«Використання мультимедійних технологій на уроках образотворчого мистецтва»Скачати 97.29 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір97.29 Kb.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ

СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ

КОМПЛЕКС ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Доповідь

на тему:
«Використання

мультимедійних технологій

на уроках

образотворчого мистецтва»


Розроблено вчителем Кубанською Н.В.

Харків

2015

Традиційно панує думка, що уроки образотворчого мистецтва люблять всі діти. Проте досвід показує, що в умовах інформаційного – технологічного суспільства, коли на зміну людському спілкуванню прийшли новітні технології, глобальні мережі, комп’ютерні ігри, на жаль, все менше дітей хочуть займатися образотворчим мистецтвом.

Відомо, що лише творча дитина – є щасливою дитиною. Що може дати більше насолоди, радості, впевненості у власних силах, як не творчість? Творча діяльність – це природна форма самовираження особистості, виявлення її індивідуальності, пов’язана з інтелектуальними пошуками, здатністю до евристичного мислення, самостійною діяльністю, з розвиненою інтуїцією, художньою фантазією, здатністю до нових методів і змісту пізнання, вміннями не лише пристосовуватися до нового, але й творити себе, що є дуже актуальним та важливим у сучасному житті.

Як зробити сучасну дитину щасливою без Інтернету, комп’ютерних ігор? Початковим імпульсом є мотивація – рушійна сила навчального процесу. Але скільки б учень не чув про необхідність вчитися, про важливість навчання для нього самого та його майбутнього, що це його обов’язок, якби не усвідомлював справедливість всіх цих слів, проте, якщо він не включиться в практичну діяльність, яка викличе у нього інтерес та позитивні емоції задоволення, лише тоді можливо очікувати поступового виникнення потреби та мотивації до цієї діяльності.

На допомогу вчителеві в реалізації цієї проблеми прийшли мультимедійні технології. Поняття „мультимедіа” є багатогранним і посідає важливе місце в процесі інформатизації освіти. „Мультимедіа” (від англ. multi – багато і від лат.мedia – носій, засіб, середовище, посередник) часто вживається як аналог терміну „засоби масової комунікації” (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет). В загальноприйнятому визначенні „мультимедіа” – це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео .

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим залучити школярів до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності.

Кожен учитель знає, як відбувається запам’ятовування інформації: якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання «включення» слухового й зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти  до 60% інформації. А застосування  мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання мультимедіа значно сприяє засвоєнню навчальної інформації кожним школярем.

Поява мультимедійних посібників відкрила нові технологічні можливості поліхудожнього навчання та виховання школярів. Використання готових педагогічних програмних засобів оптимізує навчальний час на уроці та економить його при підготовці вчителя до уроку. Особливо гарними помічниками стали дані посібники для учнів, які не змогли відвідати урок з різних причин, проте, вдома самостійно мали можливість опрацювати дану тему. Варто сказати, що завдяки вміщеним у ППЗ відео виконання практичної творчої роботи у багатьох учнів не лише з’явилося бажання малювати, а і якість виконання практичних творчих робіт покращилася.

ППЗ «Образотворче мистецтво» дає можливість учителю образотворчого мистецтва забезпечити кращу візуалізацію і мотивацію навчання, скорочує час на пошук інформаційно-методичної та візуально-технічної допомоги. Наявність у посібнику конструктора уроків допомагає створити власний урок, використовуючи запропоновані матеріали.

Проте, кожен вчитель може про своєму будувати режисуру уроку, а тому важливим є вміння створювати власні мультимедійні презентації. А що ж означає поняття «презентація»? Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок-слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео- аудіо- фрагменти, анімацію, 3D- графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення.

Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи образного мислення.

Систематичне використання комп’ютера, зокрема мультимедійних презентацій, на уроці сприяє: • посиленню мотивації навчання учнів;

 • формуванню творчих компетентностей;

 • зростанню якості навчання і виховання;

 • підвищенню інформаційної культури учнів;

 • підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

 • зростанню продуктивності уроку;

 • реалізації міжпредметних зв’язків;

 • логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

 • зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Методи використання мультимедійних презентацій

Форми та місце використання мультимедійної презентації (або навіть окремого її слайду) на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети, яку ставить учитель. Проте, практика дозволяє виділити деякі загальні, найефективніші прийоми застосування певною допомоги чи підказки для учнів: • при вивченні нового матеріалу, що дозволяє ілюструвати його різноманітними наочними засобами;

 • при закріпленні нової теми чи розділу навчальної програми;

 • для перевірки навчальних досягнень учнів. Комп’ютерне тестування – це самоперевірка та самореалізація, добрий стимул для навчання, спосіб навчальної діяльності та самовираження учнів;

 • для поглиблення знань як додатковий матеріал до уроків;

 • при вирішенні задач навчального характеру допомагає виконати ескіз, розробити композицію, визначитися з колоритом, скласти план рішення та контролювати проміжні й остаточний результати самостійної роботи за цим планом;

 • засіб емоційного розвантаження. Під час проведення уроків варто включити відеозаставки або мультфільми, при цьому в учнів зникає втома, з’являється зацікавленість, вони шукають відповіді, звертаються до вчителя із запитаннями, заряджаються новою позитивною енергією. Мультимедіа-програми зовні виглядають як простий відеофільм, але з можливостями втручатись у хід дій і встановити певний діалог;

Цілком очевидно, що ступінь і час мультимедійної підтримки уроку можуть бути різними: від декількох хвилин до повного циклу. Проте мультимедійний урок може виступати і як «міні-технологія», тобто як підготовлена вчителем розробка із заданою навчальною метою і завданнями, орієнтована на цілком певні результати навчання. Такий урок володіє достатнім набором інформаційної складової, дидактичним інструментарієм. При його проведенні істотно міняється роль вчителя, який в даному випадку є, перш за все, організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів.Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації :

* структуризація навчального матеріалу;

* складання сценарію реалізації;

* розробка дизайну презентації;

* підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів);

* підготовка музичного супроводу;

* тест-перевірка готової презентації.

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Отже, мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп'ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння учнів працювати в парах і групах.

Слід звернути увагу й на саме проведення мультимедійного уроку. Як би не був розроблений урок, багато що залежить від того, як вчитель підготується до нього. Вчитель повинен не тільки, і не стільки, упевнено володіти комп'ютером, знати зміст уроку, але вести його в хорошому темпі, невимушено, постійно залучаючи до пізнавального процесу учнів. Необхідно продумати зміну ритму, урізноманітнити форми навчальної діяльності, подумати, як витримати при необхідності паузу, як забезпечити позитивний емоційний фон уроку.

Практика показує, що, завдяки мультимедійному супроводу занять, вчитель економить до 30% навчального часу, ніж при роботі у класної дошки. Він не повинен думати про те, що йому не вистачить місця на дошці, не варто турбуватися про те, чи тримаються репродукції картин, схеми, таблиці, якої якості крейда, зрозуміло і все написане, затрачати час на витирання та написання знову. Економлячи час, вчитель може збільшити щільність уроку, збагатити його новим змістом.

Знімається і інша проблема. Коли вчитель відвертається до дошки, він мимоволі втрачає контакт з класом. Іноді він навіть чує шум за спиною. У режимі мультимедійного супроводу вчитель має можливість постійно «тримати руку на пульсі», бачити реакцію учнів, вчасно реагувати на ситуацію, що змінюється.

Одна з істотних змін в структурі освіти може бути охарактеризована як перенесення центру тяжіння з навчання на учіння. Це не звичайне «натаскування» учнів, не екстенсивне збільшення знань, а творчий підхід до навчання всіх учасників освітнього процесу. Необхідно  створити обстановку взаємодії і взаємної відповідальності. Тільки за наявності  високої мотивації всіх учасників освітньої взаємодії можливий позитивний результат мультимедійного уроку.Правила створення презентації

 • найважливіше (визначення, висновки, правила і т.ін.) розташовувати у верхньому куті екрану ліворуч і передавати великим шрифтом;

 • другорядну інформацію вміщувати в нижній частині слайда;

 • стежити за тим, щоб кожен слайд відображав одну думку; якщо це неможливо, то кожну окрему думку передавати окремим абзацом;

 • суть абзацу викладати у його першому рядку;

 • текст складати з простих речень;

 • рядок вибудовувати з 6-8 слів;

 • на слайді уміщати 6-8 рядків;

 • стежити за тим, щоб загальна кількість слів на слайді не перевищувала 50-ти;

 • ілюстрації подавати на екрані одночасно з текстом, якого вони стосуються;

Психологічні особливості сприйняття слайдів презентації

 • найкращим поєднанням кольорів тексту й фону є чорний на білому, білий на темно-синьому, жовтий на синьому;

 • найгіршим поєднанням кольорів є зелений і червоний;

 • найкраще запам’ятовується слово (рядок, заголовок), передане червоним, оранжевим або жовтим кольором;

 • заспокійливо впливають фіолетовий, синій, блакитний, зелений кольори літер (або фону);

 • кольорова гама всіх слайдів має бути єдиною;

 • яскраві малюнки впливають на підсвідоме запам’ятовування інформації;

 • рухомі об’єкти (анімація) відволікають увагу від інформації;

 • фоновий малюнок знижує ефективність сприйняття та запам’ятовування інформації.

 • у одній презентації рекомендують використовувати не більш як 3-4 різних шрифти.

Список використаних джерел

1.Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. – 2007. – № 3 – с. 10-11.

2.Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1. – 238 с.

3.Жук Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. – К. : Атіка, 2005. – С. 96-99.

4.Підгорна В. В. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій Видавництво А.С.К., 2003. - 192с. : іл. / http://intkonf.org

5.Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

6.Салівон, Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять з мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Л. Салівон. – Біла Церква, 2005. – С. 64-69. / http: // www.nouv.gou.ua

7.Селевко Г.К. Проектуємо комп'ютерний урок // Відкритий урок. - 2006. - № 3-4. - с. 12

8.Ястребов Л.Й., Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point, Вопросы Интернет-образования, №41, http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка