Відділ освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради Харківської областіСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Директор Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості І.В.КОРОТИЧ

Додаток 3

ПРОГРАМА

«Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості –

позашкільний заклад сприяння здоров’ю» на 2013-2016 роки
1. Оцінка сучасного стану

В Статті Всесвітньої організації охорони здоров’я визначено, що «здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад».

Питання збереження та зміцнення здоров’я дитини належить до стратегічних завдань суспільства. Дані свідчать, що протягом навчання збільшується відхилення у здоров’ї дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та психічного розвитку дітей та підлітків. Серед неповнолітніх поширені шкідливі звички, тютюнопаління, вживання алкоголю, зростає захворюваність на наркоманію та ВІЛ-інфекцію тощо. Недостатня увага приділяється питанням створення умов для збереження та зміцнення здоров’я під час навчального процесу.

У вирішенні цих проблем велика роль належить позашкільним навчальним закладам, основними завданнями яких є: забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях творчого та інтелектуального розвитку дітей та молоді; спрямування педагогічних технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розвиток її здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя. Окреслені проблеми вимагають від позашкільних навчальних закладів пошуку нових соціальних і педагогічних підходів, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров’я дітей та підлітків, формували у них навички здорового способу життя.

На вирішення завдань з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, забезпечення духовного, фізичного і соціального розвитку дітей та учнівської молоді, впровадження здоров’язбережуючих технологій навчання і виховання спрямована Програма щодо трансформації Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області (далі - ЧБДЮТ) у Заклад сприяння здоров’ю.

2. Нормативно-правова база програми: • «Конвенція ООН про права дитини»;

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про позашкільну освіту»;

 • Закон України «Про охорону здоров’я»;

 • Закон України «Про охорону дитинства»;


 • Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

 • Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації».

3. Учасники Програми

Учасниками Програми є: 1. Учасники навчально-виховного процесу:

  • Адміністрація навчального закладу;

  • педагогічний колектив навчального закладу;

  • технічний персонал навчального закладу;

  • вихованці навчального закладу;

  • батьки вихованців або особи, які їх замінюють.

 2. Громадські об’єднання:

  • представники громадських організацій; міських громадських організацій;

  • фахівці Чугуївської районної центральної лікарні імені Кононенка.

  • спеціалісти відділів та управлінь виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

4. Мета Програми

Формування у учасників навчально-виховного процесу поведінки з орієнтацією на відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, як до найвищої цінності; свідомої мотивації до здорового способу життя; виховання культури здоров’я; створення здоров’язбережувального освітнього простору у закладі позашкільної освіти.

5. Напрями реалізації Програми.


 • Проведення підготовчо-організаційних заходів щодо організації та функціонування Закладу сприяння здоров’ю;

 • створення та розвиток здоров’язбережувального освітнього простору у закладі позашкільної освіти;

 • підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників щодо формування у дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя засобами позашкільної освіти;

 • інформаційне забезпечення усіх учасників навчально-виховного процесу з питань здоров’я та здорового способу життя;

 • створення та розвиток у закладі системи навчально-виховної діяльності здоров’я орієнтованої спрямованості;

 • залучення до здоров’ятворчої діяльності батьків та громадськості;

 • моніторинг реалізації заходів Програми

6. План заходів щодо реалізації Програми

№ з/п

Заходи

Виконавці

Терміни виконання

I. Підготовчо - організаційні заходи

1.1

Створення Координаційної ради з питань реалізації Програми «Позашкільний заклад сприяння здоров’ю»

Директор

I квартал 2013

1.2

Розробка Концепції, Програми закладу сприяння здоров’ю, плану заходів

Координаційна рада

I квартал 2013

1.3

Розробка плану заходів з організації діяльності учасників педагогічно-виховного процесу щодо реалізації Програми

Координаційна рада

Щорічно

1.4

Моніторинг реалізації Програми за її напрямами реалізації та показниками

Координаційна рада

Щорічно

1.5

Укладання договорів з фахівцями ЧРЦЛ імені Кононенка, органами ДАЇ, громадськими організаціями, іншими закладами та організаціями, діяльність яких пов’язана із забезпеченням здорового способу життя, щодо спільної здоров’ятворчої діяльності в Школі сприяння здоров’ю БДЮТ

Директор

I квартал

2013


1.6

Презентація роботи закладу в навчальних закладах міста з метою залучення дітей та учнівської молоді до навчання за інтересами та уподобаннями у позашкільний час

Директор, методист, керівники гуртків

Щороку

1.7

Анкетування учнів навчальних закладів міста з метою виявлення їх інтересів та бажання навчатися у ЧБДЮТ у позашкільний час

Методист, керівники гуртків

Квітень, щороку

II. Створення та розвиток здоров’язбережувального середовища

2.1

Матеріально-технічне оснащення кабінетів з урахуванням віку дітей та санітарно-гігієнічних норм для різного контингенту учнів

Директор

2013

2.2

Поповнення та оновлення спортивного інвентарю

Директор

2013

2.3

Ремонт санітарно-технічних приміщень

Директор

2014-2015

2.4

Забезпечити учасників навчально-виховного процесу якісною питною водою

Директор

II квартал 2013

2.5

Озеленення кабінетів та прилеглої території

Завгосп

II квартал 2013

2.6

Забезпечення закладу методичною літературою, журналами з валеології, методичними рекомендаціями та листами

Директор

II квартал 2013

2.7

Забезпечення закладу медичними аптечками з медичними приборами та ліками першої необхідності

Завгосп

I квартал 2013

2.8

Оформлення інформаційного стенду

Директор

I квартал 2013

2.9

Проведення бесід та інструктажів з правил протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечного харчування та вживання ліків

Заступник директора з начально-виховної роботи

Відповідно до планів

2.10

Забезпечення режиму провітрювання та вологого прибирання у навчальних кабінетах

Завгосп

Відповідно до графіків

III. Підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників

3.1

Семінари з порядком денним:

 • Застосування здоров’язбережувальних

інноваційних технологій та методів у позашкільній освіті, спрямованих на формування здорового способу життя у учасників навчально-виховного процесу;

 • формування здоров’язбережувального

середовища; правил особистої гігієни, раціонального харчування та організації режиму дня дитини.

Методист

2013

3.2

Участь педагогічних працівників у науково-практичних конференціях, семінарах з питань здоров’язбереження, формування увихованців позитивної мотивації до здорового способу життя

Методичний кабінет відділу освіти

2013-2016

3.3

Обмін досвідом з колективами Чугуївського ДНЗ (ясла-садок) № 12, Чугуївської спеціалізованої школи I-III ступенів № 8 з поглибленим вивченням іноземних мов, ДНЗ (ясла-садок) № 8.

Координаційний центр

2013

IV.Інформаційне забезпечення з питань здоров’я та здорового способу життя

4.1

Оформлення інформаційного стенду з матеріалами щодо здоров’язбереження, профілактики шкідливих звичок та здорового способу життя

Директор

I квартал 2013

4.2

Створення на сайті ЧБДЮТ розділу з питань здоров’язбереження та здорового способу життя

Директор

I квартал 2013

4.3

Заслуховувати на засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків керівників педагогів з питань освоєння і впровадження у навчально-виховному процесі інноваційних здоров’язбережувальних технологій

Методист

2013-2016

4.4

Підготувати банк виховних заходів на тему: «Ми – за здоровий спосіб життя», «Бути здоровим – це модно», «Здоров’я у твоїх руках» та ін.

Методист

III квартал 2013

4.5

Підготувати банк руханок та фізкультхвилинок для керівників гуртків

Методист

III квартал 2013

4.6

Висвітлювання роботи закладу. як закладу сприяння здоров’я. на сторінках міської газети «Новини Чугуєва»

Директор

2013-2016

V. Створення та розвиток системи навчально-виховної діяльності

5.1

Опрацювання з педагогами інноваційних здоров’язбережувальних технологій, методик, програм, форм,методів з формування мотивації до здорового способу життя

Методист

2013-2016

5.2

Інтеграція планів та програм навчальних та виховних заходів з вихованцями з метою спрямовання на усвідомлення життєвих цінностей, розвиток моральних якостей, вмінь та навичок долати стресові ситуації, комунікаційних вмінь, прагнення до здорового способу життя

Заступник директора з навчально-виховної роботи

2013-2016

5.3

Створення умов для збереження психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу; заходи з підтримки та захисту їх прав і здоров’я

Методист,

керівники гуртків2013-2016

5.4

Створення на заняттях позитивної психологічної атмосфери з емоціональною мотивацією на початку занять, спрямованою на успіх, створювати ситуацію успіху та мажорності на заняттях

Методист,

керівники гуртків2013-2016

5.5

Впровадження в практику діяльності гуртків технології попередження втомлюваності дитини, уникати перевантаження дітей та підлітків під час занять; включення в програму занять рухової гімнастики, фізкультхвилинок.

Методист,

керівники гуртків2013-2016

5.6

Забезпечення індивідуального диференційованого підходу до кожної вихованця; особливої уваги вихованцям , які мають труднощі у навчанні та спілкуванні, дітям пільгових категорій.

Методист,

керівники гуртків2013-2016

5.7

Формування негативного відношення до наркотиків, алкоголю, тютюнопаління.

Бесіди з залученням фахівців за темами здоров’я збереження: • шкоди, яку наносить паління;

 • як уникнути шкідливих звичок;

 • шкідливість алкоголю для дитячого організму;

 • наркоманія і злочинство – невід’ємні;

 • СНІД – серйозна небезпека людства

Методист,

керівники гуртків2013-2016

5.8

Організація консультаційного пункту для вихованців, які схильні до шкідливих звичок, та їх батьків

Методист

2013-2016

5.9

Проведення на заняттях хвилинок здоров’я, фізкультхвилинок, хвилинки психологічного розвантаження.

Методист,

керівники гуртків2013-2016

5.10

Проведення міських масових акцій із пропаганди здоров’язбереження та здорового способу життя до Дня Здоров’я, Дня Землі, Дня Довкілля тощо

Культорганізатори

2013-2016

5.11

Створення умов для навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку та дітьми-інвалідами

Методист,

керівники гуртків2013-2016

VI. Залучення до здоров’ятворчої діяльності батьків та громадськості

6.1

Спільні акції з озеленення та прибирання території навчального закладу

Батьківський комітет

2013-2016

6.2

Дні відкритих дверей для батьків

директор

2013-2016

6.3

Залучення батьків до участі у проведенні заходів та масових акцій з питань здоров’язбереження вихованців

культорганізатор

2013-2016

6.3

Індивідуальні консультації та бесіди з батьками з питань виховання дітей та молоді та формування у них мотивації до здорового способу життя, питань навчання, виховання і розвитку дітей

методист

2013-2016

6.4

Запрошення на батьківські конференції фахівців та спеціалістів

директор

2013-2016

VII. Моніторинг реалізації заходів Програми

7.1

Контроль:

 • за санітарно-технічним станом навчальних кабінетів;

 • за санітарно-гігієнічним режимом;

 • за відповідністю навчальних кабінетів вимогам охорони здоров’я учнів;

 • за відвідуванням вихованцями занять через хвороби.

Заступник директора з навчально-виховної роботи.

завгосп


2013-2016

щомісячно7.2

Анкетування педагогів та вихованців з метою моніторингу і діагностики психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах.

методист

2013-2016,

вересень, травень щорічно7.3

Анкетування учнів, батьків, керівників гуртків з питань активізації та контролю їх знань про культуру здоров’я, виявлення шкідливих звичок

методист

2013-2016,

вересень, травень щорічно7.4

Обговорення виконання заходів Програми на Координаційній раді ЧБДЮТ з питань реалізації Програми «Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості – заклад сприяння здоров’ю», методичній та педагогічній раді навчального закладу.

методист

2013-2016,

за планом роботи закладу


7. Термін та етапи реалізації Програми:етапу


Напрямок етапу

Термін реалізації

Заходи

I

Підготовчо-організаційний етап

2013

 • Вивчення досвіду роботи закладів

сприяння здоров’ю; знайомство з літературою з даного питання;

 • навчання, самоосвіта педагогів;

 • розробка системи

профілактичних та виховних заходів;

створення здоров’язбережувальних умов у Закладі сприяння здоров’ю.

II

Практично- впроваджувальний етап

2014-2015

 • впровадження в навчально-

виховний процес здоров’язбережувальних інноваційних технологій, форм і методів пропаганди здорового способу життя;

 • відпрацювання системи

позашкільної виховної роботи на основі створення різноманітної валеологічної діяльності, зміст і форми якої спрямовані на формування у вихованців свідомої мотивації на здоров’я та здоровий спосіб життя.

III

Контрольно-узагальнюючий етап

2016

 • аналіз виконання Програми,

 • моніторинг задоволеності та стану

здоров’я учасників навчально-виховного процесу здоров’язбережувальною діяльністю та комфортністю психологічного клімату в Закладі сприяння здоров’ю.

9. Очікувані результати

Результатом реалізації програми є трансформація Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості у позашкільний заклад сприяння здоров’ю, пріоритетами у роботі якої є:


 • організація цілісного психолог-педагогічного простору, спрямованого на

збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • створення комфортних умов перебування вихованців та їх батьків у

закладі, раціональна організація навчально-виховної діяльності відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження та укріплення здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • формування у вихованців свідомої мотивації на здоровий спосіб життя та

відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

 • досягнення високої компетентності педагогів та їх зацікавленості

у збереженні та зміцненні здоров’я вихованців;

 • залучення батьків до здоров’язбереження, підтримання ними діяльності

Закладу щодо виховання здорових дітей.

10. Фінансування програми

Фінансування та матеріальне забезпечення Програми буде здійснюватися за позабюджетні кошти відповідності до діючого законодавства.

Низка заходів Програми здійснюється на громадських засадах.

11. Управління реалізацією Програми та контроль за її виконанням

Управління Програмою «Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості - заклад сприяння здоров’ю» покладається на Координаційну раду, яка щорічно здійснює моніторинг виконання заходів Програми за її напрямами, готує інформативно-аналітичний матеріал, який надається до відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради, а при необхідності вносить пропозиції до змін та доповнень Програми.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на директора Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості та батьківський комітет навчального закладу.

Виконання заходів Програми здійснюється шляхом їх включення до річних та поточних планів роботи Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка