Виховної роботиСкачати 144.25 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір144.25 Kb.
Система виховної роботи

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно – культурне відродження України, у розбудову держави.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

1. Визнання того, що школа – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби села.

2. Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

Вирішуючи ці завдання школа забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору .

Головна виховна задача, яку ставить перед собою колектив нашої школи: виховання соціально-активної, високоморальної, фізично розвинутої особистості.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є

реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу;

використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;

збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей

Виховна робота школи здійснюється через такі види діяльності:

Навчально-пізнавальна.

Соціально-комунікативна.

Ціннісно-орієнтаційна.

Спортивно-оздоровча.

Художньо-естетична.

Громадсько-корисна.

Трудова.

Виховання особистості здійснюється під впливом педагогічного колективу, учнівського колективу, сім’ї, громадськості. Школа тісно співпрацює з закладами позашкільної освіти (РЦДТ, спортивна школа, музична школа, РБК), зі службами у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту, кримінальною міліцією, центром зайнятості.

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою використання різноманітних прийомів, форм та методів виховної роботи. Їх вибір та ефективне застосування залежить від вікових та індивідуальних особливостей школярів, рівня розвитку дитячого колективу, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів. У виховному процесі класоводи та класні керівники використовують такі групи методів як:

· методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

· методи формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій);

· методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

· методи контролю та аналізу ефективності виховання .

Виховну систему нашої школи можна поділити на такі напрямки:

· екологічне виховання;

· громадсько-патріотичне та моральне виховання;

· превентивне виховання;

· трудове виховання та профорієнтаційна робота ;

· художньо-естетичне виховання;

· фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя;

· родинне виховання;

Всі ці напрямки тісно пов’язані між собою і мають спільну мету, але знаходять різні шляхи її досягнення.

Громадянсько -патріотичне виховання

Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовується шляхом проведення тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури. Учні школи взяли активну участь у різноманітних районних конкурсах, серед яких конкурс з української мови ім. П.Яцика, «Історія міст і сіл України», «Олімпус», українознавча гра «Соняшник» та ін. (Відповідальні: учителі-словесники).

Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведені заходів, присвячених Дню визволення України та Нововоронцовщини від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни, Дню Перемоги(відповідальний Селецький А.А.). Школа підтримує тісний зв’язок з комітетом ветеранів селищної ради.

Національно виховання в школі має системний характер і займає значне місце. Школа навчає дітей українській мові та літературі, тому традиції українського народу, його звичаї, культура в нашій школі не лише теоретично вивчаються, а й практично втілюються.

Так, у всіх класах є обов’язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави.

Також були проведені виховні години, години спілкування, вікторини, круглі столи, усні журнали присвячені творчості Т.Г.Шевченка.Класними керівниками проведені виховні години за темами: «Батьківщина в нас одна», «Свічка пам’яті» , «Ти громадянин України», «Українським збройним силам слава нині і повік».

У школі систематично проводяться акції «Ветеран живе поруч», «Милосердя», «Добрі справи».

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту відбувається через проведення різноманітних екскурсій. Класними керівниками були організовані екскурсії до заповідника Асканія Нова, вчительський колектив побував на острові Хортиця, відвідали місця бойової слави.

Екологічне виховання

Основними завданнями екологічного виховання є нагромадження в людини екологічних знань, виховання любові до природи, прагнення берегти і примножувати її багатства та формування вмінь і навичок природоохоронної діяльності.

Зміст екологічного виховання передбачає розкриття сутності світу природи — середовища існування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Індивід має вміти осмислювати екологічні явища і розумно взаємодіяти з природою. Естетичний підхід до природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання у школі слід починати з молодшого шкільного віку. Спочатку діти вчаться помічати прекрасне та незвичне навколо себе, учаться спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим. Так, 1 клас (батьки та діти під керівництвом класлвлда Бондаренко В.І. посадили алею беріз на пришкільній території). Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління у сфері екологічного виховання — формування почуття співпричетності, відповідальності; розуміння необхідності піклування про природу; готовність жити у злагоді з природою й у відповідності до її законів.

На жаль, у навчальних програмах на вивчення тем екологічного спрямування відводиться досить мало часу, отож, більше уваги даним темам школа приділяє в позаурочній та позакласній роботі:

• створення молодіжної груп (трудових десантів), котрі діють з метою поліпшення екологічного стану навколишнього середовища;

• проведення годин спілкування з природою (екскурсії, щорічна акція “Шипшина»);

• написання віршів та казок про красу рідного краю;

• проведення інтегрованих занять екологічного змісту;

• святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня) та Дня Довкілля;

• участь у конкурсах «Птах року», «Допоможемо зимуючим птахам», «Колосок», «Геліантус»;

• проведення рейдів з очищення джерельця, що знаходиться неподалік від школи;

• проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи (про шкідливість спалювання опалого листя, неприпустимість винищування первоцвітів тощо);

• проведення анкетування з питань покращення екологічного стану довкілля;

• участь у Всеукраїнській акції «Місячник екології».

Проблемами екологічного характеру у нашій школі найбільш переймаються учителі біології Складенко А.В. та Міненко Є.В., учитель праці Іващенко Ю.О., кл.керівник 6 класу Овчар О.А.

Трудове виховання та профорієнтація

Належна увага у школі приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Учні школи постійно беруть участь у трудових десантах з покращання прилеглої до школи території. Разом із учителями озеленюють класи та висаджують дерева, кущі та квіти на шкільному подвір’ї. Профорієнтаційна робота ґрунтується на тісному зв’язку школи з районним центром зайнятості населення. Шкільна команда брала участь у конкурсі агітбригад на профорієнтаційну тематику (Відповідальні Добросінська О.В., Руда А.С.). У цьому навчальному році розпочав дію проект «Профістарт» серед учнів 8-х класів на чолі з керівником Бойко І.М. та членів творчої групи Кшановської Н.В., Складенко А.В., Дудки Н.Г., Міненка Є.В., Полтавця С.С. Проект дає змогу учням правильно зробити вибір своєї майбутньої професії. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів старших класів з представниками вузів, технікумів та ПТУ.

В школі систематично проводяться виховні години, години спілкування, бесіди: «Вибір професій – крок у майбутнє», «Розумне про професію», «Праця і всебічний розвиток особистості», «Праця – це здоров’я», акції «Чисті класні кімнати» та «Ваші руки потрібні школі».

Родинне виховання

Взаємодія школи, сім’ї та громадськості — один з головних принципів організації виховної роботи школи і є важливим чинником у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості школяра, його самовизначення, самореалізації. Педагогічний союз учителів і батьків — це могутня сила виховання.

В основу системи виховної роботи нашої школи покладено ідеї

родинного виховання. Трикутник «школа – учні – батьки» є опорною схемою у вирішенні більшості питань, пов’язаних з проблемами навчально-виховного процесу. Кожна його ланка є рівноправним учасником усіх шкільних справ, ідей і задумок.

Під основними завданнями родинно-сімейного виховання колектив школи вбачає:

- гармонійний всебічний розвиток дитини;

- підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах;

- формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, людяності;

- виховання національної свідомості і самосвідомості;

- культура поведінки в сім’ї;

- залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у народних і сімейних святах.

Основними формами роботи з батьками є: відвідування сімей учнів, індивідуальна робота з батьками, залучення батьків до виховних заходів, запрошення на відкриті уроки, підсумкова річна конференція та батьківські збори. Хочеться відмітити роботу кл.керівника 6 класу Овчар О.А. у сфері родинного виховання.

Художньо – естетичне виховання

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в участі школи в різноманітних шкільних, районних та обласних конкурсах. Проводяться такі загальноосвітні свята, як свято Першого дзвоника, Міс школи,святковий концерт до Дня вчителя, Новий рік, Святкування Дня Святого Валентина, Свято 8 Березня, святковий концерт до Дня Перемоги, свято Останнього дзвоника, випускний бал. Учні школи постійно беруть участь у заочний конкурсах, таких як конкурси малюнків «Космічні фатназії», «Твій паперовий друг», «Податки очима дітей», «Увага! Діти на дорозі!», авторів віршованої поезії «Лицарі пера», фотоконкурсах «Пам’ять» та «Моя Україна» та ін. Члени гуртків естетичного циклу постійно беруть участь у звітному концерті художньої самодіяльності «Таврійський барвограй», є незамінними учасниками шкільних концертів та привітань. Великий вклад у реалізацію завдань виховної роботи з художньо-естетичного напрямку роблять керівник вокального гуртка Карпенко Ж.В. та педагог організатор Руда А.С.

Протягом всього навчального року учні школи залучаються до участі в естетичному оформленні класних кімнат, їх озелененні. Класні проводять виховні години: «Твій зовнішній вигляд» (Бондаренко Л.В.), «Культура мовлення» (Сниця Т.М.), «Українські народні страви» (Бойко І.М.), «Квіти біля нашої оселі» (СкладенкоА.В.), «Україна – мій духмяний дивоцвіт»(Несватова О.Г.), «Усе починається в житті з любові»(Карпенко Ж.В.), «Життя чудове і мальовниче»(Овчар О.А.), круглий стіл «Що б я вчинив, щоб зробити нашу Землю квітучою та захищеною» (Мазур Т.Л.), диспути «Прикраси – це добре чи погано» та «Косметика – вміру» (Маменчук Т.О), «Духовна зрілість, що це означає» (Лукомець С.М.), «Люби і береи природу» (Бондаренко В.І.), «Душі людської доброта» (Таран А.В.).

Однією з важливих ланок роботи з розвитку естетичних смаків вихованців є шкільна бібліотека. Уже не перший рік в школі провотяться Всесвітній день бібліотек, акції «Живи, книго!», «Подаруй бібліотеці бібліотеці», бібліотечні уроки «Люби знання, книгу, працю», уроки-конференції «Книги – морська глибина», «Нам без книги ніяк не можна», працює «Книжчина лікарня», організовуються виставки літератури та преси по всіх напрямках виховної роботи, учні школи щорічно беруть участь і займають призові місця в конкурсі «Читач року». Всі ці заходи проходять під керівництвом бібліотекара шкои Дудки Н.Г.

Неперевершеними є також роботи дітей під час виставок декоративно-прикладного мистецтва «Осінній бал», «Букет замість ялинки, «Конкурс валентинок».


Фізичне вдосконалення і здоровий способ життя

Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із приорітетних напрямків виховної роботи. Практикується обов’язкове проведення фізкультхвилинок, оздоровчих годин, проводяться спортивні свята, ігри, змагання.

Доречною є робота класних керівників та класоводів з питань здорового способу життя у проведенні класних годин, бесід, круглих столів, анкетувань, тренінгів: «Як зберегти своє здоров’я», «Фізична зарядка та здоров’я», «»Обережно, гриби!», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Здоровим будь», «Що ми їмо?», «В здоровому тілі здоровий дух», «Скажи наркотикам – Ні!», «Чому шкідливе паління», «СНІД – людство під знаком біди», «Знай правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД», «Тютюнова спокуса», «Наркоманія – дорога в безодню».

Однією з проблем, яку колектив ставить на перше місце є робота по боротьбі із шкідливими звичками. Для допомоги у вирішенні цього нагального питання до нас у школу запрошуються представники районної лікарні, які читають лекції для учнів «До чого призводять шкідливі звички».

В рамках акції «Молодь обирає здоровий спосіб життя» в школі проводяться тижні «Безпеки та життєдіяльності дітей», «Боротьби зі шкідливими звичками», «Гігієни та спорту», місячник «Боротьби зі снідом». Хочеться відмітити роботу медичної сестри нашого закладу, Коваленко А.С., яка не тільки піклується про здоров’я учнів, а й переймається їх способом життєдіяльності.

Кожного року учні нашої школи є учасниками туристичного зльоту. Керівниками є Селецький А.А. та Лачина О.З. Учні займають призові місця не лише на районному рівні, а й на обласному.

Вже традиційно проводяться веселі старти, спортивно-патріотична гра «Джура», районний крос, змагання з шахів і шашок, змагання з волейболу, футолу та баскетболу. Були проведені змагання з волейболу на першість школи, в яких брали участь збірні команди дівчат, хлопців та вчителів. Хлопці зайняли ІІІ місце, дівчата вибороли ІІ, а вчителі зайняли І місце у цих змаганнях. Планується провести такі ж змагання з футболу. Великий внесок у розвиток потреби у здоровому способі життя серед дітей роблять вчителі фізичної культури Бойко В.М. та Лачина О.З.

Обов’язковим є проведення інструктажів по застереженню від нещасних випадків під час канікул та святкових днів, а також написання профілактичних диктантів.

Під час літніх канікул у школі діє пришкільний оздоровчий майданчик, де оздоровлюється 80% учнів школи.

Правовиховна робота

Система правового виховання в школі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-10 класів читається курс «Основи правознавства» (учитель Овчар І.Г.). Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення Місячників, Тижнів правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди «Твої права і обов’язки», «Діти: злочин і кара», виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги.

Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється також через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, у справах сім’ї, молоді та спорту, кримінальної міліції.

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних, загальношкільного батьківського комітетів та батьківського педвсеобучу.Такі форми правоосвітницької роботи дають змогу забезпечити виховання учнів законослухняними громадянами суверенної України.

Важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності соціально-психологічної служби школи (Соціальний педагог Кшановська Н.В. та психолог – Бойко І.М.)

Система правового виховання, що створена в школі, багатогранна й дієва. Тому протягом останнього року правопорушень, здійснених нашими учнями, не зафіксован, а також зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядаютьсяся на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.

Отже, виховна система нашої школи — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату .

Стратегія роботи цевиховання дитини, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.

Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Рішення педагогічної ради:  1. Продовжувати виховання соціально-активної, високоморальної, фізично розвинутої особистості;

  2. Залучати батьківську громадськість до проведення виховних заходів різного спрямування у школі;

  3. Підвищувати ефективність профілактичної та роз’яснювальної роботи шляхом проведення в школі тренінгів, навчальних семінарів, конференцій, «круглих столів» для батьків, вчителів та дітей;

  4. Оформити у «Правовму куточку» рубрику з прав дитини та розмістити в ній дані про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини;

  5. Створити скриньки довіри.

  6. Залучати органи учнівського самоврядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи з питань профілактики та недопущення негативних явищ;

  7. Створити у бібліотеках постійно діючі тематичні виставки матеріалів з питань запобігання будь-якого прояву насильства;

  8. На шкільних Web - сайтах запровадити спеціальні тематичні рубрики із проблеми насильства.

  9. Брати участь у висвітленні в засобах масової інформації питань соціального і правового захисту дітей.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка