«Використання активних форм, методів навчання та виховання як засіб збереження психічного і фізичного здоров’я дітей в умовах навчально-виховного процесу»Скачати 237.76 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір237.76 Kb.
Центром методичної роботи в НВК є методичний кабінет, який функціонує восьмий рік. Він є осередком здійснення навчально – виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами, програмово – методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам. Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує заступник директора з навчально-виховної роботи Дзергун Наталія Миколаївна.

Методичний кабінет розміщений на ІІ поверсі  у кімнаті, що має естетичний вигляд, надихає на плідну, творчу співпрацю. У методичному кабінеті створено умови для самоосвітньої роботи вчителів. Всі робочі місця (6) обладнано з урахуванням вимог.

Діяльність методичного кабінету в значній мірі сприяє підвищенню педагогічної майстерності вчителів, що у свою чергу позитивно впливає на поліпшення навчально-виховного процесу в НВК. На базі методичного кабінету ведеться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам.

Педагогічний колектив Смільченецького НВК впродовж трьох останніх років працює над методичною проблемою «Використання активних форм, методів навчання та виховання як засіб збереження психічного і фізичного здоров’я дітей в умовах навчально-виховного процесу».Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання учнівської молоді.

c:\users\123\desktop\конкурс\фото\p4090007.jpgc:\users\123\desktop\конкурс\фото\p4090010.jpg


Методичний кабінет: матеріально-технічна база

Шкільний методичний кабінет веде таку роботу:

 • створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів, забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації;

 • розглядає і рекомендує до затвердження плани роботи методичних об'єднань вчителів;

 • допомагає в організації роботи шкільних семінарів для вчителів та інших форм колективної методичної роботи;

 • організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим вчителям;

 • веде роботу щодо пропаганди передового педагогічного досвіду шляхом підготовки і проведення шкільних педагогічних читань, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.

У шкільному методичному кабінеті є такі матеріали:

1. Нормативно-правові документи:

 • Конституція України, законодавство про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти та районного методичного кабінету;

 • керівні документи з питань педагогіки та психології;

 • положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

 • інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України.

2. Шкільні нормативно-правові документи:

 • наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

 • навчальний план НВК;

 • перспективний, річний плани роботи НВК;

 • контрольні примірники чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);

 • графіки контрольних, практичних, лабораторних робіт;

 • розклад навчальних занять, індивідуальних занять;

 • документація з підвищення кваліфікації педагогів;

 • матеріали роботи педагогічного колективу над методичною проблемою;

 • інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, методичних органів на місцях.

3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

 • список підручників, за якими працює НВК;

 • робота методичної ради НВК (план, протоколи, рішення);

 • робота методичних об'єднань (по кожному методоб’єднанню окрема папка): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

 • матеріали діяльності інших форм методичної роботи (семінарів-практикумів, проблемних семінарів, творчих звітів учителів тощо);

 • робота з молодими вчителями;

 • матеріали вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;

 • тематичні папки;

 • банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій;

 • тематичне планування (варіативної складової навчальних планів).

4. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

 • дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю знань;

 • аналітичні матеріали шкільного моніторингу за кожним із навчальних предметів (результати зрізів, діагностики);

 • робота з учнями, що мають підвищений рівень мотивації для навчання (результати олімпіад);

 • інформації з навчально-методичного забезпечення кожного предмета; анкети, схеми аналізів (типи і види уроків з різних предметів, типи і види аналізів, картки-схеми для самоаналізу);

 • тексти контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань до державної підсумкової атестації;

 • зразки поурочних планів; методичні розробки вчителів;

 • єдині вимоги до викладання й навчальних предметів, рекомендації вчителю з основних напрямків діяльності тощо;

 • нормативи оцінювання учнів з різних навчальних предметів;

 • питання єдиного орфографічного режиму;

 • методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

 • результати діагностики педагогічного колективу;

 • матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

5. Позакласна робота:

 • плани роботи предметних гуртків, факультативів;

 • матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

 • матеріали роботи з батьками;

 • матеріали на допомогу класним керівникам.

 1. Папки з матеріалами педагогічних читань, семінарів.

 2. Бібліотека методичного кабінету:

 • підшивки методичних газет і журналів;

 • спеціальна, загальнопедагогічна література;

 • каталог об'єктів передового досвіду району, області.

8. Картотеки:

 • обліку перспективного педагогічного досвіду;

 • роботи над методичною проблемою НВК.

9. Постійні та динамічні стенди:

 • «На допомогу учителю»;

 • «Методичний центр»;

 • «Атестаційний куточок»;

 • «Працюємо над проблемою»;

 • «Комплексний підхід до аналізу уроку»;

 • «Молодому учителю»;

 • «Мрійник з Надросся»;

 • «Внутрішньошкільний контроль»;

 • «Впроваджуємо нові Державні стандарти»

На динамічному стенді «На допомогу учителю» містяться тематичні папки:

 • «Особистісно орієнтоване навчання»,

 • «Розвивальне навчання»,

 • «Метод проектів»,

 • «Проблемне навчання»,

 • «Методична культура вчителя»,

 • «Дидактичні ігри»,

 • «Поради молодому учителю»,

 • «Ігрові завдання на уроках»,

 • «Фізкульт-хвилинки»,

 • «Диференціація навчання»,

 • « Нетрадиційні уроки»,

 • « Інтерактивні методи навчання»,

 • «Майстри педагогіки»,

 • «Вісті з уроків («скарбничка» досвіду)»,

 • «Моделі сучасного уроку»,

 • «Опис досвіду роботи учителів-новаторів»,

 • «Адреси передового педагогічного досвіду Черкащини»,

 • «Сучасний урок».

Підписку фахових видань шкільний методичний кабінет не здійснює через відсутність фінансування, проте всі педагогічні працівники НВК передплачують фахові газети та журнали, які зберігають у навчальних кабінетах.

Методичний кабінет оснащено комп’ютером та принтером (3в1)Кадровий кількісний та якісний склад педагогічних працівників НВК

Кадрова політика НВК спрямована на:

 • реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

 • розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

 • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

 • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних працівників.

Кількість педагогічних робітників

2010-2011

2011-2012

2012 - 2013

2013-

2014


До 30 років

4

4

5

8

31-40 років

5

3

3

3

41-50 років

6

7

6

6

51-55 років

1

1

2

1

Понад 55 років

4

4

3

4

Розуміючи пріоритетність та важливість кадрових питань в НВК реалізується цільова програма «Вчитель», яка спрямована на розв’язання поставлених завдань.

Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

На початок 2013 – 2014 навчального року до роботи стали 22 педагогічних працівники

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2010-2011

2011-2012

2012 - 2013

2013-

2014


До 3 років

4

4

3

5

3-10 років

1

1

3

4

10-20 років

8

7

6

6

Понад 20 років

7

7

7

7

Відомості про вчителів - пенсіонерів

Кількість педагогічних робітників

2010-2011

2011-2012

2012 - 2013

2013-

2014


До 55 років

0

1

2

1

56 - 60 років

2

2

2

2

Понад 60 років

1

1

1

1

Відомості про молодих фахівців


2010-2011

2011-2012

2011-2013

2013-2014

4

4

3

5

Аналіз плинності педагогічних кадрів

2010-2011

2011-2012

2012 - 2013

2013-2014

2

1

2

2

Забезпеченість навчально-виховного процесу здійснюється за рахунок штатних працівників. При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація вчителя, наступність у роботі.

Позитивні тенденції:


 • стабільність кадрового складу,

 • низька плинність,

 • наявність фахової підготовки у всіх працівників.

Негативні:

 • Зменшення навантаження, в зв’язку зі скороченням кількості дітей

 • «старіння» педколективу

Освітній рівень педагогічних працівників

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 19 вищу педагогічну, 3 – середню спеціальну.Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

3 них мають

Повну вищу педагогічну освіту

%

Середньо-спеціальну педагогічну освіту

%

Навчаються заочно

2011-2012

19

17

89,5

2

10,5

-

2012-2013

19

17

89,5

2

10,5

-

2013-2014

22

19

86,4

3

13,6

1 (4,5%)

Список вчителів Смільченецького НВК, що мають педагогічні звання або нагородиВчитель

Педзвання

Грамоти

Відзнаки

Подяки

Стар-ший вчитель

Вчитель-методист

Міністерства освіти і науки

Район-ного відділу освіти

Районної ради або держ- адміністрації

Відмін-ник народної освіти УРСР

Відмін-ник освіти України

Районної ради або держ- адміністрації

1

Чередніченко Г.І.

20082010

2013


2

Горбач Л.В.


2011

3

Павлова О.Г.

20032007

20054

Яковенко Л.М.

2011

20105

Карпенко Л.В.

2012


6

Гончаренко Н.В.


2012
На вересень 2013 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:Категорія,

звання

2013 – 2014 н.р.


Кількість

22

%


14-15 тарифний

розряд


3

13,6 %

Спеціаліст

5

22,7 %

ІІ категорія

3

13,6 %

І категорія

6

27,4 %

Вища

5

22,7 %

«Старший учитель»

3

13,6 %


Результативність роботи методкабінету:

Учні НВК постійні учасники районних, регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів, предметних олімпіад, змагань, турнірів.а) участь та результативність в районних, обласних та Всеукраїнських олімпіадах (2008-2013 рр.)

Результативність участі учнів НВК у предметних олімпіадах (ІІ етап)

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012-2013

2013-2014

Усього учасників

6

7

10

11

4

10

Усього призерів

1

2

8

5

1

4

І місце

-

-

2

3

-

1

ІІ місце

1

1

3

1

-

1

ІІІ місце

-

1

3

1

1

2


Результативність роботи учителів-предметників

з підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін


ПІБ учителя

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Карпенко Л.В.
ІІ

ІІІ


ІІ


Гончаренко О.Л.ІІІ


Горбач Л.В.

ІІ
І

І

ІІІ

І

ІІІ

Маньківська Я.С.


І

ІІІ


ІІІ
Яковенко А.В.ІІІІ

Ченченко Ю.Г.Павлова О.Г.ІІІ


Іщенко Н.Ф.


ІІКарпенко В.І.
ІІ

Олійник М.А.
ІІІ

в) участь учнів закладу в МАН

Результати 2011-2012 н.р.:

1. МАН ( обласний етап):

- Горбач Л.В. (Візіренко М. ІІ та ІІІ місця);

Результати 2013-2014 н.р.:

2. МАН ( обласний етап):

- Горбач Л.В. (Шкляр В. диплом учасника)

3. Всеукраїнські інтерактивні конкурси:

- природознавчий "Колосок": Горбач Л.В. (Карпенко О., Шуляка Д. Гончаренко Т., Візіренко М.), Чередніченко Г.І. (Яковенко Л.);

- українознавчий "Патріот": Гладкий А.О. (Поведик А., Вараді В., Юрів Ю., Карпенко О., Потапенко Л., Коваленко З.), Чередніченко Г.І. (Яковенко Л.).

3. Міжнародні інтерактивні конкурси:

- математичний "Кенгуру": Чередніченко Г.І. (Яковенко Л.), Карпенко В.І. (Карпенко О.), Іщенко Н.Ф. (Андрющенко Н.)б) участь в районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах

Залучення учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах

Протягом 2007-2014 років понад 25% учнів школи брали участь в різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах. Через систему позакласної та гурткової роботи, роботу в МАН. Значна кількість дітей залучена в діяльність шкільних гуртків та секцій. З кожним роком цей відсоток зростає.
Конкурс

Кількість учасників

Результативність

(відмінний та добрий результат)Кенгуру-2013

13

7

Альбус-2013

8

5

Гринвіч-2012

3

1

Олімпус-2013 (Весняна сесія),(Осіння сесія)

34

10

Колосок (Весняний)

12

13

Орлятко-2012

4

3

Левеня-2013

6

6

Пазл

2

2

Патріот

11

5

Мультитест 2013

8

3

У 2012-2013н.р. учні НВК брали участь у: XІІІ районному фестивалі дитячої творчості «Грайлива веселка», в районному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я», в районному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників й вибороли 6 місце, Міжнародному мовно- літературному конкурсі учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка, районному регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу учнів 4-5 кл.», у реалізації обласного проекту «Мій рідний край» (керівник Гладкий А.О.), XІІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, обласній історико - краєзнавчій експедиції «З Кобзарем у серці», Всеукраїнському дитячому конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху».

Учень 8 класу Шкляр Владислав зайняв І місце у районному та обласному етапах акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» в конкурсі на кращий твір за темою «Людина та ліс».

У 2013-2014н.р. участь у: в районному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників, ІVМіжнародному мовно- літературному конкурсі учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка, XІVМіжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика.в) участь педагогічних працівників НВК у конкурсі «Учитель року»

Одним із головних завдань адміністрація НВК вважає активізацію методичної роботи з учителями, тому спрямовує свої зусилля на розвиток ініціативи і творчого пошуку вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, вибір оптимальних методів, форм і засобів навчання.№ п/п

ПІП учителя

Рік участі у конкурсі

Номінація

Місце

1

Яковенко Л.М.

2005, 2013

Українська мова, директор ЗНЗ

ІІ, І

2

Яковенко А.В.

2007

Трудове навчання

ІV

3

Чередніченко Г.І.

2008

Початкові класи

І

4

Дзергун Н.М.

2011

Початкові класи

ІІ

5

Олійник М.А.

2013

Географія

Участь педагогічних працівників НВК у районній та обласній виставках передового педагогічного досвіду

(картотека матеріалів перспективного педагогічного досвіду ШМК)
2009-2010 н.р.

 1. Дзергун Н.М. Методичний посібник «Використання інтерактивних технологій в початкових класах».

 2. Щербина Т.І. Методичний посібник «Реалізація національно-патріотичного виховання в школі».

 3. Романенко О.В. Методичний посібник «Робота бібліотеки в рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!»2010-2011 н.р.


 1. Горбач. Методичний посібник «Цікаві педагогічні знахідки».

 2. Дзергун Н.М. Методичний посібник «Цикл уроків розвитку зв’язного мовлення в 3 класі».

 3. Яковенко А.В. Проект «Безпека щоденного життя».

 4. Гончаренко О.Л. Методичний посібник «Система уроків української мови з теми «Складносурядні речення» (9 клас)»2011-2012 н.р.
1.Яковенко Лариса Миколаївна «Проектна технологія на уроках світової

літератури»; «Творче використання ідей О.А.Захаренка у школі

сприяння здоров’ю».


 1. Карпенко Любов Володимирівна «Система уроків української мови з теми «Повторення і узагальнення вивченого про частини мови в початкових класах» (5 клас).

 2. Павлова Ольга Григорівна. Комплект таблиць на тему: «Основи неорганічної хімії» (7 – 11 кл.)

 1. Гончаренко Надія Володимирівна «Театралізована діяльність у дошкільній групі».

 2. Верзун Олена Миколаївна «Екологічне виховання у початкових класах».

 3. Маньківська Яна Станіславівна «Розробка уроків німецької мови в 9 класі з теми: «Das Leben der Jugend».2012-2013н.р.
1. Чередніченко Галина Іванівна. Серія цифрових ресурсів «Математичні ігри».

2. Маньківська Яна Станіславівна. Серія цифрових ресурсів «Mensch und Umwelt (Людина і довкілля)».

3. Гладкий Андрій Олександрович. Серія цифрових ресурсів «Українські землі наприкінці XVII- у першій половині XVIII ст.».

4. Яковенко Лариса Миколаївна. Методичний посібник «Контрольно-аналітична діяльність адміністрації ЗНЗ з питань виховної роботи».

5. Гончаренко Надія Володимирівна.Методичний посібник «Організація системи по впровадженню проектного методу в освітній процес дошкільного закладу».

6. Корнієнко Сергій Якович. Серія цифрових ресурсів «Волейбол».


2013-2014н.р.


 1. Чередніченко Галина Іванівна наочний посібник «Віртуальна подорож Черкащиною».

 2. Романенко Ольга Василівна. Методичний посібник «Стимулювання навичок читання у дітей, розвиток критичного та образного мислення через роботу з книгою».

 3. Маньківська Яна Станіславівна. Серія цифрових ресурсів «Використання ІКТ на уроках іноземної мови у початкових класах».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка