Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики у 5 класі вступСкачати 109.22 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір109.22 Kb.
Тетяна Єршова,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель,

вчитель математики Галицької гімназії
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 5 КЛАСІ
1.Вступ

Процес інформатизації, що охопив сьогодні всі сторони життя сучасного суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ).

Сучасне суспільство переживає значні зміни, пов'язані з переосмисленням ряду наукових, політичних і соціальних положень. Це відбувається у всіх сферах людського життя, зачіпає всі суспільні інститути, в тому числі систему освіти. У нашій країні цілі групи населення змінюють ціннісні орієнтири, у зв'язку з обвальним зростанням інформації. Бурхливий розвиток засобів телекомунікації та інформаційних технологій, формування світового інформаційного простору ставить нові вимоги до сучасного суспільства і його найважливішого інституту - системи освіти.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.(Слайд 1)2. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні ефективності уроку математики

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Допомогти вчителю математики у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання (дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити)) та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

3. Особливості використання ІКТ на уроках математики в 5 класі (Слайд 2)

Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвиваються допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку), використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною й, що важливо, витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.

Як учитель математики, хочу відзначити, що не завжди всі учні, які переходять з молодшої школи в старшу, готові до навчання із застосуванням ІКТ. Більшість з них використовує комп’ютер як цікаву іграшку. Тож надзвичайно корисно привчати учнів використовувати комп’ютер як розумного помічника у навчанні під час формування нових знань, пошуку потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченого матеріалу, комп'ютерного тестування, роботи з різними прикладними програмами. При цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності.

Застосування ІКТ значною мірою сприяє досягненню зазначеної мети, бо базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, 1/2 частина побаченого й почутого матеріалу.

Отже,процес організації навчання п’ятикласників з використан-ням ІКТ дозволяє: (Слайд 3)


 • зробити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, а з іншого - зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;

 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів ;

 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань за рахунок засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції й формує позитивні навчальні мотиви ;

 • здійснювати моніторингові відстеження якості засвоєння учнями навчального матеріалу з метою своєчасного коригування процесу вивчення певної теми ;

 • створити комфортні психологічні умови для учнів під час відповіді на питання;

 • здійснювати самостійну навчально - дослідницьку діяльність , розвиваючи тим самим в учнів творчу активність ;

 • використовувати бібліотеки навчального електронного приладдя;

 • використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернету та локальної шкільної мережі, реалізувати мережну взаємодію в локальній та глобальній мережі Інтернет.

Звичайно, йдучи на урок, я завжди враховую:

    • методичну мету і тип уроку( ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку: у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю, оцінювання);

 • чисельність класу і чисельність комп'ютерів у класі;

 • гігієнічні вимоги до роботи учнів за комп'ютером (результати досліджень свідчать, що в кабінетах комп’ютерної техніки за наявності десяти працюючих комп’ютерів протягом дня значно підвищується температура повітря, знижується вологість); Оптимальна тривалість безперервного заняття на комп'ютері для дітей 6-річного віку – 8 - 10 хв, 7 - 10-річних – 10 - 15 хв, 11-16 річного – до 30 хв. Головне, дотримуватись принципу “не нашкодь”, тобто, вчасно запобігати можливому надмірному стомленню. Як сказав В.Сухомлинський “Першочерговою місією вчителя є збереження здоров’я дітей”. (Слайд 4)

 • готовність учнів до нового виду навчальної діяльності.

Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках математики в 5 класі має декілька режимів:

- демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);

- індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);

- комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і індивідуальної роботи).

Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів. Щоб організувати індивідуальну роботу, кожний учень має бути забезпечений персональним комп’ютером.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.(Слайд 5) • діалог з програмою зазвичай позбавлений емоційності;

 • не забезпечується розвиток мовної, графічної і письмової культури учнів;

 • недостатня кількість якісного прикладного програмного забезпечення для підтримки навчання математики;

 • матеріал, як правило, подається в умовній, досить стислій і одноманітній формі;

 • контроль знань обмежений декількома формами - тестами або програмованими опитуваннями;

 • від учителя вимагаються спеціальні знання;

 • при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри;

 • існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом (відсутність методики застосування ІКТ)

4. Викладання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Вже другий рік я є керівником майстер – класу вчителів математики Галицького району з теми «Використання ІКТ на уроках математики». На засіданнях, крім теоретичного матеріалу ми багато часу відводимо методиці застосування ІКТ на уроках математики. Сьогодні хочу поділитись досвідом використання певних програм на уроках математики в 5 класі. У своїй діяльності використовую низку комп’ютерних програм (Слайд 6) • навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми;

 • контролюючо-тестову програму «Test W2»;

 • графічний редактор Paint (Робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, уваги. Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з інформатикою, природознавством, образотворчим мистецтвом. ).Переважно це уроки подорожі та міні проекти.

 • програму презентацій Power Point;

 • програмні засоби навчального призначення, зокрема «Математика, 5-6 класи».

1.Мультимедійні презентації. Для створення і демонстрації комп'ютерної презентації призначена програма Місrosoft Роwer Роіnt, яка входить до пакета Місrosoft Office для ОС Windows. На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєю естетичною привабливістю. Урок-презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, якому можна поставити на слайд). Прикладами використання презентацій на уроках математики є : пояснення нової теми, робота з усними вправами (з теми «Множення і ділення десяткових дробів») (Слайд 7) використання презентації при повторенні пройденого матеріалу («Середнє арифметичне»), взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді («Дії з десятковими дробами, округлення десяткових дробів»)(Слайд8), демонстрація умови й розв’язку завдання (Розв’язування задач на рух, Слайди 9-11),проведення тестів, фізкультхвилинок,рефлексії; демонстрація портретів математиків і розповідь про їхні відкриття,позакласна робота (математичні ігри й вечори)Слайд 12. Пропоную учням завдання створити самостійно презентацію. Наприклад,„Історія виникнення натуральних чисел», «Старослов’янська нумерація», «Перші кроки в геометрію», «Цікаві факти про математику і математиків». В процесі створення презентації вони мають можливість проявити себе як сценаристи, режисери, художники, дослідники, а також як вимогливі глядачі.

Отже, вчитель повинен виступати не в ролі розповсюджувача інформації (як це традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги учня. Це викликає позитивні моменти. А саме: учні активно беруть участь в процесі навчання, навчаються самостійно мислити, пропонувати свої бачення, прогнозувати та моделювати окремі ситуації.2. Програми створення тестів TEST-W2 для оцінювання навчальних досягнень учнів .(Слайд 13) Вихідний тест може мати будь-яку кількість питань. Кожен учень одержує свій, відмінний від сусідів, набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох вірних. Учню треба вказати правильні, на його думку відповіді і перейти до наступного питання. Час відповіді на тест обмежений.

Використання комп'ютерного тесту дозволяє мені швидко перевірити ступінь засвоєння матеріалу у всіх учнів, що неможливо, наприклад, при усному чи письмовому опитуванні.

При комп'ютерному тестуванні учень бачить свій результат відразу після виконання завдання, а не по закінченні якого-небудь часу, коли для нього оцінка втрачає свою актуальність.

Виставляння оцінки завжди об'єктивне й не залежить від особистих відносин учителя й учня.3. Програмні засоби навчального призначення (Слайди 14-15)

На замовлення Міністерства освіти й науки України було розроблено програмні засоби навчального призначення з різних предметів шкільного курсу, в тому числі з математики. У своїй роботі для 5 класу користуюсь програмно-методичним комплексом навчального призначення «Математика, 5-6 класи». Він адаптований на різні рівні навченості учнів, що забезпечуює діалог учень - комп’ютер, керує ходом вивчення навчального матеріалу, здійснюює контроль знань і надає своєчасну допомогу учневі. Цей програмно- методичний комплекс може використовуватись як під час уроку, так і вдома під час самостійного вивчення предмета, надолуження пропущених уроків, повторення і систематизації знань, підготовки до тематичного оцінювання. ПМК „Математика, 5-6 клас” може бути використаний :

- для підготовки до уроку;

- для пояснення нового матеріалу;

- для створення власних уроків і редагування існуючих;

- для формування та закріплення навичок розв’язування вправ, передбачених програмою;

- для проведення тестового контролю знань;

- для проведення індивідуальних і факультативних занять.5. Висновки

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в 5 класі сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, швидкому та ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу, формуванню ключових компетенцій школяра. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителям перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера. Але методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп’ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка