«Використання ігрових елементів на уроках німецької мови»Скачати 149.86 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір149.86 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Львівської обласної державної адміністрації

Управління професійно-технічної освіти,

координації діяльності вищих навчальних закладів і науки

Вище професійне училище №34м.Стрия
Доповідь
«Використання

ігрових елементів

на уроках

німецької мови»

Доповідач:

викладач німецької мови ВПУ-34

Коцуровська Галина Василівна

Рольова гра – це навчання в дії, це така собі неформальна постановка, під час якої студенти розігрують сценки або ситуації. Залежно від цілей та завдань заняття використовують різноманітні ігри, їх пропонують у процесі закріплення навчального матеріалу, на етапі його активізації в мові студентів. Ігри можуть бути і як окремими елементами заняття або формою всього заняття.

Працюючи вже стільки років в училищі, я розумію, щоб бути цікавою учням, потрібно завжди вчитися, постійно бути у творчому пошуку. При цьому потрібно поставити себе до рівня студента, його рівня сприйняття, розкрити матеріал з його допомогою, зробити так, щоб він відчув себе значущою частинкою заняття. Застосування рольових ігор на заняттях німецької мови якраз і допомагає досягти цієї мети.

Для себе, як для викладача німецької мови, у використанні рольових ігор на занятті я відкрила масу переваг. І хоча, як показала практика, підготовка до самого заняття займає багато часу, та результат цього вартий: підвищується інтерес до навчальних занять; зростає пізнавальність у процесі навчання; змінюється самооцінка учнів, вона стає більш об'єктивною; змінюються у кращий бік взаємини студентів і викладача; підвищується мотивація вивчення німецької мови.

Працюючи над проблемою «Рольові ігри на заняттях німецької мови», я зробила для себе висновок, що заняття є ефективним тоді, коли воно є цікавим як для викладача, так і для учнів. Використання рольових ігор на занятті німецької мови дозволяє студентам виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює загальний світогляд, підвищує рівень практичного володіння німецькою мовою, формує навички самостійної діяльності. Ігри не лише допомагають засвоїти і закріпити мовний матеріал, вони мотивують і стимулюють спілкування студентів німецькою мовою, знімаючи мовний бар’єр, напругу, боязливість. Гра як одна зі стратегій комунікативного навчання, надає заняттю німецької мови нестандартності, робить його творчим, веселим, захоплюючим та ефективним.

Оволодіння іноземною мовою відбувається не тільки на уроці, а тому органічне поєднання уроку, домашньої та позакласної роботи забезпечують ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприятимуть розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності. Так, на домашнє завдання часто задаю учням вивчити свою роль у конкретному діалозі, чи скласти з другом власну сценку, придумати рольову гру (можна у вигляді схеми, таблички) по темі. Такі завдання учням дуже подобаються.

Добираючи ігри, продумуючи ігрову ситуацію, необхідно обов'язково поєднувати два елементи — пізнавальний та ігровий. Створюючи ігрову ситуацію відповідно до змісту програми, я чітко планую діяльність учнів, спрямовую її на досягнення поставленої мети. Коли визначено певне завдання, надаю йому ігрового задуму, бо саме це спонукає учнів до гри та є основою ігрової ситуації, адже завдяки задуму виникає інтерес до гри. А коли з'являється особиста зацікавленість, виникає і активність, і творчі думки, і дії, і переживання за себе, команду чи весь колектив — усе, без чого неможлива ігрова діяльність.

Готуючись до уроків, я заздалегідь добираю необхідний дидактичний матеріал, продумую послідовність ігрових дій, тривалість гри, як здійснити контроль, підбиття підсумків і оцінювання результатів. Гру можна проводити напочатку уроку, тоді вона активізує мислення учня, допомагає йому зосередитись і виділити основне.

  Найважливіше — спрямувати увагу на самостійну діяльність. Інколи гра може бути ніби фоном для всього уроку. Коли ж учні стомлені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. Проте слід пам'ятати, що окремі ігри занадто збуджують емоції дітей, надовго відвертаючи їхню увагу від основної мети уроку. Тому ігри, пов'язані із сильними емоціями, слід проводити лише вкінці уроку.

Доцільно розсадити учнів так, щоб за кожною партою був один учень «сильний», а другий — «слабкий». У такому разі ігри між сусідами по парті проходять ефективніше, оскільки постійно контролюються «сильнішими». Розсадити учнів по рядах необхідно так, щоб рівень їхніх знань був приблизно однаковим, шанс виграти матиме кожен завдяки цьому.

        Як засвідчує практика, щоб ігрова діяльність на уроці була ефективною й давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання нижчезазначених умов.

1. Готовність учнів до участі в грі.

   (кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету; її кінцевий

    результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі).

2. Забезпечення кожного учня необхідним матеріалом.

3. Чітке формулювання завдання гри.

4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять алгоритм окремих дій,   а далі можна пропонувати всю гру та різні її варіанти.

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти помилки, оцінювати результати.

6. Не можна принижувати гідність дитини

   (ставити низькі оцінки за поразку в грі, глузувати тощо).

  Існують і загальні правила для учнів у процесі ігор.

 1. Уважно слухай і запам'ятовуй хід гри, необхідні дії, їх послідовність.

2. Вигравай лише чесно, бо інакше перемога не принесе тобі задоволення.

3. Не зазнавайся, якщо в тебе все виходить і ти виграєш.

4. Якщо вмієш щось добре робити, навчи товаришів — нехай вони стануть спритними   й умілими.

5. Вигравати в сильного суперника цікавіше.

6. Не смійся над тим, хто програє: і ти можеш стати переможеним.

7.   Не засмучуйся, коли програєш, адже попереду ще багато цікавих ігор.

8.   Не ображайся на переможця, а привітай його.

9.   Не сердься на тих, через кого, можливо, твоя команда програла.

      Ці учні потребують твоєї підтримки.

10. Дотримуйся черги, не заважай товаришам, не роби зайвих рухів, будь      дисциплінованим.

11. Життя складається з перемог і поразок. Навчись їх сприймати як належить.

 Декілька  порад  щодо організації ігор:

1. Добре сплануйте проведення гри, підберіть матеріали.

2. Упевніться в тому, що підібрана гра відповідає здібностям та віковим    особливостям учнів.

3. Чітко сформулюйте правила гри.

4. Якщо ви хочете, щоб гра принесла насолоду, контролюйте дітей; стійте перед    класом, щоб учні сприймали вас лідером та відчували вашу підтримку.

5. Виберіть приємний, але офіційний тон спілкування.

6. Ніколи не затягуйте гру, щоб вона не набридла дітям.

7. Не грайте в одну й ту саму гру багато разів.

     Кожна гра має свої правила, що визначають порядок дій і поведінку учнів, сприяють створенню на уроці робочої атмосфери. Тому правила ігор я розробляю з урахуванням мети уроку та індивідуальних можливостей учнів. Це створює умови для проявів самостійності, наполегливості, розумової активності, виникнення в учнів почуття задоволення й успіху.

   Наприклад, при вивченні теми: «Видатні особистості» на ІІ курсі, я пропоную учням у театралізованій грі відтворити героя прочитаного тексту так, щоб група відгадав, від імені кого розказано. Цю гру використовую також при переказі домашніх сюжетних текстів, вивчених усних тем.(Див. Додаток 1)

Лексичні ігри та звичайні ігри чи ігрові моменти допомагають мені на кожному етапі уроку. Я визначила для себе такі етапи роботи:

Так, при повторенні лексичного матеріалу на початку уроку я проводжу наступні ігри:

1. Кожен учень повинен мати перед собою лист паперу з намальованим на ньому ланцюжком квадратиків. Крім того учні повинні також мати літери на картоні. Я називаю слово українською мовою чи показую малюнок. Учень повинен вимовити потрібне слово німецькою мовою, а потім заповнити ним ланцюжок квадратиків. Той, хто виконав завдання, піднімає руку. Перевіряю. Учень називає слово на німецькій мові. Можна запропонувати скласти речення чи словосполучення з цим словом. Слова повинні бути підібрані або за фонетичним, або за тематичним принципом. Наприклад:


M

ä

d

c

h

e

n


Я прийшла до висновку, що ігри, елементи гри на кожному етапі уроку знімають стрес, розвивають моральні, комунікативні якості, створюють позитивну психологічну атмосферу, бажання продовжити контакт, розширити сферу спілкування.

Так, мотиваційно-організаційний етап уроку може включати в себе рольові ігри та імітації, використання афоризмів та висловлювань з творів німецьких письменників.

Виконавчо-діяльнісний етап уроку з іноземної мови має кілька етапів: організація виконавчо-діяльнісного етапу, організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у рамках комунікативно-діалогової моделі, у рамках ігрової моделі.

Ігрова діяльність притаманна учням. У ході гри на основі зміни ролей та ігрових ситуацій відбувається соціалізація учнів. Ігри поділяються на імітаційно-моделюючі та рольові. Імітаційно-моделюючі ігри включають у себе розподіл ролей (керівник, доповідач, секретар, герой конкретного твору німецького письменника тощо), але вони мають менше значення, ніж у рольових іграх.Рольова гра сприяє розширенню асоціативної бази для освоєння мовного матеріалу, сприяє формуванню учбового співробітництва та партнерства, адже виконання припускає охоплення групи учнів( рольова гра будується не тільки на основі діалогу, але і полілогу), які повинні складно взаємодіяти, точно враховуючи реакцію один одного, допомагаючи одне одному.

Завдання рольових ігор полягає у створенні відповідного емоційного фону. Найбільш дієвими рольовими іграми є театралізовані вистави, театралізовані ігри і проблемно-дискусійні ігри та ігри-драматизації, для останніх притаманна низка особливостей:

Під час їх проведення група поділяється на виконавців-акторів і глядачів. Часто драматизація перетворюється на ілюстративний додаток або емоційний підсилювач репродуктивної діяльності учнів під час вивчення тем: Україна, Німеччина, охорона навколишнього середовища.На етапі закріплення у коригуванні навчальних досягнень я також використовую ігрові моменти. Ось деякі з них:

«Мовчанка»

Готується перелік слів, понять. Учні піднімають руку вгору, якщо слово вжите по виучуваній темі, якщо переклад його, проказаний викладачем, вірний.«Знайди помилку»

Група поділяється на дві, три команди і отримує картку, на якій потрібно підкреслити ті питання, слова, які стосуються теми уроку, а непотрібні треба викреслити. Картка передається швидко на наступну парту. Перемагає та команда, яка швидше справилася із завданням і склала коротку розповідь.

Я переконана, що лише через гру учні мають можливість не стільки механічно засвоювати матеріал, скільки душевно обжити його. Завдання оживають, приживаються, починають жити у душах учнів, які й самі починають відчувати своє життя по-новому. А це позначається на світосприйманні, поведінці, спілкуванні між собою та учителем, на розвитку креативного мислення та виробленні комунікативних здібностей. Поведінка стає менш важливою, ніж правило, під час гри. А правило не менш цікавим, ніж поведінка. Усе переплітається й перероджується. На щоденних уроках неможливо обійтися без комунікативно-ігрових вправ, нестандартних ситуативних ігор, ребусів, кросвордів з теми, що вивчається. Тому я активно співпрацюю з учнями. Залучаю кращих знавців мови до проведення уроків, позакласних заходів, до участі у проведенні тижня німецької мови, випусків німецькомовних газет, експромтних колекцій несподіваних ситуацій, творчого привнесення у стимулювання роботи класу над оволодінням німецькою мовою.

Творчість учнів є одним із засобів підвищення їхнього тонусу закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції і, головне, актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю – переживання радощів від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі.

Отже, ігрова технологія сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів, сприяє усвідомленому засвоєнню німецької мови. Ігри допомагають розвитку самостійності, ініціативності, виховують почуття колективізму. Урок стає жвавішим, цікавішим. Постійна зміна діяльності учнів не дозволяє їм втомлюватися. Застосування ігор забезпечує більш високу ефективність засвоєння навчального матеріалу, підсилює зацікавленість предметом, розвиває комунікативні здібності кожного.

Європейські стандарти у підході до оволодіння іноземною мовою стають для нас сьогодні реальністю. Враховуючи потужний вибух наукових досліджень, нестандартний розвиток культурних, літературних напрямків, ущільнення міжнародних стосунків та міграції без грунтовних знань двох і більше іноземних мов просто неможливо уявити життя успішної сучасної освіченої людини. Тому мої завдання і мета, як викладача, через урок, сповнений напруженої ігрової новизни, постійно розвивати в учнів креативність, віру у власні сили досягнення успіхів, спрямованих на формування соціолінгвістичної компетенції, такої необхідної для ефективних міжкультурних контактів на рівні міжособистісного спілкування.

Структура рольової гри складається з трьох основних компонентів: ролі, вихідної початкової ситуації та рольової дії.

Продумуючи рольову гру, вчитель повинен враховувати наступні її ознаки:

1. Ситуація повинна бути найбільш наближеної до життя. У ситуації необхідно дати зведення про соціальні взаємини партнерів, наприклад, офіційні, неофіційні).

2. Ролі, обрані учнями, повинні найбільшою мірою підходити даної ситуації. Опис ролі дається в рольовій картці, при цьому інформаціяможе бути представлена детально: зведення про людину (добрий, чесний, ледачий і т.д.), про його життєвий досвід, про звички, захоплення і т.п. Однак інформація не повинна викладатися занадто докладно, тому що в цьому випадку учасник гри позбавляється можливості виявити свою творчість. Опис може бути коротким, щоб учень міг “додумати” образ персонажа, роль якого він буде виконувати. Учням потрібно дати час, щоб вони ввійшли в роль. Ролі, зазвичай розподіляє вчитель, та, якщо ми говоримо про учнів старших класів, то у такому випадку викладачу краще надати їм можливість вибору.

3. Учасники рольової гри повинні враховувати наявність різних рольових цілей

(якщо касир продає квиток покупцю, то покупець не тільки купує квиток, але і запитує необхідну інформацію, а також відраховує гроші, довідується про багаж і т.д.).

4. Учасники рольової гри не повинні діяти індивідуально, а тільки колективно, репліки одного повинні викликати відповідну реакцію іншого, а за реакцією слідує дія партнера.

5. Наявність загальної мети у всього колективу.

6. Учасники гри приходять до власного рішення, підказаного ситуацією і думками самого учня.

7. Наявність системи групового й індивідуального оцінювання діяльності учасників гри. Кожен учасник гри, в залежності від виконання заданої ролі, оцінюється або експертом з числа самих учасників, або ж викладачем.

8.Створення доброзичливої атмосфери.

9.Викладач повинен намагатися передбачати можливі типові помилки учнів у ході рольової гри, і попередити їх, продумавши попередні вправи на використання визначених граматичних структур, лексичних одиниць, що обов'язково будуть використовуватися в рольовій грі.


SpieleimDeutschunterrichtДодаток 1

І. Тема «Видатні люди Німеччини», ІІ курс

Was ist euch über diese deutschen Persönlichkeiten bekannt? Sprecht zu zwei. Ergänzt die fehlenden Informationen. Gebraucht angegebenen Redemittel.


Partner A
Lebensjahre

Geburtsort

Hauptwerke

Johann Wolfgang von Goethe

1749 - 1839
“Die Leiden des jungen Werther”, “Faust”, “Gedichte. Dramen.”

Heinrich Heine
Dusseldorf
Fridrich Schiller“Kabale und Liebe”, “die Rauber”, Dramen. Gedichte.

Hermann Hesse

1877 - 1962
“Der Steppenwolf”, “Demian”, “Narziss und Goldmund”

Thomas Mann
Lubeck
Ludwig van Beethoven
Bonn

“Appassionata”, “Die Eroika”, die Pastoral-Sinfonie, Klaviersonaten

Johann Sebastian Bach

1685 - 1750
Die Brandenburgischen Konzerte, die Jochannespassion, Sonaten, Orgelwerke

Robert Schumann

1810 - 1856


Partner BLebenslauf

Geburtsort

Hauptwerke

Johann Wolfgang von Gothe
Frankfurt am Main
Heinrich Heine

1797 - 1856
“Deutschland. Wintermarchen”, lyrische Gedichte

Fridrich Schiller

1759 - 1805

Marbach am Neckar
Hermann Hesse
Galw
Thomas Mann

1875 - 1955
“Buddenbrooks”, “Der Zauberberg”, “Doktor Faustus”, Novellen

Ludwig van Beethoven

1770 - 1827Johann Sebastian Bach
Eisenach
Robert Schumann
Zwickau

Die Oper “Genoveva”, die “Fruhlingssinfonie”, Lieder, Klavierkonzerte


ІІ. Тема: «Свята і звичаї», І курс

Welche Antwort ist richtig? Fragen zu Nikolaus


Nikolaus

  1. ist ein Fest fur Kinder

  2. ist ein Fest fur Verheiratete

  3. ist ein Fest fur Madchen

Der Nikolaus fullt die die Schuhe der Kinder

1/ mit Stroh  1. mit Sussigkeiten

 1. mit Blattern

Der Nikolaus

 1. war ein Bettler

 2. war ein Konig

 3. war ein Heiliger

Der Nikolaus fragt,

 1. ob die Kinder brav waren

 2. wieviel die Eltern verdienen

 3. wo der Bahnhof ist

Der Nikolaus ist gekleidet

 1. wie ein Pop-Star

 2. wie ein Bischof

 3. wie eine Frau

Der Nikolaus liest

 1. in die Zeitung

 2. in einer E-Mail

 3. in einem goldenen Buch

Der Nikolaus kommt

 1. im Juli

 2. kurz vor Ostern

 3. am 5./ 6 Dezember abends

Die Kinder geben dem Nikolaus

 1. einen Zettel mit Weihnachtswunschen

 2. Geld fur den Heimweg

 3. einen Mantel gegen die Kalte


ІІІ. Тема »Людські стосунки», 11 клас.

Redemittel fur Diskussion


Eigene Meinung

Widerspruch

Ich denke( meine), glaube, dass…

Denn mochte ich wiedersprechen

Meiner meinung nach…

Das sehe ich nicht so…

Ich bin uberzeugt, dass…

Dem muss ich leider widersprechen

Ich finde schon, das…

Das ist doch UnsinnZustimmung

Zweifel

Dem mochte ich zustimmen

Da bin ich nicht sicher

Das sehe ich genauso

Ich weiss nicht, ob…

Damit bin ich einverstanden

Na, ob das so stimmt?

Das ist auf jeden Fall soЯ забезпечую при використанні комунікативно-ігрових вправ:

1. Міцність знань;

2. Навчаю застосовувати знання в практичній діяльності через гру

3. Розвиваю логічне мислення;

4. Сприяю творчому зростанню учня;

5. Сприяю активності учня та зацікавленості предметом очікувані результати:

1. Кожен учень повинен самостійно або з допомогою викладача через гру осмислити виучуваний матеріал;

2. Краще запам'ятати лексику, граматичний матеріал;

3. Підвищити техніку читання, вдосконалити мовленнєві навички та діалогічне мовлення.

Рольова гра – це ситуативно-варіативна вправа, яка поєднує в собі елементи як ігрової, так і навчальної діяльності. Під час таких ігор учні набувають досвіду спілкування іноземною мовою, і це спілкування є не лише мовленнєвим, а ще й включає в себе міміку, жести, емоції, рухи та відповідну поведінку, яка залежить від заданої ситуації.

Я переконана, що лише через гру учні мають можливість не стільки механічно засвоювати матеріал, скільки душевно обжити його. Завдання оживають, приживаються, починають жити у душах дітей, які й самі починають відчувати своє життя по-новому. А це позначається на світосприйманні, поведінці, спілкуванні між собою та учителем, на розвитку креативного мислення та виробленні комунікативних здібностей. Поведінка стає менш важливою, ніж правило, під час гри. А правило не менш цікавим, ніж поведінка. Усе переплітається й перероджується.Отже, ігрова технологія сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів, сприяє усвідомленому засвоєнню німецької мови. Ігри допомагають розвитку самостійності, ініціативності, виховують почуття колективізму. Урок стає жвавішим, цікавішим. Постійна зміна діяльності учнів не дозволяє їм втомлюватися. Застосування ігор забезпечує більш високу ефективність засвоєння навчального матеріалу, підсилює зацікавленість предметом, розвиває комунікативні здібності кожного.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка