Відділ освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради Харківської областіСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4


Відділ освіти виконавчого комітету

Чугуївської міської ради Харківської області

Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості

Чугуївської міської ради Харківської області
Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості

Чугуївської міської ради -

позашкільний заклад сприяння здоров’ю.

Чугуїв

2014

Рекомендовано методичною радою відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради Харківської області

Протокол № __ від «___»______20___ р.


Укладачі:

Коротич Ірина Василівна, директор Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області

Шумейко Олена Юріївна, методист Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області

Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради-позашкільний заклад сприяння здоров’ю.


Висновки експертизи


1.Реєстраційний номер _____________________________________

2. Напрям «Позашкільна освіта»_____________________________

3. Розділ -_________________________________________________

4. Назва роботи «Ділова документація керівника гуртка (методичні рекомендації)»_____________________________________________


Експерти


П.І.Б.

Дата

Загальний бал

Підпис

Середній бал

Голова комісії_______________________________________

П.І.Б. підпис

Дата _________________________________________________У роботі розкрито діяльність позашкільного навчального закладу, яка спрямована на виховання у дітей та їхніх батьків здорового способу життя, формування дбайливого ставлення до довкілля, системи екологічних уявлень. Особлива увага приділяється здоров’язберігаючим технологіям, співпраці закладу з родинами вихованців, громадськістю та медичною службою; створення здоров’язберігаючого середовища у позашкільному навчальному закладі.

Матеріали адресовано адміністрації позашкільних навчальних закладів.

ЗМІСТ

Вступ 4


Діяльність Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості

як позашкільного закладу сприяння здоров’ю 5

Модель діяльності закладу як позашкільного закладу сприяння здоров’ю 17

Висновки 19

Список літератури 20

Відгуки про діяльність навчального закладу 21

Додатки 23

Фотозвіт про діяльність позашкільного начального закладу, яка

закладу сприяння здоров’ю 37

ВСТУП


Кожна дитина та підліток в Європі

має право та повинен мати можливість

отримати освіту у школі сприяння здоров’ю

Концепція Міжнародного проекту

«Європейська мережа шкіл

сприяння здоров’ю»


Охорона та укріплення здоров’я населення як головної гуманітарної цінності суспільства – найголовніша задача та проблема сучасного світу. За останні десятиліття в Україні відбулися значні зрушення у стані здоров’я дітей та підлітків, які характеризуються різким зростанням розповсюдження функціональних розладів та хронічних хвороб, змінами структури виявлених порушень, погіршенням показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості, збільшенням розповсюдженості поведінкових факторів ризику. Причинами такого становища є: загальна соціально- економічна нестабільність, що створює неможливість більшої частини населення забезпечити своїх дітей здоровим харчуванням, активним відпочинком та лікуванням; неблагополучна екологія, внаслідок чого виникають різні порушення в організмі ще ненародженої дитини та різні захворювання дітей та підлітків; так звані «блага цивілізації» (телевізор, комп’ютер, гамбургери, хот-доги), що призвели багатьох дітей до гіподинамії та ін. Недостатня увага приділяється питанням створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей під час навчального процесу. Несприятливі тенденції у стані здоров’я дітей призводять до таких негативних соціальних наслідків як неготовність до шкільного навчання, обмеження професійної придатності, до служби в армії тощо.

Отже, загальною державною необхідністю стає вирішення проблеми збереження та зміцнення здоров’я на системній основі, і в цьому велика роль належить школі. За прикладом Європи прийшла необхідність створення мережі

«Шкіл сприяння здоров’ю», як системи, у якій діяльність з охорони здоров’я учнів та формування у них здорового способу життя доповнює освітні завдання і стає не менш пріоритетною, ніж навчання з шкільних дисциплін.


 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ЧУГУЇВСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

ЯК ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

«Здоров'я – це результат багатьох

соціальних і біологічних чинників»

М. Амосов

Народна мудрість стверджує: щоб виростити Людину, треба давати їй чотири уроки на день протягом десяти років. Ось ці уроки: Здоров’я, Любов, Мудрість і Праця. Стимулювання здорового способу життя педагогів і вихованців – основний, стрижневий напрямок навчально-виховного процесу у кожному закладі освіти. Стан оптимальної працездатності як для дорослої людини, так і для дитини нерозривно пов’язаний з гарним самопочуттям, з найкращим функціонуванням усіх систем організму. Здорова дитина із задоволенням і радістю включається в усі види діяльності: інтелектуально-пізнавальну, трудову, громадську, спортивну й ігрову. Вона життєрадісна, оптимістична, відкрита в спілкуванні з однолітками і педагогами. А це запорука успішного розвитку всіх сфер особистості, усіх її задатків і цінностей. Тому наш педагогічний колектив і вважає цей напрямок одним з найголовніших.

У нашому закладі позашкільної освіти створені умови для всебічного розвитку дітей. Ми добре розуміємо, що середовище, в якому перебуває дитина, виховує її найефективніше. Саме тому дотримання всіх санітарно-гігієнічних вимог до організації навчання і виховання гуртківців, створення здорової психологічної атмосфери в дитячих та педагогічному колективах – є основним методом виховання здорового способу життя. Приміщення навчального закладу має привабливий вигляд: у коридорі та кабінетах багато дитячих творчих робіт, естетично оформлених стендів; кольорова гама стін та меблів гармонійно поєднані. Меблі в кабінетах знаходяться в доброму стані відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Навколо будівлі навчального закладу багато квітів та зелених насаджень, є майданчики для проведення масових заходів, рухових ігор.

У навчальному закладі наявне протипожежне обладнання: вогнегасники, обладнано пожежний щит, наявні плани евакуації вихованців та працівників школи з приміщення на випадок пожежі, інформаційні стенди з охорони праці, з пожежної безпеки, здорового способу життя. Навчальні кімнати забезпечені лампами денного освітлення, мають куточки з безпеки життєдіяльності вихованців. Всі ці умови забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, позитивно впливають на стан молодого організму, формують ціннісне ставлення учасників навчально-виховного процесу до себе, до власного здоров’я та здоров’я оточуючих людей.

Керівниками гуртків, культорганізаторами проводяться виховні заходи, спрямовані на розвиток життєвих цінностей, найкращих моральних якостей, вмінь та навичок долати стресові ситуації, комунікативних вмінь. Впроваджуються здоров’язберігаючі технології, під час занять гуртків будь якого


направлення проводяться фізкультхвилинки, динамічні паузи. У методичному кабінеті закладу організована виставки літератури з пропаганди здорового способу життя, є підшивка журналів «Безпека життєдіяльності».

Педагогічним колективом закладу накопичено передовий досвід роботи щодо попередження шкідливих звичок. Із цією метою використовується зміст навчальних програм гуртків, різні форми роз’яснювальної роботи: бесіди та лекції на виховних годинах; диспути із запрошенням кваліфікованих спеціалістів (лікарів, психологів, працівників правоохоронних органів).

Людина – частина природи і повинна жити в злагоді з нею. Робота із формування дбайливого ставлення до довкілля, системи екологічних уявлень, виховання почуття краси та любові до природи – частина формування здорового способу життя. Вихованці закладу є активними учасниками багатьох природоохоронних акцій: «Посади дерево», «День довкілля», «ЧБДЮТ– наш дім», «Озеленення», що позитивно впливають на здоров’я вихованців.

У закладі розроблено низку профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, постійно впроваджуються інтерактивні форми роботи з вихованцями, батьками. Оздоровчий процес в навчальному закладі являє собою чітку науково - обґрунтовану систему, згідно з якою на основі національного і міжнародного досвіду здорового способу життя в практику навчального закладу впроваджуються валеологічна освіта та просвіта дітей та батьків.

Починаючи з 2011 року у закладі проводиться моніторинг стану здоров'я вихованців та працівників, їх фізичного, соціального та інтелектуального здоров’я. За даними моніторингового дослідження можна побачити, що з кожним роком кількість здорових дітей зменшується, зростає показник надлишку ваги, що свідчить про недостатню культуру здоров’я дітей та дорослих. На сучасному етапі навчання здоровому способу життя стає важливим компонентом освітньої діяльності, яка повинна охоплювати всіх учасників навчального процесу. Виходячи з моніторингових досліджень, оточуючого середовища, в якому проживають діти Чугуєва, необхідності формувати у вихованців ціннісного ставлення до здоров’я, заклад вирішив увійти до мережі шкіл сприяння здоров’ю, тим самим створити здоров’язберігаючий простір у позашкільному навчальному закладі.

Педагог є головною постаттю у формуванні культури здоров`я, як складової частини структури гармонійно розвиненої соціально активної особистості, яка володіє знаннями, зорієнтованими на здоровий спосіб життя.

Робота зі здоров’язбереження збагачує і збалансовує діяльність колективу навчального закладу, спрямовує творчість педагогів і вихованців на вдосконалення навчально-виховного процесу. Вважаємо, що запорукою успіху є створення атмосфери взаємоповаги, любові, толерантності та довіри в будь якому освітньому середовищі. Людина повинна знати, що здоровий спосіб життя – це гарант успішності, гарного настрою та, головне, довголіття. Основне завдання закладу позашкільної освіти, як закладу сприяння здоров’ю, навчити дитину культурі здоров’я, сформувати у кожному вихованцю ціннісного ставлення до себе та власного здоров’я.

Ініціативною групою педагогів на підставі кваліметричної моделі оцінки діяльності навчального закладу (додаток 1) узагальнена робота зі створення здоров’язберігаючого простору у навчальному закладі, що надало можливість побачити проблему.

Діаграма "Оцінка діяльності закладу, як закладу сприяння здоров'ю"

Рішенням методичної ради від 06.11.2012 № 5 у закладі розроблені Концепція (додаток 2) та Програма «Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості – позашкільний заклад сприяння здоров’ю» (додаток 3), метою якого є формування у вихованців закладу поведінки з орієнтацією на відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, свідомої мотивації до здорового способу життя, виховання культури здоров’я, створення здоров’язбережувального освітнього середовища.

Відповідно до мети Програми навчально-виховний процес у закладі спрямований на розв’язання завдань: • залучення вихованців до різного виду заходів, конкурсів різного рівня і напрямку з метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок;

 • забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального

процесу, супровід вихованців на кожному етапі розвитку;

 • проведення постійної діагностики стану здоров’я та заходів щодо

формування здорового способу життя вихованців;

 • впровадження методик і технологій здоров’язберігаючого,

здоров’яформуючого, здоров’язміцнюючого змісту;

 • підвищення ефективності використання навчальних програм для

формування компетентного ставлення до власного здоров'я вихованців;

 • залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до спільної

роботи щодо формування в вихованцях здорового способу життя.

.Під час роботи над Програмою «Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості - позашкільний заклад сприяння здоров’ю» ми виділили чотири основні соціума, в яких здійснюється формування навичок здорового способу життя у дитини: • Навчальний заклад, його педагогічний колектив;

 • сім’я;

 • громадськість;

 • медицина та середовище, яке оточує дитину.

Медичний супровід учасників навчально-виховного процесу

Мета: просвітницька та превентивна робота серед учасників навчально-виховного процесу щодо збереження та зміцнення здоров’я.

Заходи медичного супроводу:


 • Медичний огляд та моніторинг.

Медичне обстеження вихованців у навчальних закладах на початку

навчального року, проведення поглибленого медичного огляду, наявність у вихованців танцювальних гуртків медичного дозволу для занять. Щороку працівниками Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості проводиться моніторинг захворюваності вихованців, який показав зменшення кількості пропущених навчальних годин у зв’язку з хворобою вихованців у 2012/2013 навчальному році з 606 годин на рік до 510 годин.

Через відсутність у штатному розкладі навчального закладу одиниці медичної сестри та практичного психолога, медичний супровід учасників навчально-виховного процесу здійснюють методист та заступник директора з навчально-виховної роботи.

Моніторинг захворюваності вихованців

Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості

Кількість пропущених навчальних годин у зв’язку з хворобою вихованців

Результати медичної діагностики вихованців та причини пропусків навчальних занять розглядаються на інструктивно-методичних нарадах при директорові, батьківських зборах. Інформація про фізичний стан здоров’я дитини дає можливість керівнику гуртку розумно планувати роботу щодо залучення дітей до навчально-виховної діяльності, фізкультурно-оздоровчої роботи, трудового виховання.

Заклад позашкільної освіти відвідують і діти з особистими можливостями, що свідчить про якість та доступність освітніх послуг позашкільного навчального закладу. При цьому кількість дітей зазначеної категорії збільшена у 2012/2013 навчальному році з 2-х у попередньому році до 7-мі у поточному.

Моніторинг охоплення дітей з обмеженими можливостями

позашкільною освітою

 • Профілактично-просвітницька робота

У навчальному закладі оформлений постійно діючий стенд «Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості – позашкільний заклад сприяння здоров’ю», у матеріалах якого висвітлюються робота закладу, надаються консультації практичних психологів, лікарів, методистів.

На заняттях гуртків проводяться бесіди з профілактики шкідливих звичок, з безпеки життєдіяльності. Вихованцям у доступній формі розповідають про негативні наслідки недбайливого ставлення до свого здоров’я та організму. Кожен вихованець танцювальних гуртків мають медичний допуск. Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на диспансерному обліку. Проводиться санітарно-просвітницька робота: випускаються медичні бюлетені, проводяться бесіди з вихованцями з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування, контролюється санітарно-гігієнічний стан навчальних приміщень, на батьківські збори запрошуються фахівці зі здорового способу життя.Соціально-педагогічний супровід

Мета: сприяння повноцінному особистому розвитку вихованців, їх соціальної та здоров’язберігаючої компетенції.

Заходи соціально-педагогічного супроводу:


 • Робота з обдарованими та талановитими дітьми

У закладі розроблені заходи щодо реалізації Указу Президента від 28.12.2012 № 756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», оформлені постійно діючий стенд «2013 рік – Рік дитячої творчості в Україні», сторінка на сайті навчального закладу. На виконання Указу Президента силами учасників навчально-виховного процесу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості організовані та проведені 41 міський масовий захід для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, мешканців міста; 12 міських виставок дитячої творчості; 10 виховних заходів для вихованців навчального закладу. Колектив ЧБДЮТ проводить масові заходи, майстер-класи для вихованців Чугуївського центру соціально-психологічної допомоги дітям, дітей працівників міських підприємств, вихованців дошкільних навчальних закладів міста, закладів відпочинку з денним перебуванням при навчальних закладів освіти.

На базі закладу щорічно проводяться установочні сесії, конкурси – захисти науково-дослідницьких робіт учнів-члені Малої Академії наук, складений банк учнів-члені Малої Академії наук, банк дослідницько-експериментальних робіт учасників конкурсів-захисту; педагоги навчального закладу активно займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботою.Навчальний рік

Дані про роботу та ії автора

Результативність

Назва роботи

П.І. вихованця

П.І.Б. керівника

Міський етап

Обласний етап

2010/2011

Комп’ютерні ігри та агресія як фактор розвитку особистості підлітка

Сердюк Станіслав

Хватинець К.О., методистI

III

2011/2012

Історія Чугуївської музичної школи

Зоря Милана

Шумейко О.Ю., методист

II

III

2012/2013

Народна вишивка на Чугуївщині. Символіка та орнаментальні мотиви

Тимошенко Дар’я

Гетьман С.М., керівник гуртків

II

участь

Історія Чугуївської дитячої художньої школи

Чоха Людмила

Шумейко О.Ю., методист

-

-

2013/2014

Сульфирование

2-аминометилурацилаГоловач Ярослав

Напльокова Н.К., керівник гуртків

IФразеологізми із зоокомпонентом: лінгвокультурний аспект

Півень Карина

Овдієнко О.М., керівник гуртків

IСторінки історії Чугуївської дитячої художньої школи імені І.Ю.Рєпіна

Каїрова Вероніка

Шумейко О.Ю., керівник гуртків

I
Реалізуючи завдання, визначені Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», відповідно до наказу від 02.10.2012 № 160 на базі Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості створений та функціонує Координаційний центр щодо роботи з лідерами учнівських організацій, метою діяльності якого є створення умов для розвитку лідерських якостей підлітків, залучення їх до вирішення соціально значущих та корисних для міської громади справ; сприяння розвитку учнівського самоврядування як активної форми громадянського виховання підлітків. Члени Координаційного центру «Лідер» - є ініціаторами проведення у місті акцій та флеш-мобів «Молодь за здоровий спосіб життя», «Відповідальність починається з мене»; конкурсів соціальних проектів «Голос молоді у розвитку місцевої громади», в рамках яких проходили конкурси відеороликів «Відповідальність починається з мене»(2013 рік), конкурс соціальних реклам «Я хочу жити так…» (2012 рік).

У 2012/2013 навчальному році у закладі відкриті групи раннього естетичного розвитку, що сприяє роботі з обдарованими дітьми та залученню до позашкільної освіти дітей молодшого віку.

Мережа гуртків раннього естетичного розвиткуНазва гуртків

2012/2013

2013/2014

Кількість груп

Кількість вихованців

Кількість груп

Кількість вихованців

1

Студія образотворчого мистецтва

2

60

3

90

2

Танцювальний гурток

2

35

3

50

3

Англійська мова

2

35

1

35

4

Вокальний гурток

1

15

-

-

5

Гурток ручної праці з елементами розвитку

1

25

1

25
Разом:

8

170

8

200

Умовами успішності у роботі з обдарованими та талановитими дітьми є

визначення цієї роботи пріоритетною у навчально-виховному процесі закладу.

Рівень педагогічної діяльності визначає результативність участі вихованців у

конкурсах, фестивалях, турнірах різних рівнів. • Участь та результативність вихованців у конкурсах та фестивалях

Моніторинг участі та результативності у конкурсах різних рівнів

Навчальний рік

Результативність (кількість перемог)

Міський

Обласний

Всеукраїнський

Міжнародний

2011/2012

111

20

3

-

2012/2013

105

36

5

1

1-й семестр 2013/2014

50

5

3

1

У навчальному закладі оформлені книги «Золоті сторінки історії Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості», «Зоряні надії»; на сайті закладу у розділі «Наша гордість» виставлені фотографії та перемоги вихованців та керівників гуртків; складений банк даних результативності учасників навчально-виховного процесу у поточному навчальному році. Сайт Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості став лауреатом всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів 2013 року.

 • Робота з батьками

Основна робота з батьками проводиться через батьківські збори, вивчення родин вихованців. Батьківські збори проводяться у різноманітних формах: розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та навчальному закладі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині. На батьківському лекторії батьки отримують знання з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни. Велика увага приділяється питанню попередження жорстокого поводження з дітьми, та насильства у сім’ї.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. В роботі з дітьми та їх батьками ЧБДЮТ співпрацює із відділом освіти, відділом у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Чугуївської міської ради, з Чугуївським Центром соціальних служб для сімей та молоді, громадськими організаціями та клубами, які з метою профілактики шкідливих звичок, негативних проявів серед учнівської молоді з дозволу адміністрації школи проводять бесіди, лекції, демонструють відеофільми.

У закладі працює лекторій для батьків, проводяться бесіди на батьківських зборах з залученнях спеціалістів лікарні, служб та відділів з проблем охорони здоров’я та формування здорового способу життя (додаток 4).

Науково-методичний супровід

Мета: удосконалення науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу Закладу сприяння здоров’ю.

Зміст науково-методичного супроводу:


 • Методичні розробки та рекомендації керівникам гуртків;

 • Семінари;

 • Засідання методичного об’єднання керівників гуртків;

 • Педагогічні ради;

 • Методична рада;

 • Науково-дослідницька робота Чугуївського відділення Малої Академії наук;

 • Проектна діяльність (соціальні та навчально-виховні проекти);

 • Бібліотека методичної літератури, підбірка фахових журналів з питань здоров’язберігаючих технологій у діяльності закладів позашкільної освіти.

Методична служба Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості – це об’єднання спеціалістів, які займаються методичною діяльністю: заступник директора з навчально-виховної діяльності, методист, керівники гуртків – методисти. Від ефективності організації моделі методичної служб залежить і ступінь підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.

Діяльність методичної служби в позашкільному навчальному закладі сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності та кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку творчого потенціалу сучасного педагога-позашкільника, вдосконалення його методичну культуру. Керівники гуртків переймаються питаннями оволодіння передовими технологіями навчання й виховання.

Ефективне вирішення завдань Закладу сприяння здоров’ю залежить від забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, рівня їх компетентності, професійної майстерності, здатності й готовності до запровадження інновацій у навчально-виховний процес, творчого самовдосконалення.

Кількісний склад педагогічного колективу:Навчальний рік

Кількість педагогічних працівників

Кількість працівників

З них: основні працівники

Сумісники

Стаж роботи до 3-років

Стаж роботи більше 20 рок.

2010/2011

18

14

4

2

7

2011/2012

18

16

2

2

8

2012/2013

24

21

3

4

8

2013/2014

23

18

5

4

10

Удосконалення педагогічної майстерності та розповсюдженню досвіду роботи педагогів сприяють декади педагогічної майстерності, проведення майстер-класів, участь у виставках педагогічних ідей та технологій, видавнича діяльність

Навчально-виховна робота

Мета: всебічний розвиток учасників навчально-виховного процесу через валеологізацію навчально-виховного процесу та превентивне виховання

Відповідно до навчального плану роботи Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості на 2013/2014 навчальний рік робота закладу організована за напрямами:


 • художньо-естетичним;

 • науково-технічним;

 • спортивним;

 • соціально-реабілітаційним;

 • еколого-натуралістичним;

 • військово-патриотичний;

 • науково-дослідницький.

Мережа гуртків позашкільного навчального закладу

Навчальний рік

Кількість направлень роботи гуртків

Кількість груп гуртків

Кількість вихованців

2010/2011

5

56/27

837

2011/2012

5

51/27

760

2012/2013

5

51

1210

2-13/2014

7

53

1295

Здоров’язберігаючі технології навчально-виховного процесу


№ з/п

Здоров’язберігаючі технології

Де застосовуютьсяТехнології збереження та стимулювання здоров’я

1

Динамічні паузи

Заняття гуртків

2

Рухливі ігри

Табори відпочинку, конкурсно-розважальні програми

3

Релаксація

Заняття гуртків

4

Пальчикова гімнастика

Заняття гуртків

5

Гімнастика для очей

Заняття гуртків

6

Фізкульхвилинки

Заняття гуртків

7

Створення ситуації успіху

Навчально-виховний процес

8

Формування творчої особистості

Навчально-виховний процес

9

Критичне мислення

Навчально-виховний процес

Технології навчання здоровому способу життя

10

Комунікативні ігри

Навчально-виховний процес

Координаційний центр щодо роботи з лідерами учнівських організацій11

Метод проектів

Навчально-виховний процес

Координаційний центр щодо роботи з лідерами учнівських організацій12

Тренінги

Навчально-виховний процес

Координаційний центр щодо роботи з лідерами учнівських організацій13

Танцювальні марафони, флеш-моби

Навчально-виховний процес

Корекційні технології

14

Арт-терапія

Індивідуальна робота

15

Технологія музичного впливу

Навчально-виховний процес, музичні перерви

16

Казкотерапія

Навчально-виховний процес

17

Кольорова терапія

Навчально-виховний процес, навчальні кабінети, інтер’єр навчального закладу


Організація оздоровлення та відпочинку

Мета: зміцнення здоров’я, організація змістовного активного відпочинку, задоволення інтересів і потреб дітей та підлітків

Організація оздоровлення та відпочинку вихованців (додаток 5)


 • Табір оздоровлення для обдарованих та талановитих дітей «Ліра» - переможець міського конкурсу на кращий заклад відпочинку 2018, 2009, 2010 років;

 • Організація майстер-класів, конкурсно-розважальних програм у пришкільних закладах відпочинку

Партнерські зв’язки

Мета: сприяння формуванню іміджу закладу, формуванню здорового конкуренто спроможного випускника, забезпечення реалізації програми розвитку Закладу сприяння здоров’ю через співпраці з фахівцями та партнерами.№ з/п

Назва організації,

установи, закладівНапрямки взаємодії

1

Батьки вихованців навчального закладу

Участь у навчально-виховному процесі;

Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

Організація екскурсій, походів.


2

КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня імені М.І.Кононенка»

Проведення медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу;

Просвітницько-профілактична робота з учасниками навчально-виховного процесу3

Відділ у справах сім’ї та молоді Чугуївської міської ради Харківської області

Організація оздоровлення;

Організація екскурсій і акцій4

Центр соціальних служб Чугуївської міської ради Харківської області

Просвітницько-профілактична робота з учасниками навчально-виховного процесу;

Надання методичних, інформаційних консультацій, друкованого матеріалу;

Організація акцій.


5

Методичний кабінет відділу освіти Чугуївської міської ради Харківської області

Надання методичної допомоги у здійсненні просвітницько-профілактичної роботи

6

Чугуївська міська громадська організація багатодітних матерів «Берегиня»

Організація свят, спортивних заходів

7

Чугуївська міська громадська організація «Офіцерські збори»

Організація свят, спортивних заходів

8

Чугуївська ДЮСШ, ЦТК

Організація свят, спортивних заходів, розвиток творчих здібностей вихованців

9

Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№12

Надання методичної допомоги, взаємодопомога у здійсненні просвітницько-профілактичної роботи

10

ТРК «Слобожанка» Чугуївського району, Чугуївська міська газета «Новини Чугуєва»

Популяризація закладу. взаємодія щодо просвітницько-профілактичної роботи з місцевою громадою.

11

Чугуївський міський Культурний Центр «Імідж»

Спільна організація свят, виставок, пленерів художників


Матеріально-технічна база

Мета: створення здоров’язбережувального освітнього середовища у закладі позашкільної освіти, оновлення матеріально-технічної бази для результативності роботи закладу як закладу сприяння здоров’ю.

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу:


№ з/п

Зміст роботи

2013

2014

2015

2016

ВідповідальніТехнічний аналіз стану приміщень школи

+

+

+

+

АдміністраціяКапітальні та поточні ремонти:

- навчальних кабінетів,

- допоміжних приміщень,

- ремонт полів, заміна покриття

- туалетів,

-рекреації, сходових прольотів


+

+


+

+


+
+


Адміністрація батьки

шефи
Благоустрій та озеленення подвір’я

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Ремонт даху

+


Адміністрація батьки

шефи
Огородження території закладу
+Адміністрація батьки

шефи
Ревізія та реконструкція освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів).

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Ревізія та реконструкція системи опалення

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Ревізія та реконструкція системи освітлення

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Ревізія та реконструкція каналізаційної системи, водо постачання.

+


+


+

+

Адміністрація батьки

шефи
Заміна труб на пластикові, заміна сантехніки


+

Адміністрація батьки

шефи
Промивка та опресовка опалювальної системи

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Інвентаризація майна

+

+

+

+

Адміністрація батькиЗаміна вхідних дверей
+Адміністрація батьки

шефи
Ремонт та оновлення комп’ютерної техніки

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Забезпечення літературою, демонстраційними матеріалами, інструментами, приладами, технічними засобами навчання

+

+

+

+

Адміністрація батьки
Оновлення технічного оснащення для проведення масових заходів

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Забезпечення засобами прибирання (халати, миючи засоби)

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Забезпечення прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра)

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Забезпечення медикаментами та канцтоварами

+

+

+

+

Адміністрація батьки

шефи
Забезпечення питною водою (встановлення кулеру)

+


АдміністраціяЗабезпечення дотримання техніки безпеки і протипожежної безпеки учасниками навчально-виховного процесу

+

+

+

+

Адміністрація
Проведення адміністративно-громадського контролю за готовністю навчальних кабінетів, приміщень закладу до нового навчального року

+

+

+

+

Адміністрація 1. МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота закладу позашкільної освіти з медичною службою: лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та медпрацівників..

Умовою успішної виховної діяльності є співробітництво керівників гуртків, членів адміністрації з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини. І тому зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача педагога.

У закладі діють органи громадського самоврядування: батьківський комітет, орган учнівського самоврядування, які беруть участь у заходах щодо

запобігання дитячій безпритульності, що плідно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, стан здоров’я вихованців, оскільки

саме батьки надають фінансову допомогу для поїздки на змагання різного рівня, заохочують дітей та молодь до участі в конкурсах.   • Рада Ветеранів

   • Чугуївська громадська організація багатодітних матерів «Берегиня»

   • Міський клуб молодої сім’ї «Радуга»   Комунальний заклад охорони здоров’я Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенко

    • Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Чугуївської міської ради

    • Чугуївський Центр соціальних служб для сімей та молоді

    • Чугуївська міська радіокомпанія «Новини Чугуєва»  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка