Відділ освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради Міський методичний центр Інформаційно-методичний вісник Славутич – 2012Сторінка17/20
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

План засідань колегії відділу освіти

у 2012-2013 навчальному році
Термін

Зміст питань

Засідання 1

Вересень

    1. Про підсумки Міжнародного фестивалю дитячої творчості телебачення та преси «Золота осінь Славутича -2012».

    2. Стан та перспективи впровадження нового Державного стандарту початкової середньої освіти.

    3. Стан виконання рішень попередніх колегій.

Засідання 2

Листопад

 1. Стан організації медичного обслуговування у ЗОШ, ліцеї, ЦПР, ЦЗД. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання.

 2. Стан викладання російської мови у ЗОШ-3.

 3. Стан виконання рішень попередніх колегій.

Засідання 3

Січень

 1. Стан викладання художньої культури у ЗОШ-2.

 2. Аналіз захворюваності педагогічних працівників за 2012 рік.

 3. Стан виконання Інструкції з ведення класних журналів 5-11 класів загальноосвітніх закладів.

 4. Стан виконання рішень попередніх колегій.

Засідання 4

Березень

1. Стан викладання образотворчого мистецтва

у ЗОШ-3.


2. Результати комплексного вивчення ЗНЗ №1.

3. Стан виконання рішень попередніх колегій.Засідання 5

Травень

1. Результати комплексного вивчення ДНЗ №4.

2. Про стан виконання навчальних програм у загальноосвітніх закладах.

3. Стан виконання рішень попередніх колегій.План засідань ради керівників закладів освіти

у 2012-2013 навчальному році

Термін

Зміст питань

Засідання 1

Серпень

1. Схвалення плану роботи відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради та міського методичного центру на 2012/2013н.р.

2. Виконання Програми розвитку освіти Славутича на 2008-2012 роки.

3. Готовність закладів освіти міста до нового 2012/2013 навчального року.


Засідання 2

Жовтень

1. Організація харчування у закладах освіти міста.

2. Організація та зміст психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання.Засідання 3

Грудень

1. Забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.

2. Організація діяльності учнівського самоврядування.

3. Створення психологічного простору й предметно-розвивального середовища у ДНЗ.


Засідання 4

Лютий

1. Стан викладання предмету «Захист Вітчизни» у ліцеї.

2. Результати комплексного вивчення ЦПР.

3. Функціонування педагогічної ради в ЗНЗ.


Засідання 5

Квітень

1. Результати атестаційної експертизи ЗОШ-4

2. Моніторинг корекційно-розвивальної роботи практичних психологів за результатами діагностичних мінімумів у 1-х, 5-х класах.Засідання 6

Червень

1. Підсумки роботи відділу освіти, міського методичного центру та навчальних закладів у 2012/2013 н.р.

2. Організація літньо-оздоровчої роботи

3. Результати ДПА випускників м.Славутича 2013 року.
План засідань науково-методичної ради

у 2012-2013 навчальному році


Термін

Зміст питань

Відповідальний

26.09.2012

 1. Затвердження плану роботи міського методичного центру на 2012/2013 н.р.

 2. Про зміни у структурі методичної роботи у закладах освіти міста на на 2012/2013 н.р.

 3. Про підготовку до проведення Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів

 4. Схвалення адаптованих, авторських програм, матеріалів передового педагогічного досвіду

Старовойтова А.О.
Заступники з НВР, вихователі-методисти

Методисти ММЦ


Методисти ММЦ

28.11.2012

 1. Обговорення матеріалів передового педагогічного досвіду претендентів на встановлення педагогічних звань

 2. Про вивчення ППД педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційнк категорію

 3. Про участь педагогів міста у Всеукраїнських, обласних, міських фахових конкурсах

Педагоги-претенденти

Методисти ММЦ, заступники, вихователі-методисти

Педагоги-учасники


30.01.2012

 1. Про результати моніторингу стану роботи педагогічної ради школи як форми вдоско-налення професійної компетентності вчителя

 2. Про підготовку матеріалів до виставки «Освіта Славутича-2013»

 3. Схвалення адаптованих, авторських програм, матеріалів передового педагогічного досвіду

Старовойтова А.О.

Координатори виставки

Методисти ММЦ


27.03.2012

 1. Про результати Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсу-захисту МАН 2012/2013 н.р.

 2. Про стан дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти міста у 2012/2013 н.р.

 3. Схвалення адаптованих, авторських програм, матеріалів передового педагогічного досвіду

Старовойтова А.О.

Методисти ММЦ

Заступники з НВР, вихователі-методисти
Методисти ММЦ


29.05.2012

 1. Про роботу ММЦ та про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних кадрів міста у 2011/2012 н.р.

 2. Про результати методичної роботи з педагогічними кадрами міста у 2012/2013

Старовойтова А.О.

Заступники, вихователі-методистиПлан вивчення окремих напрямків роботи

загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 н.р.

Місяць

ЗОШ № 1

ЗОШ № 2

ЗОШ № 3

ЗОШ №4

Ліцей

08

Підготовка закладів до нового навчального року

09

Організація харчування

Організація та зміст психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання

10Рос.моваОрганізація медичного обслуговування у системі освіти. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання

11

Забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування

Організація діяльності учнівського самоврядування

12
Художня культура


01

Захист Вітчизни

02

Комплексне вивчення
Образотворче мистецтво03


Державна атестація
05

Підготовка та проведення ДПА

06

Організація літньо-оздоровчої роботи


План вивчення окремих напрямків роботи дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, дитячого будинку та закладів іншої форми власності на 2012/2013 н.р.

Місяць

ДНЗ

ПНЗ

Дитячий будинок «ЦЗД»

Заклади іншої форми власності

08

Підготовка до нового навчального року

09

Організація харчування


10
Організація медичного обслуговування в системі освіти. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання
11

Забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклуванняСтворення психологічного простору й предметно-розвивального середовища


12Стан ведення особових справ

Планування роботи ДШМ

01
Комплексне вивчення ЦПР04

Комплексне вивчення ДНЗ № 4


06

Організація роботи у ДНЗ у літньо-оздоровчий періодНауково-методичні проблеми колективів закладів освіти


Назва закладу

Науково-методична проблема

Роки реалізації

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень та формування активності й загальної культури учнів

2011/2012- 2015/2016

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням педагогічних умов зміцнення та збереження здоров’я

2011/2012- 2015/2016

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

Формування цілісної системи знань учнів шляхом застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до потреб сучасної особистості школяра

2010/2011-2014/2015

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4

Формування життєвих компетентностей учнів через впровадження традиційних та інноваційних методик

2009/2010- 2013/2014

Славутицький ліцей

Інноваційна діяльність закладу в сучасних умовах профільної школи

2008/2009- 2011/2012

Центр професійного розвитку

Шляхи удосконалення організації навчально-виховного процесу на підвищення рівня фахової підготовки учнів згідно з Державними стандартами освіти

2008/2009- 2012/2013

Палац дитячої та юнацької творчості

Підвищення якості навчально-виховного процесу, творчого потенціалу й професійної майстерності педа-гогів шляхом упровадження нових освітніх технологій

2011/2012- 2015/2016

Дитячий будинок «Центр захисту дітей»

Формування морально-етичних цінностей життєдіяльності у дітей через реалізацію принципів гуманістичного виховання

2009/2010- 2013/2014

ДНЗ № 1 «Калинка»

Модернізація дошкільної освіти через поєднання Базового компоненту дошкільної освіти, державних чинних прог-рам на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

2008/2009- 2012/2013

ДНЗ «Центр розвитку дитини»

Впровадження здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих, здоров’язміцнюючих технологій на основі валеологізації навчально-виховного процесу

2009/2010- 2013/2014

ДНЗ № 4 «Марите»

Впровадження методики ефективної ендоекологічної профілактики за програмою “Екологія. Безпека. Майбутнє” Українського інституту екології людини

2008/2009- 2012/2013

ДНЗ № 5 «Джерельце»

Розвиток та впровадження нових ефективних форм здобуття дітьми дошкільної освіти відповідно до освітніх та національно-культурних потреб населення

2008/2009- 2012/2013

ДНЗ № 6 «Крунк»

Створення підтримуючого освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу

2011/2012- 2015/2016

ДНЗ № 8 «Теремок»

Впровадження педагогічної концепції С.Ф.Русової в освітньо-виховний процес сучасного дошкільного навчального закладу

2008/2009-2012/2013
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка