміністративний контроль за адаптацією першо­класників


Вересень-

Листопад


Адміністрація школи

ІІ. Методична робота
Робота вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ над єдиною проблемою «Забезпечення наступності через збагачення змістовного компонента»


Вивчення та аналіз програми

розвитку дитини у дошкільний

період і в початковій школі;

вимог, визначених у нормативних

документах.


Серпень

Учитель,

вихователь,

адміністрація ДНЗ,

адміністрація

школи

Впровадження нових форм педагогічної навчання:

 • спільні засідання МО, з питань наступності освітнього процесу;

 • педагогічна майстерня з екологічної освіти,

На протязі рокуВихователі ДНЗ,

учителі початкових класів, адміністрація школи


Вивчення та аналіз програм початкової школи та дошкільного закладу, нормативних документів з підготовки дітей до школи.

 • взаємовідвідування уроків та організованої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку.

На протязі рокуВихователі ДНЗ,

учителі початкових класів, адміністрація школи
Проведення організованої діяльності з дітьми старшої дошкільної групи
 • Забезпечення достатнього рівня розвитку пізнавальної сфери

Вересень-травень


Вихователі ДНЗ,

учитель початкових класів • Забезпечення достатнього рівня сформованості мовленнєвої компетентності

Вересень-травень


Вихователі ДНЗ,

учитель початкових

класів


 • Формування соціально-моральної компетентності майбутнього школяра

Вересень - травень

Вихователі ДНЗ,

учитель початкових класівІІІ. Психодіагностична та корекційно-розвивальна робота
Вивчення особистості та контроль за розвитком кожної дитини, починаючи з ясельної групи дошкільного закладу до 4 кл. початкової школи,

 • ведення діагностичних карт спостережень за дитиною.
На протязі рокуВихователі ДНЗ,

учителі початкових класів, адміністрація школи


Проведення психодіагностичної роботи з дітьми 5-6-річного віку, спрямованої на виявлення рівня та особливостей розвитку дитини, її готовності до на­вчання.

Квітень-

травень


Психологи ДНЗ і школи,

вихователі ДНЗ,

учителі початкових класів,

Визначення для кожної дитини індивідуальної програми розвитку і корекції. Проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми 5-6-річного віку.Серпень –

жовтень


Вихователі ДНЗ,

учителі початкових класів,

психологи ДНЗ і школи,

адміністрація ДНЗ і школи.


Організація медико-психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку учнів 1-х класів з метою вирішення проблеми адаптації. Здійснення моніторингу.


Вересень –

травень


Вихователі ДНЗ,

учителі початкових класів,

психологи ДНЗ і школи,

дитяча лікарня,

адміністрація ДНЗ і школи.

Організація спеціальних занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ.


Січень –

травень


учителі початкових класів, адміністрація школи.

ІV. Робота з батьками

1.

Оформлення куточка для батьків

« Перші кроки до школи»Серпень -

травень


Вихователі ДНЗ,

учитель початкових класів2.

Батьківські збори

Грудень

Квітень


Вихователі ДНЗ,

учитель початкових класів3.

Вивчення сімейних умов

На протязі року

Вихователі ДНЗ,

учитель початкових класів
Планування заходів

Заходи з дітьми

Заходи вчителя і вихователя

Заходи вчителя з батьками

С

Е

РП

Е

НЬ

_
В


Е

Р

ЕС

Е

НЬ

Запрошення майбутніх першокласників на екскурсію до школи.
Відкритий виховний захід у школі для дітей з ДНЗ:

«Правила дорожнього руху – знай, виконуй!»


Адміністративний контроль за адаптацією першо­класниківУточнення списку дітей - майбутніх першокласників.

Збір «Знайомство» з дітьми, вихователями, учителями.


Планування та узгодження програми наступності.

Вивчення та

аналіз програми

розвитку дитини у дошкільний

період і в початковій школі;

вимог, визначених у нормативних

документахОформлення куточка для батьків.


 • Рекомендації батькам майбутніх першокласників
 • Психологічний портрет першокласника
 • «Пам’ятка першокласника»

(настанова батькам)


Консультації, заняття з дітьми.


Визначення для кожної дитини індивідуальної програми розвитку і корекції. Проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми 5-6-річного віку.Ж

ОВ

Т

ЕН

Ь


Адміністративний контроль за адаптацією першо­класників
Проведення обстеження дошкільнят логопедом. Консультації, заняття з дітьми.


Взаємовідвідування занять у дитячому навчальному закладі вчителем та першого тижня уроків у 1 класі – вихователем.

Організація медико-психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку учнів 1-х класів з метою вирішення проблеми адаптації. Здійснення моніторингу.Вивчення сімейних умов виховання дітейЛ

ИС

Т

ОП

А

ДВідкритий виховний захід у дитячому навчальному закладі

«У світі казки чарівної»

Показ казки для дітей дитячого навчального закладу від гуртківців школи, дітей початкової ланки.
Адміністративний контроль за адаптацією першокласників


Вивчення умов виховання майбутніх першокласників у сім’ях, які не відвідують ДНЗ.
Взаємовідвідування занять.

Проведення спільних теоретико-практичних семінарів з питань наступності та адаптації дітей до навчання у школі.Вивчення сімейних умов виховання дітей

Консультації, заняття з дітьми.


Обговорення інноваційних тех­нологій; результатів моніторингу тощо.
Визначення для кожної дитини індивідуальної програми розвитку і корекції.

Проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми 5-6-річного віку.


Г

Р

УД

Е

НЬ

Консультації, заняття з дітьми.


Вивчення умов виховання майбутніх першокласників у сім’ях, які не відвідують ДНЗ.

Комплектація перших класів.Батьківські збори у дитячому навчальному закладі із запрошенням учителя.

Презентація школи (традиції, досягнення) і вчителя початкових класів.

Збір документів для навчання у школі (заява, копія свідоцтва, ідентифікаційного коду, фотокартки)


С

І

ЧЕ

Н

ЬКорекційно-розвивальні заняття вчителя з дітьми 1 раз на тиждень

Консультації, заняття з дітьми.
Педагогічна порада – настанова «Ефективна сумісна діяльність педагога і вихователя», знайомство та обговорення проведення занять для майбутніх першокласників.
Організація медико-психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку учнів 1-х класів з метою вирішення

проблеми адаптації. Здійснення моніторингу.Індивідуальні бесіди з батьками майбутніх першокласників, консультації батькам після занять

«Підготовка дитини до школи», дидактичні ігри в сім ї, практичний тренінг.Л

Ю

ТИ

Й


Корекційно-розвивальні заняття вчителя з дітьми 1 раз на тиждень
Відкритий виховний захід у ДНЗ (тематику обирає вчитель, керівництво школи).

Готують діти і вчителі початкової ланки.Співбесіди вчителя і вихователів.
Взаємовідвідування занять «Вивчення досвіду використання сучасних інноваційних технологій :форм, методів, прийомів роботи вчителя і вихователів з метою адаптації дітей навчального закладу до школи».

Індивідуальні бесіди з батьками майбутніх першокласників, консультації батькам після занять

« Дидактичні ігри в сім ї, практичний тренінг».Б

Е

РЕ

З

ЕН

Ь


Корекційно-розвивальні заняття вчителя з дітьми 1 раз на тиждень

(див. додаток)


Проведення вчасного медогляду дітей, аналіз даних про стан здоров'я та рівень фізичного розвит­ку дошкільнят старшої групи та учнів 1-х класів


Співбесіди вчителя і вихователів.

Комплектація перших класів.


Взаємовідвідування занять

Проведення спільних теоретико-практичних семінарів з питань наступності та адаптації дітей до навчання у школі. Обговорення інноваційних технологій; результатів моніторингу тощо.Індивідуальні бесіди з батьками майбутніх першокласників, консультації батькам після занять «Максимальне навантаження учнів початкової школи», «Розвиток толерантних способів поведінки майбутніх першокласників».

К

ВІ

Т

ЕН

Ь


Запрошення майбутніх першокласників на екскурсію до школи.Проведення психодіагностичної роботи з дітьми 5-6-річного віку, спрямованої на виявлення рівня та особливостей розвитку дитини, її готовності до навчання.

Батьківські збори з батьками майбутніх першокласників -«Впевнений крок до 1 класу»

 • загальношкільні

 • класні

Відкритий виховний захід у школі для майбутніх першокласників (тематику обираю вчитель, керівництво школи)
Підготовчі заняття вчителя для майбутніх першокласників 1 раз на тиждень

Тема1. Знайомство. Школа

Тема2. Школа. Навчальнi речi

Тема3. Кольори

Тема4. Овочi. Фрукти

Знайомство з медичною карткою дітей та характеристиками

(співбесіда).

Організація медико-психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку учнів 1-х класів з метою вирішення проблеми адаптації. Здійснення моніторингу.


Співбесіда батьків з спеціалістами школи .

Знайомство з умовами навчання та виховання майбутніх першокласників у школі, класній кімнаті.


Т

РА

В

ЕН

Ь

Підготовчі заняття вчителя для майбутніх першокласників 1 раз на тиждень

Тема5. Людина

Тема6. Одяг. Взуття

Тема7. Подорож до країни Знань. (Заняття з підготовки вивчення навчання грамоти)

Тема8. Пригоди Буратіно (Заняття з математики)
Проведення вчасного медогляду дітей, аналіз даних про стан здоров'я та рівень фізичного розвит­ку дошкільнят старшої групи та учнів 1-х класів.


Вивчення психолого-педагогічної готовності дітей до школи – психологами ДНЗ та школи.

Педагогічна порада:

«Результати підготовки дітей до школи».


Індивідуальні бесіди з батьками майбутніх першокласників, консультації батькам після занять:

«Організація відпочинку дитини влітку»;

«Дитина – дзеркало

сім ї» умови виховання і навчання дитини вдомаЗбори (батьки, вихователі, вчитель), участь у святі дитячого садка «Прощавай дитячий садок».
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка