Відділення «хімії та біології» Секція «Хімія» Власов Ілля СергійовичСторінка2/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Секція «Валеології»

Марченко Олександр Сергійович,

учень 11 класу Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро»
МЕТОДИКА СТИМУЛЯЦІЇ ІНІЦІАТИВНИХ РУХІВ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА
Науковий керівник: Голик Володимир Анатолійович, завідувач відділу неврології та пограничних станів ДУ «Українського державного НДІ МСПІ МОЗ України», к. мед. н.
Актуальність дослідження: В останні десятиріччя однією з важливих проблем паркінсонології в Україні є недосконалість системи надання спеціалізованої медичної допомоги при ХП, зокрема патогенетично орієнтованої фізичної реабілітації.

Методи та матеріали:Порівняння результатів додаткового застосування методики стимуляції ініціативних рухів (ритмічна стимуляція з аудіовізуальними стимулами) для профілактики «freezing» до стандартної технології фізичної реабілітації. У дослідженні приймали участь 60 осіб із ХП, які були розподілені на 2 групи. Кількісна ефективність методик визначалась в динаміці за допомогою шкали UPDRS.

Результати: при порівняльній оцінці за шкалою UPDRS, методика стимуляції ініціативних рухів ефективніша за стандартну майже у 4 рази. Використання аудіовізуальних стимулів за допомогою телефону та палиці покращує ефект методики і зручні у використанні. Після багатоденних тренувань збільшується довжина кроку, покращується підтримка рівноваги. Більшість пацієнтів групи дослідження наголошувала на значне полегшення пересування у просторі та маневрування, фрізінг - епізоди ставали рідкішими, та зменшилась тривалість періодів застигань.

Висновки: рекомендується широке впровадження методики стимуляції ініціативних рухів (ритмічна стимуляція з аудіовізуальними стимулами) у центрах первинної медико-санітарної допомоги та закладах реабілітаційного профілю, де надається допомога відповідній категорії пацієнтів.Коваленко Владислав Андрійович,
учень 11класу Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області
ВПЛИВ ПК НА ОРГАНІЗМ ЛІЦЕ

СТА
Науковий керівник: Строкань Дар’я Борисівна, вчитель Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області

На підставі проведеного експерименту можна зробити індуктивний висновок, що масова залежність від ігор на ПК та комп’ютера в цілому, веде до захворювання дітей, а саме: порушення постави (що в подальшому може перейти в остеохондроз), порушень функції центральної нервової системи, зап’ясного тунельного синдрому, астенопії, міопії, далекозорості, глаукоми та інших хвороб; і в подальшому до збільшення захварюваності нації, бо сучасна дитина рано знайомиться з комп’ютером та проводить більше часу ніж того дозволено та рекомендовано.

Мета даної роботи: з'ясувати чи впливає комп'ютер на здоров'я людини, а саме на очі, поставу, емоційний стан, частоту серцевих скорочень, температуру тіла, артеріальний тиск.

Об’єкт дослідження: вплив комп’ютера на людину.

Предмет дослідження: здоров’я людини, що використовує комп’ютер.

Гіпотеза: якщо використовувати інформацію по здоров’язберігаючим технологіям в своїй роботі при роботі з ПК, то збережеться здоров’я.

Для виконання мети були поставлені такі завдання:

1. Вивчення літератури з питання якої шкоди може завдати комп'ютер на здоров'я (можливі захворювання від ПК).

2. Провести анкетування з метою виявлення впливу комп'ютера на очі, поставу, емоційний стан підлітків, на прикладі учнів ліцею.

3. Вивчення листів здоров’я ліцеїстів.

4. Розробка рекомендацій для учнів і для батьків, діти яких захоплені цим небезпечним дивом техніки, з метою збереження їх здоров'я.

5. Проведення експерименту.

Дитина – це дуже чутливий організм. У шкільному віці формуються всі фізіологічні системи і для того, щоб не відбувалося негативних змін необхідно:


 • Використовувати спеціальні меблі.

 • Дотримуватися гігієнічних норм.

 • Знати и дотримуватися правил техніки безпеки.

 • Слідувати пам’яткам при роботі за ПК.Придача Анастасія Віталіївна,

учениця 11 класу Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ НА ФІЗИЧНЕ ТА ПСИХИЧНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Науковий керівник: Волченко Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької гімназії
№ 49 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Науково-дослідна робота присвячена актуальній темі – впливу чинників соціальної адаптації на психічне і фізичне здоров’я учнів.

Актуальність теми. Вивчення проблем здоров’я дітей у наш час набуває особливої актуальності. Про це свідчить статистика стану здоров’я школярів, яка сьогодні є досить невтішною. З різних причин кількість хворих дітей у нашій державі зростає. Велике значення в цьому відіграє соціально-економічна перебудова суспільства, незадовільні умови життя частини населення, що знижує компенсаторно-пристосувальні можливості дитячого організму та його опірності до дії різних шкідливих факторів, а також несприятлива екологічна ситуація. Це призводить до того, що 10% дітей закінчують школу умовно здоровими, інші, вже в підлітковому віці мають хронічні захворювання (42%), погіршені показники фізичного та розумового розвитку.

Експериментальним шляхом доведено, що програма соціальної адаптації, яку розробила і застосувала автор роботи, позитивно вплинула на показники рівнів тривожності учнів експериментальної групи і на показники фізичного здоров’я.

Таким чином розроблені рекомендації для навчальних закладів можуть бути використані як практичні рекомендації.

Волошко Марина Сергіївна,

учениця 11 класу Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро»
ЕЛЕКТРОАКТИВНА ВОДА У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ

Науковий керівник: Чикарьова Тетяна Дмитрівна, лікар-педіатр Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро».

Мета: дослідити вплив електроактивованої води на організм людини. Визначити імуностимулюючу дію католіту та аноліту.

Актуальність: Як відомо, традиційна медицина має на меті лікування певних захворювань, а не загальне оздоровлення тіла. Тому саме методики лікуваннята профілактики речовинами, дія яких охоплювала б увесь організм, стають останнім часом все популярнішими. Висновки з даних досліджень можна використовувати для загального ознайомлення з галуззю нетрадиційної медицини «профілактика та лікування електроактивованою водою».

Завдання: експериментально дослідити вплив на загальний стан здоров’я людини дії католіту та аноліту.

Висновки: у результаті аналізу досліджень було виявлено позитивний вплив на стан здоров’я людей і підвищення імунітету внаслідок вживання електроактивованої води.

Лебеденко Єлизавета Миколаївна,
учениця 11 класу Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро»
ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ТА ФАКТОРИ ПРОГРАМУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ СЕНСОМОТОРНОЇ НЕЙРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ДРУГОГО ТИПУ
Науковий керівник: Чурсінова Тетяна Валентинівна, к. мед. н, асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

Мета:вивчити частоту виявлення та фактори прогресування ДСН у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Актуальність:за прогностичними розрахунками у найближчі роки поширеність ЦД в промислових країнах матиме тенденцію до збільшення, в основному за рахунок приросту хворих, що страждають на ЦД 2типу, найбільш поширеним хронічним ускладненням якого є ДСН. Це захворювання погіршує якість життя пацієнтів, є фактором ризику розвитку синдрому діабетичної стопи, що призводить до інвалідизації хворих.

Завдання:вивчити частоту виявлення ДСН; оцінити ступінь вираженості клінічних симптомів ДСН у пацієнтів; провести нейрофізіологічне обстеження пацієнтів; вивчити стан компенсації вуглеводного обміну, ліпідного обміну у даних пацієнтів; виявити фактори прогресування ДСН.

Висновки: під час дослідження діабетична сенсомоторна нейропатія була виявлена у 80% обстежених пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, при цьому переважали хворі з помірно вираженою формою нейропатії (59%), рідше зустрічалися пацієнти з важкою формою цього захворювання (41%). Незважаючи на проведення ліпідознижуючої терапії, 68,75% пацієнтів з симптомами нейропатії не досягли цільових значень загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності. При аналізі кореляційної залежності встановлено негативний вплив рівня загального холестерину та рівня ліпопротеїдів низької щільності на ступінь тяжкості нейропатії. На основі отриманих даних була виявлена необхідність, крім контролю вуглеводного обміну, коректувати ліпідний обмін, а саме: досягати цільових значень ліпопротеїдів низької щільності та загального холестерину.

Лук’яненко Володимир Володимирович,
учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 93 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
ВПЛИВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА БІОРИТМІВ НА ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ ТА ОСОБЛИВО СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Науковий керівник: Соколовська Людмила Никифорівна, вчитель біології вищої категорії, вчитель-методист Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 93 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Вивчався вплив шкідливих звичок та заняття спортом на формування гармонійної особистості школяра, його здоров’я. Особливо хвороб серцево-судинної системи як найважливішого фактору здорового способу життя. Також ми вирішили вивчити питання впливу біоритмів на здоров’я підлітків.

Метою дослідження є: виявлення шкідливих звичок у підлітків, недотримання добових і сезонних біоритмів, пропаганда заняття спортом як засіб збереження свого здоров’я,особливо попередження хвороб серцево-судинної системи. Завдання своє вбачаємо в анкетуванні підлітків, вивченні їх роботи серця та проведені роз’яснювальної роботи.

Об’єкт дослідження: підліток з вивченням шкідливих звичок та заняття спортом і впливу їх на здоров’я.

Предмет дослідження: особливості дії шкідливих звичок та заняття спортом, добових і сезонних біоритмів на організм підлітка.

Актуальність роботи: здоровий спосіб життя основа розвитку і життєдіяльності дітей, особливо покращується заняттям спортом і дотриманням режиму дня, добових і сезонних біоритмів.

Практичне значення: здоровий спосіб життя, дотримання добового режиму, заняття спортом забезпечить міцне здоров’я дітей.

Нашу роботу ми виконували 2 роки. В перший рік ми шляхом анкетування та вимірювання ваги, росту і тиску, провели вивчення дотримання здорового способу життя 53 учнями КЗШ №93. І встановили, що недостатнє заняття спортом і ранковою зарядкою на 29% зменшує загартування організму і розвиток м’язів, в тому числі серцевого м’яза. Наявність шкідливих звичок таких, як схильність до паління 4% і до вживання алкоголю в сім’ї 7% та на свята 20%, з друзями 18% приводить до погіршення стану здоров’я підлітків. Особливо серця ті органів дихання і травлення.

На другий рік роботи нас зацікавило питання як дотримуються здорового способу життя та біоритмів учні, що навчаються в дитячій спортивній школі №6 секція баскетбол і футбол – 30 учнів і 23 учні 9-го класу КЗШ № 93. Всього 53 підлітки.

Результати показали: 1. Більше роблять зарядку щодня – 39% учнів КЗШ № 93, а учні ДСШ – 13%, а не роблять зовсім – 24% учнів ДСШ і 22% учнів КЗШ№93;

 2. Займаються у спортивних секціях щодня 53% учнів ДСШ, а останні – 2-3 рази на тиждень. Серед учнів КЗШ №93 відвідують спортивні секції 44 % учнів (13% - легка атлетика, 13% - бокс, 9% - футбол, 4% - боротьбою);

 3. По відношенню до вживання алкоголю учні ДСШ №6 100% не вживають алкоголю і 17% учнів КЗШ №93 один раз на свята, з друзями або сім’єю, 4 % примусово. Учні обох шкіл 100% не палять;

 4. Учні ДСШ №6 займаються спортом в усі пори року. Учні 9 класу КЗШ №93 22% займаються постійно, 69% - літом, весною, восени; зимою мало;

 5. На свіжому повітрі перебувають 3 год щодня 60% учнів спортивної школи. Серед учнів 9 класу КЗШ №93: 3 год – 39%, 5-6 год – 30% (недостатньо уваги приділяють навчанню).

 6. Результат захворювання підлітків вражаючий:

 • в спортивній школі 97% здорових дітей, 3% мають хвороби органів виділення;

 • в 9 класі КЗШ №93 – 80% здорових, 20% - мають хронічні хвороби , найпоширеніші 12% - органів дихання.

В ході проведення дослідження було проведено вивчення наукової літератури з даного питання. Також, проведено анкетування підлітків 9 класів ДСШ №6 і КЗШ №93 у кількості 53 учнів. Результати були узагальнені і проаналізовані. Була намічена просвітницька діяльність з питань загартування та попередження шкідливих звичок серед школярів у підлітковому віці. В результаті аналізу, систематизації результатів проведеної роботи ми прийшли до таких висновків.

Здоровий спосіб життя та дотримання режиму дня та сезонних біоритмів – запорука здоров’я людини, особливо підлітків, як ще несформованої особистості. Заняття спортом і особливо ранкова зарядка, відсутність шкідливих звичок, значно вища в учнів спортивної школи. Гарний колектив, що має одну мету – заняття спортом - значно покращує і стан здоров’я. 97% учнів здорові, а серед учнів 9-го класу КЗШ №93 - 80% здорових, а 22% мають певні хвороби органів дихання, травлення, серцево-судинної системи.На основі проведеної роботи можна зробити такі висновки: 1. Для вивчення стану здоров’я підлітків ми опрацювали літературу з питань здорового способу життя, біоритмів, хвороб серцево-судинної системи.

 2. З метою зміцнення здоров’я підлітків, а особливо серцево-судинної системи необхідно займатись спортом, дотримуватись сезонних і добових біоритмів.

 3. Запорукою зміцнення здоров’я є відмова кожним підлітком від шкідливих звичок: паління, алкоголю, наркотиків.

 4. В сім’ях, на батьківських зборах, серед громадськості пропагувати безалкогольні застілля.

 5. Всім своєчасно проходити медичний огляд з метою виявлення захворювань і їх своєчасного лікування.

 6. Щороку проводити анкетування школярів з метою виявлення шкідливих звичок і їх попередження.

 7. Вести постійний зв’язок із спортивними школами з метою реклами здорового способу життя, що є запорукою попередження хвороб серцево-судинної системи.


Секція «Медицина»

Колбасін Павло Олександрович,
учень 11класу Криворізького гуманітарно-технічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів №129 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКІВ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЇЖІ ДЛЯ ХВОРИХ НА ФЕНІЛКЕТОНУРІЮ

Наукові керівники: Семенко Надія Іванівна, вчитель-методист Криворізького гуманітарно-технічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів №129 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Нетребко Тамара Андріївна, лікар-генетик ОКЗ «МЦМГ і ПД» м. Кривий Ріг.
Метою роботи є вивчення особливостей захворювання фенілкетонурія, та створення комп'ютерної програми для полегшення роботи лікаря-генетика.

В роботі охарактеризовано генетичне захворювання фенілкетонурія, окреслені фактори які можуть викликати захворювання, наведена класифікація типів ФКУ, методи виявлення та лікування фенілкетонурії.

Проаналізовано стан захворюваності в Дніпропетровській області та місті Кривий Ріг. Сформульовані завдання щодо розуміння батьками своєчасного виявлення та лікування ФКУ.

Дієтотерапія при хворобі фенілкетонурія є єдиним і вельми успішним методом лікування, якщо своєчасно не лікуватися, то хворі на все життя залишаться глибокими інвалідами.

Запропонована методика лікування фенілкетонурії, яка допоможе лікарям і батькам хворих дітей на ФКУ швидко і правильно складати дієту із своєчасною корекцією на вік та вагу. Створена комп’ютерна програма, яка позбавить лікаря-генетика від рутинної роботи та істотно скоротить час, витрачений на прийом одного пацієнта з діагнозом фенілкетонурія.

Бігунова Анастасія Олександрівна,
учениця 11 класу Дніпропетровського обласного медичного ліцею інтернату «Дніпро»
ВПЛИВ СТИМУЛІТОРІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Науковий керівник: Полушкін Павло Микитович, доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Мета: оцінити вплив стимуляторів на організм людини, а також оцінити багатофакторний аналіз впливу на загальний стан підлітків.

Актуальність : проблема вживання учнями таких стимуляторів як: нікотину, алкоголю і наркотиків є дуже актуальна в наш час. Зараз споживання тютюну, спиртних напоїв і наркотичних речовин, у світі характеризується величезними цифрами, і з кожним роком кількість бажаючих все більше і більше. Тому отримані дані поширюють сучасні уявлення про вплив стимуляторів на організм людини в цілому та можуть бути цікавими для фахівців в галузі медицини.

Завдання: оцінити комплексне дослідження можливих схильностей до вживання стимуляторів, токсичних, наркотичних речовин серед учнів.

Висновки: таким чином було виконано комплексне дослідження з вірогідністю 95 % можливих схильностей до вживання паління, стимуляторів, токсичних, наркотичних речовин серед учнів. Виконано короткочасне прогнозування можливої залежності людини до їх вживання.


Костиря Олександра Володимирівна,
учениця 11 класу РКЗО «Межівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

ВПЛИВ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ ЗАХОДІВ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН САМОПОЧУТТЯ У ЛЮДЕЙ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Науковий керівник: Козак Юлія Володимирівна, вчитель хімії та біології РКЗО «Межівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»
Робота присвячена вивченню факторів ризику навколишнього середовища, які призводять до розвитку гіпертонії, дослідження впливу немедикаментозних заходів на пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ ступеню віком 40 – 60 років.

Актуальність роботи полягає у дослідженні впливу немедикаментозного лікування на стан пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ ступеню.

Об'єктом дослідження є процес впливу немедикаментозних заходів хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеню віком 40 – 60 років смт. Межова.

Мета роботи — вивчення факторів ризику навколишнього середовища, які призводять до розвитку гіпертонії, дослідження впливу немедикаментозних заходів на пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ ступеню віком 40 – 60 років селища Межова.

Завдання дослідження:


 • Узагальнити результати дослідження та формування наукової думки вчених про позитивний вплив заходів на всіх етапах лікування;

 • Дослідити позитивний вплив не медикаментозного лікування на пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку в поліклініці районної лікарні смт. Межова з діагнозом: гіпертонічна хвороба ІІ ступеня.

 • Провести аналіз ефективності впливу основних заходів на стан здоров'я пацієнтів.

 • Розробити рекомендації для застосування основних заходів при гіпертонічній хворобі.

Робота складається зі вступу, основної частини, яка в свою чергу складається з трьох розділів, одного теоретичного та двох практичних, які за своїм змістом тісно пов`язані, висновків, списку літератури та додатку. Було здійснено спробу тісно пов'язати теоретичну частину з практичною, так як більшість фактів про артеріальну гіпертензію взято саме з теоретичної частини. Наявні факти зміни артеріального тиску після використання немедикементозного лікування подані в табличному варіанті.

В результаті проробленої роботи прийшли до висновку, що потрібно приділити особливу увагу вивченню впливу нетрадиційних методів лікування на хворих гіпертонічною хворобою ІІ ступеню та поглибити вивчення впливу навколишнього середовища на хворих артеріальною гіпертензією

Дану роботу можна рекомендувати до використання в процесі вивчення методів немедикаментозного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ ступеню.

Баглюк Олег Сергійович,
учень 11 класу КЗО «Гімназія №3» Дніпропетровської міської ради
ГЕНІАЛОГИЧНИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ЗІ СКРИНІНГОВИХ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ДРУГОГО ТИПУ
Науковий керівник: Ковтун Наталія Василівна, вчитель вищої категорії КЗО «Гімназія №3» Дніпропетровської міської ради.
В Розділі І нашої роботи була досліджена історія хвороби цукровий діабет, її розвиток, з’ясували стан проблеми на сьогодні та її соціальне значення. Обгрунтували необхідність формування груп ризику для раннього виявлення цукрового діабету. Також ми розглянули різні скрінінгові методи виявлення цукрового діабету, а зокрема генеалогічний метод, та метод анкетування.

В Розділі ІІ ми, задля визначення ефективності двох вищезазначених скрінінгових методів, вирішили використати їх обидва: анкетування ми провели на прийомі у лікаря ендокринолога, а генеалогічним методом скористалися у сімейного лікаря. Саме такий розподіл був зумовлений часовими характеристиками кожного з методів. Далі за отриманими результатами генеалогічного методу виявлення ми відібрали групу ризику і запропонували кожному бажаючому із групи ризику пройти обстеження, задля виявлення цукрового діабету чи його симптомів.

В ході проведеної роботи ми отримали наступні результати. Ми виявили, що кожен із двох найдешевших скрінінгових методів, як анкетування, так і генеалогічний, має свої плюси і мінуси: анкетування підходить для швидкого опитування, але досить посередницьке ставлення до нього хворих та інші чинники роблять його недостатньо інформативним. Генеалогічний – в плані інформативності краще ніж анкетування, але потребує більше часу. Дозволяє відбирати групи ризику. Саме під час нашого дослідження із 32 людей, яких ми віднесли до групи ризику, в результаті обстеження 11 мали предіабет, ще 4 мали цукровий діабет.

Кулик Олексїй Володимирович,
учень 11 класу Дніпропетровського обласного медичного ліцею–інтернату «Дніпро»
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯФАРМАКОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ КЛАСИЧНИХ СПАЗМОЛІТИКІВ І НЕНАРКОТИЧНИХ БОЛЕТАМУЮЧИХ ЗАСОБІВ ЯК АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІКСОВАНИХ КОМБІНАЦІЙ СПАЗМОАНАЛЬГЕТИКІВ
Науковий керівник: Нефьодов Олександр Олександрович, к. мед. н., викладач кафедри фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки ДЗ «ДМА МОЗ України».
Мета: Експериментально-теоретичне обґрунтування доцільності створення нових комбінацій неопіоїдних анальгетиків та спазмолітичних засобів на підставі дослідження міотропних властивостей ненаркотичних анальгетиків та анальгетичної активності спазмолітиків.

Актуальність: Біль – найчастіший симптом багатьох захворювань, у тому числі й таких, що виникають внаслідок спазму гладеньких м`язів. Препарати, які зменшують спазм, усувають ноцицептивний осередок збудження у внутрішніх органах і тим самим реалізують свій ефект як знеболюючі засоби. На сьогодні досить детально вивчені механізми периферичного компоненту дії спазмолітичних засобів, та практично немає даних про нейротропну дію міотропних спазмолітиків. Також даних щодо впливу ненаркотичних анальгетиків, яким притаманний як центральний, так і периферичний компоненти дії, на гладенько-м'язовий тонус недостатньо, враховуючи механізми їх дії, можна припустити, що для них теж може бути властивий цей ефект.

Завдання:

1. Визначити характер впливу неопіоїдних анальгетиків на скоротливу здатність гладенької мускулатури кровоносних судин (сегменти аорти).

2. З'ясувати ступінь та провести порівняльний аналіз болезаспокійливої активності традиційних і нових спазмолітичних засобів при різних видах ноцицептивного подразнення.

3. Встановити та проаналізувати співвідношення анальгетичного й міотропного ефектів неопіоїдних анальгетиків.

4. Вивчити фармакологічні властивості комбінованого застосування неопіоїдних анальгетиків та спазмолітиків з метою подальшого створення нового, більш ефективного комбінованого лікарського засобу.

Висновки: В науковій роботі обґрунтувано доцільность використання неопіоїдних анальгетиків в якості засобів із спазмолітичною активністю в комбінованій терапії болю та визначення антиноцицептивних властивостей спазмолітичних препаратів на моделях болю неспастичного походження.

Встановлена вираженість анальгетичного й міотропного ефектів ненаркотичних анальгетиків з метою експериментально-теоретичного обґрунтування можливих раціональних комбінацій неопіоїдних анальгетиків та препаратів із спазмолітичною активністю. Виділена комбінація-лідер (кеторолак з дротаверином у співвідношенні 1: 1,2), яка володіє достатньо вираженими анальгетичними та спазмолітичними властивостями завдяки потенціюванню ефектів складових комбінацій.

Сирнікова Ілона Андріївна,
учениця 11 класу Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №16 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка