«Виховання правової культури учнів, поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки» АнотаціяСкачати 40.55 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір40.55 Kb.
«Виховання правової культури учнів, поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки»
Анотація

Виховання правової культури молодого покоління є одним з найважливіших компонентів основної мети національного виховання.

Робота написана з метою допомогти заступникам директорів з виховної роботи у правовому напрямку.

В роботі показані головні завдання правового виховання, практичне застосування у професійній діяльності: план роботи з формування правової культури школи, план роботи з дітьми «групи ризику» заходи з право-виховної роботи школи, форми батьківського всеобучу з правової освіти, картка учня девіантної поведінки.

Виховання правової культури учнів розпочинається з поваги до конституції, законодавства та поваги державної символіки.
Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням. Правове виховання – виховна діяльність закладу освіти, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок і звичок законослухняності.

Усвідомлення людиною правил співжиття і вимог законів, законослухняність її поведінки формується під впливом спеціальних виховних заходів, у процесі самовиховання, різноманітних видів діяльності.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») серед пріоритетних напрямків вдосконалення виховання передбачає усвідомлення глибокого взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю. Тому формування правової культури у молодого покоління є одним з найважливіших компонентів основної мети національного виховання.

Потреба активізації правового виховання молоді зумовлена такими факторами: • Розбудова правової держави в Україні супроводжується інтенсивним творенням її правової бази, що потребує своєчасного інформування людей про нові правові акти;

 • Останнім часом сфера правового регулювання поширилися на підлітків з одинадцятирічного віку (створення Служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, спеціальних судів для неповнолітніх), що вимагає відповідної правової компетенції неповнолітніх до досягнення цього віку;

 • Девальвація моральних та загальнолюдських цінностей, зниження життєвого рівня населення спричинюють поширення кримінальних зразків поведінки, які проникають у молодіжне середовище;

 • Необхідність подолання правового нігілізму серед усіх верств населення, зокрема серед учнівської і студентської молоді.

Ще одним підтвердженням гостроти цієї проблеми є тенденція випереджаючого зростання злочинності неповнолітніх на фоні загальної злочинності.

Метою правового виховання молоді є формування в неї правової культури громадянина України, що насамперед передбачає свідоме ставлення до своїх прав та обов’язків перед суспільство та державою, закріплених у Конституції України. Важливе значення мають глибока повага до законів та правил людського співіснування, готовність дотримуватись й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активна участь в управлінні державними справами, рішуча боротьба з порушниками законів.

Правове виховання має такі завдання:


 • Озброєння молодих людей знаннями законів, систематичне інформування їх про актуальні питання про права;

 • Формування правової свідомості, як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань та почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;

 • Прищеплення учням поваги до держави та права;

 • Вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого ставлення до громадського обов’язку;

 • Формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності, намагання брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам;

 • Подолання у правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під впливом негативних суспільних явищ.

Зміст правового виховання визначають особливості права як нормативно-регулятивного явища, його суспільні функції та значення для управління суспільством. Законодавство України охоплює різні галузі права. Серед них чільне місце належить державному праву. Його норми регулюють найважливіші суспільні відносини, що закріплюють основи організації суспільства і правове становище суспільства і правове становище особи, державний устрій. Учні обов’язково мають добре знати основний закон України – Конституцію.

Важливу роль у житті громадян відіграє адміністративне право, що регулює організацію і діяльність апарату державного управління. Молодь повинна мати уявлення про органи державного апарату та норми адміністративного права, які охоплюють різноманітні правила: санітарні, протипожежні, дорожнього руху, користування транспортом, поведінки в громадських місцях, військового обліку та багато інших, які стосуються діяльності підприємств, установ, їхніх працівників, поведінки громадян. Якщо людина порушує встановлені правила, її вважають правопорушником і накладають на неї адміністративне стягнення. Коли ж правопорушником стає неповнолітній, ним опікується Служба у справах неповнолітніх. Вона має право застосувати до нього різні види покарань – аж до направлення у спеціальну школу чи профтехучилище.Завданням роботи є:

 • Визначити основні шляхи подолання злочинних нахилів в поведінці учнів за допомогою впровадження окремих курсів з вивчення права.

 • Визначити основні напрямки правової освіти.

 • Розв’язання основних задач правової освіти і виховання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка